Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc luyện từ và câu mở rộng vốn từ trường học , dấu phẩy

Giáo án Tiếng việt 3
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TIẾT 6: TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC. DẤU PHẨY.
I. Mục đích yêu cầu:
- Mở rộng vốn từ về trường học . Ôn tập về dấu phẩy.
- Tìm được một số từ ngữ về trường học qua bài tập giải ô chữ.
- Biết điền đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn.
II. Chuẩn bị:
Bảng viết sẵn bài tập 1 ,2.
III. Các hoạt dộng dạy học:
A .Kiểm tra bài cũ:
HS nêu miệng bài tập 1,3 tiết 5.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 1:
- Tìm được một số từ ngữ về trường học qua bài tập giải ô chữ.
- HS đọc yêu cầu bài tập và quan sát ô chữ, chữ điền mẫu.
- GV hướng dẫn cách giải ô chữ.
- HS làm bài theo nhóm: trao đổi tìm từ ở từng dòng.
- Các nhóm lần lượt nêu kết quả của từng dòng và đọc từ xuất hiện ở cột được tô
màu, 1HS ghi kết quả vào ô chữ.

- Cả lớp tổng kết điểm, tuyên dương nhóm thắng.
Bài tập 2:
- Biết điền đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân. 2HS làm bài ở bảng phụ.
- Cả lớp và GV nhận xét, sửa chữa.
C. Củng cố, dặn dò:
Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái.So sánh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×