Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2015 trường tiểu học Thọ Sơn, Nghệ An

PHÒNG GD & ĐT ANH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THỌ SƠN Độc lập- Tự do –Hạnh phúc.
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II – MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
NĂM HỌC 2014 - 2015
I. Nội dung kiểm tra cân đố theo mạch kiến thức:
1. Kiểm tra về năng lực phân tích ngữ âm:
- Tiếng: Tách lời thành tiếng và tách tiếng thành các phần.
- Vần: Các kiểu vần đã học .
- Nguyên âm đôi: Nhận diện nguyên âm đôi trong tiếng
2. Kiểm tra kỉ năng đọc- viết:
a. Đọc thành tiếng: Đọc trơn, đọc đúng, đọc rõ ràng đoạn văn khoảng 50- 60 tiếng. Tốc độ đọc tối
thiểu 40 tiếng/phút.
b. Đọc hiểu: Đọc thầm và hiểu được nội dung bài đọc.
c. Viết: Kiểm tra kỉ năng viết. Yêu cầu HS có tư thế viết đúng, viết đúng kiểu chữ thường cỡ nhỏ.
- Viết bài chính tả khoảng 25-30 tiếng. Tốc độ tối thiểu 2 tiếng/phút.
- Kiểm tra về luật chính tả.
II.Mức độ nhận thức :
- Mức 1: 6/9 câu: 66,7 % số câu; 5/10 điểm: 50% số điểm.
- Mức 2: 1/9 câu: 11,1% số câu; 3/10 điểm: 30% số điểm.
- Mức 3: 2/9 câu: 22,2 % số câu; 2/10 điểm: 20% số điểm.


III. Khung ma trận đề:
Mạch KT-KN Số câu
và số
điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN
K
Q
TL HT
Khác
TN
K
Q
TL HT
Khác
TN
K
Q
TL HT
Khác
TN
K
Q
T
L

HT
Khác

1.Đọc Đọc
thành
tiếng

Số câu 1 1
Số điểm 3 3

Đọc hiểuSố câu 1 1
Số điểm 1 1
2.Phân
tích ngữ
âm
Số câu 5 5
Số điểm 2 2
3.Viết a.Chính
tả
Số câu 1 1
Số điểm 3 3
b.Bài tập Số câu 1 1
Số điểm 1 1
Tổng Số câu 5 1 1 2 7 2
Số điểm 2 3 3 2 4 6IV.Khung ma trận câu hỏi:
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Cộng
1
Đọc Đọc thành
tiếng
Số câu 1
1
Câu số
1
Số điểm
3

3
Đọc hiểu
Số câu
1 1
Câu số


2
Số điểm
1 1
2
Phân tích ngữ âm Số câu 5
5
Câu số
3; 4; 5; 6;7


Số điểm
2

2
3
Viết

Số câu 1 1
2
Câu số

8 9

Số điểm

3 1
4
TS TS câu 6 1 2 9
TS điểm 5 3 2 10
Đề 1
Trường: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên: MÔN: TIẾNG VIỆT 1 CNGD
Lớp: Năm học: 2014-2015.
Thời gian: 60 phút.


Điểm:

Nhận xét:
Người coi KT:

Người chấm KT:

I. Kiểm tra đọc: (3 điểm)
Bài 1: Đọc thành tiếng:
Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc và đọc một đoạn văn.
Bài 2: Đọc hiểu: 1 điểm
Đọc thầm đoạn văn sau và khoanh vào ý trả lời đúng:
Mỗi năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy
lộc. Mùa Hạ nóng bức, ve sầu kêu inh ỏi. Thu đến, bầu trời trong xanh mát mẻ. Đông về rét ơi là rét.
1. Mỗi năm có mấy mùa?
A. Hai mùa B. Bốn mùa C. Ba mùa D. Năm mùa
2. Mùa Hạ tiết trời như thế nào?
A. Mát mẻ B. Rét C. Nóng bức D. Ấm áp
II. Phân tích ngữ âm: (2 điểm)
Bài 3. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần chỉ có âm chính và đưa vào mô hình: (lan, ca,
oan) .

Bài 4. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần chỉ có âm đệm và âm chính và đưa vào mô
hình: (hoa, chia, lăn).

Bài 5. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần chỉ có âm chính và âm cuối và đưa vào mô
hình: (quang, ban, xoăn).
Bài 6. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối và đưa
vào mô hình: (cương, mình, xoan).
Bài 7. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần có nguyên âm đôi và đưa vào mô hình: (bay,
miệng, bóng).
III. Viết:
Bài 8. Viết chính tả 9 nghe viết): (3 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Trâu ơi” (Viết 4 dòng đầu " Trâu ơi quản công") (SGK
Tiếng Việt công nghệ giáo dục, tập 3, trang 18).

Bài 9. Điền vào chỗ trống (1 điểm)
a. Điền chữ c/k/q:
uê hương ủ nghệ im chỉ món uà
b. Điền chữ ng/ngh:
Bé a đi chơi nhà bà iêm. Bà ồi bên bé kể chuyện cho bé e.


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT 1 CGD - CUỐI HỌC KÌ II.
Năm học: 2014 - 2015.

TT ĐÁP ÁN ĐIỂM
I.

Đọc
4 điểm
Bài 1:
Đọc thành
tiếng (3 đ)

Đọc đúng, to, rõ ràng dưới </= 1,5 phút

3 điểm

Đọc đúng, to, rõ ràng từ 1,5 phút đến 3 phút

2-2,5điểm

Đọc đúng, to, rõ ràng từ 3 phút đến 4 phút

1,5-2điểm

Đọc trên 4 phút

Dưới 1,5điểm
Bài 2: Đọc
hiểu (1 đ)

1.B
2.C
0,5 đ
0,5 đ


II. Phân tích
ngữ âm
1 điểm
Bài 3:

c a
0,2 điểm
Bài 4:

h o a
0,2 điểm

Bài 5:

b a n
0,2 điểm

Bài 6:

x o a n
0,2 điểm

Bài 7:

m iê ng
0,2 điểmII. Viết
5 điểm
Bài 8: Viết chính tả:
- Viết đúng, đẹp, sạch sẽ.
- Viết đúng nhưng chưa thật đẹp
- Viết mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm

3 điểm
2,5 – 2,75 đ
Bài 9: Bài tập:
a. quê hương củ nghệ kim chỉ món quà
b. Bé nga đi chơi nhà bà nghiêm. Bà ngồi bên bé kể chuyện cho bé nghe


0,5 điểm
0,5 điểm
.

PHIẾU ĐỌC
PHIẾU ĐỌC lớp 1
Ngày xưa, ở làng Phù Đổng có một bà mẹ sinh được cậu con trai. Ba năm trời, cậu nằm trên chõng
đá, chẳng nói, chẳng cười.
Giặc Ân tràn vào nước ta. Vua Hùng cho sứ giả đi cầu người tài ra đánh giặc. Nghe tin, cậu bé thoắt
nói, thoắt ngồi, vụt lớn nhanh, thành một chàng trai cao lớn.PHIẾU ĐỌC lớp 1

Ông già ăn xin đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin
tôi.
Tôi lục hết túi này đến túi nọ, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn
đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi nắm lấy bàn tay run run của ông.


PHIẾU ĐỌC lớp 1
Bọ ve kiên nhẫn nằm yên nghe ngóng, đầu óc căng ra. Chỉ đến khi biết chắc là đêm đã xuống, không
còn lo gà vịt, chim muông rình bắt nữa, nó đột ngột đội lớp đất mỏng, vọt ra khỏi ổ.
Nó lồm cồm bò nhanh, thật nhanh. Thoắt cái, nó dừng lại nghe ngóng, rồi thoắt cái nó bò tiếp.
Đề 2

Trường: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên: MÔN: TIẾNG VIỆT 1 CNGD
Lớp: Năm học: 2014-2015.
Thời gian: 60 phút.


Điểm:Nhận xét:
Người coi KT:

Người chấm KT:

I. Kiểm tra đọc: (5 điểm)
Bài 1: Đọc thành tiếng: (3 điểm)
Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc và đọc một đoạn văn.
Bài 2: Đọc hiểu: 1 điểm
Đọc thầm đoạn văn sau và khoanh vào ý trả lời đúng:
Nam và Quang là đôi bạn học cùng lớp. Nam vui tính, hát hay. Quang thì hiền lành, ít nói. Tuy
tính tình trái ngược nhau nhưng hai bạn lại rất thân nhau. Ngày nào, đôi bạn nhỏ cũng quấn quýt
bên nhau.
1. Tính tình Quang như thế nào?
A. Vui tính . B. Hiền lành, ít nói. C. Hay hát.
2. Tính tình Nam như thế nào?
A. Hiền lành B. Ít nói C. Vui tính, hay hát
II. Phân tích ngữ âm: (2 điểm)
Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng:
Bài 3: chởBài 4: huyền

Bài 5: hoa
Bài 6: sân
Bài 7: lươn
III.Viết :
Bài 8.Viết chính tả ( nghe viết): (3 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Mẹ con cá chuối ” (Hơi nước thèm thuồng) (SGK Tiếng
Việt công nghệ giáo dục, tập 3, trang 64).


Bài 9. Điền vào chỗ trống (1 điểm)
a. Điền chữ g/gh:
é thăm chú à kì ê ạch đỏ


b. Điền chữ r/d/gi
con ùa ó thổi cánh iều a đình
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 2 MÔN TIẾNG VIỆT 1 CGD - CUỐI HỌC KÌ II.
Năm học: 2014 - 2015.

TT ĐÁP ÁN ĐIỂM
I.( Đọc)
5 điểm
Bài 1
Đọc
thành
tiếng
(3 đ)
Đọc đúng, to, rõ ràng dưới </= 1,5 phút

3 điểm

Đọc đúng, to, rõ ràng từ 1,5 phút đến 3 phút

2-2,5điểm

Đọc đúng, to, rõ ràng từ 3 phút đến 4 phút

1,5-2điểm

Đọc trên 4 phút Dưới 1,5
điểm
Bài 2
Đọc
hiểu
(1đ)
1.B
2.C
0,5 điểm
0,5 đ


II.Phân
tích ngữ
âm
2 điểm
Bài 3

ch ơ
0,4 điểm
Bài 4

h u yê n
0,4 điểm

Bài 5


x o a
0,4 điểm

Bài 6


s â n
0,4 điểm


Bài 7

l ươ n
0,4 điểmIII.Viết
5 điểm
Bài 8: Viết chính tả:
- Viết đúng, đẹp, sạch sẽ.
- Viết đúng nhưng chưa thật đẹp
- Viết mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm

3 điểm
2,5 – 2,75 đ
Bài 9: a, ghé thăm chú gà kì ghê gạch đỏ
b,con rùa gió thổi cánh diều gia đình

0,5 điểm
0,5 điểm


PHIẾU ĐỌC lớp 1
1. Đầu tiên cá chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ở khắp mình, sau đó đau nhói trên da thịt. Biết bọn
kiến kéo đến đã đông, chuối mẹ lấy đà quẫy mạnh, rồi lặn tùm xuống nước. Bọn kiến không kịp
chạy, nổi lềnh bềnh trên mặt ao.PHIẾU ĐỌC lớp 1
2. Thuở xưa Đinh Bộ Lĩnh rủ trẻ chăn trâu trong làng tập trận giả. Cậu được các bạn tôn làm
tướng.Cậu lấy bông lau làm cờ, đánh trận nào thắng trận nấy.
Có lần thắng trận, cậu mổ trâu của chú đem khao quân.

PHIẾU ĐỌC lớp 1
3. Sư Tử không nhịn được cười, vung chân lên. Chuột Nhắt chạy thoát.
Ít lâu sau, Sư Tử mắc lưới thợ săn. Chuột Nhắt chạy đến cắn sứt lưới, giải thoát cho vị chúa tể.
Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là tuyệt vời!

Đề 3:
Trường: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên: MÔN: TIẾNG VIỆT 1 CNGD
Lớp: Năm học: 2014-2015.
Thời gian: 60 phút.

Điểm :

Nhận xét:
Người coi KT:

Người chấm KT:


I. Kiểm tra đọc: (3 điểm)
Bài 1: Đọc thành tiếng :
Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc và đọc một đoạn văn.
Bài 2: Đọc hiểu: (1 điểm)
Nối ô chữ phù hợp

Chim én đi làm


Mẹ em hoa đào khoe sắc


Các cầu thủ đá bóngMùa xuân bay liệng


II. Phân tích ngữ âm: (2 điểm)
Đọc thầm các tiếng sau: quý, li , kiên. hoàn , son.
Khoanh vào ý trả lời đúng:
Bài 3. Tiếng chứa vần chỉ có âm chính :
A. Quý B.Li C.Kiên D.Son
Bài 4. Tiếng chứa vần chỉ có âm đệm và âm chính:
A. Li B.Son C.Kiên D.Quý

Bài 5. Tiếng chứa vần chỉ có âm chính và âm cuối:
A. Li B.Son C.Kiên D.Hoàn
Bài 6. Tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối
A. Li B.Son C.Kiên D.Hoàn
Bài 7. Tiếng chứa vần có nguyên âm đôi:
A. Li B.Son C.Kiên D.Hoàn
III.Viết:
Bài 8.Viết chính tả (nghe viết): (3 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: "Vượn mẹ ” (Bác thợ săn tim vượn mẹ) (SGK Tiếng Việt
công nghệ giáo dục, tập 3, trang 38).


Bài 9. Điền vào chỗ trống (1 điểm)
a. Điền chữ ch/tr:
chẻ e ồng cây giò ả
b. Điền chữ r/d/gi:
hàm ăng đôi ép trò ỏi

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 3 MÔN TIẾNG VIỆT 1 CGD - CUỐI HỌC KÌ II.
Năm học: 2014 - 2015.

TT ĐÁP ÁN ĐIỂM
I.( Đọc)
5 điểm
Bài 1
Đọc
thành
tiếng
(3 đ)
Đọc đúng, to, rõ ràng dưới </= 1,5 phút

3 điểm

Đọc đúng, to, rõ ràng từ 1,5 phút đến 3 phút

2 - 2,5 điểm

Đọc đúng, to, rõ ràng từ 3 phút đến 4 phút

1,5 – 2 điểm

Đọc trên 4 phút Dưới 1,5
điểm

Bài 2.
Đọc
hiểu
(1 đ)
Chim én đi làm


Mẹ em hoa đào khoe sắc


Các cầu thủ đá bóngMùa xuân bay li
ệng


2 điểmII.Phân
tích ngữ
âm
Bài 3 B 0,4 điểm
Bài 4 D 0,4 điểm

Bài 5 B 0,4 điểm

Bài 6 D 0,4 điểm

Bài 7 C 0,4 điểm

2 điểmIII.Viết
5 điểm
Bài 8 (3 đ): Viết chính tả:
- Viết đúng, đẹp, sạch sẽ.
- Viết đúng nhưng chưa thật đẹp
- Viết mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm
3 điểm
2,5 – 2,75 đ
Bài 9(1đ)
a.Điền chữ ch/tr:
chẻ tre trồng cây giò chả

b.Điền chữ r/d/gi
hàm răng đôi dép trò giỏi0,5 đ


0,5 đ
PHIẾU ĐỌC


Vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội nắm tóc gối lên đầu con, rồi hái một cái lá to, vắt sữa vào
đó, đặt kề miệng con. Xong, nó nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, rú lên một tiếng rồi gục xuông.Cách đây khoảng bốn ngàn năm, các Vua Hùng dựng nước , đặt tên là Văn Lang. Về sau, nước ta lần
lượt thay tên: Âu Lạc- Vạn Xuân – Đại Cồ Việt – Đại Việt. Nay là nước Việt Nam.
Nước ta nhìn ra Biển Đông mênh mông, lưng tựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ.Sư Tử không nhịn được cười, vung chân lên. Chuột Nhắt chạy thoát.
Ít lâu sau, Sư Tử mắc lưới thợ săn. Chuột Nhắt chạy đến cắn sứt lưới, giải thoát cho vị chúa tể.
Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là tuyệt vời!


Thọ Sơn, ngày 27/3/2015
Người ra đề


Dương Thị HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×