Tải bản đầy đủ

Bài giảng ngữ văn 6 bài 31 động phong nha


I-Tìm hiểu chung:
1-Chú thích: (sgk/147)
-Văn bản nhật dụng đề cập đến
vấn đề bảo vệ môi trường,danh lam
thắng cảnh.
2-Bố cục:-3đoạn.
3-Phương thức:
Thuyết minh,miêu tả.
II-Văn bản:
1-Vị trí động Phong Nha
-Nằm trong quần thể
hang động thuộc khối núi đá vôi
Kẻ Bàng(Tây Quảng Bình).
-Đi vào theo hai con đường thủy
và bộ.
2-Vẻ đẹp động Phong Nha
a-Động khô:
-Những vòm đá vân nhũ.

-Vô số cột đá màu xanh
ngọc bích óng ánh.
 b-Động nước:
-Hình khối thạch nhũ:con gà,con
cóc,đốt trúc,mâm xôi,cái khánh,
tiên ông
-Màu sắc:
lóng lánh như kim cương,
phong lan xanh biếc.
-Âm thanh:
tiếng gõ long tong,
tiếng nói có âm vang riêng.
A từ ngữ gợi hình, gợi cảm.
A Vẻ đẹp kì ảo, lộng lẫy.
3-Giá trị của cảnh quan Phong Nha:
-Kì quan đệ nhất động.
-Hang động dài nhất và đẹp nhất thế giới.
A tiềm năng du lịch, thám hiểm.
Động khô
Động nước
 III-Ghi nhớ: (sgk/148)
 IV-Tổng kết:
1-Nghệ thuật:
-Ngôn ngữ miêu tả gợi hình, biểu cảm.
-Số liệu cụ thể, khoa học.
-Cảnh từ xa đến gần theo trình tự không
gian, thời gian.
2-Nội dung:
Cần phải bảo vệ danh lam thắng cảnh cũng
như thiên nhiên, môi trường để phát triển
kinh tế du lịch và bảo vệ cuộc sống của con
người.
V-Luyện Tập: (sgk/149)
D
D


n d
n d
ò
ò
v
v


nh
nh
à
à
1-Học bài cũ: Chữa lỗi chủ
ngữ và vị ngữ
(tiếp theo)
2-Soạn bài mới: Ôn tập về dấu
câu (trang 149)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×