Tải bản đầy đủ

Đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 4 năm 2014

Đề Thi Giữa Kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2014:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm để 74 chia hết cho cả 2 và 3
là:
a. 2 b. 6 c. 4 d. 8
Câu 7: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại
khá. Vậy số học sinh xếp loại khá của lớp đó là:
a. 21 học sinh ; b. 7 học sinh ; c. 14 học sinh.
Câu 8: 3 km2 40 dam2 = ………………dam2
a. 30004 dam2 b. 34000 dam2 c. 30400 dam2 d. 30
040 dam2
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
Câu 3: (2đ) Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng
chiều dài . Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả
thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài 4 : (1đ ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
Đáp Án Đề Thi Giữa Kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2014:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
c b b a c b a

d
0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán, Tiếng
Việt các em thường xuyên theo dõi tại link này nhé!
Tuyensinh247 tổng hợp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×