Tải bản đầy đủ

Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình

LỜI MỞ ĐẦU
Trở lại những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20 - thời kỳ nước ta còn
trong chế độ bao cấp, thời kỳ mà mọi thứ hàng hóa đều khan hiếm, ngay cả
các nhu yếu phẩm như: lương thực thực phẩm, vải vóc, thuốc men… Chủ
trương tự cung tự cấp và cơ chế kế hoạch hóa của Nhà nước đã trói buộc nền
kinh tế, khiến cho nhân dân thiếu thốn, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn; xã
hội chậm phát triển… Ngày hôm nay, chúng ta đang trong giai đoạn chuyển
mình mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế.
Hai mươi hai năm đổi mới đã đem lại rất nhiều đổi thay cho đất nước ta: cơ
sở hạ tầng phát triển, hàng hóa trở nên phong phú, các loại hình dịch vụ ngày
càng đa dạng, đời sống của người dân được nâng cao… Có được tất cả những
thành tựu này là nhờ vào nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa
mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
năm 1986. Có thể nói, bản chất cạnh tranh của nền kinh tế thị trường chính là
động lực mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Chúng ta vẫn thường nghe “thương trường là chiến trường”. Sự cạnh
tranh đã và đang trở nên gay gắt không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.
Ngày nay, khách hàng là “thượng đế”. Các doanh nghiệp không những phải
nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu
người tiêu dùng mà còn phải đảm bảo các kênh phân phối, các dịch vụ liên
quan tới tiêu thụ sản phẩm… với giá cả hợp lý. Có thể nói, “giá” là một yếu tố

hết sức quan trọng trong cạnh tranh. Nếu giá bán là công cụ cạnh tranh trực
tiếp trên thị trường thì riêng với doanh nghiệp sản xuất, giá thành sản xuất trở
nên đặc biệt có ý nghĩa, nó là cơ sở cho hầu hết các phương thức cạnh tranh
hiện nay. Với giá thành sản xuất thấp, doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều
chiến lược cạnh tranh hiệu quả như: hạ giá bán; nâng cao tính năng, công
dụng của sản phẩm; đổi mới bao bì; tăng cường các dịch vụ bán hàng và sau
bán hàng; mở rộng kênh phân phối…Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm
là ngành hiện cũng đang diễn ra sự cạnh tranh gay gắt.
2
I . TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG HÒA BÌNH
Công ty CP mía đường Hoà Bình
Tên giao dịch: Công ty CP mía đường Hoà Bình Tên viết tắt: Công ty
CP mía đường Hoà Bình
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Hữu Nghị, TPHB, tỉnh Hoà Bình
Huyện/ Thành phố: Hòa Bình (thành phố)
Điện thoại: 0218.854331
Số đăng ký kinh doanh: 25.03.000099 Ngày cấp: 05.8.2005
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động
Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Khắc Truyện
Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán : đường, các sản phẩm sau
đường, vật tư kỹ thuật ngành đường, phân vi sinh, cồn, giấy và các sản phẩm
từ giấy, vật tư ngành giấy. Xây dựng vùng nguyên liệu mía để cung cấp cho
nhà máy. Sản xuất : đồ uống, bánh kẹo, bao bì, gỗ, ván ép, a xít, vật liệu xây
dựng. Xuất nhập khẩu : đường và các sản phẩm sau đường, phân vi sinh, cồn,
giấy và các sản phẩm từ giấy, hoá chất phục vụ sản xuất đường.Mua bán, chế
biến : Nguyên liệu giấy, thức ăn gia súc. Mua bán xăng dầu và các sản phẩm
phụ của xăng dầu. Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ, đường sông. Mua bán
phân bón. Mua bán hoá chất sử dụng trong nghiệp (thuốc trừ sâu, diệt cỏ…)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện ( 3510 )
Thành viên(hội đồng quản trị): Nguyễn Khắc Truyện
3
Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Mía đường
Hòa Bình
Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình tiền thân là Công ty Mía đường
Hòa Bình, được thành lập theo Quyết định số 105/QĐ – UB của UBND tỉnh
Hòa Bình ngày 14 tháng 04 năm 1995 và hoạt động theo giấy phép kinh
doanh số 109878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 30 tháng
06 năm 1995. Trước những khó khăn về tài chính lúc bấy giờ, phải đến tháng


02 năm 1996 Công ty Mía đường Hòa Bình mới được khởi công xây dựng và
đúng một năm sau, ngày 22 tháng 02 năm 1997, Nhà máy đường chính thức
đi vào hoạt động.
Chức năng hoạt động của công ty : Công ty cổ phần mía đường Hòa
Bình là nhà sản xuất, phân phối chính thức các sản phẩm Đường và các mặt
hàng khác trong miền Tây Bắc. Do vậy, chức năng chính của công ty là sản
xuất và tiêu thụ hàng hóa theo phương thức bán buôn bán lẻ, đáp ứng đủ nhu
cầu tiêu dùng trên miền Tây Bắc.
Nhiệm vụ chính của công ty là nghiên cứu khả năng và nhu cầu tiêu
dùng của của thị trường để xây dựng các kế hoạch và phương pháp kinh
doanh đảm bảo phát triển kinh tế trong vùng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
đối với Nhà nước, bảo tồn và phát triển vốn theo quy định của Nhà nước.
Tiềm năng hoạt động của công ty :
• Sản xuất đường và các sản phẩm liên quan với chất lượng cao
theo tiêu chuẩn quốc tế
• Là đầu mối cung cấp sản phẩm Đường lớn nhất Tây Bắc, với
các hệ thông phân phối trên cả miền
Sản phẩm chính của công ty là đường bao 50 kg, bao 20kg, và đường túi
0,5 – 1 kg
4
Mới ngày đầu thành lập, trong khi hệ thống vùng nguyên liệu chưa hoàn
chỉnh, thêm vào đó là sự tràn ngập sản phẩm đường của các công ty ngoại
tỉnh nên những năm đầu Công ty đã gặp không ít khó khăn trong sản xuất
cũng như tiêu thụ sản phẩm. Nhưng với những nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng
như toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty, sau vài năm, sản phẩm của
Công ty đã chiếm lĩnh được thị trường trong tỉnh và vươn ra ngoài tỉnh.
Tháng 08 năm 2005, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chuyển
đổi hình thức sở hữu đối với các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Mía đường
Hòa Bình đã tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Mía
đường Hòa Bình. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty là 5 tỷ đồng, với 500
nghìn cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng được phát hành; trong đó, 40% là vốn
Nhà nước, 60% vốn còn lại là do cán bộ và công nhân viên Công ty đóng góp.
Nhờ đó đã gắn kết được một cách chặt chẽ lợi ích của người lao động với lợi
ích chung của Công ty, góp phần nâng cao được ý thức, trách nhiệm của họ
trong công việc. Thật vậy, sau hơn hai năm cổ phần hóa, giờ đây, diện mạo
của Công ty cũng đã thay đổi: trụ sở làm việc rộng và đẹp hơn, cơ sở vật chất
được tăng cường; đời sống người lao động đã và đang từng bước được cải thiện…
II. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
HÒA BÌNH
1. Đặc điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình
Sản phẩm chính của Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình là đường
kính trắng, với sản lượng hàng năm vào khoảng trên dưới 9.000 tấn, tiêu thụ
tại thị trường trong tỉnh và một số tỉnh như: Hà Tây, Bắc Ninh, Thái Nguyên,
thành phố Hà Nội… Vụ mía năm 2006 – 2007 ,Công ty đã sản xuất và tiêu
thụ được 9.500 tấn đường kính trắng. Thời điểm tuy mới là đầu vụ mía 2007 –
2008 nhưng theo kết quả giám định các vùng nguyên liệu, sản lượng đường
năm nay ước đạt từ 10.500 đến 11.000 tấn. Bên cạnh đường kính trắng, Công
ty còn sản xuất một số mặt hàng như cồn thực phẩm, phân vi sinh và giấy,
5
trong đó, phân vi sinh chủ yếu dùng cho đầu tư các vùng nguyên liệu và tiêu
thụ trong tỉnh; cồn thực phẩm và giấy được bán nội tỉnh và các vùng lân cận
như Ninh Bình, Hà Tây, Thanh Hóa... Năm 2007, Công ty đã sản xuất được
880 ngàn lít cồn thực phẩm, 5.300 tấn phân vi sinh và 150 tấn bột giấy. Trên
thực tế, sau một vài vụ sản xuất giấy không thu được lợi nhuận, Công ty đã
nhanh chóng chuyển sang sản xuất bột giấy để bán lại cho các nhà máy giấy.
Điều đó không chỉ giúp Công ty tránh được lãng phí mà còn đem lại một khoản
doanh thu đáng kể.
Cũng như các doanh nghiệp tham gia vào ngành công nghiệp chế biến
thực phẩm, Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình đã xây dựng cho mình một
hệ thống vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo cho thị trường đầu vào luôn luôn
ổn định. Hiện nay, với 7 trạm nguyên liệu đặt tại phần lớn các huyện trong địa
bàn tỉnh, Công ty luôn chủ động được nguồn cung cấp mía – loại nguyên vật
liệu chính phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty. Sự chủ động này còn
giúp cho Ban lãnh đạo Công ty xây dựng được hệ thống dự báo về sản lượng
cũng như giá đường sản xuất trong mỗi vụ (căn cứ vào kết quả giám định ban
đầu các vùng nguyên liệu mía), từ đó đề ra kế hoạch sản xuất phù hợp, giúp
kế toán Công ty có thể tập hợp được chi phí sản xuất một cách đầy đủ và kịp
thời. Tại Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình, việc quản lý các vùng mía
nguyên liệu do phòng Nông vụ đảm nhận còn việc đảm bảo nguồn cung ứng
nguyên vật liệu phụ và các loại vật tư khác được Ban Giám đốc Công ty giao
cho phòng Thị trường phụ trách. Hiện nay, Công ty đã xây dựng được mối
quan hệ bạn hàng với nhiều nhà cung ứng như: Trung tâm cung cấp giống và
nông sản Hòa Bình, Công ty phân đạm Lâm Thao – Phú Thọ, Công ty Cổ
phần Phân Lân Ninh Bình… Nhờ đó, thị trường đầu vào của Công ty thường
ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất.
Một số năm gần đây, sản phẩm đường của Công ty sản xuất ra đến đâu,
tiêu thụ hết đến đó nên Ban Giám đốc Công ty đã lên kế hoạch nhiều chương
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×