Tải bản đầy đủ

Trường Tiên Hưng - Thái Bình đề thi thử vật lý thpt quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình
Trường THPT Tiên Hưng
@&?
Đề thi thử Quốc gia môn Vật Lý năm 2015
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
===== ù =====
Họ tên thí sinh:
Số báo danh: Lớp …………………
Cho biết: m
e
= 9,1.10
-31
kg; e = – 1,6.10
-19
C; h = 6,625.10
-34
Js; c = 3.10
8
m/s; N
A

= 6,02.10
23
mol
-1
.
Câu 1.
Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về
A.
sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô
B.
sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.
C.
sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.
D.
cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.
Câu 2.
Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm
đến vân tối bậc 5 bên kia vân trung tâm là
A.
7,5i.
B.
9,5i.
C.
8,5i.
D.
6,5i
Câu 3.
Đầu A của một sợi dây đàn hồi dài nằm ngang dao động theo phương trình (cm). Biết vận tốc sóng trên dây là
1,2m/s. Bước sóng trên dây bằng:
A.
1,2m
B.
0,6m
C.
2,4m
D.
4,8m
Câu 4.
Đặt điện áp u=100cos()(V) vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện
mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i=2cos()(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A.
50 W.
B.
100 W.
C.
50 W.
D.
100 W.
)
6
4cos(5
π
π
+= tu
A
6
6
π
π
+t
3
π
ω
+t
33
Mã đề: 136
Câu 5.
Cho mạch dao động lí tưởng với C = 1 nF, L = 1 mH, điện áp hiệu dụng của tụ điện là U
C
= 4 V. Lúc t = 0, u
C
=
2 V và tụ điện đang được nạp điện. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động.
2
A.
4. cos(10
6
t + )
(A).
B.
4.10
-3
cos(10
6
t
- )(A)
2
3
π
2
6
π
C.
4.10
-3
cos(10
6
t +
)(A).
D.
4. cos(10
6
t - )
(A).
Câu 6.
Tìm kết luận
sai. Để phát hiện ra tia X,
người ta dùng
A.
mạch dao động
LC.
B.
màn huỳnh
quang.
C.
máy đo dùng
hiện tượng iôn hoá.
D.
tế bào quang
điện.
Câu 7.
Đặt vào hai đầu
đoạn mạch RLC không
phân nhánh một hiệu
điện thế xoay chiều u =
U
0
sinωt thì dòng điện
trong mạch là i = I
0
sin(ωt + π/6). Đoạn mạch
điện này luôn có
A.
Z
L
< Z
C
.
B.
Z
L
= R.
C.
Z
L
> Z
C
.
D.
Z
L
= Z
C

Câu 8.
Tại một buổi thực hành tại phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý Trường THPT Tiên Hưng. Một học sinh lớp 12A1,
dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba
lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s.
2
6
π
2
3
π
Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng
A.
T = (6,12
±
0,05)s
B.
T = (2,04
±
0,05)s
C.
T = (6,12
±
0,06)s
D.
T = (2,04
±
0,06)s
Câu 9.
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng K=100N/m, vật nặng có khối lượng m=400g được treo thẳng đứng.
Kích thích cho vật dao động với biên độ A
0
, nhưng do có sức cản của môi trường dao động là tắt dần. Để con lắc tiếp tục
dao động người ta dùng một lực biến thiên tuần hoàn F
h
có tần số dao động thay đổi được, tác dụng lên vật. Điều chỉnh
tần số của ngoại lực f
h
qua 4 giá trị: f
1
=1Hz; f
2
=5Hz; f
3
=4Hz; f
4
=2Hz. Con lắc dao động với biên độ nhỏ nhất khi tần số
của ngoại lực là
A.
f
1
.
B.
f
3
.
C.
f
4.
D.
f
2
.
Câu 10.
Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng?
A.
Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo.
B.
Tần số dao động phụ thuộc vào biên độ dao động.
C.
Độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về.
D.
Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không.
Câu 11.
Đối với sự lan truyền sống điện từ thì
A.
vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương với phương truyền sóng.
B.
vectơ cường độ điện trường cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ vuông góc với
vectơ cường độ điện trường .
C.
vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng.
D.
vectơ cảm ứng từ cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường vuông góc với
vectơ cảm ứng từ .
Câu 12.
Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là
A.
Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
B.
Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
C.
Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
D.
Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
Câu 13.
Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa có tần số dao động
là 1Hz. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x
0
= 5cm theo chiều dương với vận tốc v
0
= 10π cm/s.
A.

B.

C.

D.

Câu 14.
Một máy phát điện xoay chiều
một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực
(10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng
A.
3000 Hz.
B.
5 Hz.
C.
50 Hz.
D.
30 Hz.
Câu 15.
Khi cường độ âm tăng gấp 1000 lần thì mức cường độ âm tăng:
A.
20dB
B.
30dB
C.
100dB
D.
40dB
Câu 16.
Trong bài hát "Tiếng đàn bầu" được ca sĩ Trọng Tấn hát có đoạn:
"Tiếng đàn bầu của ta, cung thanh là tiếng mẹ ,cung trầm là giọng cha, ngân
nga em vẫn hát, tích tịch tình tình tang, tích tịch tình tình tang Tiếng đàn
bầu Việt Nam, ngân tiếng vang trong gió Ôi ! cung thanh, cung trầm rung
lòng người sâu thẳm, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh". Vậy
"thanh và trầm" trong câu hát này chỉ đại lượng nào liên quan đến âm:
A.
Cường độ âm
B.
Độ to
C.
Âm sắc
D.
Độ cao
Câu 17.
Đài truyền hình Thái Bình (địa chỉ: phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình) có một anten parabol đặt tại
điểm A trên mặt đất, phát ra sóng điện từ truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 30
0
hướng lên. Sóng
này phản xạ trên tầng điện li rồi trở lại mặt đất ở điểm B. Xem mặt đất và tầng điện li là những mặt cầu đồng tâm có bán
kính lần lượt là R
1
=6400km và R
2
=6500km. Bỏ qua sự tự quay của Trái đất. Cung AB có độ dài gần giá trị nào nhất:
A.
334km
B.
346km
C.
343km
D.
360km
Câu 18.
Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T
1
là chu kỳ của dòng điện ba pha, T
2
là chu kỳ quay của từ
trường và T
3
là chu quay của roto. Biểu thức nào sau đây là đúng?
A.
T
1
= T
2
> T
3
.
B.
T
1
= T
2
< T
3
.
C.
T
1
= T
2
= T
3
.
D.
T
1
> T
2
> T
3
.
Câu 19.
Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ?
A.
Hiện tượng tự cảm.
B.
Hiện tượng cảm ứng điện từ.
C.
Hiện tượng cộng hưởng điện.
D.
Hiện tượng từ hoá.
Câu 20.
Trong thí nghiệm I-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là
E
ur
B
ur
E
ur
B
ur
E
ur
E
ur
B
ur
B
ur
E
ur
B
ur
( )
5 2 os 2
6
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
( )
6 os 2
3
x c t cm
π
π
 
= +
 ÷
 
( )
5 2 os 2
4
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
( )
2 os 2
3
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
A.
i
B.
2i
C.
i/2
D.
i/4
Câu 21.
Đặt điện áp u = U
0
cos(ωt + φ) (U
0
không đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω
1
thì đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện
hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I
1
và k
1
. Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω
2
thì cường độ
dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I
2
và k
2
. Khi đó ta có
A.
I
2
> I
1
và k
2
> k
1
.
B.
I
2
< I
1
và k
2
< k
1
.
C.
I
2
< I
1
và k
2
> k
1
.
D.
I
2
> I
1
và k
2
< k
1
.
Câu 22.
Một vật dao động điều hòa
trên trục Ox có phương trình:
Vận tốc cực đại của vật là:
A.
32aω
B.
24aω
C.
8aω
D.
16aω
Câu 23.
Cho mạch điện nối tiếp AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn AM gồm một cuộn cảm có điện trở thuần
và một tụ điện, đoạn MB chỉ chứa điện trở thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu
dụng không đổi, có tần số thay đổi được. Lúc tần số của điện áp đặt vào là 30Hz và 60Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu
đoạn mạch AM có cùng giá trị U
1
, lúc tần số của điện áp bằng 40Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM có giá trị U
2
.
So sánh U
1
và U
2
A.
U
1
= U
2
B.
U
1
< U
2
C.
U
1
= 0,5U
2
D.
U
1
> U
2
Câu 24.
Quãng đường vật đi được trong
một chu kỳ của DĐĐH có gia tốc biến đổi
theo phương trình: (cm/s
2
)
A.
4m
B.
400cm
C.
10 cm
D.
4cm
Câu 25.
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có phương trình cường độ dòng điện là i = 5cos100πt (A).
Giây đầu tiên (từ 0 đến 1s) có bao nhiêu lần dòng điện đổi chiều?
A.
2 lần.
B.
99 lần.
C.
100 lần.
D.
200 lần.
Câu 26.
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ
λ
1
= 0,56 μm và λ
2
với 0,67μm
<
λ
2

<
0,74μm ,thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng
trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ
2
. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ
1
, λ
2
và λ
3
, với λ
3
=

2
/12, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch
sáng đơn sắc khác ?
A.
19.
B.
21
C.
23
D.
25
Câu 27.
Khi mắc tụ điện có điện dung C với
cuộn cảm thuần có độ tự cảm để làm mạch dao
động thì tần số dao động riêng của mạch là Khi mắc tụ C với cuộn cảm thuần thì tần số dao động riêng của mạch là Nếu
mắc tụ C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm thì tần số dao động riêng của mạch là
A.
1,2 kHz.
B.
1,2 MHz.
C.
2,1 MHz.
D.
1,2 GHz.
Câu 28.
Vệ tinh Vinasat -2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30' (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou
ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia
lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền
hình.
Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:
A.
Sóng dài
B.
Sóng ngắn
C.
Sóng trung
D.
Sóng cực ngắn
Câu 29.
Một máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến
thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu
cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là
A.
500 V.
B.
40 V.
C.
10 V.
D.
20 V.
Câu 30.
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là:
λ
1
= 750
nm,
λ
2
= 675 nm và
λ
3
= 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5
µ
m có vân sáng của bức xạ
A.

λ
3
.
B.

λ
2
.
C.

λ
1
.
D.

λ
2
v
λ
3
.
Câu 31.
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A.
Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra.
B.
Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được.
C.
Tia tử ngoại không có tác dụng diệt khuẩn.
D.
Tia tử ngoại bị thạch anh hấp thụ rất ít.
Câu 32.
Hai vật nhỏ 1 và 2 có khối lượng bằng nhau m
1
= m
2
= 500 g
đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang và được gắn vào tường nhờ các lò xo
(hình vẽ). cho k
1
= 20N/m ; k
2
= 80N/m, Khoảng cách giữa hai vật khi hai
6 6
16 cos 16 sin 10x a t a t a
ω ω
= + −
2
100 cos(10 )
2
a t
π
π π
= − −
2
π
2
π
1
L
86 .MHz
2
L
68 .MHz
3 1 2
2014 2015L L L= +
lò xo chưa biến dạng là O
1
O
2
= 20 cm. Lấy gần đúng π
2
= 10. Người ta kích thích cho hai vật dao động dọc theo trục x:
Vật thứ nhất bị đẩy về bên trái còn vật thứ hai bị đẩy về bên phải rồi đồng thời buông nhẹ để hai vật dao động điều hòa.
Biết động năng cực đại của hai vật bằng nhau và bằng 0,1(J).Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật.
A.
12,5cm
B.
15,2cm
C.
20cm
D.
10,5cm
Câu 33.
Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có
điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng
A.
100m.
B.
200m.
C.
300m.
D.
400m.
Câu 34.
Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh
được cuốn hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn thì các đường
sức do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc
cuộn 1 vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 240V thì cuộn 2 để hở có
hiệu điện thế U
2
. Hỏi khi mắc vào cuộn 2 một hiệu điện thế U
2
thì ở cuộn 1 để hở có hiệu
điện thế bao nhiêu? Biết rằng điện trở của các cuộn dây không đáng kể.
A.
30V
B.
60V
C.
40V
D.
120V
Câu 35.
Giả sử ca sĩ Sơn Tùng M-TP thiết kế một phòng nghe nhạc tại thành phố Thái
Bình, với một căn phòng vuông ca sĩ bố trí 4 loa giống nhau coi như nguồn điểm ở 4 góc
tường, các bức vách được lắp xốp để chống phản xạ. Do một trong 4 loa phải nhường vị
trí để đặt chỗ lọ hoa trang trí, ca sĩ này đã thay thế bằng một số loa nhỏ giống nhau có
công suất 1/8 loa ở góc tường và đặt vào trung điểm đường nối vị trí loa ở góc tường với
tâm nhà, vậy phải đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như 4 loa
đặt ở góc tường (bỏ qua giao thoa sóng âm)?
A.
8
B.
6
C.
2
D.
4
Câu 36.
Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T, trong thời gian Δt thực hiện được 36 dao động toàn phần.
Nếu thu ngắn chiều dài của con lắc một đoạn bằng 36% so với chiều dài ban đầu thì trong thời gian Δt nói trên con lắc
thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần?
A.
60.
B.
45.
C.
56,25.
D.
37,5.
Câu 37.
Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến xã Thăng Long
gồm các hộ dân sử dụng điện. Các kỹ sư của Điện lực Đông Hưng tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U
lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là
đáng kể;các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho
A.
164 hộ dân
B.
252 hộ dân.
C.
180 hộ dân
D.
324 hộ dân
Câu 38.
Chiếu ba bức xạ có bước sóng λ
1

2

3
= 1:2:4 vào ba tế bào quang điện giống nhau thấy độ lớn hiệu điện thế
hãm của từng bức xạ thỏa mãn U
h1
:U
h2
: U
h3
là k:4:1. Giá trị của k là
A.
10.
B.
16.
C.
13.
D.
8
Câu 39.
Sóng ngang cơ học truyền được trong các môi trường:
A.
Lỏng và khí.
B.
Rắn, lỏng và khí.
C.
Rắn
D.
Khí và rắn.
Câu 40.
Chiếu lên bề mặt một tấm kim loại có công thoát electrôn là A = 2,1 eV chùm ánh sáng đơn sắc có
bước sóng λ=0,485μm . Người ta tách ra một chùm hẹp các electrôn quang điện có vận tốc ban đầu cực đại hướng vào
một không gian có cả điện trường đều E và từ trường đều B . Ba véc tơ , , vuông góc với nhau từng đôi một. Cho B =
5.10
-4
T . Để các electrôn vẫn tiếp tục chuyển động thẳng và đều thì cường độ điện trường E có giá trị nào sau đây ?
A.
402,8 V/m.
B.
80544,2 V/m
C.
40,28 V/m
D.
201,4 V/m
Câu 41.
Một vật dao động điều hòa có
phương trình: . Trong khoảng thời gian nào dưới đây thì li độ, vận tốc có giá trị dương:
A.

B.

C.

D.

Câu 42.
Đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch
AM và MB mắc nối tiếp, trong đó đoạn AM gồm
điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều , trong đó U, ω không đổi. Điều chỉnh C đến khi điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu nó đạt cực đại U
Cmax
. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần bằng 57,6 V và vào thời điểm điện áp
tức thời u
AM
= V thì u = V. Giá trị của U
Cmax

A.
170 V
B.
120 V.
C.
150 V
D.
111 V.
Câu 43.
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10cm , hai nguồn cùng pha ,cùng biên độ , cùng tần số
10Hz, tốc độ truyền sóng trên mạch nước 15cm/s .Gọi C và D là hai điểm trên mặt chất lỏng mà phần từ tại đó dao động
với biên độ cực đại và tạo với A,B thành hình chữ nhật ABCD . Diện tích hình chữ nhật ABCD nhỏ nhất có giá trị xấp xỉ
bằng:
A.
10,56cm
2
B.
11,56cm
2
C.
12,56cm
2
D.
9,56cm
2
0,4
π
10
9
π
v
r
E
r
B
r
os( / 3)( )x Ac t cm
π π
= −
st
3
1
0 <<
st
2
1
0 <<
sts
4
3
4
1
<<
11 7
6 3
s t s< <
tUu
ω
cos2=
636
248
Câu 44.
Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 4m/s. Phương trình sóng của một điểm 0
có dạng :. Phương trình sóng tại M nằm sau O và cách O một khoảng 80cm là:
A.

B.

C.

D.

Câu 45.
Cho 3 vật dao động điều hòa cùng
biên độ A = 10 cm, với tần số f
1
, f
2
, f
3
. Biết rằng
tại mọi thời điểm, li độ và vận tốc của các vật
liên hệ bằng biểu thức . Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng những đoạn lần lượt là 6 cm, 8 cm và x
0
.
Giá trị của x
0
gần giá trị nào nhất sau đây:
A.
10 cm.
B.
9 cm.
C.
8 cm.
D.
7 cm.
Câu 46.
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm. Cơ năng của vật biến thiên với chu kỳ bao
nhiêu:
A.
0,5s.
B.
2.
C.
không biến đổi.
D.
1s
Câu 47.
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo
phương trình: (cm;s). Trong 1 giây số lần thế năng bằng động năng
A.
4
B.
2 .
C.
8
D.
6
Câu 48.
Ta chiếu sáng hai khe I-âng bằng ánh sáng trắng với bước sóng của ánh sáng đỏ λ
đ
= 0,75 μm và ánh sáng tím
λ
t
= 0,4 μm. Biết a = 0,5 mm, D = 2 m. Ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 màu đỏ, có bao nhiêu bức xạ khác cho vân sáng nằm
trùng ở đó ?
A.
3
B.
2
C.
5
D.
4
Câu 49.
Một con lắc đơn được treo trong một điện trường đều có vectơ điện trường có phương ngang. Con
lắc dao động với chu kỳ T
0
. Khi tích điện tích Q cho quả cầu thì nó dao động với chu kỳ T.
A.
T > T
0
khi Q > 0
B.
T > T
0
khi Q < 0
C.
T > T
0
khi Q > 0 và hướng sang phải
D.
T < T
0
với mọi giá trị của
Câu 50.
Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định , đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động
với tần số f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
A.
v=15 m/s.
B.
v=20 m/s.
C.
v= 25 m/s
D.
v= 28 m/s.
Hết
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình
Trường THPT Tiên Hưng
@&?
Đề thi thử Quốc gia môn Vật Lý năm 2015
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
===== ù =====
Họ tên thí sinh:
Số báo danh: Lớp …………………
Cho biết: m
e
= 9,1.10
-31
kg; e = – 1,6.10
-19
C; h = 6,625.10
-34
Js; c = 3.10
8
m/s; N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
.
Câu 1.
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10cm , hai nguồn cùng pha ,cùng biên độ , cùng tần số
10Hz, tốc độ truyền sóng trên mạch nước 15cm/s .Gọi C và D là hai điểm trên mặt chất lỏng mà phần từ tại đó dao động
với biên độ cực đại và tạo với A,B thành hình chữ nhật ABCD . Diện tích hình chữ nhật ABCD nhỏ nhất có giá trị xấp xỉ
bằng:
cmtu )
3
cos(10
0
π
π
+=
cmtu
M
)
5
cos(10
π
π
+=
cmtu
M
)
15
2
cos(10
π
π
+=
cmtu
M
)
15
8
cos(10
π
π
−=
cmtu
M
)
5
cos(10
π
π
−=
3
1 2
1 2 3
2015( )
x
x x
s
v v v
+ = +
10cos(4 )x t
π π
= +
E

E

0Q ≠
Mã đề: 170
A.
12,56cm
2
B.
11,56cm
2
C.
10,56cm
2
D.
9,56cm
2
Câu 2.
Vệ tinh Vinasat -2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30' (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou
ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia
lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền
hình.
Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:
A.
Sóng trung
B.
Sóng dài
C.
Sóng ngắn
D.
Sóng cực ngắn
Câu 3.
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là:
λ
1
= 750
nm,
λ
2
= 675 nm và
λ
3
= 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5
µ
m có vân sáng của bức xạ
A.

λ
2
v
λ
3
.
B.

λ
1
.
C.

λ
3
.
D.

λ
2
.
Câu 4.
Trong thí nghiệm I-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là
A.
i
B.
i/4
C.
i/2
D.
2i
Câu 5.
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng K=100N/m, vật nặng có khối lượng m=400g được treo thẳng đứng.
Kích thích cho vật dao động với biên độ A
0
, nhưng do có sức cản của môi trường dao động là tắt dần. Để con lắc tiếp tục
dao động người ta dùng một lực biến thiên tuần hoàn F
h
có tần số dao động thay đổi được, tác dụng lên vật. Điều chỉnh
tần số của ngoại lực f
h
qua 4 giá trị: f
1
=1Hz; f
2
=5Hz; f
3
=4Hz; f
4
=2Hz. Con lắc dao động với biên độ nhỏ nhất khi tần số
của ngoại lực là
A.
f
2
.
B.
f
1
.
C.
f
3
.
D.
f
4.
Câu 6.
Giả sử ca sĩ Sơn Tùng M-TP thiết kế một phòng nghe nhạc tại thành phố Thái
Bình, với một căn phòng vuông ca sĩ bố trí 4 loa giống nhau coi như nguồn điểm ở 4 góc
tường, các bức vách được lắp xốp để chống phản xạ. Do một trong 4 loa phải nhường vị trí
để đặt chỗ lọ hoa trang trí, ca sĩ này đã thay thế bằng một số loa nhỏ giống nhau có công
suất 1/8 loa ở góc tường và đặt vào trung điểm đường nối vị trí loa ở góc tường với tâm
nhà, vậy phải đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như 4 loa đặt ở
góc tường (bỏ qua giao thoa sóng âm)?
A.
4
B.
8
C.
2
D.
6
Câu 7.
Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm
đến vân tối bậc 5 bên kia vân trung tâm là
A.
6,5i
B.
8,5i.
C.
9,5i.
D.
7,5i.
Câu 8.
Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định , đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số
f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
A.
v= 25 m/s
B.
v=20 m/s.
C.
v=15 m/s.
D.
v= 28 m/s.
Câu 9.
Cho mạch dao động lí tưởng với C = 1 nF, L = 1 mH, điện áp hiệu dụng của tụ điện là U
C
= 4 V. Lúc t = 0, u
C
=
2 V và tụ điện đang được nạp điện. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động.
2
A.
4.10
-3
cos(10
6
t
- )(A)
B.
4. cos(10
6
t - )
(A).
2
6
π
2
3
π
C.
4.10
-3
cos(10
6
t +
)(A).
D.
4. cos(10
6
t + )
(A).
Câu 10.
Sự hình thành
dao động điện từ tự do
trong mạch dao động là
do hiện tượng nào sau
đây ?
A.
Hiện tượng từ
hoá.
B.
Hiện tượng tự
cảm.
C.
Hiện tượng cộng
hưởng điện.
D.
Hiện tượng cảm
ứng điện từ.
Câu 11.
Cho mạch
điện nối tiếp AB gồm hai
đoạn mạch AM và MB.
Đoạn AM gồm một cuộn
cảm có điện trở thuần và
một tụ điện, đoạn MB chỉ
chứa điện trở thuần. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch
AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số thay đổi được. Lúc tần số của điện áp đặt vào là
30Hz và 60Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM có cùng giá trị U
1
, lúc tần số của điện áp bằng 40Hz thì điện
áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM có giá trị U
2
. So sánh U
1
và U
2
A.
U
1
= 0,5U
2
B.
U
1
< U
2
C.
U
1
> U
2
D.
U
1
= U
2
2
6
π
2
3
π
Câu 12.
Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T, trong thời gian Δt thực hiện được 36 dao động toàn phần.
Nếu thu ngắn chiều dài của con lắc một đoạn bằng 36% so với chiều dài ban đầu thì trong thời gian Δt nói trên con lắc
thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần?
A.
60.
B.
45.
C.
56,25.
D.
37,5.
Câu 13.
Đặt điện áp u = U
0
cos(ωt + φ) (U
0
không đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω
1
thì đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện
hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I
1
và k
1
. Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω
2
thì cường độ
dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I
2
và k
2
. Khi đó ta có
A.
I
2
> I
1
và k
2
> k
1
.
B.
I
2
> I
1
và k
2
< k
1
.
C.
I
2
< I
1
và k
2
> k
1
.
D.
I
2
< I
1
và k
2
< k
1
.
Câu 14.
Khi mắc tụ điện có điện dung C với
cuộn cảm thuần có độ tự cảm để làm mạch dao
động thì tần số dao động riêng của mạch là Khi mắc tụ C với cuộn cảm thuần thì tần số dao động riêng của mạch là Nếu
mắc tụ C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm thì tần số dao động riêng của mạch là
A.
1,2 kHz.
B.
2,1 MHz.
C.
1,2 GHz.
D.
1,2 MHz.
Câu 15.
Sóng ngang cơ học truyền được trong các môi trường:
A.
Rắn
B.
Rắn, lỏng và khí.
C.
Khí và rắn.
D.
Lỏng và khí.
Câu 16.
Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có
điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng
A.
100m.
B.
200m.
C.
400m.
D.
300m.
Câu 17.
Tìm kết luận sai. Để phát hiện ra tia X, người ta dùng
A.
máy đo dùng hiện tượng iôn hoá.
B.
mạch dao động LC.
C.
tế bào quang điện.
D.
màn huỳnh quang.
Câu 18.
Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng?
A.
Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo.
B.
Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không.
C.
Độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về.
D.
Tần số dao động phụ thuộc vào biên độ dao động.
Câu 19.
Đài truyền hình Thái Bình (địa chỉ: phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình) có một anten parabol đặt tại
điểm A trên mặt đất, phát ra sóng điện từ truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 30
0
hướng lên. Sóng
này phản xạ trên tầng điện li rồi trở lại mặt đất ở điểm B. Xem mặt đất và tầng điện li là những mặt cầu đồng tâm có bán
kính lần lượt là R
1
=6400km và R
2
=6500km. Bỏ qua sự tự quay của Trái đất. Cung AB có độ dài gần giá trị nào nhất:
A.
334km
B.
346km
C.
343km
D.
360km
Câu 20.
Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T
1
là chu kỳ của dòng điện ba pha, T
2
là chu kỳ quay của từ
trường và T
3
là chu quay của roto. Biểu thức nào sau đây là đúng?
A.
T
1
= T
2
> T
3
.
B.
T
1
> T
2
> T
3
.
C.
T
1
= T
2
< T
3
.
D.
T
1
= T
2
= T
3
.
Câu 21.
Cho 3 vật dao động điều hòa cùng
biên độ A = 10 cm, với tần số f
1
, f
2
, f
3
. Biết rằng
tại mọi thời điểm, li độ và vận tốc của các vật
liên hệ bằng biểu thức . Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng những đoạn lần lượt là 6 cm, 8 cm và x
0
.
Giá trị của x
0
gần giá trị nào nhất sau đây:
A.
9 cm.
B.
7 cm.
C.
8 cm.
D.
10 cm.
Câu 22.
Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto
quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng
A.
50 Hz.
B.
5 Hz.
C.
30 Hz.
D.
3000 Hz.
Câu 23.
Khi cường độ âm tăng gấp 1000 lần thì mức cường độ âm tăng:
A.
40dB
B.
20dB
C.
30dB
D.
100dB
Câu 24.
Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là
A.
Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
B.
Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C.
Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
D.
Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
Câu 25.
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo
phương trình: (cm;s). Trong 1 giây số lần thế năng bằng động năng
A.
2 .
B.
4
C.
6
D.
8
1
L
86 .MHz
2
L
68 .MHz
3 1 2
2014 2015L L L= +
0,4
π
10
9
π
3
1 2
1 2 3
2015( )
x
x x
s
v v v
+ = +
10cos(4 )x t
π π
= +
Câu 26.
Đầu A của một sợi dây đàn hồi dài nằm ngang dao động theo phương trình (cm). Biết vận tốc sóng trên dây là
1,2m/s. Bước sóng trên dây bằng:
A.
4,8m
B.
1,2m
C.
0,6m
D.
2,4m
Câu 27.
Một máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến
thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu
cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là
A.
500 V.
B.
10 V.
C.
20 V.
D.
40 V.
Câu 28.
Đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch
AM và MB mắc nối tiếp, trong đó đoạn AM gồm
điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều , trong đó U, ω không đổi. Điều chỉnh C đến khi điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu nó đạt cực đại U
Cmax
. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần bằng 57,6 V và vào thời điểm điện áp
tức thời u
AM
= V thì u = V. Giá trị của U
Cmax

A.
150 V
B.
111 V.
C.
120 V.
D.
170 V
Câu 29.
Hai vật nhỏ 1 và 2 có khối lượng bằng nhau m
1
= m
2
= 500 g đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang và được gắn
vào tường nhờ các lò xo (hình vẽ). cho k
1
= 20N/m ; k
2
= 80N/m, Khoảng
cách giữa hai vật khi hai lò xo chưa biến dạng là O
1
O
2
= 20 cm. Lấy gần
đúng π
2
= 10. Người ta kích thích cho hai vật dao động dọc theo trục x: Vật
thứ nhất bị đẩy về bên trái còn vật thứ hai bị đẩy về bên phải rồi đồng thời
buông nhẹ để hai vật dao động điều hòa. Biết động năng cực đại của hai vật
bằng nhau và bằng 0,1(J).Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật.
A.
12,5cm
B.
20cm
C.
15,2cm
D.
10,5cm
Câu 30.
Chiếu ba bức xạ có bước sóng λ
1

2

3
= 1:2:4 vào ba tế bào quang điện giống nhau thấy độ lớn hiệu điện thế
hãm của từng bức xạ thỏa mãn U
h1
:U
h2
: U
h3
là k:4:1. Giá trị của k là
A.
13.
B.
8
C.
16.
D.
10.
Câu 31.
Quãng đường vật đi được trong
một chu kỳ của DĐĐH có gia tốc biến đổi
theo phương trình: (cm/s
2
)
A.
4cm
B.
4m
C.
10 cm
D.
400cm
Câu 32.
Đặt điện áp u=100cos()(V) vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện
mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i=2cos()(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A.
50 W.
B.
100 W.
C.
100 W.
D.
50 W.
Câu 33.
Ta chiếu sáng hai khe I-âng bằng ánh sáng trắng với bước sóng của ánh sáng đỏ λ
đ
= 0,75 μm và ánh
sáng tím λ
t
= 0,4 μm. Biết a = 0,5 mm, D = 2 m. Ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 màu đỏ, có bao nhiêu bức xạ khác cho vân
sáng nằm trùng ở đó ?
A.
5
B.
2
C.
4
D.
3
Câu 34.
Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh
được cuốn hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn thì các đường
sức do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc
cuộn 1 vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 240V thì cuộn 2 để hở có
hiệu điện thế U
2
. Hỏi khi mắc vào cuộn 2 một hiệu điện thế U
2
thì ở cuộn 1 để hở có hiệu
điện thế bao nhiêu? Biết rằng điện trở của các cuộn dây không đáng kể.
A.
120V
B.
30V
C.
40V
D.
60V
Câu 35.
Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u = U
0
sinωt thì dòng điện
)
6
4cos(5
π
π
+= tu
A
tUu
ω
cos2=
636
248
2
100 cos(10 )
2
a t
π
π π
= − −
2
π
2
π
6
6
π
π
+t
3
π
ω
+t
33
trong mạch là i = I
0
sin(ωt + π/6). Đoạn mạch điện này luôn có
A.
Z
L
> Z
C
.
B.
Z
L
< Z
C
.
C.
Z
L
= Z
C

D.
Z
L
= R.
Câu 36.
Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa có tần số dao động
là 1Hz. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x
0
= 5cm theo chiều dương với vận tốc v
0
= 10π cm/s.
A.

B.

C.

D.

Câu 37.
Đối với sự lan truyền sống điện từ
thì
A.
vectơ cảm ứng từ cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường vuông góc với vectơ
cảm ứng từ .
B.
vectơ cường độ điện trường cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ vuông góc với
vectơ cường độ điện trường .
C.
vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng.
D.
vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương với phương truyền sóng.
Câu 38.
Một con lắc đơn được treo trong một điện trường đều có vectơ điện trường có phương ngang. Con
lắc dao động với chu kỳ T
0
. Khi tích điện tích Q cho quả cầu thì nó dao động với chu kỳ T.
A.
T > T
0
khi Q > 0 và hướng sang phải
B.
T > T
0
khi Q > 0
C.
T > T
0
khi Q < 0
D.
T < T
0
với mọi giá trị của
Câu 39.
Một vật dao động điều hòa
trên trục Ox có phương trình:
Vận tốc cực đại của vật là:
A.
8aω
B.
24aω
C.
16aω
D.
32aω
Câu 40.
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ
λ
1
= 0,56 μm và λ
2
với 0,67μm
<
λ
2

<
0,74μm ,thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng
trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ
2
. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ
1
, λ
2
và λ
3
, với λ
3
=

2
/12, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch
sáng đơn sắc khác ?
A.
21
B.
19.
C.
25
D.
23
Câu 41.
Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến xã Thăng Long
gồm các hộ dân sử dụng điện. Các kỹ sư của Điện lực Đông Hưng tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U
lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là
đáng kể;các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho
A.
164 hộ dân
B.
324 hộ dân
C.
252 hộ dân.
D.
180 hộ dân
Câu 42.
Tại một buổi thực hành tại phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý Trường THPT Tiên Hưng. Một học sinh lớp
12A1, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao
động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ
là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng
A.
T = (2,04
±
0,05)s
B.
T = (2,04
±
0,06)s
C.
T = (6,12
±
0,06)s
D.
T = (6,12
±
0,05)s
Câu 43.
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm. Cơ năng của vật biến thiên với chu kỳ bao
nhiêu:
A.
không biến đổi.
B.
2.
C.
0,5s.
D.
1s
Câu 44.
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A.
Tia tử ngoại bị thạch anh hấp thụ rất ít.
B.
Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được.
C.
Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra.
D.
Tia tử ngoại không có tác dụng diệt khuẩn.
Câu 45.
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có phương trình cường độ dòng điện là i = 5cos100πt (A).
Giây đầu tiên (từ 0 đến 1s) có bao nhiêu lần dòng điện đổi chiều?
A.
200 lần.
B.
99 lần.
C.
100 lần.
D.
2 lần.
Câu 46.
Một vật dao động điều hòa có
phương trình: . Trong khoảng thời gian nào dưới đây thì li độ, vận tốc có giá trị dương:
A.

B.

( )
2 os 2
3
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
( )
5 2 os 2
4
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
( )
6 os 2
3
x c t cm
π
π
 
= +
 ÷
 
( )
5 2 os 2
6
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
B
ur
E
ur
B
ur
E
ur
B
ur
E
ur
E
ur
B
ur
E
ur
B
ur
E

E

0Q ≠
6 6
16 cos 16 sin 10x a t a t a
ω ω
= + −
os( / 3)( )x Ac t cm
π π
= −
11 7
6 3
s t s< <
sts
4
3
4
1
<<
st
2
1
0 <<
st
3
1
0 <<
C.

D.

Câu 47.
Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 4m/s. Phương trình sóng của một điểm 0
có dạng :. Phương trình sóng tại M nằm sau O và cách O một khoảng 80cm là:
A.

B.

C.

D.

Câu 48.
Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về
A.
sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô
B.
sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.
C.
cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.
D.
sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.
Câu 49.
Chiếu lên bề mặt một tấm kim loại có công thoát electrôn là A = 2,1 eV chùm ánh sáng đơn sắc có
bước sóng λ=0,485μm . Người ta tách ra một chùm hẹp các electrôn quang điện có vận tốc ban đầu cực đại hướng vào
một không gian có cả điện trường đều E và từ trường đều B . Ba véc tơ , , vuông góc với nhau từng đôi một. Cho B =
5.10
-4
T . Để các electrôn vẫn tiếp tục chuyển động thẳng và đều thì cường độ điện trường E có giá trị nào sau đây ?
A.
402,8 V/m.
B.
201,4 V/m
C.
80544,2 V/m
D.
40,28 V/m
Câu 50.
Trong bài hát "Tiếng đàn bầu" được ca sĩ Trọng Tấn hát có đoạn:
"Tiếng đàn bầu của ta, cung thanh là tiếng mẹ ,cung trầm là giọng cha, ngân nga
em vẫn hát, tích tịch tình tình tang, tích tịch tình tình tang Tiếng đàn bầu Việt
Nam, ngân tiếng vang trong gió Ôi ! cung thanh, cung trầm rung lòng người
sâu thẳm, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh". Vậy "thanh và trầm"
trong câu hát này chỉ đại lượng nào liên quan đến âm:
A.
Cường độ âm
B.
Độ cao
C.
Âm sắc
D.
Độ to
Hết
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình
Trường THPT Tiên Hưng
@&?
Đề thi thử Quốc gia môn Vật Lý năm 2015
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
===== ù =====
Họ tên thí sinh:
Số báo danh: Lớp …………………
Cho biết: m
e
= 9,1.10
-31
kg; e = – 1,6.10
-19
C; h = 6,625.10
-34
Js; c = 3.10
8
m/s; N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
.
Câu 1.
Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định , đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số
f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
A.
v=15 m/s.
B.
v=20 m/s.
C.
v= 25 m/s
D.
v= 28 m/s.
Câu 2.
Tại một buổi thực hành tại phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý Trường THPT Tiên Hưng. Một học sinh lớp 12A1,
dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba
lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s.
Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng
cmtu )
3
cos(10
0
π
π
+=
cmtu
M
)
15
2
cos(10
π
π
+=
cmtu
M
)
15
8
cos(10
π
π
−=
cmtu
M
)
5
cos(10
π
π
−= cmtu
M
)
5
cos(10
π
π
+=
v
r
E
r
B
r
Mã đề: 204
A.
T = (6,12
±
0,06)s
B.
T = (6,12
±
0,05)s
C.
T = (2,04
±
0,06)s
D.
T = (2,04
±
0,05)s
Câu 3.
Đặt điện áp u=100cos()(V) vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện
mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i=2cos()(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A.
100 W.
B.
50 W.
C.
100 W.
D.
50 W.
Câu 4.
Khi mắc tụ điện có điện dung C với
cuộn cảm thuần có độ tự cảm để làm mạch dao
động thì tần số dao động riêng của mạch là Khi mắc tụ C với cuộn cảm thuần thì tần số dao động riêng của mạch là Nếu
mắc tụ C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm thì tần số dao động riêng của mạch là
A.
1,2 GHz.
B.
2,1 MHz.
C.
1,2 kHz.
D.
1,2 MHz.
Câu 5.
Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng?
A.
Độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về.
B.
Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo.
C.
Tần số dao động phụ thuộc vào biên độ dao động.
D.
Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không.
Câu 6.
Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến xã Thăng Long gồm
các hộ dân sử dụng điện. Các kỹ sư của Điện lực Đông Hưng tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U
thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng
kể;các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho
A.
180 hộ dân
B.
164 hộ dân
C.
252 hộ dân.
D.
324 hộ dân
Câu 7.
Khi cường độ âm tăng gấp 1000 lần thì mức cường độ âm tăng:
A.
30dB
B.
20dB
C.
100dB
D.
40dB
Câu 8.
Trong thí nghiệm I-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là
A.
i/4
B.
i/2
C.
2i
D.
i
Câu 9.
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10cm , hai nguồn cùng pha ,cùng biên độ , cùng tần số
10Hz, tốc độ truyền sóng trên mạch nước 15cm/s .Gọi C và D là hai điểm trên mặt chất lỏng mà phần từ tại đó dao động
với biên độ cực đại và tạo với A,B thành hình chữ nhật ABCD . Diện tích hình chữ nhật ABCD nhỏ nhất có giá trị xấp xỉ
bằng:
A.
11,56cm
2
B.
12,56cm
2
C.
9,56cm
2
D.
10,56cm
2
Câu 10.
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ
λ
1
= 0,56 μm và λ
2
với 0,67μm
<
λ
2

<
0,74μm ,thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng
trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ
2
. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ
1
, λ
2
và λ
3
, với λ
3
=

2
/12, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch
sáng đơn sắc khác ?
A.
21
B.
19.
C.
23
D.
25
Câu 11.
Chiếu lên bề mặt một tấm kim loại có công thoát electrôn là A = 2,1 eV chùm ánh sáng đơn sắc có
bước sóng λ=0,485μm . Người ta tách ra một chùm hẹp các electrôn quang điện có vận tốc ban đầu cực đại hướng vào
một không gian có cả điện trường đều E và từ trường đều B . Ba véc tơ , , vuông góc với nhau từng đôi một. Cho B =
5.10
-4
T . Để các electrôn vẫn tiếp tục chuyển động thẳng và đều thì cường độ điện trường E có giá trị nào sau đây ?
A.
201,4 V/m
B.
80544,2 V/m
C.
40,28 V/m
D.
402,8 V/m.
Câu 12.
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A.
Tia tử ngoại không có tác dụng diệt khuẩn.
B.
Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra.
C.
Tia tử ngoại bị thạch anh hấp thụ rất ít.
D.
Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được.
Câu 13.
Ta chiếu sáng hai khe I-âng bằng ánh sáng trắng với bước sóng của ánh sáng đỏ λ
đ
= 0,75 μm và ánh sáng tím
λ
t
= 0,4 μm. Biết a = 0,5 mm, D = 2 m. Ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 màu đỏ, có bao nhiêu bức xạ khác cho vân sáng nằm
trùng ở đó ?
A.
2
B.
4
C.
3
D.
5
Câu 14.
Đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch
AM và MB mắc nối tiếp, trong đó đoạn AM gồm
điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều , trong đó U, ω không đổi. Điều chỉnh C đến khi điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu nó đạt cực đại U
Cmax
. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần bằng 57,6 V và vào thời điểm điện áp
tức thời u
AM
= V thì u = V. Giá trị của U
Cmax

A.
150 V
B.
170 V
C.
111 V.
D.
120 V.
Câu 15.
Tìm kết luận sai. Để phát hiện ra tia X, người ta dùng
A.
máy đo dùng hiện tượng iôn hoá.
B.
màn huỳnh quang.
6
6
π
π
+t
3
π
ω
+t
33
1
L
86 .MHz
2
L
68 .MHz
3 1 2
2014 2015L L L= +
v
r
E
r
B
r
tUu
ω
cos2=
636
248
C.
mạch dao động LC.
D.
tế bào quang điện.
Câu 16.
Cho mạch điện nối tiếp AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn AM gồm một cuộn cảm có điện trở thuần
và một tụ điện, đoạn MB chỉ chứa điện trở thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu
dụng không đổi, có tần số thay đổi được. Lúc tần số của điện áp đặt vào là 30Hz và 60Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu
đoạn mạch AM có cùng giá trị U
1
, lúc tần số của điện áp bằng 40Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM có giá trị U
2
.
So sánh U
1
và U
2
A.
U
1
= U
2
B.
U
1
< U
2
C.
U
1
> U
2
D.
U
1
= 0,5U
2
Câu 17.
Chiếu ba bức xạ có bước sóng λ
1

2

3
= 1:2:4 vào ba tế bào quang điện giống nhau thấy độ lớn hiệu điện thế
hãm của từng bức xạ thỏa mãn U
h1
:U
h2
: U
h3
là k:4:1. Giá trị của k là
A.
16.
B.
10.
C.
8
D.
13.
Câu 18.
Đối với sự lan truyền sống điện từ thì
A.
vectơ cường độ điện trường cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ vuông góc với
vectơ cường độ điện trường .
B.
vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương với phương truyền sóng.
C.
vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng.
D.
vectơ cảm ứng từ cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường vuông góc với vectơ
cảm ứng từ .
Câu 19.
Đặt điện áp u = U
0
cos(ωt + φ) (U
0
không đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω
1
thì đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện
hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I
1
và k
1
. Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω
2
thì cường độ
dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I
2
và k
2
. Khi đó ta có
A.
I
2
> I
1
và k
2
< k
1
.
B.
I
2
< I
1
và k
2
< k
1
.
C.
I
2
> I
1
và k
2
> k
1
.
D.
I
2
< I
1
và k
2
> k
1
.
Câu 20.
Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ của DĐĐH có gia tốc biến đổi theo phương trình: (cm/s
2
)
A.
10 cm
B.
4m
C.
400cm
D.
4cm
Câu 21.
Đầu A của một sợi dây đàn hồi dài nằm ngang dao động theo phương trình (cm). Biết vận tốc sóng trên dây là
1,2m/s. Bước sóng trên dây bằng:
A.
0,6m
B.
4,8m
C.
1,2m
D.
2,4m
Câu 22.
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo
phương trình: (cm;s). Trong 1 giây số lần thế năng bằng động năng
A.
4
B.
2 .
C.
6
D.
8
Câu 23.
Sóng ngang cơ học truyền được trong các môi trường:
A.
Rắn, lỏng và khí.
B.
Lỏng và khí.
C.
Khí và rắn.
D.
Rắn
Câu 24.
Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về
A.
sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.
B.
sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.
C.
cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.
D.
sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô
Câu 25.
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có phương trình cường độ dòng
điện là i = 5cos100πt (A). Giây đầu tiên (từ 0 đến 1s) có bao nhiêu lần dòng điện đổi chiều?
A.
200 lần.
B.
2 lần.
C.
99 lần.
D.
100 lần.
E
ur
B
ur
E
ur
E
ur
B
ur
E
ur
B
ur
B
ur
E
ur
B
ur
2
100 cos(10 )
2
a t
π
π π
= − −
2
π
2
π
)
6
4cos(5
π
π
+= tu
A
10cos(4 )x t
π π
= +
Câu 26.
Giả sử ca sĩ Sơn Tùng M-TP thiết kế một phòng nghe nhạc tại thành phố Thái Bình, với một căn phòng vuông
ca sĩ bố trí 4 loa giống nhau coi như nguồn điểm ở 4 góc tường, các bức vách được lắp xốp để chống phản xạ. Do một
trong 4 loa phải nhường vị trí để đặt chỗ lọ hoa trang trí, ca sĩ này đã thay thế bằng một số loa nhỏ giống nhau có công
suất 1/8 loa ở góc tường và đặt vào trung điểm đường nối vị trí loa ở góc tường với tâm nhà, vậy phải đặt thêm bao nhiêu
loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như 4 loa đặt ở góc tường (bỏ qua giao thoa sóng âm)?
A.
6
B.
2
C.
4
D.
8
Câu 27.
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm. Cơ năng của vật biến thiên với chu kỳ bao
nhiêu:
A.
0,5s.
B.
1s
C.
không biến đổi.
D.
2.
Câu 28.
Một vật dao động điều hòa có
phương trình: . Trong khoảng thời gian nào
dưới đây thì li độ, vận tốc có giá trị dương:
A.

B.

C.

D.

Câu 29.
Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là
A.
Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
B.
Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C.
Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
D.
Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
Câu 30.
Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ?
A.
Hiện tượng cộng hưởng điện.
B.
Hiện tượng tự cảm.
C.
Hiện tượng cảm ứng điện từ.
D.
Hiện tượng từ hoá.
Câu 31.
Cho mạch dao động lí tưởng với C = 1 nF, L = 1 mH, điện áp hiệu dụng của tụ điện là U
C
= 4 V. Lúc t = 0, u
C
= 2 V và tụ điện đang được nạp điện. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động.
os( )( )
3
x Ac t cm
π
π
= −
sts
4
3
4
1
<<
st
2
1
0 <<
st
3
1
0 <<
11 7
6 3
s t s< <
2
A.
4. cos(10
6
t - )
(A).
B.
4. cos(10
6
t + )
(A).
2
3
π
2
3
π
C.
4.10
-3
cos(10
6
t
- )(A)
D.
4.10
-3
cos(10
6
t +
)(A).
Câu 32.
Trong động
cơ không đồng bộ ba
pha, nếu gọi T
1
là chu kỳ
của dòng điện ba pha, T
2
là chu kỳ quay của từ
trường và T
3
là chu quay
của roto. Biểu thức nào
sau đây là đúng?
A.
T
1
= T
2
> T
3
.
B.
T
1
> T
2
> T
3
.
C.
T
1
= T
2
< T
3
.
D.
T
1
= T
2
= T
3
.
Câu 33.
Hai vật nhỏ 1
và 2 có khối lượng bằng
nhau m
1
= m
2
= 500 g
đặt trên mặt phẳng nhẵn
nằm ngang và được gắn
vào tường nhờ các lò xo
(hình vẽ). cho k
1
=
20N/m ; k
2
= 80N/m,
Khoảng cách giữa hai vật
khi hai lò xo chưa biến dạng là O
1
O
2
= 20 cm. Lấy gần đúng π
2
= 10. Người ta kích thích cho hai vật dao động dọc theo
trục x: Vật thứ nhất bị đẩy về bên trái còn vật thứ hai bị đẩy về bên phải rồi đồng thời buông nhẹ để hai vật dao động điều
hòa. Biết động năng cực đại của hai vật bằng nhau và bằng 0,1(J).Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật.
A.
10,5cm
B.
12,5cm
C.
15,2cm
D.
20cm
2
6
π
2
6
π
Câu 34.
Vệ tinh Vinasat -2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30' (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou
ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia
lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền
hình.
Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:
A.
Sóng cực ngắn
B.
Sóng trung
C.
Sóng ngắn
D.
Sóng dài
Câu 35.
Đài truyền hình Thái Bình (địa chỉ: phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình) có một anten parabol đặt tại
điểm A trên mặt đất, phát ra sóng điện từ truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 30
0
hướng lên. Sóng
này phản xạ trên tầng điện li rồi trở lại mặt đất ở điểm B. Xem mặt đất và tầng điện li là những mặt cầu đồng tâm có bán
kính lần lượt là R
1
=6400km và R
2
=6500km. Bỏ qua sự tự quay của Trái đất. Cung AB có độ dài gần giá trị nào nhất:
A.
334km
B.
360km
C.
346km
D.
343km
Câu 36.
Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh
được cuốn hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn thì các đường
sức do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc
cuộn 1 vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 240V thì cuộn 2 để hở có hiệu
điện thế U
2
. Hỏi khi mắc vào cuộn 2 một hiệu điện thế U
2
thì ở cuộn 1 để hở có hiệu điện thế
bao nhiêu? Biết rằng điện trở của các cuộn dây không đáng kể.
A.
30V
B.
60V
C.
120V
D.
40V
Câu 37.
Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách
từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm đến vân tối bậc 5 bên kia vân trung tâm là
A.
8,5i.
B.
9,5i.
C.
6,5i

D.
7,5i.
Câu 38.
Trong bài hát "Tiếng đàn bầu" được ca sĩ Trọng Tấn hát có đoạn:
"Tiếng đàn bầu của ta, cung thanh là tiếng mẹ ,cung trầm là giọng cha, ngân nga
em vẫn hát, tích tịch tình tình tang, tích tịch tình tình tang Tiếng đàn bầu Việt
Nam, ngân tiếng vang trong gió Ôi ! cung thanh, cung trầm rung lòng người
sâu thẳm, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh". Vậy "thanh và trầm" trong câu hát này chỉ đại lượng nào liên
quan đến âm:
A.
Cường độ âm
B.
Độ cao
C.
Độ to
D.
Âm sắc
Câu 39.
Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T, trong thời gian Δt thực hiện được 36 dao động toàn phần.
Nếu thu ngắn chiều dài của con lắc một đoạn bằng 36% so với chiều dài ban đầu thì trong thời gian Δt nói trên con lắc
thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần?
A.
45.
B.
37,5.
C.
60.
D.
56,25.
Câu 40.
Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto
quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng
A.
3000 Hz.
B.
30 Hz.
C.
50 Hz.
D.
5 Hz.
Câu 41.
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng K=100N/m, vật nặng có khối lượng m=400g được treo thẳng đứng.
Kích thích cho vật dao động với biên độ A
0
, nhưng do có sức cản của môi trường dao động là tắt dần. Để con lắc tiếp tục
dao động người ta dùng một lực biến thiên tuần hoàn F
h
có tần số dao động thay đổi được, tác dụng lên vật. Điều chỉnh
tần số của ngoại lực f
h
qua 4 giá trị: f
1
=1Hz; f
2
=5Hz; f
3
=4Hz; f
4
=2Hz. Con lắc dao động với biên độ nhỏ nhất khi tần số
của ngoại lực là
A.
f
2
.
B.
f
1
.
C.
f
4.
D.
f
3
.
Câu 42.
Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa có tần số dao động
là 1Hz. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x
0
= 5cm theo chiều dương với vận tốc v
0
= 10π cm/s.
A.

B.

C.

D.

( )
5 2 os 2
4
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
( )
6 os 2
3
x c t cm
π
π
 
= +
 ÷
 
( )
5 2 os 2
6
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
( )
2 os 2
3
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
Câu 43.
Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 4m/s. Phương trình sóng của một điểm 0
có dạng :. Phương trình sóng tại M nằm sau O và cách O một khoảng 80cm là:
A.

B.

C.

D.

Câu 44.
Một con lắc đơn được treo trong một điện trường đều có vectơ điện trường có phương ngang. Con
lắc dao động với chu kỳ T
0
. Khi tích điện tích Q cho quả cầu thì nó dao động với chu kỳ T.
A.
T > T
0
khi Q > 0
B.
T > T
0
khi Q > 0 và hướng
sang phải
C.
T > T
0
khi Q < 0
D.
T < T
0
với mọi giá trị của
Câu 45.
Một máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến
thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu
cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là
A.
40 V.
B.
10 V.
C.
500 V.
D.
20 V.
Câu 46.
Cho 3 vật dao động điều hòa cùng
biên độ A = 10 cm, với tần số f
1
, f
2
, f
3
. Biết rằng
tại mọi thời điểm, li độ và vận tốc của các vật
liên hệ bằng biểu thức . Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng những đoạn lần lượt là 6 cm, 8 cm và x
0
.
Giá trị của x
0
gần giá trị nào nhất sau đây:
A.
10 cm.
B.
9 cm.
C.
7 cm.
D.
8 cm.
Câu 47.
Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u = U
0
sinωt thì dòng điện
trong mạch là i = I
0
sin(ωt + π/6). Đoạn mạch điện này luôn có
A.
Z
L
< Z
C
.
B.
Z
L
= R.
C.
Z
L
> Z
C
.
D.
Z
L
= Z
C

Câu 48.
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là:
λ
1
= 750
nm,
λ
2
= 675 nm và
λ
3
= 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5
µ
m có vân sáng của bức xạ
A.

λ
1
.
B.

λ
2
.
C.

λ
3
.
D.

λ
2
v
λ
3
.
Câu 49.
Một vật dao động điều hòa
trên trục Ox có phương trình:
Vận tốc cực đại của vật là:
A.
8aω
B.
16aω
C.
24aω
D.
32aω
Câu 50.
Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có
điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng
A.
100m.
B.
300m.
C.
400m.
D.
200m.
Hết
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình
Trường THPT Tiên Hưng
Đề thi thử Quốc gia môn Vật Lý năm 2015
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Họ tên thí sinh:
Số báo danh: Lớp …………………
Cho biết: m
e
= 9,1.10
-31
kg; e = – 1,6.10
-19
C; h = 6,625.10
-34
Js; c = 3.10
8
m/s; N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
.
cmtu )
3
cos(10
0
π
π
+=
cmtu
M
)
5
cos(10
π
π
−=
cmtu
M
)
15
2
cos(10
π
π
+=
cmtu
M
)
5
cos(10
π
π
+=
cmtu
M
)
15
8
cos(10
π
π
−=
E

E

0Q ≠
3
1 2
1 2 3
2015( )
x
x x
s
v v v
+ = +
6 6
16 cos 16 sin 10x a t a t a
ω ω
= + −
0,4
π
10
9
π
Mã đề: 238
Câu 1.
Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là
A.
Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
B.
Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C.
Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
D.
Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
Câu 2.
Một máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế.
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu
cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là
A.
500 V.
B.
20 V.
C.
40 V.
D.
10 V.
Câu 3.
Cho mạch điện nối tiếp AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn AM gồm một cuộn cảm có điện trở thuần và
một tụ điện, đoạn MB chỉ chứa điện trở thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng
không đổi, có tần số thay đổi được. Lúc tần số của điện áp đặt vào là 30Hz và 60Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn
mạch AM có cùng giá trị U
1
, lúc tần số của điện áp bằng 40Hz thì điện áp
hiệu dụng hai đầu đoạn AM có giá trị U
2
. So sánh U
1
và U
2
A.
U
1
= 0,5U
2
B.
U
1
= U
2
C.
U
1
< U
2
D.
U
1
> U
2
Câu 4.
Trong thí nghiệm I-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là
A.
i/2
B.
i/4
C.
2i
D.
i
Câu 5.
Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u = U
0
sinωt thì dòng điện
trong mạch là i = I
0
sin(ωt + π/6). Đoạn mạch điện này luôn có
A.
Z
L
= R.
B.
Z
L
= Z
C

C.
Z
L
< Z
C
.
D.
Z
L
> Z
C
.
Câu 6.
Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng?
A.
Độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về.
B.
Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không.
C.
Tần số dao động phụ thuộc vào biên độ dao động.
D.
Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo.
Câu 7.
Hai vật nhỏ 1 và 2 có khối lượng bằng nhau m
1
= m
2
= 500 g đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang và được gắn
vào tường nhờ các lò xo (hình vẽ). cho k
1
= 20N/m ; k
2
= 80N/m, Khoảng cách giữa hai vật khi hai lò xo chưa biến dạng
là O
1
O
2
= 20 cm. Lấy gần đúng π
2
= 10. Người ta kích thích cho hai vật dao động dọc theo trục x: Vật thứ nhất bị đẩy về
bên trái còn vật thứ hai bị đẩy về bên phải rồi đồng thời buông nhẹ để hai vật dao động điều hòa. Biết động năng cực đại
của hai vật bằng nhau và bằng 0,1(J).Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật.
A.
15,2cm
B.
10,5cm
C.
12,5cm
D.
20cm
Câu 8.
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có phương trình cường độ dòng điện là i = 5cos100πt (A). Giây
đầu tiên (từ 0 đến 1s) có bao nhiêu lần dòng điện đổi chiều?
A.
2 lần.
B.
99 lần.
C.
100 lần.
D.
200 lần.
Câu 9.
Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 4m/s. Phương trình sóng của một điểm 0
có dạng :. Phương trình sóng tại M nằm sau O và cách O một khoảng 80cm là:
A.

B.

C.

D.

Câu 10.
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10cm , hai nguồn cùng pha ,cùng biên độ , cùng tần số
10Hz, tốc độ truyền sóng trên mạch nước 15cm/s .Gọi C và D là hai điểm trên mặt chất lỏng mà phần từ tại đó dao động
với biên độ cực đại và tạo với A,B thành hình chữ nhật ABCD . Diện tích hình chữ nhật ABCD nhỏ nhất có giá trị xấp xỉ
bằng:
cmtu )
3
cos(10
0
π
π
+=
cmtu
M
)
15
8
cos(10
π
π
−=
cmtu
M
)
15
2
cos(10
π
π
+=
cmtu
M
)
5
cos(10
π
π
−= cmtu
M
)
5
cos(10
π
π
+=
A.
10,56cm
2
B.
11,56cm
2
C.
9,56cm
2
D.
12,56cm
2
Câu 11.
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là:
λ
1
= 750
nm,
λ
2
= 675 nm và
λ
3
= 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5
µ
m có vân sáng của bức xạ
A.

λ
2
v
λ
3
.
B.

λ
3
.
C.

λ
2
.
D.

λ
1
.
Câu 12.
Một con lắc đơn được treo trong một điện trường đều có vectơ điện trường có phương ngang. Con
lắc dao động với chu kỳ T
0
. Khi tích điện tích Q cho quả cầu thì nó dao động với chu kỳ T.
A.
T > T
0
khi Q > 0 và hướng sang phải
B.
T > T
0
khi Q < 0
C.
T > T
0
khi Q > 0
D.
T < T
0
với mọi giá trị của
Câu 13.
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo
phương trình: (cm;s). Trong 1 giây số lần thế năng bằng động năng
A.
8
B.
4
C.
6
D.
2 .
Câu 14.
Giả sử ca sĩ Sơn Tùng M-TP thiết kế một phòng nghe nhạc tại thành phố Thái
Bình, với một căn phòng vuông ca sĩ bố trí 4 loa giống nhau coi như nguồn điểm ở 4 góc
tường, các bức vách được lắp xốp để chống phản xạ. Do một trong 4 loa phải nhường vị trí
để đặt chỗ lọ hoa trang trí, ca sĩ này đã thay thế bằng một số loa nhỏ giống nhau có công suất
1/8 loa ở góc tường và đặt vào trung điểm đường nối vị trí loa ở góc tường với tâm nhà, vậy phải đặt thêm bao nhiêu loa
nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như 4 loa đặt ở góc tường (bỏ qua giao thoa sóng âm)?
A.
2
B.
4
C.
6
D.
8
Câu 15.
Quãng đường vật đi được trong
một chu kỳ của DĐĐH có gia tốc biến đổi
theo phương trình: (cm/s
2
)
A.
400cm
B.
4cm
C.
4m
D.
10 cm
Câu 16.
Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa có tần số dao động
là 1Hz. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x
0
= 5cm theo chiều dương với vận tốc v
0
= 10π cm/s.
A.

B.

C.

D.

Câu 17.
Đoạn mạch điện AB gồm hai
đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp, trong đó đoạn
AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi
được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều , trong đó U, ω không đổi. Điều chỉnh C đến khi điện áp hiệu
dụng giữa hai đầu nó đạt cực đại U
Cmax
. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần bằng 57,6 V và vào thời
điểm điện áp tức thời u
AM
= V thì u = V. Giá trị của U
Cmax

A.
150 V
B.
111 V.
C.
120 V.
D.
170 V
Câu 18.
Vệ tinh Vinasat -2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30' (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou
ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia
lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền
hình.
Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:
A.
Sóng ngắn
B.
Sóng dài
C.
Sóng trung
D.
Sóng cực ngắn
Câu 19.
Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T
1
là chu kỳ của dòng điện ba pha, T
2
là chu kỳ quay của từ
trường và T
3
là chu quay của roto. Biểu thức nào sau đây là đúng?
A.
T
1
= T
2
> T
3
.
B.
T
1
= T
2
< T
3
.
C.
T
1
= T
2
= T
3
.
D.
T
1
> T
2
> T
3
.
Câu 20.
Chiếu lên bề mặt một tấm kim loại có công thoát electrôn là A = 2,1 eV chùm ánh sáng đơn sắc có
bước sóng λ=0,485μm . Người ta tách ra một chùm hẹp các electrôn quang điện có vận tốc ban đầu cực đại hướng vào
một không gian có cả điện trường đều E và từ trường đều B . Ba véc tơ , , vuông góc với nhau từng đôi một. Cho B =
5.10
-4
T . Để các electrôn vẫn tiếp tục chuyển động thẳng và đều thì cường độ điện trường E có giá trị nào sau đây ?
A.
201,4 V/m
B.
40,28 V/m
C.
402,8 V/m.
D.
80544,2 V/m
Câu 21.
Đặt điện áp u = U
0
cos(ωt + φ) (U
0
không đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω
1
thì đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện
hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I
1
và k
1
. Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω
2
thì cường độ
dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I
2
và k
2
. Khi đó ta có
A.
I
2
< I
1
và k
2
> k
1
.
B.
I
2
> I
1
và k
2
> k
1
.
C.
I
2
< I
1
và k
2
< k
1
.
D.
I
2
> I
1
và k
2
< k
1
.
E

E

0Q ≠
10cos(4 )x t
π π
= +
2
100 cos(10 )
2
a t
π
π π
= − −
2
π
2
π
( )
2 os 2
3
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
( )
5 2 os 2
4
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
( )
6 os 2
3
x c t cm
π
π
 
= +
 ÷
 
( )
5 2 os 2
6
x c t cm
π
π
 
= −
 ÷
 
tUu
ω
cos2=
636
248
v
r
E
r
B
r

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×