Tải bản đầy đủ

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài chính tả tập chép chị em, phân biệt acoăc, tr ch, dấu hỏi dấu ngã

TaiLieu.VN
     
TẬP CHÉP CHỊ EM, PHÂN BIỆT AC, OĂC,
TR.CH, DẤU HỎI DẤU NGÃ
TUẦN 3 – TIẾT 6
TUẦN 3 – TIẾT 6

TaiLieu.VN
Chính tả:
Kiểm tra bài cũ:
TaiLieu.VN
Chính tả: Tập chép
Chị em
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để chị trải chiếu, buông màn cho em.
Chổi ngoan mau quét sạch thềm,
Hòn bi thức đợi lim dim chân tường.
Đàn gà ngoan chớ ra vườn,
Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi.
Mẹ về, trán ướt mồ hôi,
Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru.

Trần Đắc Trung
TaiLieu.VN
Chính tả: Tập chép
H: Người chị trong bài
thơ làm những việc gì?
- Chị trải chiếu, buông màn, ru em
ngủ, quét thềm, đuổi gà…
Tìm hiểu nội dung bài:
Chị em
TaiLieu.VN
H: Bài thơ viết theo thể
thơ gì?
Chính tả: (Tập chép)
- Thể thơ lục bát, dòng trên 6
chữ, dòng dưới tám chữ.
Chị em
TaiLieu.VN
Chính tả: (Tập chép) Chị em
H: Cách trình bày bài
thơ lục bát thế nào?
- Chữ đầu của dòng 6 viết
cách lề 2 ô, chữ đầu dòng 8
cách lề 1 ô.
TaiLieu.VN
Hướng dẫn viết từ khó
lim dim
Chính tả: Tập chép
Chị em
TaiLieu.VN
Chính tả: Tập chép
Chị em
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để chị trải chiếu, buông màn cho em.
Chổi ngoan mau quét sạch thềm,
Hòn bi thức đợi lim dim chân tường.
Đàn gà ngoan chớ ra vườn,
Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi.
Mẹ về, trán ướt mồ hôi,
Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru.
Trần Đắc Trung


TaiLieu.VN
Chính tả: Tập chép
Chị em
VIẾT CHÍNH TẢ
TaiLieu.VN
Bài tập chính tả
Bài 2: Điền vào chỗ trống ăc hay oăc:
- đọc ng… ngứ
- ng … tay nhau
- dấu ng … đơn
ăc
oăc
oăc
.
TaiLieu.VN
Bài tập chính tả
Bài 2: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu
bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:
- Trái nghĩa với riêng là:…
- Cùng nghĩa với leo là:…
- Vật đựng nước để rửa mặt,
rửa tay, rửa rau là:…
chậu
trèo
chung
CHÚC CÁC EM CHĂM
NGOAN HỌC GIỎI !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×