Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 1 bài 34 vần UI ưi

Giáo án Tiếng việt 1
Bài 34: UI - ƯI
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần ui, ưi và từ : đồi núi, gửi thư
2.Kĩ năng :Học sinh đọc và viết được : ui, ưi và từ : đồi núi, gửi thư
Đọc được câu ứng dụng : Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Đồi núi
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: đồi núi, gửi thư; Câu ứng dụng: Dì Na vừa gửi thư về. Cả
nhà
-Tranh minh hoạ phần luyện nói : Đồi núi
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III. Hoạt động dạy học : Tiết1
1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ :
-Đọc và viết: cái chổi, thổi còi, ngói mới, đồ chơi ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)
-Đọc câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ ( 2 em)
-Nhận xét bài cũ
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giới thiệu bài :

Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới :
vần ui, ưi – Ghi bảng
Hoạt động 1 :Dạy vần ui -ưi
+Mục tiêu: nhận biết được : ui, ưi , đồi núi, gửi thư
+Cách tiến hành :Dạy vần ui:
-Nhận diện vần : Vần ui được tạo bởi: u và i
GV đọc mẫu
Hỏi: So sánh ui và oi?

1
Giáo án Tiếng việt 1
-Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : núi, đồi núi
-Đọc lại sơ đồ:
ui
núi
đồi núi
Dạy vần ưi: ( Qui trình tương tự)
ưi
gửi
gửi thư
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
⊕ Giải lao
Hoạt động 2:Luyện viết
-MT:HS viết đúng quy trình trên bảng con
-Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình
đặt bút, lưu ý nét nối)
Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:
-MT:HS đọc trơn được từ ứng dụng
-Cách tiến hành:HS dọc GV kết hợp giảng
từ.
cái túi gửi quà
vui vẻ ngửi mùi
-Đọc lại bài ở trên bảng
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
Phát âm ( 2 em – đồng thanh)
Phân tích vần ui.Ghép bìa cài: ui
Giống: kết thúc bằng i


Khác : ui bắt đầu bằng u
Đánh vần( cnhân – đthanh)
Đọc trơn( cá nhân – đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: núi
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân – đồng
thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b. con: ui, ưi , đồi núi,
gửi thư
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(cá nhân – đồng thanh)

Đọc (c nhân 10 em – đ thanh)
Nhận xét tranh
2
Giáo án Tiếng việt 1
Hoạt động 1: Luyện đọc
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
+Cách tiến hành :
Đọc lại bài tiết 1
GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
Đọc câu ứng dụng:
Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
Đọc SGK:
⊕ Giải lao
Hoạt động 2:Luyện viết:
-MT:HS viết đúng vần từ vào vở
-Cách tiến hành:GV đọc HS viết vào vở.
Hoạt động 3:Luyện nói:
+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung:
“Đồi núi”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Trong tranh vẽ gì?
-Đồi núi thường có ở đâu? Em biết tên
vùng nào có đồi núi?
-Trên đồi núi thường có gì?
-Đồi khác núi như thế nào?
4: Củng cố dặn dò
- Đọc SGK
-Nhận xét tuyên dương
Đọc (cá nhân – đồng thanh)
HS mở sách . Đọc (10 em)
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×