Tải bản đầy đủ

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng


Chính tả ( Nghe – viết ) :
Kiểm tra bài cũ
sứt chỉ
xin lỗi
khuỷu tay
Chính tả ( Nghe viết )


Cô giáo tí hon
Cô giáo tí hon

Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ
một nhánh trâm bầu làm thước.
Mấy đứa em chống hai tay ngồi
nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa
mắt nhìn đám học trò, tay cầm
nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên
tấm bảng. Nó đánh vần từng
tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần

theo.
Lỗi
Hướng dẫn viết từ khó
Chính tả ( Nghe viết )
Ai có lỗi?
trâm bầu
ríu rítnhịp nhịp
treo nón
Chính tả ( Nghe viết )


Cô giáo tí hon
Cô giáo tí hon

Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ
một nhánh trâm bầu làm thước.
Mấy đứa em chống hai tay ngồi
nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa
mắt nhìn đám học trò, tay cầm
nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên
tấm bảng. Nó đánh vần từng
tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần
theo.
Lỗi
VIẾT CHÍNH TẢ
Chính tả ( Nghe viết )
Cô giáo tí hon
Chính tả ( Nghe viết )


Cô giáo tí hon
Cô giáo tí hon

Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ
một nhánh trâm bầu làm thước.
Mấy đứa em chống hai tay ngồi
nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa
mắt nhìn đám học trò, tay cầm
nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên
tấm bảng. Nó đánh vần từng
tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần
theo.
Lỗi
(2). Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi
tiếng sau:
a) - xét, sét
- xào, sáo
- xinh, sinh
Bài làm

Chính tả ( Nghe viết )
Cô giáo tí hon
Chính tả ( Nghe viết )
Cô giáo tí hon
3.a) xét: xét xử, xem xét, xét lên lớp
-
- sét: sấm sét, đất sét. lưỡi tầm sét
-
xào: xào rau. xào xáo, rau xào
sào: sào phơi áo, một sào đất
-
xinh: xinh đẹp, xinh tươi, xinh xắn
-
sinh: ngày sinh, sinh sống, sinh hoạt lớp
Trò chơi Ai đúng ai nhanh?
Trò chơi Ai đúng ai nhanh?
sấm sét xinh tươi
ríu rít sinh sống
Chính tả ( Nghe viết )
Cô giáo tí hon
Chính tả ( Nghe viết )
Chiếc áo len
Lỗi
CHÚC CÁC EM CHĂM
NGOAN HỌC GIỎI !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×