Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh.docx

Giám ĐốcPhó Giám ĐốcPhòng tổng hợpPhòng kế toánPhòng giao hàngPhòng kinh doanhTrưởng phòng kinh doanhKế toán trưởngNhân viên kinh doanhKế toán viên
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Để nước ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì
chúng ta cần chú trọng nhiều tới quản trị nhân sự, vì nhân sự là yếu tố quyết định trong quá
trình phát triển đó.
Một công ty hay tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc thiết bị, kỹ
thuật hiện đại đến đâu cũng khó có thể đứng vững trên thương trường nếu như không có
một một công tác quản trị nhân sự tốt, chính công tác quản trị nhân sự là nhân tố dẫn dắt
công ty đi đến thành công, là yếu tố hoạch định chiến lược phát triển của công ty.
Để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu thì
điều trước tiên doanh nghiệp hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi,
phải có khoa học trong công tác quản trị nhân sự. Nắm được yếu tố con người là đã nắm
trong tay được hơn nữa thành công.
Tổ chức và quản lý để tối ưu hóa, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của
quản trị nhân sự và đồng thời quản trị nhân sự còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân
viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc.Chính vì cảm nhận thấy được
tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh
nghiệp nào cho nên tôi đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị
nhân sự tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH” làm đề tài
nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá công tác quản trị nguồn nhân sự ở công ty

và vận dụng tầm hiểu biết của bản thân, nhận thức trong quá trình học tập với những tài
liệu tham khảo. Chỉ ra được thực trạng cùng những ưu, khuyết điểm trong công tác quản lý
nhân sự của công ty. Từ đó rút ra bài học thành công đồng thời cũng đề xuất ra biện pháp
góp phần bổ sung, hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ở công ty.
Bố cục của bài báo cáo thì gồm 4 chương:
 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG TY TNHH TM & DV NGUYỄN DANH.
Page 1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV NGUYỄN DANH.
 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN
SỰ TẠI CÔNG TY.
 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ.
Page 2
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG TY TNHH TM & DV NGUYỄN DANH
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1. Khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhân sự
1.1.Khái niệm về quản trị nhân sự
Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển
của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Vì vậy vấn đề nhân sự luôn được quan tâm hàng đầu.
Có rất nhiều cách phát biểu khác nhau về quản trị nhân sự:
Theo giáo sư người Mỹ Dimock: “Quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp
và thủ tục áp dụng cho nhân viên của một tổ chức và giải quyết tất cả các trường hợp xảy
ra có liên quan tới một loại công việc nào đó”.
Còn giáo sư Felix Migro thì cho rằng: “Quản trị nhân sự là một nghệ thuật chọn lựa
nhân viên mới và sử dụng nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi
người đạt mức tối đa có thể”.
Như vậy quản trị nhân sự được hiểu là một trong các chức năng cơ bản của quá trình
quản trị, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới con người gắn với công việc của họ trong
bất kỳ tổ chức nào.
Quản trị nhân sự là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật
vì quản trị nhân sự là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hóa tổ chức và chứa đựng nhiều
giá trị nhân văn hơn bất cứ một lĩnh vực quản trị nào khác.
1.2.Tầm quan trọng của quản trị nhân sự
Quản trị nhân sự là quản lý một tài sản lớn nhất của doanh nghiệp đó là con người.
Không có nguồn nhân sự chất lượng của doanh nghiệp sẽ không thực thi được những chiến
lược một cách hiệu quả và không đạt được các mục tiêu đề ra. Khi thực hiện tốt công tác


Page 3
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
quản trị nguồn nhân sự, doanh nghiệp sẽ có đội ngũ nhân viên giỏi, có kỹ năng, có kiến
thức cũng như sự nhiệt tình.Họ sẽ làm việc hết khả năng của mình, có được nguồn nhân sự
chất lượng, doanh nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn.
Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào, nó hiện
diện ở khắp các phòng ban.Vì thế phong cách quản trị nhân sự có ảnh hưởng sâu sắc đến
bầu không khí doanh nghiệp, đến tâm lý nhân viên.Đây cũng là một trong những yếu tố
quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.
Quản trị nhân sự có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh
nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lại quyết định kết quả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Quản trị nhân sự góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao
động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một
mục đích là làm sao cho người lao động hưởng thành quả do họ làm ra.
2. Các nội dung của quản trị nhân sự
2.1.Phân tích công việc
Phân tích công việc là việc tìm hiểu và xác định nội dung, đặc điểm của từng công
việc, đo lường giá trị và tầm quan trọng của nó để đề ra các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm
chất mà người thực hiện công việc cần phải có.
Phân tích công việc là một nhiệm vụ không thể thiếu được của một nhà quản trị, đó là
khâu đầu tiên của quá trình tuyển dụng, phân tích công việc là cơ sở là nền tảng cho quá
trình sử dụng nhân sự có hiệu quả sử dụng sau này.
Phân tích công việc cung cấp cho các nhà quản trị tóm tắt về nhiệm vụ của công
việc nào đó trong mối tương quan của công việc khác.
Page 4
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Tiến trình công việc được phân tích thực hiện qua các bước cơ bản: mô tả công việc,
xác định công việc, đề ra các tiêu chuẩn về nhân sự, đánh giá công việc và xét lại công
việc.
2.2.Tuyển dụng nhân sự
Tuyển dụng lao động đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản trị nhân
sự cũng như trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi tuyển dụng lao động là quá
trình lựa chọn những người lao động phù hợp, phát hiện tiềm năng lao động theo đúng yêu
cầu của doanh nghiệp.
Trong một doanh nghiệp, công tác tuyển dụng nhân sự thành công tức là tìm được
một người thực sự phù hợp với công việc có ý nghĩa rất to lớn. Doanh nghiệp nhận được
một nguồn nhân lực xứng đáng, hoàn thành tốt công việc được giao góp phần vào việc duy
trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bản thân những người được tuyển vào công
việc phù hợp với năng lực và sở trường của mình sẽ rất an tâm và hứng thú với công việc.
Ngược lại nếu việc tuyển dụng nhân sự không được thực hiện đúng thì sẽ gây ra những ảnh
hưởng tiêu cực tác động trực tiếp tới công ty và người lao động.
Trong tuyển dụng lao động cần phải làm tốt yêu cầu tuyển dụng, phải gắn với mục
tiêu xuất phát từ kế hoạch lao động của người tuyển dụng.
Cần phải tuyển chọn được những người phù hợp với công việc cả về chuyên môn
nghiệp vụ, tư cách đạo đức, sở thích, cá tính của người lao động, yêu thích công việc mình
làm.
Qúa trình tuyển dụng lao động sẽ giúp cho tổ chức tránh được những rủi ro,khi tuyển
người không đúng việc sẽ gặp những khó khăn trong hoạt động tổ chức kinh doanh. Từ đó
là điều kiện để thực hiện có hiệu quả trong các hoạt động quản lý nhân sự khác.
Quy trình tuyển dụng nhân sự được tiến hành qua các bước:
Page 5
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Chuẩn bị tuyển dụng: xác định các tiêu chuẩn tuyển chọn, nghiên cứu các văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan đến tuyển dụng như: Bộ luật lao động, pháp lệnh
về hợp đồng lao động…
- Thông báo tuyển dụng: thông qua các kênh thu hút ứng viên qua nguồn nội bộ và
bên ngoài.
- Thu nhận nghiên cứu hồ sơ.
- Nghiên cứu hồ sơ để loại bỏ một số ứng viên không đáp ứng các tiêu chuẩn đã đưa
ra.
- Phỏng vấn sơ bộ: loại bỏ những hồ sơ không đạt tiêu chuẩn hoặc quá yếu kém so
với các ứng cử viên khác mà khi nghiên cứu hồ sơ chưa phát hiện ra.
- Kiểm tra trắc nghiệm.
- Phỏng vấn lần hai: Đánh giá các ứng viên về nhiều phương diện: kinh nghiệm, trình
độ và các khả năng cá nhân: tính cách, khả năng hòa nhập với môi trường mới…
- Xác minh điều tra: nhằm làm sáng tỏ những điều chưa biết hoặc chưa rõ đối với ứng
cử viên có triển vọng.
- Khám sức khỏe.
- Ra quyết định tuyển dụng.
- Bố trí công việc và hướng dẫn hội nhập.
Việc tuyền dụng nhân lực của doanh nghiệp dựa vào 2 nguồn, nguồn bên trong và
nguồn bên ngoài.
- Nguồn bên trong:
+ Tuyển các nhân viên đang làm việc cho công ty sang một vị trí khác.
Page 6
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
+ Khác với đề bạt, bổ nhiệm nội bộ, hình thức tuyển dụng nội bộ được thực hiện
một cách công khai, so với tiêu chuẩn rõ ràng đối với tất cả các ứng viên từ bên
trong cơ quan, doanh nghiệp.
+ Hình thức này được áp dụng ưu tiên cho các vị trí quản lý.
- Nguồn bên ngoài:
Doanh nghiệp có thể áp dụng kết hợp một hoặc nhiều hình thức ứng viên từ bên
ngoài: thông qua quảng cáo tuyển dụng; các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm; tuyển
nhân viên từ các trường đại học, cao đẳng; qua mạng internet…
2.3.Đào tạo và phát triển nhân sự
Đào tạo nhân sự là quá trình học tập làm cho người lao động có thể thực hiện được
chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong công tác của họ.
Phát triển nhân sự là quá trình học tập nhằm mở ra cho các cá nhân những công việc
mới dựa trên những định hướng tương lai của tổ chức, của doanh nghiệp.
Vai trò của đào tạo và phát triển nhân sự:
- Là một trong những biện pháp tích cực tăng khả năng thích ứng của doanh nghiệp
trước sự thay đổi của môi trường.
- Cung cấp cho doanh nghiệp nguồn vốn nhân sự chất lượng cao góp phần nâng cao
khả năng cạnh tranh
- Góp phần thực hiện tốt chiến lược chung về nhân sự của một doanh nghiệp và cao
hơn là chiến lược chung về nhân sự của quốc gia.
Sự cần thiết phải đào tạo và phát triển nhân sự:
- Là một tất yếu khách quan do sự phát triển của Khoa học – kỹ thuật.
- Sự biến đổi của xã hội diễn ra nhanh chóng.
Page 7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Nền kinh tế thi trường đòi hỏi phải có nguồn nhân sự có chất lượng cao mới tồn tại
và phát triển được.
2.4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự
2.4.1. Đánh giá hiệu quả công việc
Đánh giá nhân viên là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của quản trị nhân
sự. Nó là chìa khóa cho doanh nghiệp hoạch định, tuyển dụng cũng như phát triển nhân sự
và đãi ngộ nhân sự. Đánh giá nhằm thu thập thông tin về khả năng nghề nghiệp, kết quả
công tác, nguyện vọng cá nhân và phát triển của mỗi người.
Việc đánh giá được thực hiện đúng đắn sẽ cải thiện được bầu không khí trong tập thể,
mỗi người đều cố gắng làm việc tốt hơn để trở thành người tích cực hơn, để đón nhận
những đánh giá tốt về mình.
Các giai đoạn của công tác đánh giá hiệu quả công việc:
- Xác định mục đích và mục tiêu cần đánh giá.
- Đưa ra các tiêu chuẩn về đánh giá.
- Đánh giá nhân viên thông qua việc so sánh các thông tin thu nhập được các tiêu
chuẩn đã được đề ra.
- Đánh giá về năng lực, phẩm chất của các nhân viên.
- Đánh giá mức độ hoàn thiện công việc.
2.4.2. Đãi ngộ nhân sự
a. Đãi ngộ vật chất
Là một động lực quan trọng thúc đẩy nhân viên làm việc nhiệt tình với tinh thần trách
nhiệm, phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc được giao. Bao gồm:
Page 8
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
• Tiền lương: là số tiền được hình thành qua thỏa thuận giữa người có sức lao động
và người sử dụng lao động phù hợp với quan hệ trong nền kinh tế thị trường.
Có 2 hình thức trả lương chủ yếu trong doanh nghiệp:
+ Trả lương theo thời gian
+ Trả lương theo sản phẩm
• Phụ cấp: là những khoản thu nhập them nhằm mục đích đền bù cho các công việc
chịu thiệt thòi hoặc ưu đãi cho một số công việc có tính chất đặc biệt.
• Trợ cấp: cũng là những khoản tiền thu nhập them nhưng không mang tính chất
thường xuyên như phụ cấp mà chỉ có khi xảy ra một sự kiện nào đó.
• Tiền thưởng: là những khoản tiền bổ xung nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối
theo lao động.
• Các khoản thu khác: nghỉ phép có lương, bồi dưỡng thêm…
b. Đãi ngộ tinh thần
- Sử dụng đúng khả năng, bố trí công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng của
mỗi con người, tạo điều kiện để họ nâng cao trình độ.
- Tỏ thái độ quan tâm chân thành: nắm vững tên tuổi, hoàn cảnh gia đình, thường
xuyên thăm hỏi động viên cấp dưới…
- Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc để đảm bảo sức khỏe và tinh thần thoải
mái cho người lao động. Áp dụng thời gian làm việc linh hoạt và chế độ nghỉ ngơi
hợp lí.
2.5.Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác
quản trị nhân sự
2.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng
Page 9
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Môi trường kinh doanh:
+ Bên ngoài: kinh tế, dân số - lực lượng lao động, văn hóa – xã hội, đối thủ cạnh
tranh, khoa học – kỹ thuật, khách hàng
+ Bên trong: mục tiêu, chính sách chiến lược, bầu không khí - văn hóa của doanh
nghiệp
- Con người:
Trong doanh nghiệp mỗi người lao động là một thế giới riêng biệt, họ khác nhau về
năng lực quản trị, về nguyện vọng, sở thích. Vì vậy họ có những nhu cầu ham muốn khác
nhau cho nên quản trị nhân sự phải nghiên cứu kỹ vấn đề này để đề ra các biện pháp quản
trị phù hợp nhất.
Cùng với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật thì trình độ của người lao động cũng
được nâng cao, khả năng nhận thức cũng tốt hơn. Điều này ảnh hưởng tới cách nhìn nhận
của họ với công việc, nó cũng làm thay đổi những đòi hỏi, thỏa mãn, hài lòng với công
việc và phần thưởng của họ.
2.5.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự
Quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp áp dụng cho nhân viên nhằm giải
quyết tất cả các trường hợp xảy ra liên quan tới công việc đó. Quản trị nhân sự có bất kì
trong một tổ chức hay doanh nghiệp nào, có mặt ở tất cả các phòng ban, đơn vị. Nếu không
có quản trị nhân sự mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật. Như vậy việc hoàn thiện
công tác quản trị nhân sự sẽ rất cần thiết trong việc phát triển của doanh nghiệp, nó tạo ra
một đội ngũ lao động nhiệt tình hăng hái, gắn bó với doanh nghiệp.
2. Giới thiệu về công ty TNHH TM & DV Nguyễn Danh
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Page 10
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Nguyễn Danh là một công ty có tư cách
pháp nhân và có con dấu riêng, công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ,
được đăng kí lần đầu theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh công ty TNHH có hai thành
viên trở lên số: 4102052405 ngày 25 tháng 07 năm 2007 do Sở kế hoạch và đầu tư
TP.HCM cấp.
Tên gọi đầy đủ của công ty: Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Nguyễn Danh
Tên giao dịch quốc tế: Nguyen Danh Trading – Service Company Limited
Giám đốc công ty: Ông Nguyễn Văn Thành
Trụ sở chính: 909/3 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.
Với sự lãnh đạo và điều hành của ban giám đốc cùng đội ngũ nhân viên nhiều kinh
nghiệm, từng bước công ty hòa nhập và ngày càng phát triển trên thị trường có nhiều biến
động như hiện nay.
Thời gian những năm đầu khi mới thành lập, công ty đã không ít khó khăn nhưng với
sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể nhân viên nên công ty đã từng bước vượt qua
khó khăn đó, nắm bắt được thị trường tốt hơn và đã tạo được thế chủ động trên thi trường.
Trải qua những năm hoạt động cho đến nay, công ty đã chiếm được vị trí không nhỏ trên
thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Đồng Nai…
Với tình hình kinh tế mà thi trường luôn có những chuyển biến không ngừng như
hiện nay, cùng với việc nước ta trở thành một trong những thành viên của tổ chức Thương
mại Thế giới WTO thì một yêu cầu tất yếu đặt ra đối với công ty là phải cố gắng cạnh tranh
hơn để giữ được chỗ đứng và tiếng nói của mình trên thị trường.
2. Nhiệm vụ và chức năng của công ty
Chức năng
Page 11
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Nguyễn Danh là một doanh nghiệp tư nhân,
công ty có chức năng trao đổi mua bán và kinh doanh các mặt hàng với các tổ chức và
doanh nghiệp khác.
Nhiệm vụ
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở kế hoạch công ty đặt ra
và thích ứng với nhu cầu thị trường về các mặt hàng ma công ty kinh doanh.
- Tăng cường đầu tư cơ sở, vật chất kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào kinh doanh.
- Phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về nghành nghề Nhà nước đề ra,an toàn
lao động, bảo vệ môi trường.
- Thực hiện đầy đủ các quyền lợi nhân viên theo lao động và tham gia với các hoạt
động có ích cho xã hội.
3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
Công ty mua bán hàng gia dụng, văn phòng phẩm. Mua bán, gia công hàng may mặc
(không gia công hàng đã qua sử dụng; không tẩy nhuộm, hồ in tại trụ sở). Xúc tiến thương
mại. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở). Mua bán, lắp ráp linh kiện máy vi tính, máy vi tính. Mua bán
đồ dùng các nhân và gia đình, thực phẩm (không mua bán thực phẩm tại trụ sở).
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty
Page 12
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
*Ban Giám Đốc:
- Một giám đốc phụ trách chung và công tác tài chính kinh doanh
- Một phó giám đốc phụ trách kinh doanh
*Các phòng ban chức năng
- Phòng kế toán:
+ Kế toán trưởng: là người có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các kế toán viên hoàn
thành công việc và tuân thủ các quy định của Nhà nước về kế toán.
+ Kế toán viên: chịu sự điều hành chỉ đạo các công tác kế toán do kế toán trưởng đề
ra, phản ánh và ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, thường xuyên và liên tục các nghiệp
vụ kế toán phát sinh.
- Phòng kinh doanh:
Page 13
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
+ Trưởng phòng kinh doanh: chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đạt được dưới
sự giám sát của Ban Gíam đốc. Là người thực hiện các mục tiêu chiến lược cho từng sản
phẩm cũng như từng khu vực, thường xuyên tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh qua nhân
viên cấp dưới cuả mình.
+ Nhân viên kinh doanh: đây là bộ phận then chốt, góp phần vào sự thành bại của
công ty. Nhiệm vụ của họ là phải có kế hoạch chào hàng theo kế hoạch của công ty đề ra,
tích cực mở rộng thị trường, tìm hiểu khách hàng mới, đồng thời duy trì mối quan hệ với
các khách hàng hiện tại.
- Phòng giao hàng: là bộ phận chuyên trách về việc giao hàng của công ty đến các
địa điểm khu vực, đại lý, các cửa hàng bán lẻ và các công ty đối tác theo đúng số lượng sản
phẩm ghi trên hóa đơn.
- Phòng tổng hợp: đây là bộ phận đảm trách các công việc về nhân sự và đời sống các
cán bộ nhân viên trong công ty.
5. Môi trường kinh doanh của công ty
*Đối thủ cạnh tranh
Thời gian gần đây kinh doanh không những không còn xa lạ mới mẻ với chúng ta
mà còn đang trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động của bất kì công ty nào
trên thị trường.
Chính vì vậy mà các công ty kinh doanh được thành lập ngày càng nhiều và hoạt
động song song. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã xó rất nhiều công ty kinh doanh đang
hoạt động. Không những thế trong tương lai ở thị trường này sẽ có thêm nhiều đối thủ mới
gia nhập vào ngành.
Hiện nay đối thủ cạnh tranh của công ty là rất nhiều nhưng theo em được biết thì đối
thủ cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Nguyễn Danh là các công ty
kinh doanh các mặt hàng tương tự công ty.
Page 14
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
*Các nhà cung cấp
Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Nguyễn Danh là một công ty kinh doanh các
mặt hàng gia dụng, hàng may mặc…nên các sản phẩm dùng cho kinh doanh là những sản
phẩm được nhập từ những công ty may, công ty sản xuất hàng gia dụng có ở cả các khu
vực trên đất nước.
Đối với các nhà cung cấp sản phẩm cho kinh doanh thì công ty luôn giữ sự tín nhiệm
thông qua việc thực hiện đúng hợp đồng và thanh toán đúng kỳ hạn. Một mặt công ty luôn
duy trì các mối quan hệ sẵn có với các nhà cung cấp lâu năm, mặt khác công ty không
ngừng khai thác các nguồn hàng mới đảm bảo cho sự ổn định của quá trình kinh doanh và
tiết kiệm tối đa chi phí mua hàng.
*Khách hàng
Do đặc thù của công ty là kinh doanh các mặt hàng gia dụng, hàng may mặc…do đó
số lượng sản phẩm tiêu thụ phụ thuộc rất nhiều vào đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, đại
lý, cửa hàng cùng ngành phân bố ở khắp nơi: Bình Định, Bình Dương,Tp.Hồ Chí Minh,
Hải Phòng, Hà Nội…
Điều này có nghĩa là sản phẩm của họ có tiêu thụ được thì sản phẩm của công ty mới
tiêu thụ được.Nhờ luôn đảm bảo uy tín, chất lượng, hình thức kinh doanh phù hợp cho nên
công ty luôn giữ được uy tín với khách hàng.
Page 15
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV NGUYỄN DANH
1. Thực trạng về tình hình kinh doanh của công ty
1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua
Số lượng sản phẩm tiêu thụ sản phẩm qua các năm
Mặt hàng Đơn vị Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Hàng may mặc Bộ 80614 54134 80395
Hàng tiêu dùng Cái 97529 103723 105250
Nhìn vào bảng trên ta thấy:
- Mặt hàng may mặc: số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2009 đột ngột giảm mạnh, chỉ
tiêu thụ được 54134 bộ giảm 26480 so với năm 2008. Sang năm 2010 hàng may mặc lại có
số lượng tiêu thụ tăng trở lại so với năm 2009.
Qua thông tin mà nhân viên phòng kinh doanh cho biết thì nguyên nhân số lượng sản
phẩm giảm đột ngột như vậy là do:
+ Hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc về, trốn được thuế gía rẻ cho nên tiêu thụ được
rất nhiều trên thị trường. Đây là một trong các yếu tố ảnh hưởng rõ rệt nhất đến công ty nói
riêng và tất cả các công ty cùng ngành nói chung.
+ Một số cơ sở trong nước có cùng loại sản phẩm nhưng chất lượng không bằng do
tiết kiệm được chi phí (không phải thuê mặt bằng) cho nên cạnh tranh với công ty bằng giá
cả và dịch vụ.
Page 16
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
+ Thêm vào đó là các nhà cung cấp sản phẩm gặp khó khăn nên không đáp ứng đủ
cho quá trình kinh doanh.
+ Ngoài ra còn một số nguyên nhân nữa là thị trường luôn luôn biến động về cung
cầu mà công ty lại chưa có kế hoạch điều chỉnh kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu của
thị trường.
- Mặt hàng tiêu dùng: số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2009 so với năm 2008 tăng
6194 cái. Đến năm 2010 tiêu thụ được 105250 cái, tăng 1527 cái so với năm 2009.
Có thể nói hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian đầu có sự giảm
mạnh. Nhưng đến năm 2010 tình trạng có được cải thiện hơn, do có sự đầu tư hơn cho nên
số lượng sản phẩm tiêu thụ đều có sự gia tăng.
2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Đối với một công ty việc phân tích kết quả kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng.
Việc phân tích kết quả kinh doanh giúp công ty xác định được doanh thu, lợi nhuận qua các
năm. Từ đó tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp giúp công ty thu được lợi nhuận
cao nhất.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xu hướng đa dạng hóa sản phẩm, Vì lý do đó
mà đòi hỏi công ty cũng như các doanh nghiệp khác phải có định hướng phát triển thị
trường hợp lý.
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Doanh thu 2.320.285.625 3.173.861.689 5.694.586.077
Chi phí 2.243.542.058 3.098.628.623 5.478.012.892
Lợi nhuận 77.716.567 75.233.066 216.573.185
Page 17
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Tình hình kinh doanh của công ty có sự biến động qua từng năm. Trong 3 năm qua
kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả cao nhất vào năm 2010 và thấp nhất
vào năm 2009.
Năm 2008 ta thấy hoạt động kinh doanh của công ty tương đối ổn định với lợi nhuận
77.716.567 đồng. Doanh thu của công ty trong năm này không thực sự cao. Lý do là vì vào
thời điểm này có rất nhiều công ty kinh doanh ra đời. Cùng với công ty cũ đã có chỗ đứng
trên thị trường, các công ty này không ngừng cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường. Vào thời
điểm mới thành lập nên đội ngũ nhân viên kinh doanh còn ít và chưa thực sự phát huy
được hết khả năng của mình.
Qua năm 2009, doanh thu và chi phí công ty đã tăng lên so với năm trước, tuy nhiên
so sánh về lợi nhuận thì không bằng năm trước (giảm 2.483.501 đồng). Trong năm này
công ty đã có sự bổ sung nhân sự ở các bộ phận nhằm mở rộng thị phần cho công ty. Việc
củng cố nhân sự này đã ít nhiều cho thấy được sự hiệu quả với sự gia tăng doanh thu công
ty và tìm được cho công ty những khách hàng tiềm năng mới.
Bước sang năm 2010 tình hình kinh doanh của công ty có sự chuyển biến rõ rệt. Lợi
nhuận công ty tăng 141.340.119 đồng, tăng hơn gấp đôi lợi nhuận năm 2009, điều này
chứng tỏ công ty đã có chỗ đứng trên thị trường, tạo được lòng tin và uy tín từ phía khách
hàng.
2. Phân tích tình hình quản trị nhân sự tại công ty
1. Tình hình quản trị nhân sự trong công ty
1.1.Cơ cấu nhân sự trong công ty
Page 18
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Bảng tình hình nhân sự trong công ty
ĐVT: người
Trình độ văn hóa Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Đại học 4 5 8
Cao đẳng 6 8 9
Trung cấp 3 2 4
Trung học phổ thông 1 2 2
Tổng cộng 14 17 23
Qua bảng ta thấy tổng số lao động của công ty có sự thay đổi qua các năm, cụ thể là:
năm 2009 số nhân viên là 17 người, tăng 3 người so với năm 2008. Năm 2010, tổng số
nhân viên là 23 người tăng 6 người so với năm 2009. Như vậy số nhân viên của công ty
tăng qua các năm và trình độ của các nhân viên càng được nâng cao cả về chuyên môn và
kinh nghiệm.
Đi sâu vào phân tích ta thấy:
*Xét theo vai trò của lao động:
Page 19
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Là doanh nghiệp tư nhân với chức năng kinh doanh là chủ yếu thì công ty đòi hỏi
phải có đội ngũ kinh doanh và giao hàng thật vững chắc và dồi dào để có thể đáp ứng được
những yêu cầu mà thị trường đưa ra. Đó là nguồn lao động trực tiếp. Còn số lao động gián
tiếp của công ty tập trung ở các bộ phận chức năng, tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng cũng có
sự gia tăng qua từng năm.
*Xét theo trình độ nhân sự
Nói chung trình độ đại học và trung cấp của công ty chiếm tỷ trọng không cao.
Những nhân sự có trình độ đại học và cao đẳng thường làm ở các bộ phận lãnh đạo từ lãnh
đạo cấp cao đến lãnh đạo các phòng ban. Còn trình độ trung cấp và phổ thông thì đa số tập
trung ở phòng giao hàng.
Như đã nói ở trên đây là một doanh nghiệp với chức năng kinh doanh là chủ yếu cho
nên tỷ lệ nhân sự ở phòng kinh doanh và giao hàng tương đối cao. Vì phòng kinh doanh
giúp công ty phân phối và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
Do xác định được mục tiêu như vậy cho nên số nhân sự có trình độ đại học và cao
đẳng của công ty có tăng qua từng năm nhưng với tỉ lệ tăng không cao lắm. Riêng về nhân
viên giao hàng lại tăng đều qua các năm, năm 2009 là 6 người, tăng gấp đôi so với năm
2008, đến năm 2010 là 8 người. Ngoài ra công ty còn có thêm lực lượng lao động phổ
thông, lực lượng này cũng chủ yếu tập trung ở phòng giao hàng, nó chiếm tỉ lệ nhỏ trong
tổng số nhân viên.
*Xét theo giới tính
Nói chung nhân viên nam chiếm tỷ trọng cao trong công ty. Vì đa số công việc của
công ty là đi kinh doanh bên ngoài và giao hàng cho các khách hàng nên chỉ thích hợp cho
nam. Lao động nam chủ yếu tập trung ở phòng kinh doanh và phòng giao hàng. Còn nhân
viên nữ thì chủ yếu tập trung ở các phòng ban: phòng tổng hợp, phòng kế toán, một số ít ở
phòng kinh doanh.
*Xét theo hình thức tuyển dụng nhân sự
Page 20
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Số nhân viên theo biên chế và số nhân viên theo hợp đồng ngắn hạn có sự thay đổi
qua từng năm.
Cụ thể là số nhân viên trong biên chế thay đổi ít trong từng năm, năm 2008 có 4
người vào biên chế của công ty, năm 2009 không có sự thay đổi, năm 2010 số lượng nhân
viên theo biên chế tăng them 2 người so với năm 2009. Đối với nhân viên theo hợp đồng
ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn và gia tăng qua từng năm, năm 2008 so với năm 2009
tăng 5 người, sang năm 2010 cũng có thêm 5 người theo hợp đồng ngắn hạn.
1.2.Phân bố nhân sự trong công ty
Bảng phân bố lao động theo phòng ban chức năng
ĐVT: người
Các phòng ban Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Phòng quản lý 2 2 2
Phòng kinh doanh 5 5 8
Phòng kế toán 2 2 2
Phòng giao hàng 3 6 8
Phòng tổng hợp 2 2 3
Việc quản lý nhân viên thuộc phạm vi, trách nhiệm của giám đốc. Trong công ty việc
phân bổ nhân sự do Ban giám đốc quyết định và các phòng ban sẽ là người thi hành quyết
định đó.
Ban giám đốc công ty gồm có: một giám đốc và một phó giám đốc phụ trách về kinh
doanh. Ban giám đốc công ty đều có trình độ đại học và tùy theo trình độ và năng lực từng
người mà quyết định phân bổ vào từng nhiệm vụ khác nhau.
Page 21
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Ở các phòng ban chức năng việc phân bổ nhân sự được thực hiện như sau (lấy số liệu
năm 2010):
- Phòng kinh doanh: gồm 8 người, trưởng phòng và các nhân viên kinh doanh. Họ
phụ trách công tác mua bán các mặt hàng phục vụ cho quá trình kinh doanh và việc tiêu thụ
sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Trưởng phòng kinh doanh phải là người có trình độ đại
học, phải hiểu biết về thị trường đồng thời cũng phải hiểu biết về tình hình kinh doanh của
công ty. Đối với các nhân viên trong phòng kinh doanh thì đa số có trình độ cao đẳng, họ
linh hoạt, năng động và nhiệt tình trong công việc. Họ thành thạo trong việc sử dụng máy
tính, thành thạo nghiệp vụ kinh doanh, am hiểu về lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh.
- Phòng kế toán: gồm 2 người, kế toán trưởng và kế toán viên. Kế toán trưởng là
người có trình độ đại học và được tập huấn về trình độ của kế toán, kế toán trưởng còn là
người kiểm soát công tác về tiền lương của kế toán viên để báo cáo lên giám đốc. Còn kế
toán viên thì có trình độ cao đẳng, phải có nghiệp vụ hành chính, hiểu rõ về hệ thống tiền
lương và cách tính lương hiện hành của Nhà nước.
- Phòng giao hàng: gồm 8 người, họ là những người có trách nhiệm giao hàng của
công ty đến các cửa hàng, đại lý…nên công ty không đòi hỏi cao về trình độ, đa số có trình
độ trung cấp và trung học phổ thông.
- Phòng tổng hợp: gồm 3 người, là những người đảm trách về nhân sự, đời sống của
cán bộ nhân viên trong công ty. Trưởng phòng tổng hợp là người có trình độ đại học và
được tập huấn về trình độ quản lý nhân sự nói chung. Các nhân viên trong phòng cũng phải
có nghiệp vụ hành chính.
2. Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty
Ngành hàng, mặt hàng công ty đang kinh doanh đang có chiều hướng đi xuống ở các
thành phố lớn, nên mục tiêu công ty đặt ra trong thời gian tới là hướng tới thị trường nông
thôn. Vì thế cho nên đứng trước các khó khăn đó, công ty vẫn cố gắng duy trì sự tồn tại và
phát triển của mình cho dù kết quả kinh doanh đạt được là không cao. Ban giám đốc của
Page 22
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
công ty luôn xác định nguồn nhân tố quý giá nhất trong công ty là nhân sự. Vì thế cho nên
công tác nhân sự trong công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm, cụ thể là vấn đề tuyển
dụng nhân sự.
Vì đây là một doanh nghiệp kinh doanh, lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn cho
nên trong 3 năm gần đây công ty chủ yếu tuyển dụng nhân viên vào làm việc trong phòng
kinh doanh. Sự gia tăng về tổng số nhân viên này tuy không lớn nhưng lại được ban giám
đốc công ty rất quan tâm, vì mục tiêu mà ban giám đốc công ty đặt ra là tăng chất lượng
tuyển dụng nhân sự chứ không phải đơn thuần là tăng về số lượng nhân viên. Tăng chất
lượng tuyển dụng nhân sự đồng nghĩa với việc tuyển người đúng chỗ, đúng công việc, để
nhân viên có thể phát huy mọi khả năng của mình hoàn thành tốt mọi công việc được giao,
giúp công ty đạt được mục tiêu đã đề ra.
Vấn đề tuyển dụng trong công ty do Giám đốc chịu trách nhiệm và quyết định. Số
nhân viên được tuyển dụng vào công ty là rất ít nên việc tuyển dụng được công ty đặt lên
hàng đầu và quan tâm nhất. Vì số lượng tuyển dụng ít nên việc lựa chọn một nhân viên phù
hợp với công việc là rất kỹ lưỡng và trải qua nhiều giai đoạn. Hằng năm công ty chỉ tuyển
thêm một vài nhân viên vào làm việc. Còn đối với những lúc đơn đặt hàng của khách hàng
nhiều không đáp ứng kịp thì đòi hỏi công ty phải tuyển thêm nhiều nhân viên trong công
tác giao hàng. Trong thời gian đó vấn đề tuyển dụng không còn gắt gao và khó khăn nữa.
Công tác tuyển dụng nhân sự của công ty trải qua các bước sau:
Bước 1: Xác định công việc và nhu cầu tuyển dụng nhân sự.
Đây là công việc của phòng tổng hợp. Phòng tổng hợp quản lý tình hình nhân sự nói
chung của công ty, của từng phòng ban và đơn vị cụ thể.
Hàng năm căn cứ vào tình hình chung của công ty và tình hình của từng bộ phận giám
đốc công ty sẽ là người ra quyết định tuyển dụng nhân viên mới cho công ty. Nhu cầu
tuyển dụng nhân sự mới phát sinh do yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
Page 23
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Sau khi xác định được nhu cầu tuyển dụng nhân sự, công ty sẽ đề ra các yêu cầu tiêu
chuẩn cần thiết cho công tác tuyển dụng nhân sự. Đó là các yêu cầu về: trình độ chuyên
môn, về kinh nghiệm và về sức khỏe.
Bước 2: Thông báo nhu cầu tuyển dụng
Công ty thường thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự bằng cách dán bảng thông báo
ở trụ sở cơ quan của công ty và thông báo trong nội bộ công ty.
Ngoài ra công ty còn áp dụng các hình thức thông báo tuyển dụng như sau:
- Quảng cáo trên tivi, báo, đài.
- Thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm.
Bước 3: Thu nhân và nghiên cứu hồ sơ
Sau khi nghiên cứu nhu cầu tuyển dụng nhân sự, phòng tổng hợp sẽ tiến hành thu
nhận hồ sơ sau đó nghiên cứu hồ sơ và các ứng cử viên. Việc nghiên cứu hồ sơ để loại bỏ
các ứng cử viên không đạt tiêu chuẩn yêu cầu mà công ty đã đề ra theo công việc cần
tuyển.
Việc nghiên cứu thu nhận hồ sơ được các nhân viên trong phòng tổng hợp thực hiện
với tinh thần trách nhiệm cao, vì xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, giúp công ty
giảm được chi phí cho các quá trình tuyển dụng nhân sự ở các giai đoạn tiếp theo.
Bước 4: Tiến hành phỏng vấn
Công ty chỉ tiến hành phỏng vấn với các ứng cử viên được tuyển dụng cho công việc
ở các phòng ban chức năng, giám đốc sẽ là người trực tiếp phỏng vấn các ứng cử viên đó.
Sau đó công ty tiến hành kiểm tra trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức cơ bản, kỹ năng
thực hành, kỹ năng xử lý tình huống. Đồng thời kiểm tra trình độ, kinh nghiệm, các đặc
điểm cá nhân như: tính cách và khả năng hòa nhập với môi trường mới… của ứng cử viên.
Page 24
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Từ đó phát hiện những ứng cử viên có khả năng vượt trội hơn những ứng cử viên khác để
có thể lựa chọn vào làm việc tại công ty.
Bước 5: Tổ chức khám sức khỏe
Sau khi vượt qua các vòng sơ tuyển và phỏng vấn, những người còn lại sẽ phải đi
khám sức khỏe, nếu ai đủ sức khỏe thì sẽ được nhận vào làm việc.
Bước 6: Thử việc
Số nhân viên mới được tuyển dụng phải trải qua thực tế ít nhất là một tháng. Nếu
trogn quá trình thử việc, họ tỏ ra là người có khả năng hoàn thành tốt mọi công việc được
giao thì sẽ được ký kết hợp đồng với công ty, ngược lại nếu ai vi phạm kỷ luật hoặc lười
biếng, trình độ chuyên môn quá kém so với yêu cầu của công việc thì sẽ bị sa thải.
Nói chung do thực hiện tốt các bước trên nên công ty hầu như không phải sa thải ai
sau khi tuyển dụng.
Bước 7: Ra quyết định
Người ra quyết định cuối cùng là giám đốc công ty, sau khi các ứng cử viên hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giám đốc sẽ xem xét và đi đến tuyển dụng nhân viên
chính thức. Hợp đồng lao động sẽ ký kết chính thức giữa giám đốc công ty và người lao
động.
3. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty
Để sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất và để thích ứng với sự thay đổi liên
tục của môi trường kinh doanh cũng như để nắm bắt được sự phát triển của khoa học kỹ
thuật thì mỗi công ty phải thường xuyên chăm lo tới công tác đào tạo và phát triển nhân sự.
Nhận thức đúng đắn được vấn đề này công ty TNHH thương mại – dịch vụ Nguyễn
Danh đã có một số sự quan tâm nhất định tới công tác này.
3.1.Tình hình đào tạo nhân sự
Page 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×