Tải bản đầy đủ

Mạng Internet, Intranet, Extranet: lịch sử hình thành và phát triển của các loại mạng, kết cấu mạng.

Bài tập
Thương mại điện tử
Nhóm 4:
1. Nguyễn Thị Huyền Trang
2. Hà Nhật Linh
3. Amphaphon Vongphuthon
4. Khamseng Phetsykham
Lớp: QTKD Thương Mại 48A
(Lớp Thương mại điện tử 1)
Chủ đề: Mạng Internet, Intranet,
Extranet: lịch sử hình thành và phát triển
của các loại mạng, kết cấu mạng.
I, Mạng máy tính và phân loại
II, Mạng Internet
III, Mạng Intranet
IV, Mạng Extranet
I, Mạng máy tính và phân loại
1, Mạng máy tính
Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính điện tử được nối với nhau
bằng các thiết bị liên lạc để cùng chia sẻ phần cứng, phần mềm và dữ liệu.
Mạng máy tính phải đảm bảo 3 yếu tố:

- Thứ nhất, có thông tin muốn cùng nhau chia sẻ, tức là phải có một
máy tính trên mạng có khả năng cung cấp thông tin goi là máy chủ hay máy
phục vụ (Server) đồng thời lại có máy tính khác cũng trên mạng có khả năng
tiếp nhận thông tin đó gọi là máy khách (Client) hay máy trạm
(Workstation).
- Thứ hai, các máy tính đơn lẻ phải được kết nối với nhau thông qua
một đường truyền vật lý gọ là vật tải truyền (Tránmission Medium), các
thông tin được truyền trên nó phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chính
xác.
- Thứ ba, hệ thống trên đường truyền vật lý phải tuân theo quy tắc
truyền thông chung gọi là các giao thức (Protocois), khi ấy các thông tin sẽ
đến được đích chung đã định và các hệ thống nhận gửi mới hiểu nhau.
2, Phân loại
Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý:
- Mạng GAN (Global Area Network)
GAN (Global Area Network) - Mạng toàn cầu, mạng kết nối máy tính
từ các châu lục khác nhau. Thông thường kết nối này được thực hiện thông
qua mạng viễn thông, vệ tinh.
- Mạng WAN (Wide Area Network)
WAN (Wide Area Network) - Mạng diện rộng, mạng kết nối máy tính
trong nội bộ các quốc gia hay giữa các quốc gia trong cùng một châu lục.
Thông thường kết nối này được thực hiện thông qua mạng viễn thông. Các
mạng WAN có thể được kết nối với nhau thành GAN hay tự nó đã là GAN.
- Mạng MAN (Metropolitan Area Network)
MAN (Metropolitan Area Network) - Mạng khu vực, mạng kết nối các
máy tính trong phạm vi một thành phố. Kết nối này được thực hiện thông
qua các môi trường truyền thông tốc độ cao (50 - 100 Mbit/s)
- Mạng LAN (Local Area Network)
LAN (Local Area Network) - Mạng cục bộ, mạng kết nối các máy tính
trong một khu vực bán kính hẹp thông thường khoảng vài trăm mét. Kết nối
được thực hiện thông qua các môi trường truyền thông tốc độ cao ví dụ cáp
đồng trục thay cáp quang. LAN thường được sử dụng trong nội bộ một cơ
quan, tổ chức... Các LAN có thể được kết nối với nhau thành WAN.
II, Mạng máy tính toàn cầu Internet
1, Sự hình thành Internet
Internet thường được xem như là một “mạng của các mạng” (network
of network).
Lịch sử của Internet bắt đầu từ trước khi hình thành mạng máy tính vào
những năm 1960. Một cơ quan của Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan quản lý dự
án nghiên cứu phát triển (ARPA) đã đề nghị liên kết 4 địa điểm đầu tiên vào
tháng 7 năm 1968. Bốn địa điểm đầu tiên đó là Viện nghiên cứu Stamford,
Trường Đại học Tổng hợp California ở Los Angeles, UC - Santa Barbara và
Trường Đại học Tổng hợp Utah.
Bốn địa điểm trên được nối thành mạng vào năm 1969 đã đánh dấu sự
ra đời của Internet ngày nay: Mạng được biết đến dưới cái tên ARPANET đã
hình thành. Giao thức cơ sở cho liên lạc trên Internet là TCP/IP và NCP.
Ban đầu, máy tính và đường liên lạc có khâu xử lý rất chậm, số lượng
máy được nối vào mạng rất ít (chỉ 200 máy chủ vào năm 1981).
ARPANET ngày càng phát triển khi càng có nhiều máy nối vào - rất
nhiều trong số này là từ các cơ quan của Bộ Quốc phòng hoặc những trường
Đại học nghiên cứu với các đầu nối vào Bộ Quốc phòng. Đây là những giao
điểm trên mạng. Trong khi ARPANET đang cố gắng chiếm lĩnh mạng quốc
gia thì một nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Xeroc Corporation’s Palo
Alto đã phát triển một kỹ thuật được sử dụng trong mạng cục bộ Ethernet.
Theo thời gian, Ethernet trở nên là một trong những tiêu chuẩn quan
trọng để cung cấp một mạng cục bộ. Trong thời gian này, DARPA (đặt lại
tên từ ARPA) chuyển sang hợp chất TCP/IP vào version hệ điều hành UNIX
của trường ĐHTH California ở Berkeley. Với sự hợp nhất như vậy tạo nên
một thế mạnh trên thị trường, những trạm làm việc độc lập sử dụng UNIX,
TCP/IP cũng có thể dễ dàng xây dựng vào phần mềm hệ điều hành, và
những nhà cung cấp máy tính như Sun cũng chế tạo một cửa cho Ethernet.
TCP/IP trên Ethernet đã trở thành một cách thức thông dụng để trạm làm
việc nối đến trạm khác.
Trong thập kỉ 1980, máy tính cá nhân được sử dụng rộng rãi trong các
công ti và trường Đại học trên thế giới. Mạng Ethernet kết nối các PC trở
nên phổ biến. Các nhà sản xuất phần mềm thương mại cũng đưa ra những
chương trình cho phép máy PC và máy UNIX giao tiếp cùng một ngôn ngữ
trên mạng.
Vào giữa thập kỉ 1980, giao tiếp TCP/IP được dùng trong một số kết
nối khu vực và cũng được sử dụng cho các mạng cục bộ và mạng liên khu
vực (Campus Wide). Giai đoạn này tạo nên một sự phát triển bùng nổ.
Thuật ngữ “Internet” xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 1974 trong khi
mạng vẫn được gọi là ARPANET cho đến năm 1980, khi Bộ Quốc phòng
Mỹ quyết định tách riêng phần mạng về quân sự thành “MINLET”. Cái tên
ARPANET vẫn được sử dụng cho phần mạng (phi quân sự) còn lại dành cho
các trường đại học và cơ quan nghiên cứu. Vào thời điểm này, ARPANET
(hay INTERNET) còn ở qui mô rất nhỏ.
Mốc lịch sử quan trọng của INTERNET được chọn vào giữa thập kỉ
1980, khi tổ chức khoa học quốc gia Mỹ NSF thành lập mạng liên kết các
trung tâm máy tính lớn với nhau gọi là NSFNET. Nhiều doanh nghiệp đã
chuyển từ ARPANET sang NSFNET và do đó, sau gần 20 năm hoạt động,
ARPANET không còn hiệu quả nữa và đã ngừng hoạt động vào khoảng năm
1990.
Tới năm 1995, NSFNET thu lại thành một mạng nghiên cứu. Internet
vẫn tiếp tục phát triển
Các mạng được nối vào Internet có thể là các mạng cục bộ LAN hay
mạng diện rộng WAN. Các máy chủ chủ chốt của Internet được nối với nhau
bằng một kênh liên lạc có tốc độ cao gọi là trục xương sống (Backbone) của
mạng (đường vẽ đậm). Các máy chủ này cho phép các máy trong mạng của
chúng tiếp cận Internet đồng thời tạo ra những mối liên kết giữa Internet và
các máy chủ của các mạng khác.
Hiện nay đã có hơn 20000 mạng máy tính trên 130 nước được nối vào
Internet với khoảng 30 triệu người dùng. Mỗi mạng nối vào Internet được
gọi là một trang web (Web site). Mặc dù mỗi mạng nhỏ hợn được nối vào
Internet đều do một cơ quan hay cá nhân làm chủ những không có ai làm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×