Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả nghe viết bận, phân biệt en oen, iêniêng

Giáo án Tiếng việt 3
Chính tả ( nghe - viết )
Bận
I. Mục tiêu
+ Rèn kĩ năng viết chính tả :
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng các khổ 2 và 3 của bài thơ Bận
- Ôn luyện vần khó : en/oen, làm đúng các bài tập phân biệt tiếng bắt đầu
bằng tr/ch hoặc có vần iên/iêng
II. Đồ dùng GV : Bảng lớp viết BT2
HS : Vở chính tả
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- GV đọc : tròn trĩnh, chảo rán, giò chả,
trôi nổi
- Đọc thuộc lòng tên 11 chữ cuối bảng
chữ
- Đọc thuộc lòng đúng thứ tự tên 38
chữ.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài

- GV nêu MĐ, YC của tiết học
- 2 HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- 1, 2 HS đọc
- 1 HS đọc
2. HD HS nghe - viết
a. HD HS chuẩn bị
- GV đọc 1 lần khổ thơ và 3
- Bài thơ viết theo thể thơ gì ?
- Những chữ nào cần viết hoa ?
- Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở ?
+ GV đọc : cấy lúa, hát ru, sáng, nên,
b) GV đọc cho HS viết bài vào vở
- GV theo dõi động viên HS viết bài
c) Chấm, chữa bài
- GV chấm
- Nhận xét bài viết của HS
3. HD HS làm BT chính tả
* Bài tập 2
- Đọc yêu cầu BT
- GV nhận xét
* Bài tập 3
- HS nghe, theo dõi
- 2 HS đọc lại
- Thơ 4 chữ
- Các chữ đầu mỗi dòng thơ
- Viết lùi vào 2 ô từ lề vở
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở
- Điền vào chỗ trống en hay oen
- 2 HS lên bảng làm
- Cả lớp làm bài vào vở nháp
- Nhận xét bài làm của bạn
- Đáp án : nhanh nhẹn, nhoẻn miệng
cười, sắt hoen gỉ, hèn nhát
+ Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi
- Đọc yêu cầu BT
- GV phát phiếu đã kẻ bảng
tiếng sau :
- HS trao đổi làm việc theo nhóm
- Đại diện nhóm lên trình bày
- Nhận xét nhóm bạn
- 2, 3 HS đọc kết quả đúng
- Lớp làm bài vào vở nháp
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà đọc lại các BT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×