Tải bản đầy đủ

Giáo án ngữ văn 7 bài ý nghĩa văn chương

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
1
BÀI 24: Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG
(Hoài Thanh)
A. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc cốt
yếu, nhiệm vụ và công dụng của văn chương trong lịch sử
loài người.
+ Hiểu được phần nào phong cách nghị luận văn chương
của Hoài Thanh.
- Kĩ năng: Phân tích bố cục, dẫn chứng và lời văn trình bày có
cảm xúc, có hình ảnh trong văn bản
- Thái độ: Giáo dục HS biết yêu quý, trân trọng văn chương.
B. Chuẩn bị của thầy và trò:
- Thầy: SGK, bài soạn, chân dung Hoài Thanh.
- Trò: SGK, vở bài tập.
C. Kiểm tra bài cũ:
- Để làm rõ đức tính giản dị của Bác Hồ tác giả đã nêu các
chứng cứ về những phương diện nào? Tìm dẫn chứng minh

họa?
D. Bài mới:
- Vào bài: Từ xưa đến nay văn chương được xem là một môn
nghệ thuật, là một trong những hoạt động tinh thần rất lí thú
và bổ ích trong cuộc sống con người. Nhưng văn chương có ý
nghĩa và công dụng như thế nào có lẽ chưa ai hiểu được thấu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
2
đáo. Nhà văn Hoài Thanh qua bài viết: Ý nghĩa văn chương
đã giúp ta hiểu rõ điều đó.
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT
ĐỘNG
TRÒ
I. Đọc và tìm
hiểu chú thích:
1) Đọc: giọng
chậm, rõ ràng,
sâu lắng
2) Tác giả , tác
phẩm: SGK (*)/61
II. Tìm hiểu văn
bản:
1) Nguồn gốc của
văn chương
- Là lòng
thương người và
rộng ra là thương
* Hoạt động 1:
+ Gọi HS đọc chú thích */SGK/61
- Nêu một vài nét về tác giả Hoài
Thanh và các sáng tác của ông? 
GV bổ sung thêm.
+ GV hướng dẫn cách đọc bài văn
+ Gọi 2 em đọc

nhận xét.
+ Gọi HS đọc các chú thích 4, 5, 8,
9, 11
* Hoạt động 2:
+ Gọi HS đọc lại 2 đoạn đầu.
- Theo nhà văn Hoài Thanh thì
nguồn gốc cốt yếu của văn chương
là gì?
- Quan niệm như thế là đúng đắn
chưa?
- Theo em, còn có quan niệm nào
khác?
- HS
đọc
- Trình
bày ý
kiến cá
nhân
- Đọc
- HS
đọc
- Trả lời
(chỉ
định)
- Ý kiến
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
3
cả muôn vật,
muôn loài.
- Văn chương bắt
nguồn từ cuộc
sống lao động
của con người.
2) Nhiệm vụ của
văn chương.
- Văn chương
phản ánh cuộc
sống -> Cuộc
sống muôn hình
vạn trạng (rất
phong phú)
- Văn chương
dựng lên những
hình ảnh, những
ý tưởng mà hiện
tại chưa có 
Con người phấn
đấu biến thành
hiện thực tốt đẹp
trong tương lai
3) Công dụng của
* Hoạt động 3:
+ Đọc đoạn “Văn chương sẽ là …
vào thực tế”.
Tác giả Hoài Thanh có viết: “Văn
chương sẽ là hình dung của sự
sống muôn hình vạn trạng. Chẳng
những thế văn chương còn sáng
tạo ra sự sống”
- Theo em nội dung lời văn của
Hoài Thanh có mấy ý chính?
- Hãy giải thích và tìm dẫn chứng
để làm rõ các ý đó?
* Hoạt động 4:
+ Đọc đoạn “Vậy thì … đến bực
nào”
- Theo nhà văn Hoài Thanh thì văn
chương có công dụng gì?
- Hãy giải thích câu nói đó và tìm
dẫn chứng minh họa?
* Hoạt động 5:
- Theo em văn bản: Ý nghĩa văn
chương thuộc loại văn nghị luận
nào?
(trao
đổi
cùng
bạn)
- Đọc
- Ý kiến
cá nhân
- Thảo
luận
nhóm
- Đọc
- Thảo
luận
nhóm
nhỏ

Trình
bày
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
4
văn chương.
- Giúp người đọc
có tình cảm, lòng
vị tha.
- Gây cho ta
những tình cảm
ta không có,
luyện những tình
cảm ta sẵn có.
- Biết cái hay, cái
đẹp của cảnh vật,
thiên nhiên
III. Tổng kết:
Ghi nhớ: SGK/63
IV. Luyện tập:
- HS trình bày
- Văn nghị luận của Hoài Thanh có
gì đặc sắc? (Chọn ý đúng

Trả
lời)
+ Gọi HS đọc ghi nhớ /63
* Hoạt động 6:
+ Đọc bài tập
- Gọi HS trả lời
- Chọn
và trả
lời cá
nhân
E. Hướng dẫn tự học:
1) Bài vừa học:
- Nắm vững ý nghĩa và công dụng của văn chương
- Tìm thêm dẫn chứng để chứng minh công dụng và ý nghĩa
của văn chương
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
5
2) Bài sắp học:
- Tiết sau làm kiểm tra văn.
- Ôn tập các văn bản nghị luận đã học.
- Nắm vững khái niệm, ý nghĩa của các câu tục ngữ đã học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×