Tải bản đầy đủ

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ TẠI LỚP 5A TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KHOEN ON

Biện pháp khắc phụ lỗi chính tả cho học sinh lớp 5A - Bản On

Mục lục
Nội dung Trang
Phần 1. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Khách thể và Đối tợng nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
4.Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Giới hạn phạm vi đề tài.
6. Địa bàn nghiên cứu
7. Phơng pháp nghiên cứu
3
3
3
4
4
4
Phần 2. Nội dung đề tài
Chơng I. Thực trạng của đề tài nghiên cứu
Chơng II. Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài

I. Cơ sở đề xuất các giải pháp
II. Các giải pháp chủ yếu
III. Kết quả
ChơngIII. Kết luận, đề xuất
5
6
12

Ngời thực hiện Nguyễn Hồng Hạnh
Trờng Tiểu học số 1 Khoen On.. Năm học 2010 - 2011

1
Biện pháp khắc phụ lỗi chính tả cho học sinh lớp 5A - Bản On
Phần I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
1.1 Cơ sở lý luận
- Các cụ ta từ thời xa xa đã có câu Nét chữ nết ngời- đủ để cho chung ta thấy vai
trò của chữ viết đợc đánh giá cao nh thế nào. Trong cuộc sống hiện đại ngày hôm
nay chúng ta thấy khi làm bất cứ một công việc gì cũng đều phải cần đến văn bản,
giấy tờ, và những văn bản giấy tờ đó mang tính khoa học và chính xác.Và phân
môn chính tả sẽ cung cấp cho tất cả chúng ta tính khoa học, chính xác, chặt chẽ,
lôgic cần thiết.
Chúng ta đã biết có đọc đúng thì mới viết đúng cho nên để ngời học đọc đúng,
viết đúng thị trớc tiên ngời thầy phải là một tấm gơng. Chính vì vậy mỗi chúng ta
phải cố gắng nhiều hơn nữa.phải có tinh thần học học tập không ngừng nghỉ nâng
cao trình độ chuyên môn; tìm ra những phơng pháp , biện pháp hữu hiệu giúp học
sinh học tốt các môn học, đặc biệt là phân môn chính tả.
Xuất phát từ mong muốn các em học sinh lớp 5a - Trờng Tiểu học số 1 Khoen On
hạn chế tình trạng viết sai lỗi chính tả; từng bớc hình thành kỹ năng viết đúng, viết
đẹp mà tôi đã chọn đề tài này.
Qua một thời gian công tác tại trờng trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy các em học
sinh tại trờng nói chung và học sinh lớp tôi nói riêng viết sai lỗi chính tả rất nhiều.
Có những em học sinh viết sai hơn 20 lỗi chính tả trong một bài văn khoảng 80 chữ.
Khi chấm bài Tập làm văn tôi không thể hiểu các em muốn diễn đạt điều gì, vì bài
viết ngoài câu từ diễn đạt lủng củng ra còn vì các em viết sai quá nhiều lỗi chính tả.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên mà chúng ta phải bàn tới. Tuy
nhiên điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là yếu tố ngời thầy. Để giúp các em
học sinh khắc phục và sửa đợc các lỗi chính tả trên đòi hỏi ngời thầy không những
phải có chuyên môn mà còn phải tâm huyết nhiệt tình. Tất cả chúng ta phải nhận
thức đợc tầm quan trọng của phân môn chính tả; vì có học tốt phân môn này các em


mới có thể học tốt tất cả các môn học khác ở nhà trờng tiểu học. Đây cũng chính là
cơ sở nền móng để các em học tốt các môn học ở những bậc học kế tiếp sau này.
2.2 Cơ sở thực tiễn
Các em học sinh trong trờng còn viết sai lỗi chính tả rất nhiều- đó là một vấn đề
nan rải mà mỗi thầy cô chúng ta cầ quan tâm và tìm cách tìm cách giải quyết.
Thực tiễn quá trình dạy học phân môn chính tả tại trờng ta thấy : Các em học sinh
đều cha hứng thú với môn học; cha có ý thức tự giác tích cực học tập. Các thầy cô
giáo đã quan tâm đến việc rèn chữ cho các em học sinh xong còn cha thờng xuyên
và hiệu quả cha cao.
Giáo viên cha kích thích đợc lòng ham mê, hứng thú của học sinh trong học tập.
Nói tóm lại: Từ thực tiễn trên tôi thiết nghĩ chúng ta phải đề ra những phơng
pháp biện pháp cụ thể để khắc phục lỗi chính tả mà các em học sinh thờng hay mắc
phải trong nhà trờng tiểu học.
2. Khách thể và Đối tợng nghiên cứu
Ngời thực hiện Nguyễn Hồng Hạnh
Trờng Tiểu học số 1 Khoen On.. Năm học 2010 - 2011

2
Biện pháp khắc phụ lỗi chính tả cho học sinh lớp 5A - Bản On
+Khách thể: - Nguyên nhân, thực trạng, cách khắc phục lỗi chính tả cho học sinh
+Đối tợng: - Một số biện pháp giúp các em học sinh lớp 5A - (là đối tợng học sinh
dân tộc thái) khắc phục lỗi chính tả.
- Phạm vi : Chỉ nghiên cứu ở phân môn chính tả đối với các em học sinh lớp 5A Tr-
ờng Tiểu học số 1 Khoen On..
3. Mục đích nghiên cứu
- Đề ra những biện pháp khắc phục lỗi chính tả mà các em học sinh lớp 5 thờng hay
mắc phải.
- Giúp học sinh học tốt phân môn chính tả để làm cơ sở cho học sinh phát triển t
duy; làm cơ sở nền móng để lĩnh hội tri thức ở tất cả các môn học khác.
- Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cờng chất lợng dạy học phân môn chính tả
tại trờng.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
-Tìm hiểu thực trạng dạy học phân môn chính tả; những lỗi cơ bản mà đối tợng học
sinh lớp 5 ngời dân tộc Thái tại trờng hay mắc phải.
-Tìm ra những nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng học sinh viết sai quá nhiều
lỗi chính tả.
-Tìm hiểu; đề ra một số biện pháp khắc phục những tồn tại trên nhằm giúp học sinh
hạn chế tình trạng viết sai lỗi chính tả.
5. Giới hạn phạm vi đề tài.
Biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho HS lớp 5A - Bản On - Trờng Tiểu học số 1
Khoen On
6. Địa bàn nghiên cứu
- Học sinh lớp 5 A - Trờng Tiểu học số 1 Khoen On - Than Uyên - Lai Châu
7. Phơng pháp nghiên cứu
- Tham khảo tài liệu
- Khảo sát thực tế: qua đánh giá kiểm tra các lần kiểm tra khảo sát hàng tháng.
- Phơng pháp nêu gơng
- Phơng pháp quan sát: Đánh giá chữ viết của học sinh
- Phơng pháp giáo dục thực nghiệm.
Phần 2. Nội dung đề tài
Chơng I. Thực trạng của đề tài nghiên cứu
Ngời thực hiện Nguyễn Hồng Hạnh
Trờng Tiểu học số 1 Khoen On.. Năm học 2010 - 2011

3
Biện pháp khắc phụ lỗi chính tả cho học sinh lớp 5A - Bản On
1. Thực trạng
Nguyên nhân các em học sinh viết sai lỗi chính tả do những nguyên nhân cơ bản
sau:
a) Về phía học sinh
Các em học sinh lớp 5A - Bản On tất cả đều là ngời dân tộc Thái, việc giao lu tiếp
xúc của các em còn ít, bên cạnh đó trình độ tiếp thu của nhiều em còn hạn chế.
Mặt bằng chung trình độ văn hóa của ngời dân trong bản cũng còn thấp. Nhiều
phụ huynh cha qua bậc tiểu học không đủ khả năng để hớng dẫn con em mình học
tập
Đa phần phụ huynh các em đều cha quan tâm đến việc học tập của các em và còn
xem nhẹ việc học. Họ cho rằng con em mình chỉ cần biết đọc, viết là đủ, mỗi năm
lên một lớp không bị đúp là giỏi rồi.
Ngoài ra học sinh còn có nhiều em nói ngọng, ngắc ngứ, khả năng diễn đạt kém.
Điều đặc biệt là học sinh không nắm đợc quy tắc chính tả, viết cẩu thả tuỳ tiện từ
lớp dới.
Đối với học sinh dân tộc nếu không đợc rèn chữ viết từ lớp dới thì lên đến lớp 4,5 sẽ
rất khó rèn chữ bởi khi đó các em đã thành thói quen.
Một nguyên nhân nữa là nhiều em học sinh nhàm chán, không hứng thú với phân
môn chính tả, đặc biệt là những em học sinh yếu, chữ viết xấu.
b) Về phía ngời dạy
Tôi nhận thấy một bộ phận không nhỏ giáo viên cha nhiệt tình, tâm huyết trong
việc rèn chữ cho học sinh.
Rồi một bộ phận giáo viên cũng cha đạt chuẩn về kiến thức kỹ năng, còn nói sai,
ngọng và viết sai nhiều lỗi chính tả.
Nhiều giáo viên cha có phơng pháp định hớng cụ thể trong việc rèn chữ, chỉnh
sửa lỗi chính tả cho học sinh.
2. Những lỗi chính tả cơ bản mà các em học sinh dân tộc Thái lớp
5A -Bản On - Trờng TH số 1 Khoen On thờng hay mắc phải:
2.1 Lỗi về sử dụng thanh điệu
Tiếng viềt gồm có 6 thanh điệu cơ bản đó là: thanh ngang- huyền- sắc - hỏi -
ngã - nặng.
Đối với các em học sinh dân tộc Thái lớp tôi các em thờng hay nhầm lẫn giữa
thanh ngã và thanh sắc (~/ ).
Ví dụ: ngã học sinh viết sai thành ngá
Những

Nhứng
Sẽ


Chiến sĩ

Chiến sí
2.2 Lỗi về sai phụ âm đầu.
Các em học sinh dân tộc Thái thờng hay nhầm phụ âm đầu cơ bản sau:
+) b/v vẫy vùng

bẫy bùng
bàn tay

vàn tay
Ngời thực hiện Nguyễn Hồng Hạnh
Trờng Tiểu học số 1 Khoen On.. Năm học 2010 - 2011

4
Biện pháp khắc phụ lỗi chính tả cho học sinh lớp 5A - Bản On
tập viết

Tập biết
con bò

con vò
+) t/th thầy giáo

tầy giáo
thích

tích
thấy

tấy
thảo quả

tảo quả.
+) l/đ đu đủ

lu lủ
đong đa

long la
Cánh đồng

cánh lồng
+) ch/tr cây tre

cây che
Trang trại

chang chại
Chiến tranh

chiến chanh
+) s/x cây sả

cây xả
Sa mạc

xa mạc
Khẩu súng

khẩu xúng
+) r/d/gi rung rinh

dung dinh
Cái giẻ

cái dẻ
Giỏ cá

dỏ cá
Luống rau

luống dau
+) c/k kiếm tìm

ciếm tìm
kìm kẹp

cìm cẹp
kết trái

cết trái
2.3 Lỗi nhầm lẫn về âm chính
+) u/ ơu ốc bơu

ốc bu
Con khớu

con khứu
Ngời thực hiện Nguyễn Hồng Hạnh
Trờng Tiểu học số 1 Khoen On.. Năm học 2010 - 2011

5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×