Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài tập đọc quạt cho bà ngủ

Giáo án Tiếng việt 3
Tập đọc
Quạt cho bà ngủ
I. Mục tiêu
+ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :
- Chú đọc đúng các từ dễ phát âm sai do ảnh hưởng của phương ngữ : lặng,
lim dim,
- Biết cách ngắt nhịp đúng giữa các dòng thơ, nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng
thơ và giữa các khổ thơ
+ Rèn kĩ năng đọc - hiểu :
- Nắm được nghĩa và biết cách dùng từ mới ( thiu thiu ) được giải nghĩa ở
sau bài đọc
- Hiểu tình cảm yêu thương, hiếu thảo của bạn nhỏ rong bài thơ đối với bà
- Học thuộc lòng bài thơ
II. Đồ dùng GV : tranh minh hoạ bài TĐ, bảng phụ viết khổ thơ cần HD luyện
đọc
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt đọng của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Kể lại câu chuyện : Chiếc áo len

- Qua câu chuyện em hiểu điều gì ?
- 2 HS nối nhau kể chuyện
- HS trả lời
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu )
2. Luyện đọc
a GV đọc bài thơ : giọng dịu dàng tình
cảm
b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
+ Đọc từng dòng thơ
- GV HD HS đọc đúng từ đọc dễ sai
* Đọc từng khổ thơ trước lớp
- GV nhắc HS ngắt hơi đúng các khổ
thơ
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ khó
* Đọc từng khổ thơ trong nhóm
* Bốn nhóm đọc tiếp nối 4 khổ thơ
3. HD tìm hiểu bài
- Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì ?
- Cảnh vật trong nhà, ngoài vườn như
thế nào ?
- Bà mơ thấy gì ?
- Vì sao có thể đoán bà mơ như vậy ?
- HS nghe
- HS nối tiếp nhau, mỗi em đọc 2 dòng
thơ
- HS tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ
- HS đọc theo nhóm
- Nhận xét bạn đọc cùng nhóm
- HS thực hiện
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài thơ
- Bạn quạt cho bà ngủ
- Mọi vật đều im lặng như đang ngủ,
ngấn nắng ngủ thiu thiu trên tường
- Bà mơ thấy cháu quạt hương thơm tới
- HS trao đổi nhóm, trả lời
- Cháu rất hiếu thảo, yêu thương, chăm
- Qua bài thơ em thấy tình cảm của cháu
với bà như thế nào ?
4. HTL bài thơ


- GV HD HS học thuộc từng khổ
sóc bà
- HS thi đọc thuộc lòng từng khổ
- 4 HS đại diện 4 nhóm nối nhau đọc 4
khổ thơ
- 2, 3 HS thi HTL bài thơ
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục HTL

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×