Tải bản đầy đủ

Tình hình hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
1
MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................... 1
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................... 1
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ...........................2
1.1. Quá trình hình thành...................................................................................2
1.2. Các Ngành nghề sản xuất kinh doanh:.......................................................4
1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây
dựng và phát triển đô thị Sông Đà.....................................................................5
1.3.1. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh:........................................................5
1.3.2. Tổ chức quản lý:.........................................................................................6
1.4. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty:..................................8
1.4.1. Phòng tổ chức hành chính:.........................................................................8
1.4.2. Phòng tài chính kế toán:.............................................................................8
1.4.3. Phòng kế hoạch – đầu tư:...........................................................................9
1.4.4. Phòng quản lý kỹ thuật:..............................................................................9
1.5. Nhân sự của công ty:..................................................................................10
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ
ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ......................................................12
2.1. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án của Công ty cổ phần đầu tư xây
dựng và phát triển đô thị Sông đà trong giai đoạn 2007-2009.......................12
2.1.1. Các dự án ở khu vực phía bắc..................................................................12
2.1.2 Các dự án khu vực phía nam:....................................................................14
2.2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2009 đầu
năm 2010:...........................................................................................................15
2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư tại các dự án:................................19
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
2
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015......................................................21
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới............................21
3.2. Kế hoạch đầu tư các dự án trong giai đoạn 2010 – 2015.........................22
3.3. Các biện pháp thực hiện đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu
tư của công ty trong giai đoạn 2010 – 1015.....................................................24
3.3.1. Giải pháp tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh:................................24
3.3.2. Giải pháp về thị trường............................................................................24
3.3.3. Giải pháp về kỹ thuật và công nghệ.........................................................25
3.3.4. Giải pháp về kinh tế - tài chính................................................................26
3.3.5. Giải pháp về nhân lực...............................................................................26
3.3.6. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên...........27
3.4. Một số kiến nghị với các bộ, ngành, chính phủ........................................27
KẾT LUẬN...........................................................................................29
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
Báo cáo thực tập tổng hợp
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế sẽ không thể phát triển nếu không có hoạt động kinh doanh đầu
tư. Hoạt động đầu tư được coi như chìa khoá, tiền đề cho sự phát triển của bất kì
công ty nào. Ra quyết định đầu tư dự án là một trong những quyết định mang tính
chiến lược của công ty, do vậy cần có những dự án được nghiên cứu và soạn thảo kĩ
lưỡng làm căn cứ vững chắc cho việc quyết dịnh thực hiện đầu tư. Mục đích và yêu
cầu của công tác soạn thỏa là nhằm cung cấp những cơ sở sát thực tế nhất, dựa trên
các tính toán, phân tích khoa học để các nhà đầu tư, các định chế tài chính, hoặc cơ
quan nhà nước quyết định có nên đầu tư hay không.
Một trong những Công ty có đóng góp không nhỏ vào đầu tư xây dựng cơ
bản đất nước đó là “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà”,
trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Đầu tư và kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xây
lắp và sản xuất công nghiệp. Tình hình đầu tư của công ty ngày càng được mở rộng
đáp ứng nhu cầu phát triển, mục tiêu mở rộng sản xuất của Công ty.
Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô
thị Sông Đà, dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, T.S Nguyến Hồng Minh và sự
giúp đỡ của tập thể phòng kế hoạch – đầu tư, em đã trực tiếp tìm hiều tình hình sản
xuất kinh doanh thực tế tại Công ty và hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp.
Nội dung của báo cáo tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị
Sông Đà
Chương II: Tình hình hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư của công ty cổ
phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà
Chương III: Định hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ hoạt động đầu tư
của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà trong giai đoạn
2010 – 2015
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
1
Báo cáo thực tập tổng hợp
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
1.1. Quá trình hình thành
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà là đơn vị thành
viên của Tập Đoàn Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 26/TCT-HĐQT ngày
13/2/2007 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà (nay là Tập Đoàn Sông Đà).
Giấy đăng ký kinh doanh số 0103016226 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp
ngày 15 tháng 03 năm 2007; sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 10/11/2009
Công ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà được thành lập
trên cơ sở: Tổng công ty Sông Đà chuyển những dự án Tổng công ty đang chuẩn bị
triển khai đầu tư cho một công ty mới chuyên về kinh doanh bất động sản thực hiện.
Đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Công ty được luân chuyển từ những
dự án trên về để tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư dự án. Với kinh nghiệm quản lý
điều hành các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị của cán bộ công nhân
viên và năng lực tài chính, hiện nay, Công ty đã và đang phối hợp với các đơn vị
thành viên của Tổng công ty Sông Đà triển khai nhiều dự án trên khắp mọi miền đất
nước như dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì (Hà Nội), Tòa nhà Sông Đà – Hà
Đông (Hà Nội); Cải tạo khu tập thể 222A Đội cấn (Hà Nội); Cải tạo khu tập thế
Phương Mai (Hà Nội); Khu dân cư 36 ha phường An phú quận 2 thành phố Hồ Chí
Minh…
Với mục tiêu phát triển: đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm trên cơ sở phát triển
chính ngành đầu tư bất động sản và tài chính, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và
phát triển đô thị Sông Đà nỗ lực phấn đấu phát huy mọi nguồn lực để tạo ra sự tăng
trưởng và phát triển bền vững cho Công ty.
Tên giao dịch Quốc tế: Song Da Urban Investment Construction And
Development Joint Stock Company.
Tên viết tắt: SONGDA URBAN
Mã CK: SDU (niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)
Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết : 10.000.000 CP
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
2
Báo cáo thực tập tổng hợp
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Trụ sở chính: Tầng 7, Nhà G10, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế: 0102186917
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng. (Hai trăm tỷ đồng VN). Trong đó, vốn bằng
thương hiệu: 5.000.000.000 đồng VN)
Vốn pháp định: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng)
Cơ cấu sở hữu: Cổ đông nhà nước: 30%, cổ đông trong và ngoài công ty: 70%
Danh sách cổ đông sáng lập
STT Tên cổ đông Nơi đắng ký hộ khẩu
thường trú đối với cá
nhân hoặc địa chỉ trụ
sở chính đối với tổ
chức
Loại cổ
phần
Số cổ
phần
(1000
cổ)
Giá trị cổ
phần (1000
đồng)
Số CMND –
Số quyết
định thành
lập
1 TỔNG
CÔNG TY
SÔNG ĐÀ
Đại diện:
HOÀNG
VĂN ANH
TRẦN VĂN
TUẤN
NGUYỄN
VĂN BÌNH
Nhà G10, đường
Nguyễn Trãi, Thanh
Xuân, Hà Nội
Số 222B Đội Cấn,
Liễu Giai, Ba Đình,
Hà Nội
14B Nghĩa Tân, Cầu
Giấy, Hà Nội
Phố Phúc Lâm, thị
trấn Kinh Môn,
huyện Kinh Môn, TP
Hải Dương
Cổ phần
phổ thông
3.000 30.000.000 0106000898
011330023
012478124
141617613
2 NGUYỄN
THẾ LỢI
Đức Hòa, phường
Thượng Thanh,
Cổ phần
phổ thông
200 2.000.000 011735380
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
3
Báo cáo thực tập tổng hợp
Long Biên, Hà Nội
3 ĐỖ QUANG
THẮNG
Du Ngọc, xã Mai
Lâm, huyện Đông
Anh, Hà Nội
Cổ phần
phổ thông
300 3.000.000 011803583
1.2. Các Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
- Xây dựng các khu đô thị và công nghiệp.
- Xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, công trình thuỷ điện,
công trình dân dụng công nghiệp.
- Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm).
- Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khu đô thị.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng trang trí nội thất.
- Lập, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp giao thông,
thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị/
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây
dựng dân dụng công nghiệp, thủy lợi, thủy điện các công trình hạ tầng kĩ thuật đô thị.
- Kinh doanh bất động sản bao gồm:
+ Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.
+ Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.
+ Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.
+ Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất
đã có hạ tầng.
+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình xây dựng hạ tầng
để chuyển nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê
lại.
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:
+ Dịch vụ tư vấn bất động sản (không bao gồm dịch vụ tư vấn về giá đất).
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
4
Báo cáo thực tập tổng hợp
+ Dịch vụ quảng cáo bất động sản.
+ Dịch vụ quản lý bất động sản.
+ Dịch vụ đấu giá bất động sản.
- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế xây dụng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.
- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công
nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.
- Dịch vụ môi giới bất động sản.
- Dịch vụ định giá bất động sản.
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (chỉ thực hiện việc môi giới bất động sản tại
sàn giao dịch).
1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
và phát triển đô thị Sông Đà
1.3.1. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh:
- Bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty sẽ kiện toàn và hoàn thiện theo
hướng gọn nhẹ, sản xuất đảm bảo mức độ chuyên môn hóa cao, các phòng ban
nghiệp vụ đảm đương công việc một cách năng động trên cơ sở đa dạng hóa ngành
nghề, đa dạng hóa sản phẩm.
- Bộ máy quản lý công ty sẽ tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, tổ chức
hạch toán kinh doanh phân tán cho các đơn vị trực thuộc.
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
5
Báo cáo thực tập tổng hợp
1.3.2. Tổ chức quản lý:
HÌNH 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và
Phát triển Đô thị Sông Đà
- Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông tham dự, là cơ quan quyết
định cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
6
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BAN KIỂM
SOÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách kinh tế-đầu tư
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách kỹ thuật
PHÒNG HÀNH
CHÍNH TỔNG
HỢP
PHÒNG
KẾ HOẠCH –
ĐẦU TƯ
PHÒNG
TÀI CHÍNH –
KẾ TOÁN
PHÒNG KỸ
THUẬT
BQLDA
Nhà ở Sông
Đà Hà Nội
BQLDA
Nhà ở
Sông Đà
Hà Đông
CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG ĐÔ THỊ
BẮC HÀ
CÔNG TY CP TƯ
VẤN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VIỆT
NAM
Báo cáo thực tập tổng hợp
thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp khi được cổ đông đại diện ít nhất
65% tổng cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Tham gia
đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua điều lệ tổ chức hoạt động và định
hướng phát triển của công ty. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát
- Hội đồng quản trị: Là cơ quan cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh
công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ
những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ
quyết định chiến lược phát triển của công ty, giải pháp phát triển thị trường, nội dung
tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu họp Đại hội đồng cổ đông; Xây
dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty trình đại họi đồng cổ dông
thông qua; Kiểm soát việc thực hiện các phương án đầu tư, việc thực hiện các chính
sách thị trường, thực hiện hợp đồng kinh tế, việc thực hiện cơ cấu tổ chức, thực hiện
cơ cấu quản lý nội bộ công ty, việc mua bán cổ phần. Hội đồng quản trị thông qua
quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức
khác. Mõi thành viên hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm soát: Do đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ
kiểm tra tính trung thực hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh
doanh, trong ghi chép lưu giữ chứng từ sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công
ty. Thường xuyên thông báo với hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của công ty,
tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và có kiến
nghị lên Đại hội cổ đông.
- Tống giám đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc có nhiệm vụ
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty, là người đại diện
theo pháp luật của công ty, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quyết định của hội
đồng quản trị, tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu
tư của công ty; thường xuyên báo cáo hội đồng quản trị tình hình, kết quả sản xuất
kinh doanh của công ty.
- Các Phó tổng giám đốc: Được Tổng Giám Đốc giao quyền điều hành theo
những công việc hoặc lĩnh vực quản lý nhất định. Khi được giao các Phó Tổng Giám
Đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Tổng
Giám Đốc về kết quả tổ chức thực hiện của mình.
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
7
Báo cáo thực tập tổng hợp
- Các Hội đồng tư vấn Hội đồng chức năng: Bao gồm các chuyên viên chính,
có chức năng tham mưu cho Tổng Giám Đốc Công ty trong quá trình ra quyết định
quản lý sản xuất kinh doanh.
- Các phòng chức năng: Có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám Đốc về quản
lý chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ các đơn vị thành viên của Công ty trong lĩnh vực
chuyên môn mà mình quản lý.
- Giám đốc các đơn vị thành viên: Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc
Công ty và tập thể người lao động của đơn vị và kết quả quản lý, điều hành mọi hoạt
động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của đơn vị mình.
1.4. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty:
1.4.1. Phòng tổ chức hành chính:
Là phòng chức năng tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty trong công tác tổ
chức thực hiện các phương án sắp xếp cải tiến tổ chức sản xuất, quản lý, đào tạo, bồi
dưỡng, tuyển dụng quản lý và điều phối sử dụng lao động hợp lý, tổ chức thực hiện
đúng đắn các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ CNVC; Hướng dẫn,
kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, các chế độ đối với người lao động;
Hướng dẫn hoạt động thanh tra nhân dân cho các đơn vị và tổ chức thanh tra theo
nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác quản lý bảo vệ quân sự, giữ vững an ninh trật
tự, an toàn trong đơn vị; Là đầu mối giải quyết công việc văn phòng hành chính giúp
Tổng giám đốc công ty điều hành và chỉ đạo nhanh, thống nhất tập trung cho hoạt
động sản xuất kinh doanh.
1.4.2. Phòng tài chính kế toán:
Là phòng chức năng giúp Tổng giám độc công ty tổ chức bộ máy tài chính kế
toán từ Công ty tới các đơn vị trực thuộc. Tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính
kế toán, tín dụng, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế, hạch toán kế toán theo đúng
điều lệ tổ chức kế toán và pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước được cụ thể hóa
bằng điều lệ hoạt động của Công ty và những quy định của Tổng công ty về quản lý
kinh tế tài chính giúp tổng giám đốc công ty kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế
toán, công tác phân tích hoạt động kinh tế của công ty và các đơn vị trực thuộc.
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
8
Báo cáo thực tập tổng hợp
1.4.3. Phòng kế hoạch – đầu tư:
* Chức năng:
Là phòng chức năng giúp Tổng Giám đốc Công ty về công tác đầu tư các dự án
thuộc các lĩnh vực: Xây lắp, sản xuất công nghiệp, đầu tư trang thiết bị máy móc, kể
cả tái đầu tư của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
* Nhiệm vụ:
- Công tác báo cáo đầu tư:
+ Nghiên cứu thị trường để tìm kiếm cơ hội đầu tư, thu thập thông tin xây
dựng các kế hoạch đầu tư 5 năm, 10 năm trong toàn Công ty.
+ Tổng hợp số liệu đầu tư, thực hiện báo cáo công tác đầu tư định kỳ hàng
tháng, quý, năm theo quy định của nhà nước và Công ty.
+ Kiểm tra lưu giữ hồ sơ pháp lý các dự án đầu tư đảm bảo đúng quy định của
Nhà nước và Công ty.
- Công tác quản lý đầu tư:
+ Nghiên cứu cơ chế chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến khích đầu
tư trong nước, quy chế quản lý đầu tư và xây dựng phục vụ cho công tác quản lý đầu
tư.
+ Lập báo cáo cơ hội đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc chủ trì thuê
Công ty tư vấn có đủ khả năng lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Thẩm định các dự án
do các đơn vị trực thuộc lập trước khi trình các cấp có thẩm quyền quyết định.
+ Tham gia quyết toán các dự án do Công ty làm chủ đầu tư và lập các thủ tục
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án.
+ Chủ trì kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau đầu tư các dự án của Công ty.
Công tác đấu thầu mua sắm thiết bị các dự án do Công ty làm chủ đầu tư:
+ Lập kế hoạch đấu thầu của từng dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt. Chủ trì công tác đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án đầu tư mà Công ty làm
chủ đầu tư.
+ Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc hiện tôt chức đấu thầu thiết bị của
dự án theo đúng quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước.
+ Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu thiết bị dự án đầu tư
theo đúng tháng, quý, năm trình cấp quản lý.
1.4.4. Phòng quản lý kỹ thuật:
* Chức năng:
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
9
Báo cáo thực tập tổng hợp
Là phòng chức năng tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc công ty trong công tác:
- Soạn thảo ban hành các phân cấp về công tác quản lỹ kỹ thuật xây dựng, các
quy chế quản lý kỹ thuật xây dựng các dự án đầu tư xây dựng của công ty, quy định
lập hồ sơ trước khi thi công và hồ sơ nghiệm thu sản phẩm xây lắp, quy định công tác
lập và lưu trữ hồ sơ dự thầu xây lắp và quy định chế độ báo cáo trong lĩnh vực xây
lắp.
- Quản lý, hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện các quy định, quy phạm
tiêu chuẩn xây dựng và chính sách của Nhà nước về xây dựng cơ bản đối với tất cả
các công trình (gói thầu) đảm nhận thi công và đầu tư xây dựng cơ bản.
- Áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại, sáng kiến cải tiến kỹ thuật
trong hoạt động xây lắp.
* Nhiệm vụ:
Đối với các dự án đầu tư XDCB củ Công ty và các công trình (gói thầu) xây
lắp do Công ty quản lý trực tiếp:
- Kiểm tra, giám sát: kỹ thuật, khối lượng và chất lượng thi công công trình.
- Xác nhận khối lượng thực hiện của các gói thầu làm căn cứ đề nghị Tổng giám
đốc cho tạm ứng hoặc thanh toán.
- Quản lý thi công xây lắp theo quy hoạch kiến trúc xây dựng, thiết kế kỹ thuật
đã được phê duyệt đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty quản lý.
- Lưu trữ hồ sơ công trình mà công ty đầu tư hoặc nhận thầu xây lắp.
Đối với các công trình (gói thầu) do Công ty ký hợp đồng và giao cho đợ vị thành
viên quản lý thực hiện:
- Lập hồ sơ dự thầu hoặc phối hợp cùng các đơn vị thành viên nộp hồ sơ dự
thầu.
- Hướng dẫn các đơn vị trong Công ty lập hồ sơ dự thầu thi công xây lắp các
công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định của Nhà nước.
- Hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trong công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng,
tiến độ thi công công trình và công tác thanh quyết toán vốn xây lắp.
1.5. Nhân sự của công ty:
Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có năng lực có trình độ
chuyên môn cao, nhiệt tình và nghiêm túc, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý và điều
hành ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của
Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B
10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×