Tải bản đầy đủ

mô hình kinh doanh B2B của Bia 24h.docx

Bán
Công ty
Công ty C
Công ty D
Công ty A
Quản trị tác ngiệp TMĐT B2B Nhóm 3
A. Lời mở đầu:
.B Nội dung:
I. Cơ sở lí luận:
.1 Tổng quan thương mại điện tử b2b.
.2 Các mô hình thương mại điện tử B2B:
. .2 1 Loại hình giao dịch bên mua chủ đạo (một người bán cho nhiều người
. .2 2 Loại hình bên bán chủ đạo( nhiều đến một).
. .2 3 Loại hình giao dịch qua trung gian( sàn giao dịch).
. .2 4 Loai hình thương mại hợp tác.
.2 Mô tả mô hình kinh doanh B2B của Bia 24h.
.1 Giới thiệu về 24h.com:
. .1 1 Giới thiệu về website:
. .1 2 Các loại hình dịch vụ và hàng hóa mà bia24h cung cấp:
.2 Quy trình giao dich tại website:
. .2 1 Chào hàng:

Quản trị tác ngiệp TMĐT B2B Nhóm 3
. .2 2 Quy trình mua hàng:
3. Công nghệ bán hàng và dịch vụ bổ trợ:
. .3 1 Công nghệ bán hàng:
. .3 2 Các loại hình dịch vụ:
. .3 3 Đánh giá việc ứng dụng công nghệ của bia24h.com:
.3 Mô tả mô hình tổ chức của bia24h.com.
.1 Mô hình mà bia24h.com ứng dụng và mô tả:
.2
Thuận lợi và khó khăn khi DN áp dụng mô hình TMĐT một đến nhiều:
.3
Kinh nghiệm triển khai mô hình B2B của DN:
.C Kết luận:
.A Lời mở đầu:
Với mỗi doanh nghiệp đều có những mục tiêu, chiến lược khác nhau,và những điều
kiện về nguồn nhân lực khác nhau.Để đạt được mục tiêu đặt ra, cần có chiến lược đúng
dắn,và vận dụng các nguồn lực sẵn có một cách hợp lí.Do đó, doanh nghiệp khác nhau thì
có những mô hình kinh doanh khác nhau.Cùng có điều kiện kinh doanh như nhau,tuy nhiên
có những doanh nghiệp thành công vang dội, cũng có những doanh nghiệp bị thất bại ngay
từ khi khơi mào bởi mô hình kinh doanh áp dụng không hợp lí.Như vậy chứng tở,mô hình
kinh doanh có tác động rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.
Quản trị tác ngiệp TMĐT B2B Nhóm 3
Ngày nay với sự phát triển của tiến bộ khoa học công nghệ, doanh nghiệp đã áp dụng
phương tiện kĩ thuật có hàm lượng tri thức cao vào kinh doanh tạo nên một loại hình kinh
doanh mới là thương mại điện tử.Thương mại điện tử sử dụng công nghệ truyền thông số
toàn cầu tạo ra một thị trường thương mại điện tử cho tất cả các loại hình hàng hóa dịch
vụ.
Đối với mỗi thị trường thương mại điện tử đều có mô hình kinh doanh, trong đó sử
dụng công nghệ bán hàng khác nhau khác nhau,tất cả đều tạo nên thành công cho doanh
nghiệp nếu biết tận dụng và khai thác điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của mô hình đó.Mô
hình thương mại điện tử B2B là loại hình thương mại điện tử có số lượng giao dịch lớn
nhất,bên cạnh những thành tựu mà doanh nghiệp đạt được còn có những hạn chế.Vì vậy để
tìm hiểu rõ hơn ưu điểm và hạn chế khi doanh nghiệp áp dụng mô hình thương mại điện tử
trong quá trình kinh doanh, kết hợp với công nghệ bán hàng hiện đại, tôi lựa chọn doanh
nghiệp bia24h.com.
.B Nội dung:
.I Cơ sở lí luận:
.1 Tổng quan thương mại điện tử b2b:
B2B là loại hình giao dịch qua các phương tiện điện tử giữa doanh nghiệp với doanh
nghiệp. Theo Tổ chức Liên hợp quốc về Hợp tác và Phát triển kinh tế (UNCTAD), TMĐT


B2B chiếm tỷ trọng lớn trong TMĐT (khoảng 90%). Các giao dịch B2B chủ yếu được thực
hiện trên các hệ thống ứng dụng TMĐT như mạng giá trị gia tăng (VAN); dây chuyền cung
ứng hàng hoá, dịch vụ (SCM), các sàn giao dịch TMĐT… Các doanh nghiệp có thể chào
hàng, tìm kiếm bạn hàng, đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán qua các hệ thống này. Ở
một mức độ cao, các giao dịch này có thể diễn ra một cách tự động. TMĐT B2B đem lại
nhiều lợi ích thực tế cho doanh nghiệp, đặc biệt giúp giảm các chi phí về thu thập thông tin
tìm hiểu thị trường, quảng cáo, tiếp thị, đàm phán, tăng các cơ hội kinh doanh,
Quản trị tác ngiệp TMĐT B2B Nhóm 3
Tại Việt Nam, mô hình giao dịch B2B tiếp tục là lựa chọn chiếm ưu thế khi doanh
nghiệp tiến hành xây dựng website thương mại điện tử. Trong khi tỷ lệ website có đối
tượng mục tiêu là người tiêu dùng không thay đổi qua hai năm, thì tỷ lệ website hướng tới
đối tác là tổ chức hoặc doanh nghiệp đã tăng từ 76,4% năm 2006 lên đến 84,8% năm
2007.Tuy nhiên có khá nhiều nỗ lực để phát triển B2B ở Việt Nam, song hầu hết đều chưa
thành công. Nguyên nhân của việc chưa thành công này có rất nhiều, trong đó trước hết là
nguyên nhân các điều kiện giao dịch điện tử chưa chín muồi
.2 Các mô hình thương mại điện tử B2B:
. .2 1 Loại hình giao dịch bên mua chủ đạo (một người bán cho nhiều người mua)-
một đến nhiều.
- Là thị trường điện tử dựa trên cơ sở web,trong dó một doanh nghiệp bán hàng hóa
hay dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp theo hình thức catalog điện tử hoặc đấu giá,thường
thông qua mạng ngoại bộ(Extranet)
- Khách hàng có thể là Dn hay người tiêu dùng cá nhân.
- Thị trường TMĐT bên bán có cấu trúc tương tụ mô hình TMĐT của B2C,tuy nhiên
khác nhau là ở quyền quyết định.
- Những người bán trong thị trường bên bán có thế là các nhà sản xuất
click_and_mortar hay các nhà trung gian.Nhà trung gian có thể là doanh nghiệp thương
mại điện tử thương mại thuần túy
- Dịch vụ khách hàng: Người bán hàng có thể cung cấp các dịch vụ khách hàng phức
tạp, các dịch vụ khách hàng lựa chọn, đặt mua, thỏa thuận về vận chuyển cũng thuận lợi
hơn.
Loại hình giao dịch bên mua chủ đạo hay còn gọi là thị trường điện tử bên bán(một
đến nhiều) bao gồm 3 phương thức bán chính:
Quản trị tác ngiệp TMĐT B2B Nhóm 3
- Bán hàng trực tiếp từ catalog. Ví dụ: bigboxx.com
- Bán hàng thông qua đấu giá kì hạn(giá tăng dần). Ví dụ: GM bán dấu giá phụ tùng
cũ.
- Bán một tới một thông qua hợp đồng dài hạn. Ví dụ: Moal Technologies
. .2 2 Loại hình bên bán chủ đạo( nhiều đến một).
- Khi một người mua hàng tìm đến thị trường bên bán,bộ phận mua hàng của người
mua sẽ nhập dữ liệu một cách thủ công vào máy tính của họ và tiến hành tìm kiếm các cửa
hàng (e-store),các phố bán điện tử trực tuyến(e-mail) để so sánh nhà cung ứng, sản phẩm.
Quá trình này rất chậm và làm tốn nhiều chi phí.
- Đối với Dn lớn mua nhiều,giải pháp tốt nhất là mở riêng cho mình một thị trường
điện tử riêng (gọi là thị trường điện tử bên mua ) và mời những người bán hàng duyệt xem
và đáp ứng yêu cầu của họ. Thí dụ: GM
- Hoạt động mua hàng hóa của doanh nghiệp được gọi là mua sắm thường được các
đại diện mua hàng thực hiện.
Các phương pháp mua sắm hàng hóa và dịch vụ cơ bản trong thị trường bên Mua:
- Mua sắm điện tử
- Đấu giá ngược
- Một số phương pháp khác.
. .2 3 Loại hình giao dịch qua trung gian( sàn giao dịch).
- Sàn giao dịch điện tử như: chợ điện tử (e-marketplaces), sàn giao dịch thương
mại,cộng đồng thương mại ( trading communities), trung tâm trao đổi,sàn giao dịch
internet( internet exchanges), chợ mạng( net marketplaces) và cổng B2B.
Quản trị tác ngiệp TMĐT B2B Nhóm 3
- Ngoài việc tổ chức các hoạt động thương mại,các Sàn giao dịch còn duy trì các hoạt
động ccộng đồng như phân phối tin tức công nghiệp, tài trợ cho các nhóm thảo luận
trực tuyến, tiến hành các hoạt động nghiên cứu.Các san giao dịch cũng cung cấp các
dịch vụ như thanh toán và logistics.
Phân loại sàn giao dịch có thể dựa trên 2 tiêu chí như sau:
+ Hàng hóa vào trực tiếp hay gián tiếp.
+ Mua bán trao ngay hay mua bán theo hợp đồng dài hạn.
. .2 4 Loai hình thương mại hợp tác.
- Thương mại hợp tác cho phép các công ty hợp tác trong việc lập kế hoạch,thiết kế,
phát triển và quản lí và nghiên cứu sản phẩm,dịch vụ và các ứng dụng mới của thương mại
điện tử.Các công cụ để tiến hành cộng tác là các phần mềm phục vụ cho làm việc theo
nhóm và các công cụ được thiết kế đặc biệt khác, có thể sử dụng các công cụ truyền thông
như e-mail,bảng thông báo và phòng chát, truy cập dữ liệu chung trực tuyến,…
- Cộng tác có thể sử dụng giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa trụ sở và các các
công ty con, giữa các đại lý.
.II Mô tả mô hình kinh doanh B2B của Bia 24h.
.1 Giới thiệu về 24h.com:
. .1 1 Giới thiệu về website:
Công ty TNHH Thương mại Vật tư và Phụ gia Công nghiệp (I&M Trading Co. Ltd.)
được xây dựng trên cơ sở sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các sáng lập viên trong lĩnh vực
thiết bị và nguyên liệu ngành bia; uy tín và chất lượng hàng hoá của các nhà cung cấp trên
thế giới; cùng sự ủng hộ, hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật và công nghệ sản xuất bia

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×