Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài tập đọc mẹ vắng nhà ngày bão

Giáo án Tiếng việt 3
Tập đọc
Mẹ vắng nhà ngày bão
I. Mục tiêu
+ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :
- Chú ý các từ ngữ HS dễ phát âm sai và viết sai : bão nổi, chặn lối, thao
thức, no bữa,
- Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ, nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và
giữa các khổ thơ
+ Rèn kĩ năng đọc hiểu :
- Nắm được nghĩ của cac từ chú giải sau bài ( thao thức, củi mùn, nấu chua )
- Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài thơ : thể hiện tình cảm gia đình đầm ấm,
mọi người luôn nghĩ đến nhau, hết lòng thương yêu nhau.
II. Đồ dùng
GV : Tranh minh hoạ bài TĐ, bảng phụ viết khổ thơ cần HD luyện đọc
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Kể lại chuyện Người mẹ
B. Bài mới

- 6 HS kể lại theo vai
1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu )
2. Luyện đọc
+ GV đọc bài thơ ( giọng nhẹ nhàng,
tình cảm, rất vui )
+ HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa
từ
* Đọc từng câu
* Đọc từng khổ thơ trức lớp
- GV HD HS nghỉ hơi đúng giữa các
dòng thơ, các khổ thơ
- Giải nghĩa các từ chú giải cuối bài
* Đọc từng khổ thơ trong nhóm
3. HD tìm hiểu bài
- Vì sao mẹ vằng nhà ngày bão ?
- Nhày bão vắng mẹ, ba bố con vất vả
như thế nào ?
- HS theo dõi SGK, đọc thầm theo
- Mỗi HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ
- HS tiếp nối nhau đọc 5 khổ thơ
- 5 nhóm tiếp nối nhau thi đọc 5 khổ thơ
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ
+ 1 HS đọc khổ thơ 1
- Vì mẹ về quê gặp bão, mưa to gió lớn
làm mẹ không trở về nhà được
+ Đọc thầm khổ thơ 2, 3, 4
- Giường có hai chiếc thì một chiếc ướt
vì nước mưa. Củi mùn để nấu cơm cũng
bị ướt. ba bố con phải thay mẹ để làm
mọi việc: Chị hái lá nuôi thỏ, em chăm
đàn ngan, bố đội nón đi chợ nấu cơm
- HS phát biểu
- Tìm những câu thơ cho thấy cả nhà
luôn nghĩ đến nhau
- Tìm những hình ảnh nói lên niềm vui
của cả nhà khi mẹ về ?
- Khi mẹ em vắng nhà em có cảm giác
nhớ và thấy thiếu mẹ như bố con bạn
nhỏ trong bài thơ này không ? Hãy nói
cảm nghĩ của em


4. HTL bài thơ
- GV HD HS HTL từng khổ thơ và cả
bài thơ
+ 1 HS đọc thành tiếng khổ thơ cuối
- Mẹ về như nắng mới làm cả ngôi nhà
sáng ấm lên
- HS phát biểu
+ HS thi HTL
- 5 HS đại diện 5 nhóm tiếp nối nhau
đọc 5 khổ thơ
- 2, 3 HS thi đọc thuộc lòng cả bài
IV. Củng cố, dặn dò
- Bài thơ này có ý nghĩa gì ? ( Thể hiện tình cảm gia đình đầm ấm, mọi
người luôn nghĩ đến nhau, hết lòng thương yêu nhau
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục HTL

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×