Tải bản đầy đủ

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e

Tập viết:
1. Bài cũ:
- Kiểm tra bài viết ở nhà.
- Nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở
tiết trước.
- Viết từ: Kim Đồng, Dao.
Tập viết: Ôn chữ hoa e - e
* Quan sát nhận xét chữ hoa e
H: Chữ e được viết bởi mấy nét?
* Chữ e được viết bởi một nét.
Là kết hợp của ba nét cơ bản: 1 nét

cong dưới và hai nét cong trái nối
liền nhau, tạo thành vòng xoắn nhỏ
giữa thân chữ
Tập viết: Ôn chữ hoa e - e* C
* C
ách viết chữ hoa
ách viết chữ hoa
e
e
:
:


- Đặt bút giữa đường kẻ 3 và đường kẻ4 viết nét cong
- Đặt bút giữa đường kẻ 3 và đường kẻ4 viết nét cong
dưới rồi chuyển hướng viết tiếp hai nét cong trái tạo
dưới rồi chuyển hướng viết tiếp hai nét cong trái tạo
thành vòng xoắn nhỏ ở giữa thân chữ, phần cuối nét
thành vòng xoắn nhỏ ở giữa thân chữ, phần cuối nét
cong trái thứ 2 lượn lên đường kẻ 2 rồi lượn xuống
cong trái thứ 2 lượn lên đường kẻ 2 rồi lượn xuống
dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2.
dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2.
Tập viết: Ôn chữ hoa e - e

- Nêu điểm giống nhau và khác nhau

giữa hai chữ e - e

Tập viết: Ôn chữ hoa e - e
* e - đê là một dân tộc thiểu số, có
trên 270 000 người, sống chủ yếu ở
tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, Khánh
Hoà
- Trong từ ứng dụng có chữ nào
được viết hoa?
- Nêu độ cao các con chữ.

T pậ vi tế : Ôn chữ hoa e - e
H: Em hi u câu t c ng n y nh th n o?ể ụ ữ à ư ế à
- Anh em th ng yêu nhau, s ng ho thu n l h nh ươ ố à ậ à ạ
phúc l n c a gia ình.ớ ủ đ
- Trong câu t c ng có ch n o c vi t hoa? Vì sao?ụ ữ ữ à đượ ế
- Nêu cao các ch cái có trong câu t c ng ?độ ữ ụ ữ
T pậ vi tế : Ôn chữ hoa e - e


- Ch hoa ữ
- Ch hoa ữ e
vi t: 1 ế
vi t: 1 ế
dòng.
dòng.


- Ch hoa ữ
- Ch hoa ữ e
vi t: 1 ế
vi t: 1 ế
dòng.
dòng.


- Vi t t ế ừ
- Vi t t ế ừ e - êđ : 2
dòng.
- Vi t câu ng d ng: 5 ế ứ ụ
l t.ượ

Tập viết: Ôn chữ hoa e - e


* Chấm bài:
* Chấm bài:


* Củng cố, dặn dò:
* Củng cố, dặn dò:


Về viết bài tập viết ở nhà.
Về viết bài tập viết ở nhà.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×