Tải bản đầy đủ

Đặc điểm quá trình dạy học trẻ em tài năng trong nhà trường tiểu học ở Mỹ và xu hướng vận dụng vào Việt Nam

Phòng Giáo dụcvà Đào tạo Hương Trà Cộng hoà xã họi chủ nghĩa Việt nam
Trường THCS Hương Toàn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------ooo---------------
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO
GIÁO DỤC HÀNH VI ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
LỚP ĐẦU CẤP BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Người trình bày: Trần Ngọc Hùng
H ư ơ n g t o à n, t h á n g 5 n ă m 2 0 0
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

Hương Toàn là xã vùung trũng của huyện Hương Trà,bắc giáp xã Quảng Thọ huyện
Quảng Điền, tây giáp xã Hương Xuân, đông giáp xã Hương Vinh, nam giáp xã Hương Sơ
thành phố Huế, với 2456 hộ dân, gần 14 vạn nhân khẩu, có cụm dân cư Giáp thượng gần
đường quôc lộ 1A, chợ xã Hương Toàn khá lớn nằm ở vị trí trung tâm thuận lợi cho giao
lưu buôn bán với các xã bạn, huyện Quảng Điền và thành phố Huế vì có đường tỉnh lộ 8B,
Nguyễn Chí Thanh, sông Bồ ngang qua
Là địa phương đất hẹp người đông, 80% người dân sống phụ thuộc nông nghiệp,nên
điều kiên kinh tế còn nhiều khó khăn, khi thời vụ nông nhàn hầu hết lao động ở địa

phương ( phần lớn là PHHS) đi ra Băc vào Nam làm ăn kiếm sông, một số gia đình cả vợ
lẫn chồng cùng đi giao khoán con cái ở nhà vơi người thân tuổi đã lớn
Ảnh hưởng của gia đình với sự hình thành nề nếp, thói quen đạo đức từ bé là dấu ấn
đầu tiên cho sự tạo dựng nhân cách của một con người.Dấu ấn này lưu giữ lại có thể suốt
đời. Đó là đặc trưng của quan hệ gia đình khác với các quan hệ xã hội khác, sự trực giác
cảm nhận hành vi của người lớn xẩy ra hàng giờ, hàng phút như tấm gương soi.Trẻ em
hiểu điều hay lẻ phải, cái đúng, cái sai thiện ác qua hành động của người lớn hơn là lý lẻ,
giáo huấn. Ở độ tuổi thiếu niên phải bắt đầu từ luyện tập hành vi đúng, trở thành ý thức,
tạo nên phẩm chất ổn định
Khi bước vào lớp 6 đầu cấp bậc THCS, học sinh với nhiều cụm dan cư khác nhau
( 12 thôn ,giáp) của các trường tiểu học trên địa bàn xã, mỗi buổi học, học sinh lại được
tiếp xúc với nhiều thầy cô giáo bộ môn khác nhau qua từng tiết học chứ không phải như
khi còn học ở bậc tiểu học Công việc đặt lên vai ngưòi giáo viên dạy lớp 6, đặc biệt là giáo
viên chủ nhiệm lớp là phải làm thế nào để xây dựng củng cố nề nếp, giáo dục hành vi đạo
đức. Vai trò của người cán bộ quản lý nhà trường là phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo
dục hành vi đạo đức cho đối tượng học sinh lớp 6 này.Đó là vấn đề mà bản thân trăn trở
giải quyêt

II. SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG BAN ĐẦU

Điều tra khảo sát ở các bậc phụ huynh ( % phụ huynh được hỏi) về giáo dục hành
vi đạo đức ở độ tuổi 10,11 tuổi của lớp 6
1
, 6
4
, 6
7
, khu vực chợ Hương Toàn, khu vực làng
nghề gạch ngói Nam Thanh
-Không giáo dục con cái cách chà hỏi xưng hô lễ độ, cảm ơn khi được khen hay
tặng quà: 5,13%
-Không ngăn ngừa kịp thời con cái nói tục, chưỉ bậy: 9,37%
-Không giáo dục con cái giúp đỡ cha mẹ ông bà: 51,42%
-Không giáo dục con cái quan tâm giữ vệ sinh đường làng ngõ xóm: 79,47%
-Không giáo dụccon cái chăm việc nhà: 69,35%
-Không giáo dục con cái hỏi han san sẻ vui buồn với bạn bè: 93,75%
-Không giáo dục con cái tiết kiệm đồ dùng tiền bạc thời gian: 71,81%
Về phương pháp sử dụng để giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ (% phụ huynh được hỏi)
- giảng giải 80%
- kể chuyện:2%
- tổ chức nếp sống trong sinh hoạt của trẻ 40%
- chú ý nêu các gương tốt: 40%
- khuyến khích thưởng 30%
- trách mắng, phạt đánh 30%
Những khó khăn của phụ huynh
- thiếu thời gian do bân bịu công việc làm ăn : 43,75%
- thiếu thống nhất trong gia đình về giáo dục : 31,25%
- thiếu kinh nghiệm giáo dục: 50%
- đời sống vật chất khó khăn 33,1%
- thiếu kiến thức khoa học giáo dục trẻ : 85%
III.GIẢỈ PHÁP GIẢI QUYẾT

Qua thời gian làm công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, khi năm học cũ kết thúc
chuẩn bị bước vào năm học mới ngoài những công việc phải làm trong hè như tuyển sinh
lớp đầu cấp ,tu sửa cơ sở vật chất, ôn tập thi lên lớp thì khâu quan trọng là xây dựng
phương án bố trí giáo viên giảng dạy lớp đầu cấp. Do vậy để chọn được giáo viên dạy lớp
sáu không những là vững về chuyên môn trình độ nghiệp vụ đào tạo mà đòi hỏi chọn
những giáo viên nhiệt tình nhanh nhẹn tháo vát, hoạt động tập thể tốt

*C ÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ LÀ:
1. Họp liên tịch: Thông qua phương án bố trí đội ngũ năm học mới, thảo luận và đi
đén nghị quyêt thống nhất trước khi đưa ra hội đồng sư phạm nhà trường
2. Họp Hội đồng sư phạm: Nêu bật trách nhiệm của giáo viên được phân công trách
nhiệm giảng dạy và chủ nhiệm lớp 6, công tác đầu tiên khi nhận lớp giảng dạy hay chủ
nhiệm là xây dựng nền nếp, giáo dục hành vi đạo đức cho các em khi bước vào ngưỡng
cửa trường trung học
3. Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp 6: Giáo viên hoàn thành các yêu cầu ghi chép
sổ shủ nhiệm về lý lịch học sinh, phải nắm được hoàn cảnh gia đình, nơi ở, đặc điểm của
học sinh cá biệt, học giỏi, học sinh yếu, học sinh năng khiếu, học sinh con gia đình chính
sách nếu có
4. Hội nghị phụ huynh học sinh: Chỉ đạo giáo viên lớp 6 là phải đối chiếu lý lịch,
hoàn cảnh và các đặc điểm của học sinh với từng phụ huynh học sinh thông qua hội nghị
nắm đặc điểm tâm sinh lý của từng học sinh.
dẫn phụ huynh học sinhhiểu biết đặc điểm tâm lý trẻ em trong độ tuổi 10,11, một số nội
dung giáo dục ở nhà, cách hướng dẫn học sinh học bài, làm bài ở bậc trung học, cung cấp
tài liệu giáo dục hành vi đạo đức ccho trẻem trong độ tuổi lớp 6 ở nhà, các hình thức trao
đổi thảo luận giữa cha mẹ, tư vấn câu lạc bộ gia đình đặc biệt các học sinh trong độ tuổi
này nên tích cực tham gia các hoạt động làng xã văn hoá.
Hội nghị phụ huynh học sinh được tổ chức hàng năm ít nhất 2 kỳ .Đặc biệt kỳ họp
giữa kỳ hoặc cuối năm phải đánh giá nhận xét cụ thể có bài học kinh nghiệm cho sự phối
hợp kỳ sau

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Giáo dục hành vi đạo đức qua các môn học: đối với bậc trung học cơ sở với đặc điểm
dạy nhiều lớp cùng 1 bộ môn, đặc biệt là các môn ít tiết nhưng không phải vì điều kiện thời
gian mà giáo viên chỉ đặt nặng giảng dạy bộ môn văn hoá của mình phụ trách mà còn phải
giành thời gian thích đáng để phối hợp cùng nhà trường giáo dục hành vi đạo đức học sinh
dầu cấp
2. Giáo dục hành vi đạo đức qua tiết Giáo dục công dân: Ở bậc tiểu học có tiết học môn
Đạo đức, khi lên bậc trung học cơ sở học sinh được học môn Giáo dục công dân, các em là
độ tuổi thiếu niên chuẩn bị bước lên độ tuổi thanh niên nên ngòai những hành vi đạo đức
thường ngày các em phải được giáo dục làm quen vai trò của một con người trong xã hội
3. Giáo dục hành vi đạo đức qua hoạt động ngoài giờ lên lớp: Đây là hoạt động giáo
dục phối hợp giữa giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP HCM và giáo viên chủ nhiệm là
sự kết hợp hài hoà trong công tác giáo dục hành vi đạo đức học sinh, ngoài những chủ đề
theo nội dung của ngành giáo dục quy định, nhà trường phải xây dựng một số nội dung
phù hợp với đặc điểm của địa phương, phương pháp giáo dục qua tổ chức nói chuyện, phát
thanh liên đội giờ ra chơi, tiét chào cờ, sinh hoạt tập thể với những trò chơi phong phú, đố
vui để học, ca múa hát tập thể

IV. KẾT QUẢ

Hành vi đạo đức Đầu năm Học kỳ 1 Cuối năm
- Thời gian chào hỏi, xưng hô, lễ độ
-Giữ vệ sinh trường lớp, xóm làng
-Chia sẽ vui buồn với bạn bè
-Biết tiết kiệm
-Không nói tục chửi bậy
-Giúp đỡ cha mẹ ông bà
-Chăm việc nhà
-Nhặt của rơi trả lại
94,58%
31,35%
16,45%
28,41%
90,63%
58,58%
31,25%
90,00%
96,54%
34,48%
18,75%
30,18%
92,18%
60,41%
33,33%
92,84%
98,50%
41,25%
21,18%
32,32%
94,47%
62,19%
35,18%
94,47%


V. KHẲNG ĐỊNH KINH NGHIỆM
Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp đầu cấp bậc trung học cơ sở là sự hình thành,
tạo dựng nhân cách của một con người sắp trưởng thành công dân trong xã hội.
Do vậy công tác lãnh chỉ đạo của người Hiệu trưởng để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
của nhà trường, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đức dục và trí dục là rất
quan trọng
Để hình thành tốt hành vi đạo đức của học sinh thì nhà trường phải đặt nặng đến kế
hoach giáo dục phối hợp giũa gia đình – nhà trường – xã hội
Nhưng đặc biệt lứa tuổi đầu cấp bậc trung học cơ sở thì vai trò của người thầy và cha
mẹ là 2 thành tố quan trọnggóp phần giáo dục hành vi đạo đức ch các em ở ngưỡng cửa
học đường đầu cấp trung học của học sinh
Hương Toàn ,ngày 10 tháng 5 năm 2008
Người thực hiện
Trần Ngọc Hùng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×