Tải bản đầy đủ

Giáo án công nghệ 6 bài thực hành cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thực hành: CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Trình bày được quy trình thực hành vẽ và cắt mẫu giấy bao tay trẻ sơ
sinh.
2. Kĩ năng: Thao tác được hoàn chỉnh mẫu giấy theo đúng quy trình.
3. Thái độ: Có tính cẩn thận, thao tác chính xác, đúng quy trình kĩ thuật cắt may
đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG.
1. Giáo viên: Giáo án, SGK- SGV, TLTK. Mẫu giấy hoàn chỉnh
2. Học sinh: Giấy bìa mỏng, thước, kéo, com pa, bút chì.
III. PHƯƠNG PHÁP.
- Trực quan, thuyết trình.
IV. TỔ CHỨC GIỜ DẠY
1. Khởi động.
- Mục tiêu: Tạo hứng thú vào bài mới.
- Thời gian: 3 phút
- Cách tiến hành: Bài thực hành trước các em đã ôn lại kĩ thuật khâu một số đường
khâu cơ bản. Hôm nay chúng ta áp dụng các đường khâu đó vào việc hoàn thành
một sản phẩm đơn giản: bao tay trẻ sơ sinh. Bài thực hành thực hiện trong 3 tiết
(Tiết 1: vẽ, thiết kế mẫu trên bìa, Tiết 2 và Tiết 3: Thiết kế trên vải và hoàn thành

mẫu).
2. Bài mới.
Hoạt động 1: Hướng dẫn mở đầu.
- Mục tiêu: Nêu được nội dung và các bước thực hiện bài thực hành.
- Thời gian: 10 phút
- Đồ dùng: Giấy bìa mỏng, thước, kéo, com pa, bút chì.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu 1 HS nêu lại phần chuẩn
bị.
- GV nêu nội dung của bài thực hành.
- GV hướng dẫn cách dựng hình trên
bảng theo các bước hình 1.17a SGK để
- HS nhắc lại phần chuẩn bị:
Chuẩn bị.
- 1 mảnh bìa có kích thước 10x 12cm.
- Kéo, thước kẻ, compa, bút chì.
- HS nắm được 4 bước của bài thực
hành:
1. Bước 1: Kẻ hình chữ nhật ABCD
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
học sinh hiểu cách thực hiện.
- GV chú ý an toàn cho HS khi sử dụng
kéo cắt mẫu giấy.
Câu hỏi: Để đảm bảo về sinh môi
trường trong lớp học và môi trường bên
ngoài sau khi cắt bỏ các phần thừa của
giấy theo em cần phải làm gì.
Có AB = CD = 11cm
Có AD = BC = 9cm.
2. Bước 2: Kẻ AE = DG = 4,5cm làm
phần cong đầu các ngón tay.
3. Bước 3: Dùng compa vẽ nửa đường
tròn có bán kính là R = 4,5cm.
4. Bước 4: Dùng kéo cắt theo nét vẽ ta
được mẫu bao tay trẻ sơ sinh.
- Bỏ rác đúng nơi quy định để đảm bảo
vệ sinh
Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên
- Mục tiêu: Thao tác được các bước theo đúng quy trình thực hiện.
- Thời gian: 27 phút
- Đồ dùng:
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV cho HS thực hiện cá nhân bài vẽ
mẫu giấy bao tay trẻ sơ sinh.
- GV quan sát, uốn nắn cho HS thực
hiện đúng kích thước.
- Sau khi vẽ xong GV cho HS cắt theo
nét vẽ
vừa dựng.
- Gọi HS báo cáo kết quả thực hành.
- GV dùng 1 bài làm tốt và 1 bài làm
chưa tốt để HS nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung, rút kinh nghiệm
- HS làm việc cá nhân dựng hình mẫu
bao tay trẻ sơ sinh trên giấy mỗi HS
hoàn thành 1 sản phẩm theo các bước đã
hướng dẫn.
- HS báo cáo kết quả thực hành.
- HS nhận xét sản phẩm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
cho lần sau.
- GV yêu cầu HS thu dọn vệ sinh nơi
thực hành.
- GV nhận xét chung tiết thực hành về:
+ Sự chuẩn bị của hs.
+ Cách thực hiện quy trình.
+ Thái độ học tập.
- HS thu dọn, vệ sinh sau thực hành
3. Tổng kết
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức, hướng dẫn về nhà.
- Thời gian: 5 phút
- Cách tiến hành:
* Củng cố.
- GV yêu cầu học sinh về dựng lại mẫu chính xác để bài sau thực hành cắt trên vải
và khâu.
- GV nêu câu hỏi củng cố bài.
* Dặn dò:
- Chuẩn bị: 1 mảnh vải mềm màu sáng có kích thước 20x24cm hoặc 2 mảnh có
kích thước 11x13cm, mẫu giấy đã cắt đúng kích thước, kéo, phấn vẽ.
- Đọc trước bài 6.
===============================
Thực hành: CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Nêu được quy trình thực hành cắt vải theo mẫu giấy bao tay trẻ sơ
sinh.
2. Kĩ năng: Thực hiện được cắt vải theo mẫu giấy đúng quy trình.
3. Thái độ: Có ý thức tốt trong giờ thực hành, tiết kiệm nguyên liệu tránh gây ảnh
hưởng đến môi trường.
II. ĐỒ DÙNG.
1. Giáo viên: giáo án, vải, kéo, phấn may, mẫu giấy đã cắt.
2. Học sinh: Mẫu giấy, vải, kéo, phấn may.
III. PHƯƠNG PHÁP.
- Trực quan, thuyết trình, đàm thoại
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
IV. TỔ CHỨC GIỜ DẠY
1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo hứng thú vào bài mới.
- Thời gian: 3 phút
- Cách tiến hành: Tiết 1 của bài các em đã được thao tác trên giấy vậy để thực hiện
trên vải cần có các bước thực hiện như thế nào thì cô và các em cùng tìm hiểu bài
học hôm nay.
2. Bài mới.
Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu
- Mục tiêu: Nêu được nội dung và các bước thực hiện bài thực hành.
- Thời gian: 10 phút
- Đồ dùng: Mẫu giấy, vải, kéo, phấn may.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu HS nhắc lại phần chuẩn
bị.
- GV cho HS nhắc lại quy trình vẽ trên
giấy.
- GV sử dụng vải vừa giảng lí thuyết
vừa thao tác mẫu cho HS quan sát
- GV hướng dẫn HS cách sử dụng phấn
vẽ.
- GV hướng dẫn HS cách cắt vải theo
Chuẩn bị.
- Một mảnh vải mềm màu sáng có kích
thước 20 x 24cm hoặc 2 mảnh có kích
thước 11x 13cm.
- Mẫu giấy, kéo, phấn may.
- HS nhắc lại quy trình vẽ trên giấy.
- HS nắm được nội dung thực hành dưới
sự hướng dẫn của GV:
Nội dung thực hành: Cắt vải theo mẫu
giấy.
+ Vải liền: gấp mặt phải của vải vào
nhau.
+ Vải rời: úp hai mặt phải của vải vào
nhau.
- Sắp bằng mép vải.
- Đặt mẫu giấy lên vải và ghim cố định.
- Dùng phấn vẽ lên vải theo rìa mẫu
giấy.
- Dùng phấn vẽ một đường thứ 2 cách
đều đường thứ nhất từ 0,5cm- 1cm để
trừ đường may.
- Dùng kéo cắt theo đúng nét vẽ lần sau
(lần thứ 2).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nét vẽ.
- GV chú ý cho HS an toàn khi sử dụng
kéo.
Câu hỏi: Theo em cần thực hiện như thế
nào để không gây mất vệ sinh môi
trường.
- Cần phải tiết kiệm nguyên liệu, thực
hiện song cần phải để rác đúng nơi quy
định
Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên.
- Mục tiêu: Thao tác được các bước theo nội dung thực hành.
- Thời gian: 28 phút
- Đồ dùng: Mẫu giấy, vải, kéo, phấn may.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu thực hiện cá nhân bài thực
hành.
- GV theo dõi hướng dẫn, uốn nắn, sửa
sai nếu có.
- Gọi HS báo cáo kết quả thực hành.
- GV dùng 1 bài làm tốt và 1 bài làm
chưa tốt để HS nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung, rút kinh nghiệm
cho lần sau.
- GV yêu cầu HS thu dọn vệ sinh nơi
thực hành.
- GV nhận xét chung tiết thực hành.
+ Sự chuẩn bị của hs.
+ Cách thực hiện quy trình.
+ Thái độ học tập.
- Mỗi HS hoàn thiện một sản phẩm trên
vải theo các bước đã hướng dẫn.
- HS báo cáo kết quả thực hành.
- HS nhận xét sản phẩm
- HS thu dọn, vệ sinh sau thực hành
3. Tổng kết
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức, hướng dẫn về nhà.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Thời gian: 4 phút
- Cách tiến hành:
* Củng cố.
- GV yêu cầu học sinh về thực hiện cắt trên vải nếu chưa song
- GV nêu câu hỏi củng cố bài.
* Dặn dò:
- Chuẩn bị: Mẫu vải đã cắt đúng kích thước, kim, chỉ, dây chun nhỏ hoặc dây len
==========================
Thực hành: CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức: Nêu được thực hiện khâu bao tay tre sơ sinh.
2. Kĩ năng: Thao tác được đúng theo quy trình kĩ thuật.
3. Thái độ: Có ý thức cẩn thận, làm việc nghiêm túc có hiệu quả, tiết kiệm nguyên
liệu.
II. ĐỒ DÙNG
1. Giáo viên: Giáo án, mẫu vải đã cắt, kim, chỉ khâu thường, kéo.
2. Học sinh: Mẫu vải đã cắt, kim, chỉ khâu thường, kéo.
III. PHƯƠNG PHÁP.
- Trực quan, thuyết trình, đàm thoại.
IV. TỔ CHỨC GIỜ DẠY
1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo hứng thú vào bài mới.
- Thời gian: 3 phút
- Cách tiến hành: tiết 2 của bài các em đã được vẽ và cắt trên vải, để vận dụng các
mũi khâu đã học thì hôm nay các em sẽ sử dụng các mũi khâu đó để thực hiện.
2. Bài mới.
Hoạt động 1. Hướng dẫn ban đầu
- Mục tiêu: Nêu được nội dung và các bước thực hiện bài thực hành.
- Thời gian: 10 phút
- Đồ dùng: Mẫu vải đã cắt, kim, chỉ khâu thường, kéo.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu HS báo cáo phần chuẩn
bị.
Chuẩn bị.
- Mẫu vải đã cắt, kim, chỉ, kéo.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- GV cho HS nhắc lại quy trình vẽ trên
vải.
- GV hướng dẫn HS cách thực hiện.
- GV hướng dẫn cụ thể từng bước khâu
để HS nắm được cách thực hiện.
- GV hướng dẫn cách khâu viền mép
bao tay.
- GV chú ý cho HS khi sử dụng kim,
kéo cho an toàn trong khi thực hành.
Câu hỏi: Theo em cần thực hiện như thế
nào để không làm ảnh hưởng đến môi
trường.
- GV nhận xét, bổ sung.
- HS nhắc lại quy trình vẽ trên vải.
- HS nắm được cách thực hiện khâu bao
tay.
1. Khâu vòng ngoài bao tay.
- úp 2 mặt phải của vải vào nhau, sắp
bằng mép cắt và khâu theo đường vẽ thứ
nhất.
- Dùng cách khâu mũi thường khâu bao
tay.
- Khi kêt thúc đường khâu cần lại mũi.
2. Khâu viền mép vòng cổ tay và luồn
dây.
- Gấp mép viền cổ tay rộng nên gấp 1cm
để vừa đủ luồn dây chun nhỏ hoặc dây
len.
- HS trả lời.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên.
- Mục tiêu: Thực hiện được các bước theo trình tự thực hành.
- Thời gian: 28 phút
- Đồ dùng: Mẫu vải đã cắt, kim, chỉ khâu thường, kéo.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu HS nhắc lại các biện pháp
đảm bảo an toàn lao động.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân theo
quy trình đã hướng dẫn ở trên cho đúng
kích thước đã quy định.
- GV chú ý cho HS sử dụng mũi khâu
thường và cuối đường khâu cần “lại
mũi”.
- HS nhắc lại việc cần làm để đảm an
toàn khi sử dụng kéo, kim trong khi
thực hành.
- Mỗi HS hoàn thiện một sản phẩm trên
vải theo các bước đã hướng dẫn.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- GV theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho HS.
- Gọi HS báo cáo kết quả thực hành.
- GV dùng 1 bài làm tốt và 1 bài làm
chưa tốt để HS nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung, rút kinh nghiệm
cho lần sau.
- GV yêu cầu HS thu dọn vệ sinh nơi
thực hành.
- GV nhận xét chung tiết thực hành.
+ Sự chuẩn bị của hs.
+ Cách thực hiện quy trình.
+ Thái độ học tập.
- HS báo cáo kết quả thực hành.
- HS nhận xét sản phẩm
- HS thu dọn, vệ sinh sau thực hành
3. Tổng kết
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức, hướng dẫn về nhà.
- Thời gian: 4 phút
- Cách tiến hành:
* Củng cố.
- GV yêu cầu học sinh về thực hiện khâu hoàn thiện nếu chưa xong.
- GV nêu câu hỏi củng cố bài.
* Dặn dò:
- Chuẩn bị: - 1 mảnh bìa có kích thước: 17cm x 22cm.
- 1 mảnh bìa có kích thước: 20cm x 17cm.
- 1 mảnh bìa có kích thước: 12cm x 17cm.
- Kéo, thước kẻ, bút chì.
===============================
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×