Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả tập chép trận bóng dưới đường, phân biệt trch, iêniêng, bảng chữ

Giáo án Tiếng việt 3
CHÍNH TẢ ( TẬP CHÉP)
TIẾT 13: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG
I. Mục đích yêu cầu:
- Chép lại đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong truyện Trận bóng dưới
lòng đường
- Làm đúng bài tập 2b: phân biệt cách viết các vần dễ viết sai: iên/iêng.
- Điền đúng 11chữ và tên của 11 chữ đó vào ô trống trong bảng.
II. Chuẩn bị:
Bảng lớp viết sẵn đoạn văn
Bảng phụ viết sẵn bài tập 2b, 3.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
HS nêu miệng BT 2, BT 3a tiết 12.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tập chép.
- Chép lại đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong truyện Trận bóng dưới
lòng đường.
- GV đọc đoạn văn chép trên bảng.
- 1,2 HS đọc lại đoạn văn đó.
- GV hướng dẫn HS nhận xét:

. Đoạn văn có mấy câu?
. Những chữ nào trong bài cần viết hoa? Vì sao?
. Đoạn văn này trình bày thế nào?
- HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng con từ dễ viết sai.
- GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: xích lô, quá quắt, lưng còng, bỗng.
- HS tập chép vào vở.
- GV chấm điểm, nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2b:
- Làm đúng bài tập phân biệt cách viết các vần dễ viết sai: iên/iêng.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm bài cá nhân. Sau đó HS trình bày kết quả và giải câu đố.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại.
Bài tập 3:
- Điền đúng 11chữ và tên của 11 chữ đó vào ô trống trong bảng.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV treo bảng đã kẻ sẵn BT3 lên cho 1HS làm mẫu.
- HS làm bài cá nhân. 2 HS làm bài trên bảng phụ.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại.
- GV hướng dẫn HS học thuộc 11chữ và tên chữ đó.
. HS luyện học thuộc 11 chữ và tên chữ.
. HS thi đọc thuộc 11 chữ và tên chữ trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Bận ( nghe- viết).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×