Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc bài tập làm văn

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN
Tiết 16-17: BÀI TẬP LÀM VĂN
I. Mục đích yêu cầu:
Tập đọc:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa
các cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật “tôi” với lời người mẹ.
- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Qua câu chuyện giúp HS hiểu lời nói của hs phải đi
đôi với việc làm, đã nói thì phải cố làm cho được điều muốn nói. ( trả lời được các câu
hỏi trong SGK).
Kể chuyện:
- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện.
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh hoạ.
II. Chuẩn bị:
Tranh minh họa chuyện.
Bảng phụ viết câu văn, đoạn văn luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
Đọc và trả lời câu hỏi bài Cuộc họp của chữ viết.
. Các chữ cái và dấu câu họp bàn chuyện gì?

. Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?
. Nêu nội dung chính của bài.
B. Dạy bài mới:
a. Tập đọc:
Hoạt động 1: Luyện đọc
- Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa
các cụm từ.
- GV đọc mẫu.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc:
. Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc đúng các từ Liu- xi-a, Cô-li-a .
. Luyện đọc từng đoạn trước lớp và giải nghĩa các từ: khăn mùi soa, viết lia lịa,
ngắn ngủn
. Luyện đọc từng đoạn trong nhóm; 4 nhóm nối tiếp đọc đồng thanh 4 đoạn trước
lớp.
. 1HS đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: HS hiểu lời nói của HS phải đi đôi với việc làm, đã
nói thì phải cố làm cho được điều muốn nói.
- HS đọc thầm đoạn 1,2 trình bày cá nhân câu hỏi : Nhân vật xưng “tôi” trong câu
chuyện này tên là gì? Và câu hỏi 1,2 sgk.
- HS đọc thầm đoạn 3, trình bày cá nhân câu hỏi 3 sgk.
- HS đọc thầm đoạn 4, thảo luận nhóm đôi câu hỏi 4 sgk.
- GV hỏi: Bài văn giúp em hiểu ra điều gì?
Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- Đọc trôi chảy; biết đọc phân biệt lời nhân vật “tôi” với lời người mẹ.
- GV hướng dẫn HS đọc đoạn 3và 4.
- HS luyện đọc theo nhóm.
- HS thi đọc trước lớp.
b. Kể chuyện:
- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện.
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện bằng lời của mình .
- HS làm việc theo nhóm 2: quan sát tranh và sắp xếp các tranh theo đúng thứ tự
trong câu chuyện
- GV hướng dẫn kể chuyện:
HS đọc yêu cầu và mẫu.
GV nhắc HS chỉ kể 1 đoạn theo lời của em.
GV cho 1, 2HS kể mẫu.
- HS tập kể theo nhóm đôi.
- HS thi kể chuyện trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
- GV hỏi: Em có thích bạn nhỏ trong câu chuyện này không? Vì sao?
- Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài “Nhớ lại buổi đầu đi học.”

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×