Tải bản đầy đủ

Giáo án vật lý 6 bài 1 đo độ dài

VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí.
ĐO ĐỘ DÀI
A- MỤC TIÊU:
 Kiến thức:
- Kể tên một số dụng cụ đo chiều dài.
- HS biết xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo.
 Kỹ năng:
- Biết ước lượng gần đúng độ dài cần đo.
- Đo độ dài trong 1 số tình huống thông thường.
- Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo.
 Thái độ:
- Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.
B- CHUẨN BỊ CỦA GV-HS:
 GV: Giáo án, sgk
Đồ dùng cho mỗi nhóm:
- Một thước kẻ có ĐCNN đến mm.
- Một thước dây hoặc 1 thước mét có ĐCNN đến 0,5 cm.
- Tập giấy kẻ sẵn bảng 1.1(SGK).
 HS: Vở ghi, sgk
Cho cả lớp:
- Tranh vẽ to 1 thước kẻ có GHĐ là 20 cm, ĐCNN 2 mm.

- Kẻ bảng 1.1

Những điểm cần lưu ý:
- Khái niệm chiều dài được hiểu là đường thẳng không có giới hạn vì vậy bài học có tên
là Đo độ dài chứ không phải là đo chiều dài.
- Qui tắc đo độ dài được hình thành dựa vào kinh nghiệm đo độ dài đã có của HS.
- Để đo các độ dài khác nhau người ta dùng các thước đo khác nhau.
- Kỹ năng ước lượng gần đúng giá trị cần đo là cơ sở để lựa chọn dụng cụ thích hợp.
C – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I- Ổn định tổ chức: (1ph) Sĩ số: vắng:
II- Kiểm tra bài cũ: (không)
III- Nội dung bài: Giới thiệu chương trình. (5 phút)
GV: Giới thiệu sơ lược bộ môn Vật lý 6, vai trò quan trọng của nó trong đời sống
và trong kỹ thuật.
VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí.
- Giới thiệu chương.
ĐVĐ: GV choHS quan sát tranh 2 chị em đo và cắt dây - Trả lời.
+ Tại sao đo độ dài của cùng 1 đoạn dây mà hai chi em lại có kết quả khác nhau?
HS trong lớp dự đoán
+ do gang tay của 2 chị em khác nhau
+ Để khỏi tranh cãi 2 chị em phải thống nhất với nhau về điều gì? ->vào bài.
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
HĐ1: Nghiên cứu về đơn vị độ dài (17 ph)
GV: cho HS ôn lại và ước lượng độ dài.
- Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường hợp
pháp của nước ta là gì?
- Ngoài ra còn dùng đơn vị đo độ dài nhỏ hơn
mét và lớn hơn mét là gì?
Y/c: 1 HS trả lời câu C1 và cho HS khác nhận
xét.
GV: Chốt lại.
- Em hãy ước lượng độ dài 1 gang tay, đánh
dấu trên cạnh bàn. Rồi dùng thước đo kiểm tra
lại?
- So sánh kết quả ước lượng với kết quả đo?
GV: Gọi 1 số Hs đọc số đo ước lượng và kết
quả kiểm tra bằng thước – Gv ghi bảng. Nhận
xét- so sánh các kết quả đo đó -> ước lượng tốt,
chưa tốt.
GV: Phát thước dây cho các nhóm Hs.
HS: các nhóm ước lượng độ dài 1 m trên cạnh
bàn rồi dùng thước dây kiểm tra lại.
- Đại diện nhóm đọc kết quả đo bằng thước.
GV: Ghi bảng – nhận xét số đo ước lượng và
kết quả đo.
- Tại sao lại có sự sai số? -> Sai số càng nhỏ
nghĩa là ước lượng càng chính xác.
GV: Giới thiệu đơn vị inh trên thước dây, đơn
vị fit, đơn vị 1 năm ánh sáng
(nas).
I- Đơn vị độ dài
1- Ôn lại một số đơn vị đo độ dài
- Đơn vị đo độ dài hợp pháp là mét: m.
- Đơn vị nhỏ hơn mét là: dm; cm; mm.
- Đơn vị lớn hơn mét là: Km; hm; dam.
C
1
: 1m = 10dm; 1m = 100cm
1cm = 10mm; 1Km = 1000m.
2- Ước lượng độ dài
a) Ước lượng độ dài gang tay
Kết quả ước lượng Kết quả đo
HS
1
HS
2

b) Ước lượng độ dài 1 mét
Nhóm Kết quả kiểm tra
1
2
3
4
VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí.
HĐ2: Tìm hiểu dụng cụ và cách đo độ dài.
( 17 ph)
ĐVĐ: Tại sao trước khi đo độ dài, chúng ta
phải ước lượng độ dài cần đo?
GV cho HS hoạt động nhóm: Quan sát hình 1.1
và trả lời C
4
.
- Có những dụng cụ nào để đo độ dài?
- Để đo đường kính viên bi, đường kính quả
bóng ta dùng dụng cụ nào?
HS: trả lời
GV: Giới thiệu thước kẹp và cách dùng.
- GHĐ của thước là gì?
- ĐCNN của thước là gì?
Gv: Treo tranh vẽ to thước dài 20cm, có
ĐCNN: 2mm.
HS: Quan sát trả lời.
- Sau 1 lần đo em đo được độ dài lớn nhất là
bao nhiêu? Tại sao?
- Khi dùng thước ta đo được độ chia chính xác
nhất là bao nhiêu?
GV: Chốt lại GHĐ và ĐCNN của 1 thước
HS Quan sát thước kẻ của mình, trả lời C
5
Hs: Đọc – trả lời C
6
( Hoạt động nhóm)
- Đại diện nhóm trả lời.
Y/c: Hs TRả lời C
7
.
GV: Treo bảng 1.1 kẻ sẵn – giới thiệu bảng và
nêu việc cần làm.
GV: cho HS Hoạt động nhóm: thực hành đo
chiều dài bàn học và bề dày cuốn sách vật lý 6.
HS: Đọc mục b) và thực hành theo các bước.
Sau đó ghi kết quả vào phiếu.
GV: Điều khiển Hs làm thực hành -> nhận xét,
đánh giá.
1 inh = 2,54cm
1 ft = 30,48cm
1 năm ánh sáng = 9461 tỉ Km
II- Đo độ dài
1 – Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài
C
4
: - Thợ mộc dùng thước cuộn.
- Hs dùng thước kẻ.
- Người bán vải dùng thước mét.
- Để đo đường kính viên bi, đường kính quả bóng
ta dùng thước kẹp để đo
- GHĐ của 1 thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước
đó.
- ĐCNN của 1 thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên
tiếp trên thước.
C
5
:
C
6
:
a) Dùng thước GHĐ: 20cm; ĐCNN: 1mm.
hoặc thước có GHĐ: 30cm; ĐCNN: 1mm.
b) Dùng thước GHĐ: 30cm; ĐCNN: 1mm.
c) Dùng thước GHĐ: 1m; ĐCNN: 1cm.
C
7
:
2 – Đo độ dài
- Đo chiều dài bàn học và bề dày cuốn SGK vật lý
6.
- Kết quả đo : Lần 1: l
1
= …
VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí.
Lần 2: l
2
= …
Lần 3: l
3
= …
 Kết quả 3 lần đo là:
l = (l
1
+ l
2
+ l
3
)/3 = …
VI- Củng cố: (3ph)
- Qua bài học này ta cần nắm những nội dung gì? ( ghi nhớ).
- Khi dùng thước đo cần biết những điều gì? (GHĐ và ĐCNN).
- Làm bài tập 1.2.1 (4 - SBT). (Kết quả đúng: B).
V- Hướng dẫn về nhà: (2ph)
- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Làm bài tập: 1.2.1-> 1.2.6 (4; 5 – SBT) - Đọc trước bài 2 “Đo độ dài”.
D- RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×