Tải bản đầy đủ

báo cáo thực hành quản trị nhân lực.pdf
1

Báo cáo thực hành môn quản trị nhân lực
Nhóm thực hiện: Nhóm 3 k41A4
Mục lục:
1. Bản mô tả công việc ............................................................... Trang 2

10.
2. Bảng tiêu chuẩn tuyển dụng ................................................ Trang 11

13.
3. Thông báo tuyển dụng ......................................................... Trang 14

17.

4. Bảng tiêu chuẩn đánh giá thành tích .................................... Trang 18

19.
5. Bảng tiêu chuẩn đánh giá các thành viên trong nhóm ................. Trang 20.
6. Xây dựng loại hình đi ngộ cho nhân viên bán hàng va kỹ s bán hàng...
......................................................................................................... Trang 21.
7. Bài tập tiền lơng và kế hoạch tuyển dụng .................................. Trang 22.
8. Bảng hỏi điều tra nhu cầu đào tạo của sinh viên trờng Đại Học Thơng
Mại. .................................................................................................. Trang 23.
2
BảN mô tả công việc
Chức danh: Trởng phòng khinh doanh
Đơn vị: Công Ty May Việt Tiến
Đ có ngời đảm nhiệm : Phó GĐ Tô Gia Huy
Lần chỉnh sửa: Lần 1 năm 2006

I. Mục đích:
Nghiên cứu thị trờng, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trờng.
Tạo hình ảnh, phát triển thơng hiệu.
Thực hiện các chơng trình Marketing do ban Giám Đốc duyệt.
Tham mu cho Giám Đốc Công Ty về các các chiến lợc
Marketing, sản phẩm , khách hàng.
Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thuộc bộ phận mình,
quyết định khen thởng, kỷ luật nhân viên thuộc bộ phận.
II. Ngời giám sát: Phó GĐ Tô Gia Huy
III. Ngời báo cáo: Phó GĐ Tô Gia Huy
IV. Ngời chịu sự giám sát và quản lý:
Bộ phận Marketing và nhân viên bán hàng
V. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm:
Lên định hớng và kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển thơng hiệu của
công ty theo định kỳ hàng quý và theo yêu cầu của Giám đốc công ty.
1. Quản lý thông tin về khách hàng, chăm sóc khách hàng truyền thống,
tìm kiếm khách hàng mục tiêu, phát triển thị trờng.
2. Giới thiệu cho khách hàng các dịch vụ của công ty. Theo dõi quá trình
khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty. Thu thập và xử lý thông tin
phản hồi, báo cáo định kỳ cho Phó Giám Đốc Công ty.3
3. Quản lý thông tin về các hình thức, phơng tiện quảng cáo. Phân loại,
đánh giá, lựa chọn thực hiện các hình thức quảng cáo cho từng mục
tiêu cụ thể theo yêu cầu của ban GĐ Công ty.
4. Đề xuất việc tổ chức thực hiện sự kiện, chiến dịch khuyến mi và triển
khai thực hiện theo yêu cầu của ban Đốc Công ty.
5. Xây dựng chiến thuật, chiến lợc Marketing trong từng giai đoạn theo
quy định của công ty và yêu cầu của ban GĐ công ty.
6. Xác định điểm mạnh, điểm yếu của công ty trên thị trờng. Báo cáo
ban Giám Đốc công ty theo định kỳ hàng quý.
7. Xác định đối thủ, nhóm đối thủ cạnh tranh: Điểm mạnh, điểm yếu, xu
thế và động thái trên thị trờng.
8. Phân khúc thị trờng, xác định nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng
và phát triển quan hệ với khách hàng.
9. Lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi việc thực hiện các chơng trình
quảng cáo định kỳ.
10. Lập kế hoạch quảng cáo thông qua các ấn phẩm, tài liệu quảng cáo
và tổ chức triển khai thực hiện.
11. Tổ chức và thực hiện các chơng trình khuyến mại và quà tặng.
12. Tổ chức tham gia các hội trợ và trng bày thơng mại.
13. Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng
nh: Phiếu giảm giá, tài trợ một phần tiền hàng, các chơng trình giải
trí tại công ty.
14. Thực hiện các công việc khác do ban Giám Đốc Công ty giao.
VI. Trách nhiệm hợp tác trong và ngoài doanh nghiệp:
Bên trong: Phó Giám Đốc và Giám Đốc Công ty, các thành viên
trong phòng kinh doanh.
Bên ngoài: Hợp tác với giới báo trí, truyền thông và các công ty
đối tác.
VII. Các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc:
Doanh số bán ra4
Thời gian hoàn thành chỉ tiêu
Hoàn thành tốt công việc đợc giao
Đạo đức và tác phong trong công việc
VIII. Phẩm chất cá nhân:
1. Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
2. Trình độ chuyên môn: Nắm vững kỹ năng Quản lý, Quản trị kinh
doanh.
3. Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo tiếng anh ( cả 4 kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết).
4. Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
5. Phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, sáng tạo.


tổng giám đốc
hà anh tuấn


5
Bản mô tả công việc
Chức danh: Nhân viên bán hàng
Đơn vị: Siêu thị BigC
Đ có ngời đảm nhiệm: Thiếu một số vị trí bán hàng.
Lần chỉnh sửa: Lần 4 năm 2006

I. Mục đích:
Bán hàng trong siêu thị BigC
Chia sẻ những hiểu biết về hàng hóa tới khách hàng
Giúp khách hàng lựa chọn hàng hóa
II. Ngời giám sát: Tổ trởng tổ bán hàng
III. Ngời báo cáo: Tổ trởng tổ bán hàng
IV. Ngời chịu sự giám sát và quản lý:
V. Các trách nhiệm công việc chính:
1. Bán hàng trong siêu thị.
2. Theo dõi lợng hàng hóa bán ra hàng ngày.
3. Thông báo kết quả bán hàng cho tổ trởng tổ bán hàng khi kết
thúc ca làm việc.
4. Kiểm tra số lợng hàng hóa tại quầy hàng. Nếu hàng hết yêu cầu
kho xuất hàng, nếu ứ đọng hàng yêu cầu kiểm tra hàng hóa còn
hay hết hạn sử dụng, có hỏng hóc hay không và báo cáo kết quả
tới tổ trởng tổ bán hàng để xử lý.
5. T vấn cho khách hàng về sản phẩm.
6. Sắp xếp hàng hóa ngăn lắp và theo quy định tại quầy đảm nhiệm.
VI. Trách nhiệm hợp tác trong và ngoài doanh nghiệp:
Bên trong: Hợp tác với tổ trởng tổ bán hàng và với các nhân viên
bán hàng khác.6
Bên ngoài: Có thái độ niềm nở với khách hàng của siêu thị, có
thái độ phục vụ tốt.
VII. Các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc:
Số lợng hàng hóa tiêu thụ.
Thực hiện tốt nội quy của siêu thị ( giờ làm, trang phục, thái độ
phục vụ khách hàng).
VIII. Các tiêu chuẩn đảm nhiệm công việc:
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.
Ngoại hình a nhìn
Có khả năng giao tiếp tốt.
Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 6 tháng.
Phẩm chất: Đạo đức tốt, nhiệt tình trong công việc, năng động,
sáng tạo.


trởng phòng nhân sự
tô mạnh quân
7
Bản mô tả công việc
Chức danh: Phó Giám Đốc
Đơn vị: Công Ty TNHH Viễn Phổ (190 Thái Hà)
Đ có ngời đảm nhiệm: Giám Đốc Trơng Tuấn Kiệt
Lần chỉnh sửa: Lần 2 năm 2006

I. Mục đích:
Quản lý kinh doanh thiết bị máy văn phòng.
Xúc tiến hoạt động kinh doanh.
Mang lại doanh thu cho công ty và giúp công ty hoạt động ổn
định và ngày càng phát triển.
II. Ngời giám sát: Giám Đốc Trơng Tuấn Kiệt.
III. Ngời báo cáo: Giám Đốc Trơng Tuấn Kiệt.
IV. Ngời chịu sự giám sát và quản lý:
1. Trởng phòng nhân sự.
2. Trởng phòng kinh doanh.
3. Trởng phòng hành chính.
4. Các nhân viên trong công ty.
V.Các trách nhiệm công việc:
1. Quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Điều hành các phòng ban.
3. Xây dựng các kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận cho mỗi
tháng, mỗi quý để trình cấp trên.
4. Các chức vụ khác.8
Quy trình hợp tác: Các phòng ban báo cáo kết quả hoạt động của từng
phòng sau mỗi tuần làm việc và đa phơng hớng kế hoạch làm việc
cho tuần tới.
Phó Giám Đốc tiếp nhận báo cáo, biểu dơng, góp ý, đa ra các phơng
án, giải quyết, chỉ đạo từng bộ phận.
VI. Các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc:
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
2. Sáng kiến trong công tác điều hành, quản lý, xây dựng kế hoạch
hoạt động của Công ty.
3. Chỉ tiêu và doanh số kinh doanh.
VIII. Các tiêu chuẩn đảm nhiệm công việc:
Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Trình độ chuyên môn: Nắm vững kỹ năng quản lý, điều hành
doanh nghiệp.
Kinh nghiệm:
Hai năm kinh nghiệm làm trởng phòng kinh doanh thực phẩm.
Ba năm phó giám đốc kinh doanh mỹ phẩm.
Ba năm phó giám đốc kinh doanh máy văn phòng.
Ngoại ngữ: Tiếng anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết), có thể
giao tiếp bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Trung.
Tin học: thành thạo tin học văn phòng.
Phẩm chất: Tâm huyết, đạo đức tốt, sáng tạo.


tổng giám đốc
đặng tuấn minh
9
Bản mô tả công việc
Chức danh: Trởng Phòng tổ chức nhân sự
Đơn vị: ACElife (273 Kim M)
Đ có ngời đảm nhiệm: Phó GĐ Trơng Cẩm Tú
Lần chỉnh sửa : Lần 1 năm 2006

I. Mục đích:
Cung cấp cho công ty một lợng lao động có hiệu quả.
Những nhân viên có năng lực tốt trong công việc t vấn bảo
hiểm.
II. Ngời giám sát: Phó GĐ Trơng Cẩm Tú.
III. Ngời báo cáo: Phó GĐ Trơng Cẩm Tú.
IV. Ngời chịu sự giám sát và quản lý:
Cán bộ và nhân viên cấp dới trong công ty.
V. Các trách nhiệm công việc:
Chịu trách nhiệm soạn thảo các chính sách về nhân sự.
Điều hành hoạt động của phòng tổ chức nhân sự.
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
Giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến vấn đề nhân sự
của doanh nghiệp.
Soạn thảo các kế hoạch và chơng trình đào tạo.
Tổ chức các lớp tập huấn.
Thực hiện một số công việc khác.

10
Quy trình hợp tác:
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong việc tuyển dịng,
giới thiệu và làm các thủ tục tuyển nhân sự mới.
Hỗ trợ phòng kinh doanh đào tạo nhân viên.
Phòng kế hoạch tài chính hỗ trợ kinh phí tuyển dụng và đào tạo.
VI. Trách nhiệm hợp tác trong và ngoài doanh nghiệp:
Bên trong: Hợp tác với các trởng phòng ban và ban giám đốc
công ty.
Bên ngoài: Hợp tác với lnh đạo các trờng Đại học, Cao đẳng,
Trung tâm đào tạo dạy nghề,...để tìm nguồn nhân lực phục vụ
cho công tác tuyển dụng.
Thông báo: Tham gia các buổi lễ tốt nghiệp, buổi giao lu hỗ trợ việc làm.
VII. Các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc:
Hoàn thành tốt các công việc đợc giao.
Chất lợng nhân sự đợc tuyển dụng và đào tạo.
Thời gian hoàn thành chỉ tiêu.
Đạo đức, tác phong làm việc.
VIII. Các tiêu chuẩn đảm nhiệm công việc:
Tốt nghiệp loại giỏi khoa QTKD trờng Đại học chính quy.
Sử dụng thành thạo vi tính, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).
Đ có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm về tổ chức nhân sự, có khả năng
giao tiếp tốt.
Phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, sáng tạo.

tổng giám đốc
nguyễn đình vũ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×