Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 1 bài 32 vần OI AI

Giáo án Tiếng việt 1
BÀI 32 Học vần: oi - ai
A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Học sinh nhận biết được : oi - ai, nhà ngói, bé gái
- Đọc được câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Se, ri, bói cá, le te
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt.
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt.
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Tiết 1:
I- ổn định tổ chức: (1')
II- Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi học sinh đọc câu ứng dụng
- GV: Nhận xét, ghi điểm
III- Bài mới (29')
1- Giới thiệu bài:
Bài hôm nay cô giới thiệu với cả
lớp bài học vần oi
2- Dạy vần 'oi'

- GV giới thiệu vần, ghi bảng oi
? Nêu cấu tạo vần mới.
- Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T)
* Giới thiệu tiếng khoá.
Thêm phụ âm ng vào vần oi và dấu
thanh sắc để tại thành tiếng mới
? Con ghép được tiếng gì.
GV ghi bảng từ ngói
? Nêu cấu tạo tiếng.
Học sinh đọc bài.

Học sinh nhẩm
Vần gồm 2 âm ghép lại o đứng trước i
đứng sau.
CN - N - ĐT
Học sinh ghép tạo thành tiếng mới vào
bảng gài tiếng ngói
Tiếng gồm c trước vần ia sau và dấu
Giáo án Tiếng việt 1
- Đọc tiếng khoá ( ĐV - T)
* Giới thiệu từ khoá.
? tranh vẽ gì
- GV ghi bảng: nhà ngói
- Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T)
- Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T)
- Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá
2- Dạy vần 'ai'
- GV giới thiệu vần, ghi bảng ai
? Nêu cấu tạo vần mới.
- Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T)
* Giới thiệu tiếng khoá.
Thêm phụ âm g vào vần ai và dấu
thanh sắc để tại thành tiếng mới
? Con ghép được tiếng gì.
GV ghi bảng từ gái
? Nêu cấu tạo tiếng.
- Đọc tiếng khoá ( ĐV - T)
* Giới thiệu từ khoá.
? tranh vẽ gì
- GV ghi bảng: bé gái


- Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T)
- Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T)
- Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá
3- Giới thiệu từ ứng dụng.
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng.
? Tìm tiếng mang vần mới trong từ.
- Đọc vần mới trong tiếng.
- Đọc tiếng mang âm mới ( ĐV - T)
sắc trên ua.
CN - N - ĐT
Học sinh quan sát tranh và trả lời.
Nhà ngòi
CN - N - ĐT
CN - N - ĐT
CN - N - ĐT
Học sinh nhẩm
Vần gồm 2 âm ghép lại a đứng trước i
đứng sau.
CN - N - ĐT
Học sinh ghép tạo thành tiếng mới vào
bảng gài tiếng gái
Tiếng gồm c trước vần ia sau và dấu
sắc trên ua.
CN - N - ĐT
Học sinh quan sát tranh và trả lời.
Bé gái
CN - N - ĐT
CN - N - ĐT
CN - N - ĐT
Học sinh lên bảng tìm đọc
CN - N - ĐT
CN - N - ĐT
CN - N - ĐT
Giáo án Tiếng việt 1
- Đọc từ ( ĐV - T)
- GV giải nghĩa một số từ.
- Cho học sinh đọc toàn bài trên bảng
lớp
4- Luyện viết:
- GV viết lên bảng và hướng dẫn học
sinh luyện viết.
Oi - ai nhà ngói - bé gái
- Cho học sinh viết bảng con.
- GV nhận xét.
Tiết 2:
IV/ Luyện tập
1- Luyện đọc:(10')
CN - N - ĐT
Học sinh theo dõi
Học sinh viết bảng con
CN - ĐT
CN - N - ĐT
- Đọc lại bài tiết 1 ( ĐV - T)
- GV nhận xét, ghi điểm.
* Giới thiệu câu ứng dụng
Qua tranh giới thiệu câu ứng dụng ghi
bảng,
? Tìm tiếng mang vần mới trong câu.
- Đọc từng câu ( ĐV - T)
- Đọc cả câu ( ĐV - T)
?Câu gồm có mấy tiếng
? Ngăn cách giữa các câu là dấu gì
? Đọc câu có dấy phẩy ta đọc NTN
? Trong câu có tiếng nào viết hoa
? Tại sao những tiếng đó phải viết hoa
Học sinh quan sát, trả lời
Chú bói cá
Lớp nhẩm.
CN tìm đọc
CN - N - ĐT
CN - N - ĐT
CN - N - ĐT
Câu gồm có 11 tiếng. Ngăn cách giữa
câu là dấu phẩy ta phải ngắt hơi.
Chữ cái đầu phải viết hoa
CN - N - ĐT
Giáo án Tiếng việt 1
- GV đọc mẫu câu, giảng nội dung
- Cho học sinh đọc câu
2- Luyện viết (10')
- Hướng dẫn học sinh mở vở tập viết,
viết bài.
- GV nhận xét, uốn nắn học sinh.
- GV chấm một số bài, nhận xét bài.
3- Luyện nói (7')
? tranh vẽ gì.
? Em biết con chim nào trong số con
vật này.
? Chim bói cá sống ở đâu và ăn gì.
- GV chốt lại nội dung luyện nói.
? Nêu tên chủ đề luyện nói.
- Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói.
4- Đọc SGK (5')
- GV đọc mẫu SGK và gọi học sinh
đọc bài. Gõ thước cho học sinh đọc bài.
- GV nhận xét, ghi điểm
5-Trò chơi(3')
- Chơi tìm tiếng mang âm mới
- GV nhận xét tuyên dương.
ĐT - N - ĐT
Học sinh mở vở tập viết, viết bài
Học sinh trả lời
Tranh vẽ sẻ: ri :bói cá
- Chim bói cá sống ở bờ ao
- Chúng thường ăn tôm
Học sinh trả lời
Lớp nhẩm
Đọc ĐT
CN tìm ghép
IV. Củng cố, dặn dò (5')
? Hôm nay chúng ta học bài gì.
- GV nhận xét giờ học
Học vần oi, ai.
=============================

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×