Tải bản đầy đủ

Đề thi cuối ki 2, môn Toán- Lớp 2

Họ và tên HS:
Lớp:
Trường TH Duy Tân
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I
Năm học : 2010-2011
MÔN : TOÁN. LỚP 2 ( 40phút)
Ngày kiểm tra :
GT 1 KÝ
ĐỀ CHÍNH THỨC
Bài 1: (3đ) Tính :
25 37 64 80
47 43 28 46Bài 2 (2 đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào
a/48 + 3 = 73 b/ 59 + 2 = 61
c/ 44 + 5 = 49 d/ 23 + 7 = 93
Bài 3 : (2đ) Tìm x : a/ x + 30 = 60 b/ x – 13 = 47
x = x =
x = x =

Bài 4 : (2đ) Một cửa hàng buổi sáng bán được 35kg đường, buổi chiều bán ít hơn buổi
sáng 5 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam đường ?
Tóm tắt Bài giải
Bài 5 : ( 1đ) a/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :
Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác
A. 5 B.7 C. 8 D. 9
b/ Điền dấu (+ , -) vào cho thích hợp :

9 7 4 = 20 8 5 2 = 5
.
+
+
_
_
H v tờn HS:
Lp:
Trng TH Duy Tõn
KIM TRA NH Kè GIA Kè I
Nm hc : 2010-2011
C HIU LP 2
( 5 im 20 phỳt)
Ngy kim tra :
GT 1 Kí
Câu 1 (1đ) : Vit t ch s vt trong cỏc hỡnh sau : M: ẽổ khoá ô tô
1 2 3 4 5 6 7 8
1) 2) 3) 4
5) 6) 7) 8
Câu 2 (0,5 đ) : Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp điền vào mỗi chỗ trống :
a) Cô Lan môn Mĩ thut, cô rất đẹp.
b) Mai rất hay còn Huyền chuyện rất có duyên.
Câu 3 (1 đ) : Tìm 2 cách nói có nghĩa giống với nghĩa của câu sau :
Hôm ấy thầy không phạt em.
Cách 1 :
Cách 2 :
Câu 4 (1 đ) : Trời ma to chỗ ngồi của Dng bị ớt hết Lc rủ Dũng sang ngồi
chung bàn với mình đôi bạn cùng vui vẻ ghi bài.

Ngắt đoạn trên thành 4 câu rồi viết lại đúng chính tả (viết hoa đầu câu mới):
Câu 5 (1,5 đ) : Đọc thầm bài : Mẫu giấy vụn (TV2/1, trang 48):
Hãy đánh dấu X vào ô (1 ) trớc ý đúng:
a) Trong câu : Lớp học rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ nh ng không biết ai vứt một
mẩu giấy ngay giữa lối ra vào. Có thể thay từ vứt bằng nhóm từ nào :
1 ném, nhặt, cất 1 bỏ, ném, lia 1 treo, quăng, bỏ
*b) Câu Các bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào sọt rác ! . Theo em, đó là :
1 Lời nói của mẫu giấy. 1 Đó là ý nghĩ của bạn gái lên nhặt mẩu giấy.
c) Em hiểu ý cô giáo nhắc nhở học sinh điều gì : (tréo vào 2 ô trớc 2 ý đúng)
1 Đừng vứt rác ngay giữa lối ra vào, hãy ném ra cửa sổ hoặc góc phòng.
1 Phải luôn giữ vệ sinh trờng lớp. 1Nên bỏ rác vào sọt rác.
1 Tìm cho ra bạn nào vứt rác để bắt bạn ấy phải lên nhặt nó đi.
H v tờn HS:
Lp:
Trng TH1 Duy Tõn
KIM TRA NH Kè GIA Kè I
Nm hc : 2009-2010
MễN : TING VIT LP 2
Ngy kim tra :
GT 1 Kí
Chính tả (5điểm - 20 phút) : 1) Âm vần (1,5 điểm) :
$

ụ " b ủ

a) Điền n hay ng vào chỗ chấm : Cố gắ ; vầ trăng ; vui buồ ;
sáng kiế ; gắ bó ; lỡi xẻ ; buồ chuối ; đi la thang
b) ai hay ay : bàn t ; máy b ; thính t ; hoa m vàng ; ng ngắn
2) Đoạn bài (3,5đ) : Trên chiếc bè (Nghe viết Tôi và Dế Trũi một chiếc bè)
Tập làm văn : 5 điểm - Thời gian : 20 phút.
Câu 1 ( 1điểm): Trả lời câu hỏi : Em có thích hc môn Toán không ?
Trả lời cách
1 :
Trả lời cách 2 :

Câu 2 (1 điểm) : Tự giới thiệu về em :
- Họ và tên : Nam, nữ :
- Học lớp : Trờng
Câu 3 (2 điểm) : Tự tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Kiến và Chim Gáy
Một hôm, Kiến nớc quá, bèn bò xuống để uống nớc. Chẳng may
bị ngã, Kiến bị dòng nớc đi.
Chim Gáy trên cây, thấy Kiến bị vội một cành khô thả
xuống nớc để bạn. Kiến bám đợc vào cành cây chết.
Câu 4 (1đ) : Nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi thích hợp trong mỗi trờng hợp (em hãy nói
nhiều nhiều lên, miệng lỡi lên, đừng trả lời chỉ vài ba tiếng cho có)
a) Rồi, con làm bể chiếc ấm tích của mẹ rồi !

b) Bà mua cho cháu chiếc mũ len đây nè !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×