Tải bản đầy đủ

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án: Âm nhạc 8
Phân phối chơng trình
Bộ môn: Âm nhạc lớp 8
Cả năm: 37 tuần = 35 tuần.
Học kỳ I
Tiết 1
Học hát: Bài: Mùa thu ngày khai trờng.
Tiết 2
Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trờng.
Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Tiết 3
Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trờng
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát:
Một mùa xuân nho nhỏ.
Tiết 4
Học hát: Bài: Lý dĩa bánh bò.
Tiết 5
Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò
Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ.
Tập đọc nhạc: TĐN số 2.

Tiết 6
Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.
Tiết 7
Ôn tập
Tiết 8
Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9
Học hát: Bài Tuổi hồng
Tiết
10
Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
Nhạc lý: Giọng Song Song, giọng La thứ hoà thanh.
Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Tiết
11
Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và bài hát:
Bóng cây kơ-nia
Tiết
12
Học hát: Bài Hò ba lý
Nhạc lý :Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
Tiết
13
Ôn tập bài hát: Hò ba lý
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Nhạc lý:Thứ tự các dấu thăng ,giáng ở đầu hóa biểu-Giọng cùng tên.
Trang
1
Giáo án: Âm nhạc 8
Tiết
14
Tiết
15,16
Tiết
17,18
Âm nhạc thờng thức: Một số nhạc cụ dân tộc
Ôn tập Bài hát Hò ba lý
Ôn tập đọc nhạc :TĐN Số 4.
Ôn tập và kiểm tra 15 phút
Kiểm tra học kỳ I
học kỳ II
Học hát: Bài- Khát vọng mùa xuân
Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
Nhạc lý: Nhịp
6
8
Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Tiết
19
Tiết
20
Tiết
21
Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát:
Biết ơn Võ Thị Sáu.
Tiết
22
Học hát: Bài- Nổi trống lên các bạn ơi!
Tiết
23
Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
Tập đọc nhạc : TĐN số 6
Tiết
24
Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Âm nhạc thờng thức: Hát bè.
Tiết
25
Ôn tập
Tiết
26
Kiểm tra 1 tiết
Tiết
27
Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta.
Tiết
28
Tập đọc nhạc: TĐN số 7.
Ôn tập bài hát Ngôi nhà của chúng ta
Tiết
29
Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Sô-Panh và bản Nhạc buồn.
Ôn tập bài hát :Ngôi nhà của chúng ta
Ôn tập .Tạp dọc nhạc số 7
Tiết
Học hát Bài Tuổi đời mênh mông
Trang
2
Giáo án: Âm nhạc 8
30
Tiết
31
Ôn tập bài hát Tuổi đời mênh mông
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Tiết
32
Ôn tập bài hát Tuổi đời mênh mông
Ôn tập Tập đọc nhạc số 8
Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc về một vài thể loại nhạc đàn.
Tiết
33,34,
Tiết
35
Ôn tập
Kiểm tra viết 15 phút
Kiểm tra cuối năm
18 tháng 08 năm 2008
Tiết 1: Học hát: Bài: Mùa thu ngày khai trờng
Nhạc và lời: Vũ Trọng Tờng.
I- Mục tiêu:
1 .Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Mùa thu ngày khai tr-
ờng, thể hiện đúng đảo phách, ngân đủ 3 phách.
2. .Kỹ năng: Học sinh biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể nh hát hoà
giọng, hát lĩnh xớng, hát đối đáp.
3. Thái độ : Qua nội dung bài hát, hớng các em đến tình cảm yêu mến tháng năm đi
học để khắc sâu trong trí nhớ các em.
II- Giáo viên chuẩn bị:
- Tìm hiểu về tác giả Vũ Trọng Tờng.
- Tập hát và đệm đàn.
- Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, đài.
- Thanh phách, Song loan, tranh ảnh
III- Tiến trình dạy học:
Hoạt động
của GV
Nội dung
Hoạt động
của HS
Gv kiểm tra sĩ số.
1) ổ n định tổ chức : (1 phút )
Lớp trởng b/cáo
2) Bài cũ: ? Hãy hát một bài đã học ở lớp 7?
Gv ghi bảng
3) Nội dung bài:Học hát ( 25 phút )
Mùa thu ngày khai trờng
- Hs ghi bài.
Trang
3
Giáo án: Âm nhạc 8
Nhạc và lời: Vũ Trọng Tờng
Gv giới thiệu. - Những tháng năm đi học là thời gian rất
đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta, khi thời
gian đó trôi qua chúng ta mới nhận thấy điều
đó. Hình ảnh về mái trờng, về thầy cô giáo,
kỷ niệm về những ngời bạn thân sẽ lắng
đọng trong tâm trí mỗi ngời. Đó là ngày khai
trờng.
- Hs theo dõi.
Gv hát. - Hát trích đoạn bài "Lời ru của mẹ" của
nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng.
- Hs nghe.
Gv hỏi. ? Hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Vũ
Trọng Tờng mà em biết?
- Hs trả lời.
Gv điều khiển. - Cho Hs nghe mẫu bài hát "Mùa thu ngày
khai trờng" qua đĩa.
Hs nghe và nhận
biết.
Gv treo bảng phụ
và đặt câu hỏi.
? Bài hát gồm mấy đoạn? (2 đoạn) - Hs trả lời.
Gv hớng dẫn. - Đoạn 1 gồm 2 câu, mỗi câu 8 nhịp.
- Đoạn 2 gồm 4 câu, mỗi câu 8 nhịp (điệp
khúc)
- Hs nhắc lại.
Gv đàn. * Luyện thanh âm: Mi-Ma-Mô (1-2 phút) - Hs luyện thanh.
Gv hớng dẫn. * Tập hát từng câu:
- Gv hát mẫu câu một, sau đó đàn giai điệu
câu này 2-3 lần, yêu cầu Hs nghe và hát
nhẩm theo.
- Tập hát.
Gv đàn. - Gv đàn câu một và bắt nhịp cho Hs hát
cùng với đàn.
- Tơng tự với câu tiếp theo.
- Khi tập xong hai câu thì Gv cho Hs nối tiếp
hai câu với nhau.
- Hs tập hát.
Gv yêu cầu. - Gv hát hai câu sau đó đàn giai điệu và yêu
cầu Hs hát cùng với đàn.
- Hs thực hiện.
Gv chỉ định. - Gv chỉ định 1-2 Hs hát lại hai câu này. - Hs trình bày.
Gv hớng dẫn. Khi tập hát lu ý Hs những chỗ có đảo phách
và các tiếng có luyến 2-3 nốt nhạc.
- Tiến hành dạy đoạn 2 có luyến theo cách t-
ơng tự.
Gv điều khiển. * Hát đầy đủ cả bài: - Hs thực hiện.
Nửa lớp hát đoạn 1, nửa lớp hát đoạn 2.
Đổi ngợc lại. Gv nhận xét- sửa sai(nếu có).
Trang
4
Giáo án: Âm nhạc 8
Gv thao tác và
yêu cầu.
- Tốc độ: 124. Đoạn đầu dùng tiết tấu cha
cha cha, điệp khúc Rum ba.
- Hs thực hiện.
Gv hớng dẫn. - Thể hiện sắc thái: Đoạn 1 hát sôi nổi, nhiệt
tình. Đoạn 2 hát tha thiết, mênh mông.
- Hs ghi nhớ.
Gv chỉ định. - Hát lần 1: Đoạn 1 hát đối đáp theo hai dãy.
Đoạn 2 cả lớp cùng hoà giọng.
- Hát lần 2: Hs nữ lĩnh xớng đoạn 1.
Đoạn 2 hát hoà giọng.
- Hs trình bày.
Gv điều khiển. - Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn
bắt nhịp cho Hs hát hai lần kết hợp gõ đệm
theo nhịp, theo phách.
- Hs hát kết hợp
gõ đệm.
Gv chỉ định. - Gọi một số Hs trình bài bài hát. Gv nhận
xét- xếp loại một số Hs.
- Hs trình bày.
4) Củng cố (:18 phút )
Gv yêu cầu. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ
trởng cử một Hs bắt nhịp.
- Hs thực hiện.
Gv gợi ý, hớng
dẫn Hs làm bài
tập.
- Một số bài hát viết về mùa thu nh: "Chiều
thu nhớ trờng, Hà Nội mùa thu, Nhớ mùa
thu Hà Nội ".
- Hs thực hiện.
5) Dặn dò (:1 phút )
- Làm bài tập ở SGK.
- Chuẩn bị tiết học sau.

Ngày 26 tháng 09 năm 2008
Tiết 2 : Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trờng.
Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức :Học sinh biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ, biết thể hiện sắc thái
tình cảm bài Mùa thu ngày khai trờng
2. Kỹ năng : Củng cố cho Hs nắm vững vị trí các nốt nhạc tRên khuông.
3. Thái độ : Qua bài TĐN, Hs bớc đầu làm quen với âm hình tiết tấu gồm móc đơn
đứng trớc hai móc kép.
Trang
5
Giáo án: Âm nhạc 8
II- Giáo viên chuẩn bị:
- Nghiên cứu xử lý sắc thái của bài hát. Tập thể hiện một số động tác.
- Đàn phím điện tử.
- Chép bài TĐN số 1 ra bảng phụ.
III- Tiến trình dạy học:
Hoạt động
của GV
Nội dung
Hoạt động
của HS
1) ổ n định tổ chức (1 phút)
Gv kiểm tra sĩ số Lớp trởng b/cáo.
2) Bài cũ:( 3p )Gọi một số Hs hát bài Mùa
thu ngày khai trờng? và cho biết nhạc và lời
của ai?
3) Nội dung bài:
Gv ghi lên bảng.
Nội dung 1: ( 15 phút) Ôn tập bài hát:
Mùa thu ngày khai trờng.
- Hs ghi vở.
Gv điều khiển. - Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn và hát lại bài
hát 1 lần, Hs nghe để so sánh sửa những chỗ
còn hát sai.
- Hs theo dõi và
thực hiện.
Gv chỉ định. - Gọi một vài Hs trình bày bài hát, Gv tiếp
tục chỉ ra những chỗ cha đạt và hớng dẫn
Hs sửa chữa.
- Hs trình bày.
Gv đệm đàn. - Bắt nhịp Hs hát bài kết hợp gõ thanh phách
theo nhịp, theo phách.
- Hs hát kết hợp gõ
phách.
Gv điều khiển. Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn chỉ huy cho Hs
hát đoạn a: Với tình cảm vui hoạt; đoạn b
tha thiết sâu lắng hơn.
- Hs thực hiện.
Gv chỉ huy. - Tất cả Hs trình bày bài hát:
Hát lần 1: Đoạn 1 Hs nam và nữ hát đối đáp.
Đoạn 2 cả lớp hát hoà giọng.
Hát lần 2: Đoạn 1 Gv lĩnh xớng. Đoạn 2 cả
lớp hát hoà giọng.
- Hs thực hiện theo
sự chỉ huy.
Gv đệm đàn. - Bắt nhịp cho Hs hát kết hợp vận động, phụ
hoạ một vài động tác tự sáng tạo, phù hợp
với nội dung bài.
- Hs hát kết hợp
múa phụ hoạ.
Gv chỉ định. - Gọi 1-2 Hs trình bày bài hát có múa phụ - Hs trình bày.
Trang
6
Giáo án: Âm nhạc 8
hoạ. Gv nhận xét- xếp loại.
Gv ghi lên bảng.
Nội dung 2: (25 phút )
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Chiếc đèn ông Sao
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
- Hs ghi vở.
Gv hớng dẫn.
Gv treo b/phụ.
- Ghi nhớ cao độ nốt nhạc trên khuông:
- Bảng phụ chép bài tập số 1.
- Hs ghi bài.
- Hs quan sát.
Gv hỏi. - Tìm hiểu về đoạn nhạc:
? Đoạn nhạc sử dụng những ký hiệu nào?
(sắc thái vừa phải, sử dụng dấu nhắc lại, dấu
chấm dôi, dấu luyến).
? Đoạn nhạc này có thể chia làm mấy câu?
(bốn câu)
- Hs trả lời.
Gv hớng dẫn. - Hình tiết tấu của bài gồm: Móc đơn đứng
trớc móc kép.
- Hs ghi nhớ và
thực hiện.
Gv làm mẫu và
hớng dẫn Hs.
- Tập đọc hình tiết tấu nh sau:
Tiết tấu :
2
4
Tay gõ:
Miệng đọc: Đơn đơn đơn kép kép đơn đơn đơn
- Hs thực hiện.
Gv chỉ định. Cho Hs đọc tên nốt nhạc của từng câu trong
bài TĐN.
- Hs đọc tên nốt.
Gv đàn. - Hs đọc gam Đô trởng. - Hs đọc gam
Gv hớng dẫn. - Tập đọc nhạc từng câu: - Hs thực hiện.
Gv đàn và yêu
cầu.
- Gv đàn câu một khoảng 3 lần, yêu cầu Hs
lắng nghe và tập đọc nhạc nhẩm theo.
- Hs nghe và nhẩm
theo
Gv điều khiển. Gv tiếp tục đàn giai điệu câu một 2-3 lần,
yêu cầu Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn.
- Hs đọc câu 1.
Gv hớng dẫn. - Trong quá trình Hs đọc nhạc hoà với tiếng
đàn, nếu chỗ nào sai Gv hớng dẫn và đàn lại
cho hs nghe để sửa.
- Hs thực hiện.
- Tiến hành tơng tự với các câu còn lại.
Gv điều khiển. - Nhận biết từng câu và TĐN: Gv dùng nhạc
cụ đàn giai điệu một số nốt nhạc đầu tiên
của mỗi câu, yêu cầu Hs nhận biết đó là câu
số mấy và hãy TĐN đầu đủ cả câu.
- Hs nhận nhận biết
và đọc.
Trang
7
Giáo án: Âm nhạc 8
Gv đàn.
Gv hớng dẫn.
- Gv đàn ví dụ:
- Hs đọc nhạc kết hợp gõ phách theo nhịp
2
4
.
- Hs nghe.
- Hs thực hiện.
Gv điều khiển. * Tập hát lời ca: - Chia lớp thành 2 nửa:
Nửa lớp TĐN và gõ tiết tấu, nửa còn lại hát
lời và gõ nhịp. Tập riêng cho từng bên để
các em nắm vững nhiệm vụ rồi mới ghép hai
bên với nhau. Sau đó đổi lại phần trình bày
của mỗi bên.
Gv nhận xét về u điểm, nhợc điểm của từng
bên, nhắc Hs TĐN và hát lời nhẹ nhàng.
- Hs ghép lời ca.
Gv hớng dẫn.
Gv đệm đàn và
bắt nhịp.
- Tập đọc nhạc và hát lời: Gv chia lớp thành
hai nửa, một nửa TĐN và hát lời, nửa còn lại
gõ đệm theo âm hình tiết tấu sau:
- Cả lớp cùng nhau thực hiện TĐN và hát lời
khoảng 1-2 lần theo sự chỉ huy của Gv.
- Hs trình bày.
- Hs thực hiện.
4) Củng cố- dẵn dò ( 5 phút )
Gv hớng dẫn. * Tập lối hát đối đáp: - Hs tập hát đ/đáp.
Gv đàn. - Hs nữ hát câu 1 và 3.
- Hs nam hát câu 2 và 4.
Gv chỉ định. - Chọn hai Hs một nữ và một nam lên bảng
trình bày lối hát đối đáp. Gv nhận xét- xếp
loại 2 Hs.
- Hớng dẫn Hs làm bài tập ở SGK.
- Hs trình bày.

Ngày 03 tháng 09 năm 2008
Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trờng
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát:
"Một mùa xuân nho nhỏ"
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức : Tập rèn kỹ năng hát theo tay chỉ huy của giáo viên.
2. Kỹ năng : Ôn luyện bài TĐN số 1 "Chiếc đèn ông sao".
3. Giáo dục : Cho các em nghe bài Một mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàn và
biết đợc những nét chính về cuộc đời hoạt động âm nhạc của tác giả.
Trang
8
Giáo án: Âm nhạc 8
II- Giáo viên chuẩn bị:
- Phân chia câu để Hs tập hát đối đáp.
- Tập thể hiện hát đuổi bài hát với đàn phím điện tử.
- Một vài hình ảnh về nhạc sĩ Trần Hoàn.
- Đàn phím điện tử, băng đĩa, đài.
III- Tiến trình dạy học:
Hoạt động
của GV
Nội dung
Hoạt động
của HS
1) ổ n định tổ chức ( 1P)
Gv kiểm tra sĩ số Lớp trởng b/cáo
2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen.
3) Nội dung bài:
Gv ghi bảng.
Nội dung 1: Ôn tập bài hát. (10P)
Mùa thu ngày khai trờng
- Hs ghi bài.
Gv đàn. - Cho Hs luyện thanh âm Mi-Ma-Mi. - Hs luyện thanh.
Gv đệm đàn. - Gv đệm đàn cho Hs hát lại cả bài. - Hs hát 2 lần.
Gv điều khiển. - Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn
bắt nhịp cho Hs hát kết hợp với múa phụ
hoạ.
- Hs hát kết hợp
múa phụ hoạ.
Gv hớng dẫn. - Chia lớp thành 2 nhóm, hớng dẫn hát
đuổi: Đoạn a: Cả lớp cùng hát.
Đoạn b: Hát đuổi:
Bè 1: Mùa thu ơi
Bè 2: . Mùa thu
Khi kết thúc bài, hai bè hát theo nhạc ở hai
khuông trên (Đô)
- Hs thực hiện.
Gv kiểm tra.

- Kiểm tra một vài Hs hát. Gv nhận xét-
cho điểm .
- Hs trình bày.
Gv ghi bảng.
Nội dung 2 : Ôn tập TĐN số (12 P.)
Chiếc đèn ông sao.
- Hs ghi bài.
Gv treo b/phụ. - Treo bảng phụ và đàn giai điệu bài TĐN
cho Hs nghe 1 lần.
- Hs nghe lại giai
điệu.
Trang
9
Giáo án: Âm nhạc 8
Gv đàn.
Gv đàn cao độ.
- Hs đọc gam Đô trởng.
- Hs luyện cao độ bài TĐN theo đàn.
- Hs đọc gam.
- Hs luyện.
Gv đàn g/ điệu. - Hs đọc giai điệu bài TĐN kết hợp gõ
phách.
- Hs đọc kết hợp
gõ phách.
Gv hớng dẫn.
- Đọc kết hợp đánh nhịp
2
4
.
- Hs thực hiện.
Gv chỉ định và
hớng dẫn.
- Chỉ định một vài Hs khá đọc bài TĐN, Gv
chỉ ra chỗ còn cha đạt và hớng dẫn các em
sửa sai (nếu có).
- Hs trình bày.
Gv điều khiển. - Chia lớp thành 3 tổ: Tổ một đọc nhạc, tổ
hai hát lời, tổ 3 gõ nhịp. Sau đổi ngợc lại.
- Hs thực hiện.
Gv đàn. - Cả lớp cùng trình bày lại bài hát kết hợp
đánh nhịp.
- Hs đọc nhạc hát
lời.
Gv chỉ định. - Gọi một số Hs trình bày bài TĐN hoàn
chỉnh- Gv nhận xétcho điểm .
- Hs trình bày.
Gv ghi bảng.
Nội dung 3: Âm nhạc thờng thức:( 16 P)
Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát:
Một mùa xuân nho nhỏ.
- Hs ghi bài.
Gv điều khiển. - Ôn lại một số kiến thức trong nội dung
âm nhạc thờng thức ở lớp 7.
- Hs thực hiện.
Gv hỏi. ? Bản giao hởng đầu tiên của Việt Nam tên
là gì? Ai là tác giả?
(Đó là bản Quê hơng của nhạc sĩ Hoàng
Việt).
? Vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam tên
là gì? Ai là tác giả?
(Đó là vở Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận)
? Ai là tác giả bài hát Đờng chúng ta đi?
(Nhạc sĩ Huy Du).
- Hs trả lời.
Gv ghi bảng. a) Giới thiệu về nhạc sĩ Trần Hoàn. - Hs ghi bài.
Gv chỉ định. - Đọc giới thiệu về nhạc sĩ ở SGK. - Hs đọc.
Gv treo ảnh và
giới thiệu tóm
tắt.
- Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn
Tăng Hích (còn có bút danh là Hồ Thuận
An). Sinh năm 1928 ở Hải Lăng- Quảng
Trị. Nguyễn là Bộ trởng Bộ VHTT.
- Ca khúc nổi tiếng: Lời ngời ra đi, Lời
Bác dặn . xa, Giữa mạc t khoa dặm
- Ông đợc Nhà nớc trao tặng giải thởng
HCM.
- Hs quan sát và
ghi nhớ.
Trang
10
Giáo án: Âm nhạc 8
- Nhạc sĩ Trần Hoàn mất ngày 23/11/2003
tại Hà Nội.
- Gv thực hiện. - Cho Hs nghe trích đoạn bài "Lời ngời ra
đi, Lời Bác dặn .xa.
- Hs nghe.
b) Bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ.
Gv giới thiệu. - Bài hát phổ nhạc vào năm 1980. Viết ở
nhịp
6
8
với giai điệu phóng khoáng, trong
sáng và sâu lắng.
- Hs nghe ghi
nhớ.
Gv điều khiển. - Cho Hs nghe đĩa bài hát "Một mùa xuân
nho nhỏ.
- Hs nghe hát
thầm.
Gv gợi ý. ? Hs phát biểu những điều cảm nhận sau
khi đợc nghe bài hát?
- Hs phát biểu.
Gv điều khiển.
4) Củng cố :( 6 p)
- Cho Hs nghe lại bài hát Một mùa xuân
nho nhỏ.
- Hs nghe.
Gv đàn. - Ôn lại bài hát Mùa thu tr ờng và đọc
TĐN số 1.
- Hs ôn tập
5) Dặn dò: (1 P)- Ôn lại những nội dung
và kiến thức đã học.
- Chuẩn bị tiết học sau.

Ngày 23 tháng 09 năm 2008
Tiết 4: Học hát: Bài: Lý dĩa bánh bò
( Dân ca Nam Bộ )
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Lý dĩa bánh bò.
2. Kỹ năng: Thông qua bài hát Hs hiểu biết thêm về dân ca Nam Bộ.
3. Thái độ : Tập cho Hs làm quen với cách thể hiện tính chất vui- dí dỏm của bài
hát diệu lý của Nam Bộ .
II- Giáo viên chuẩn bị:
- Gv tìm hiểu một số nét về dân ca Nam bộ và nội dung bài hát.
- Bản độ hành chính Việt Nam.
- Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, máy nghe nhạc.
III- Tiến trình dạy học:
Trang
11
Giáo án: Âm nhạc 8

Hoạt động
của GV
Nội dung
Hoạt động
của HS
1) ổ n định tổ chức: (1p)
Gv kiểm tra sĩ số Lớp trởng b/cáo
2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ.
Gv ghi bảng.
3) Nội dung bài: ( 25 p ) Học hát bài :Lý
dĩa bánh bò - Dân ca Nam Bộ
- Hs ghi bài.
Gv treo bản đồ - Treo bản đồ lên bảng gọi Hs lên chỉ vùng
Nam Bộ tRên bản đồ.
- Hs quan sát và
thực hiện.
Gv giới thiệu. - Giới thiệu một số nét về dân ca Nam bộ. - Hs nghe.
Gv trình bày. - Hát trích đoạn bài Lý cây bông, Lý ngựa
ô, Lý con quạ.
- Hs nghe cảm
nhận.
Gv giới thiệu. * Giới thiệu bài hát: Bài Lý dĩa bánh bò đ-
ợc hình thành từ hai câu thơ:
Hai tay bng dĩa bánh bò
Giấu cha, giấu mẹ cho trò đi thi.
- Lời bài hát gợi lên hình ảnh cô gái tốt
bụng, thơng anh học trò nghèo ở trọ, nên
dấu cha mẹ mang dĩa bánh bò tới cho anh.
- Hs theo dõi.
Gv điều khiển. - Cho Hs nghe mẫu bài hát qua đĩa 1-2 lần. - Hs nghe.
Gv chỉ định. - Gọi Hs đọc lời ca. - Hs đọc.
Gv giải thích. Từ "dĩa" là tiếng Nam Bộ, Bánh bò là một
loại bánh làm bằng bột gạo.
- Hs nghe ghi
nhớ.
Gv đàn. - Cho Hs luyện thanh khởi động giọng theo
mẫu âm Mi.
- Hs luyện thanh.
Gv chia câu - Chia bài hát thành từng câu ngắn. - Hs theo dõi.
Gv hớng dẫn. * Tập hát: - Hs thực hiện.
Gv đàn từng câu. - Đàn từng câu 2-3 lần cho Hs nghe sau đó
đàn lại 1 lần và bắt nhịp cho Hs hát.
- Hs tập hát.
Gv hớng dẫn. - Khi Hs hát Gv nhắc Hs chú ý những chỗ
có nốt móc đơn chấm dôi đi với nốt móc
kép và chỗ có đảo phách.
- Tơng tự nh vậy với những câu còn lại.
- Hs ghi nhớ và
thực hiện
Gv đàn. - Hs hát lời ca theo giai điệu đàn. Gv nghe
phát hiện chỗ sai, hớng dẫn Hs sửa lại.
- Hs nối các câu
theo g/điệu đàn.
Trang
12
Giáo án: Âm nhạc 8
Gv đệm đàn. - Đệm đàn bắt nhịp Hs hát bài 2 lần. - Hs hát.
Gv điều khiển. - Cho Hs hát kết hợp gõ theo nhịp. - Hs hát, gõ nhịp.
Gv thực hiện và
yêu cầu.
-bắt nhịp cho Hs hát bài hai lần kết hợp
nhún theo nhịp.
- Hs thực hiện.
Gv yêu cầu. - Hs tự chọn nhóm 2 Hs, luyện tập và lên
trình bày bài hát . Gv nhận xét từng nhóm.
- Hs thảo luận,
luyện tập và trình
bày.
Gv chỉ định. - Chỉ định một số Hs trình bày bài hát, Gv
nhận xét và cho điểm .
- Hs trình bày.
4) Củng cố: ( 16 p)
Gv gợi ý - Gợi ý Hs trả lời câu hỏi 1, 2 ở SGK. - Hs làm bài tập.
Gv điều khiển. - Giáo viên đệm đàn cho học hát bài hát
theo tổ, nhóm cá nhân hát kết hợp vỗ tay
theo nhịp của bài hát .
- Hs hát kết hợp
gõ phách.
5) Dặn dò ( 3 p )
- Ôn lại những nội dung và kiến thức đã
học hôm nay.
- Chuẩn bị tiết học sau.

Nyày soạn :10/10/2008
Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò
Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ.
Tập đọc nhạc: TĐN số 2.

I- Mục tiêu:
1. Kiến thức :Hs biết thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò với tính chất vui, dí dỏm.
2. Kỹ năng: Học sinh nhận biết đợc cấu tạo gam thứ, giọng thứ.
3. Thái độ : Làm quen với bài TĐN giọng La thứ.
II- Giáo viên chuẩn bị:
- Gv tập thể hiện thành thạo bài :Lý dĩa bánh bò.
- Chuẩn bị bản nhạc, bài hát viết ở giọng thứ.
- Chép bài TĐN số 2 ra bảng phụ.
- Đàn phím điện tử.
III- Tiến trình dạy học:
Trang
13
Giáo án: Âm nhạc 8
Hoạt động
của GV
Nội dung
Hoạt động
của HS
1) ổ n định tổ chức: ( 1phút )
Gv kiểm tra sĩ số. Lớp trởng b/cáo
2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen.
3) Nội dung bài:
Gv ghi bảng.
Nội dung 1: (10 p ) Ôn tập bài hát Lý
dĩa bánh bò
- Hs ghi vở.
Gv đàn. - Hs luyện thanh âm: Mi-Ma-Mu. - Hs luyện thanh.
Gv đệm đàn. - Hs hát bài 2 lần. - Hs hát.
Gv điều khiển. -Giáo viên đệm đàn và bắt nhịp cho các
em hát .
- Hs thực hiện.
Gv hớng dẫn. - Cho Hs đứng hát kết hợp vận động
(nhún theo nhịp).
- Cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách,
theo nhịp.
- Hs hát kết hợp
nhún theo nhịp.
- Hs hát gõ đệm
phách, nhịp.
Gv hớng dẫn. - Hớng dẫn Hs tập thể hiện một vài động
tác khi hát.
- Hs thực hiện.
Gv chia nhóm. - Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập. - Hs luyện tập.
Gv điều khiển. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn gọi lần lợt
từng nhóm lên biểu diễn. Gv nhận xét
từng nhóm.
- Hs biểu diễn.
Gv chỉ định. - Gọi một số Hs lên trình bày bài hát kết
hợp thể hiện động tác phụ hoạ. Gv nhận
xét- xếp loại.
- Hs trình bày.
Gv ghi bảng.
Nội dung 2: (9 phút ) Nhạc lý: Gam thứ,
giọng thứ.
- Hs ghi bài.
Gv thuyết trình. - Hầu hết các bài hát và bản nhạc các em
biết, đợc viết trên hai hệ thống giọng tr-
ởng và thứ. Bài hát viết ở giọng trởng th-
ờng mang tính chất sôi nổi, tơi sáng, bài
viết ở giọng thứ thờng diễn tả sự du dơng,
tha thiết (điều này cũng có tính tơng đối
và còn phụ thuộc vào tốc độ của bản
nhạc).
- Hs nghe.
Gv Minh hoạ
bằng cách đánh
đàn.
- Gv đàn gam Đô trởng cho Hs nghe.
- Gv đàn tiếp gam La thứ cho Hs nghe rồi
gợi ý cho Hs nhận xét: Giọng La thứ có
- Hs nghe và cảm
nhận tính chất của
2 giọng.
Trang
14
Giáo án: Âm nhạc 8
màu sắc êm dịu hơn so với giọng trởng.
Gv đàn. - Gv đàn bài hát viết ở giọng trởng:
"Chú chim nhỏ dễ thơng".
- Bài hát viết ở giọng thứ:
"Xuân về trên bản", Ca-chiu-sa".
- Hs nghe.
Gv giải thích. - Giọng trởng và giọng thứ khác nhau ở
công thức cấu tạo (biểu hiện về mặt cao
độ) công thức giọng trởng là:
I II III IV V VI VII (I)
- Hs theo dõi.
Gv viết lên bảng. - Công thức giọng thứ là:
I II III IV V VI VII I
- Hs ghi nhớ.
Gv giải thích. - Dấu hiệu để nhận ra bản nhạc viết ở
giọng La thứ là bản nhạc không có hoá
biểu và kết thúc ở nốt La.
(Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm
chủ)
- Hs nhắc lại.
Gv đa ra ví dụ. - Ví dụ bài TĐN số 7 "Quê hơng"
(SGK7).
- Hs quan sát.
Gv hỏi. ? Bài TĐN đợc viết ở giọng gì? Giải
thích? (Bài TĐN số 7 đợc viết ở giọng La
thứ, âm chủ là nốt La, hoá biểu không có
dấu thăng, giáng, nốt kết thúc của bài là
nốt La).
- Hs trả lời.
Gv đàn. - Đàn giai điệu bài "Quê hơng" giọng La
thứ, cho Hs nghe.
- Hs nghe cảm
nhận.
Gv củng cố. - Củng cố lại về gam thứ, giọng thứ. - Hs ghi nhớ.
Gv ghi bảng.
Nội dung 3 (20 p ) Tập đọc nhạc: TĐN
số 2.
Trở về Su-Ri-En-Tô (trích).
Bài hát I-ta-li-a.
- Hs ghi vở.
Gv giới thiệu. - Bài Trở về Su-ri-en-tô do nhạc sĩ ngời I-
ta-li-a viết vào khoảng cuối thế kỷ 17. Ng-
ời dân I-ta-li-a yêu thích và coi nó nh một
bài dân ca.
- Hs nghe.
Gv hớng dẫn. - Bài TĐN là đoạn đầu của bài hát Trở về
Su-ri-en-tô. Đoạn nhạc gồm 4 câu, mỗi
câu hai ô nhịp.
- Hs quan sát.
Trang
15
Giáo án: Âm nhạc 8
Gv treo bảng phụ. - Bảng phụ chép bài TĐN số 2. - Hs quan sát.
Gv hỏi. ? Bài TĐN đợc viết ở giọng gì? (Giọng La
thứ).
? Cao độ gồm những nốt nào? (La-Si-Đô-
Rê-Mi-Pha)
? Về trờng độ? (Sử dụng hình nốt đen,
móc đơn, nốt trắng, lặng đen).
- Hs trả lời.
Gv hớng dẫn. - Âm hình tiết tấu chính trong bài.
đơn , đơn, đơn , đơn , đơn, đơn , đen ,
đen, lặng
- Hs ghi nhớ.
Gv điều khiển. - Cho Hs đọc và gõ hình tiết tấu Tập đọc
nhạc.
- Hs thực hiện.
Gv ghi bảng và h-
ớng dẫn.
Tiết tấu 3/4
Miệng đọc: đơn đơn đơn đơn đơn đơn đen đen (lặng)
Gõ phách: + + + + + + + + + +
- Hs thực hiện.
Gv đàn gam La
thứ.
- Gv cho Hs luyện gam La thứ đi lên,
xuống.
- Hs luyện gam.
Gv chỉ định. - Đọc tên nốt nhạc từng câu. - Hs đọc tên nốt.
Gv hớng dẫn. * Tập đọc nhạc từng câu: - Hs thực hiện.
Gv đàn. - Đàn giai điệu từng câu 2-3 lần, Hs lắng
nghe sau đó đọc nhạc hoà với tiếng đàn.
- Gv tập kỹ câu 1, đây là câu Hs thờng
đọc sai, đặc biệt ở nốt Rê.
- Hs tập đọc từng
câu.
- Hs lu ý.
Gv yêu cầu. - Tập xong hai câu, Gv cho Hs đọc nối
liền hai câu, sau đó ghep lời hát.
- Hs trình bày.
Gv chỉ định. - Gọi hai Hs ngồi gần nhau đứng tại chỗ,
một Hs đọc hai câu, em còn lại hát lời.
- Hs thực hiện.
- Gv nhận xét và hớng dẫn Hs thực hiện
lại chỗ cha đạt.
Gv yêu cầu. - Tập tiếp hai câu và Gv cho Hs đọc nối
liền hai câu sau đó ghép lời hát.
- Hs tập 2 câu còn
lại.
Gv đàn giai điệu. - Cho Hs đọc nhạc cả đoạn theo đàn. - Hs đọc.
Gv chia nhóm. - Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập. - Hs luyện tập.
Gv yêu cầu. - Một nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa kia
hát lời, sau đó đổi lại phần trình bày.
- Hs thực hiện.
Gv hớng dẫn. Cho Hs đọc nhạc kết hợp gõ phách. - Hs đọc nhạc kết
hợp gõ phách.
Gv chỉ định. - Gọi 4 Hs thực hiện. - Hs trình bày.
Trang
16
Giáo án: Âm nhạc 8
1 Hs đọc nhạc 2 câu đầu, 1 Hs đọc 2 câu
cuối.
1 Hs hát lời 2 câu đầu, 1 Hs hát lời 2 cấu
cuối.
Gv điều khiển. - Tiếp tục cho Hs trình bày nh vậy. Gv
nhận xét và hớng dẫn Hs sửa chỗ cha đạt.
- Hs thực hiện.
4) Củng cố: 5 phút
Gv điều khiển. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn bắt nhịp chỉ
huy cho Hs lại bài Lý dĩa bánh bò.
- Hs hát 1-2 lần.
Gv gợi ý. - Gợi ý Hs trả lời câu hỏi ở SGK.
Bài hát "Chim sơn ca" giọng Emoll, "Ai
yêu nhi Đông" giọng D-moll
- Hs chú ý.
Gv điều khiển. - Lấy tinh thần xung phong Hs trình bày
bài TĐN số 2. Gv nhận xét- xếp loại.
*Trò chơi: Đàn bất kỳ một câu nhạc trong
bài cho Hs nhận biết và đọc lên câu đó.
- Hs trình bày.
5) Dặn dò: ( 1phút )
Gv căn dặn. - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã
học hôm nay.
- Làm bài tập ở SGK- Trang 15.
- Chuẩn bị tiết học sau.
- Hs ghi nhớ.

Nyày soạn 08/10/2008
Tiết 6 : Ôn tập bài: Lý dĩa bánh bò
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân
và bài hát Hò kéo pháo.

I- Mục tiêu:
1. Kiến thức : Tập thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò, từng nhóm trình bày, cá nhân.
2. Kỹ năng: Ôn lại bài TĐN số 2 để Hs làm quen với giọng La thứ.
3. Giáo dục : Hs hiểu biết sơ lợc về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng
Vân và bài hát Hò kéo pháo.
II- Giáo viên chuẩn bị:
Trang
17
Giáo án: Âm nhạc 8
- Tập thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò.
- ảnh nhạc sĩ Hoàng Vân.
- Đĩa nhạc bài Hò kéo pháo.
- Tập hát và đệm đàn.
- Đàn, đầu đĩa, đài.
III- Tiến trình dạy học:
Hoạt động
của GV
Nội dung
Hoạt động
của HS
1) ổ n định tổ chức: ( 1phút )
Gv kiểm tra sĩ số Lớp trởng b/cáo
2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ.
3) Nội dung bài:
Gv ghi bảng.
Nội dung 1: ( 10 p) Ôn bài hát :Lý dĩa
bánh bò.
- Hs ghi bài.
Gv điều khiển. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn chỉ huy cho
Hs hát. Thể hiện tính chất vui, hóm hỉnh
của bài hát.
- Hs thể hiện bài
hát theo sự chỉ
huy của Gv.
Gv đàn. - Cho Hs hát lời cũ và lời mới kết hợp gõ
phách.
- Hs hát.
Gv chỉ định. - Gọi từng nhóm, cá nhân trình bày chủ đề
của mình theo lời mới và cũ.
1- Chủ đề về mái trờng, thầy cô.
2- Chủ đề về học tập.
3- Chủ đề về gia đình, quê hơng.
- Từng nhóm và
cá nhân trình bày
Gv nhận xét. - Gv nhận xét từng nhóm, cá nhân và xếp
loại Hs đặt lời và trình bày tốt.
- Hs ghi nhớ.
Gv ghi bảng.
Nội dung 2: (10 phút )
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Hs ghi bài.
Gv đặt câu hỏi.
? Bài TĐN đợc viết ở nhịp mấy? (nhịp
3
4
)
? Khái niệm về nhịp
3
4
?
- Nhịp
3
4
mỗi nhịp có 3 phách, giá trị mỗi
phách băng một nốt đen. Phách thứ nhất là
phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ.
- Hs trả lời.
Trang
18
Giáo án: Âm nhạc 8
? Tập đọc nhạc số 2 đợc viết ở giọng gì?
- Giọng La thứ.
? Tại sao gọi là giọng La thứ?
- Vì âm chủ là nốt La, hoá biểu không có
dấu #, b.
Gv đàn. - Đàn gam Đô trởng và La thứ cho Hs nghe
và luyện đọc.
- Hs luyện gam.
Gv đàn giai điệu
bài TĐN.
- Hs đọc nhạc theo đàn kết hợp đánh nhịp. - Hs đọc kết hợp
đánh nhịp.
Gv chỉ định. - Gọi một số Hs đọc bài nh cách trên.
- Gọi một vài Hs đọc nhạc, hát lời, Gv nhận
xét- xếp loại.
- Hs trình bày.
Gv hớng dẫn. - Khi đọc bài TĐN cần thể hiện đúng sắc
thái tình cảm của bài của bài, ngân nghỉ
đúng nhịp
3
4
.
- Hs thực hiện.
Gv điều khiển. - Chia Hs thành 2 tổ: Tổ 1 đọc nhạc.
Tổ 2 hát lời
Sau đổi ngợc lại. Gv
nhận xét cả 2 tổ.
- Hs thực hiện.
Gv ghi bảng.
Nội dung 3: ( 20 phút ) Âm nhạc thờng
thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo
pháo.
- Hs ghi bài.
Gv treo ảnh lên
bảng.
- Treo ảnh nhạc sĩ Hoàng Vân lên bảng. - Hs quan sát.
Gv giới thiệu. 1) G/thiệu về cuộc đời và s/nghiệp của ông:
- Nhạc sĩ Hoàng Vân tên thật là Lê Văn
Ngọ (có bút danh Y-na), sinh năm 1930 tại
Hà Nội. Tham gia hoạt động kháng chiến
chống thực dân Pháp khi còn nhỏ.
- Bài hát nổi tiếng: Quảng Bình quê ta ơi,
Hò kéo pháo, Bai ca ngời Gv nhân dân
- Ca khúc thiếu nhi: Ca ngợi Tổ quốc, Em
yêu trờng em, Mùa hoa phợng nở
- Nhạc sĩ Hoàng Vân đợc Nhà nớc trao
tặng giải thởng HCM về VHNT.
- Hs nghe.
Gv điều khiển. - Cho Hs nghe trích đoạn 1 số bài hát trên. - Hs nghe.
Gv thực hiện -Hát cho học sinh nghe một số trích đoạn -Hs nghe
Gv giới thiệu. 2) Bài hát: Hò kéo pháo.
- Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của bài hát
- Hs nghe.
Trang
19
Giáo án: Âm nhạc 8
nh SGK.
Gv điều khiển. - Cho Hs nghe bài hát "Hò kéo pháo" qua
đĩa 1-2 lần.
- Hs nghe.
Gv hỏi. ? Em có cảm nhận gì khi nghe bài hát Hò
kéo pháo.
? Thông qua n/dung bài hát nói lên điều gì?
- Hs trả lời.
Gv điều khiển. - Cho Hs nghe lại 1 lần. - Hs nghe, cảm
nhận.
Gv hỏi. ? Bài hát Hò kéo pháo thuộc thể loại gì?
(Lao động)
? Bài hát ra đời vào hoàn cảnh nào?
- Hs trả lời.
Gv giới thiệu. - Giới thiệu bài hát Hò kéo pháo theo sự
hiểu biết của mình.
- Hs nghe ghi
nhớ.
Gv điều khiển.
- Cho Hs nghe bài hát qua đĩa và hát cùng. - Hs hát hoà theo.
4) Củng cố:( 4 phút )
Gv điều khiển. - Cho Hs hát lại bài "Lý dĩa bánh bò " theo
sự chỉ huy của Gv.
- Ôn lại bài TĐN số 2 kết hợp đánh nhịp.
- Hs hát.
5) Dặn dò: ( 1 phút )
Gv căn dặn. - Ôn lại những nội dung đã học. - Hs thực hiện.
- Làm bài tập số 1, 2 ở SGK.
Nyày soạn:14/10/2008

Tiết 7: Ôn tập

I- Mục tiêu:
1. Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hai bài hát "Mùa thu ngày
khai trờng" và "Lý dĩa bánh bò".
2. Kỹ năng: Hiểu cấu tạo gam thứ và bản nhạc viết theo giọng thứ.
- Đọc đúng bài TĐN số 1, số 2.
II- Giáo viên chuẩn bị:
- Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, máy nghe.
- Nắm vững kiến thức bài dạy.
III- Tiến trình dạy học:
Trang
20
Giáo án: Âm nhạc 8
Hoạt động
của GV
Nội dung
Hoạt động
của HS
1) ổ n định tổ chức:
Gv kiểm tra sĩ số Lớp trởng b/cáo
2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ.
3) Nội dung bài:
Gv ghi bảng.
Nội dung 1 : (15 phút ) Ôn tập hai bài
hát:
1- Ôn hát: Mùa thu ngày khai trờng.
- Hs ghi bài.
Gv đàn. - Gv đàn câu hát cuối của bài Mùa thu ngày
khai trờng cho Hs nghe và nhận biết câu
hát đó trong bài hát nào và hãy hát lên.
- Hs nghe, nhận
biết và hát.
Gv điều khiển. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho
Hs hát bài "Mùa thu nagỳ khai trờng". Gv
sửa những chỗ hát sai.
- Hs thực hiện.
Gv điều khiển. - Tổ chức cho từng nhóm biểu diễn (kết
hợp một số động tác phụ hoạ).
- Hs biểu diễn.
Gv hỏi. ? Trong bài "Mùa thu ngày khai trờng" ở
đoạn b những câu hát nào còn có tiết tấu
giống nhau?
- Hs trả lời.
Gv chỉ định. - Gọi một số Hs lên biểu diễn bài hát kết
hợp múa phụ hoạ. Gv nhận xét- xếp loại.

- Hs trả lời.
2- Ôn hát: Lý dĩa bánh bò.
Gv đàn. - Đàn bất kỳ một câu hát trong bài Lý dĩa
bánh bò cho Hs nhận biết câu hát đó trong
bài nào? Dân ca ở vùng Miền nào?
- Tơng tự ôn tập nh bài hát tRên.
- Hs nhận biết và
trả lời.
Gv kiểm tra.

- Gọi một số Hs lên biểu diễn bài hát Lý
dĩa bánh bò. Gv nhận xét- xếp loại.
- Hs trình bày.
Gv ghi bảng.
Nội dung 2: ( 10 phút ) Ôn tập về nhạc lý:
- Hs ghi bài.
Gv hỏi. ? Hãy lập công thức cấu tạo gam thứ?
Công thức: I II III IV V VI VII I.
?
? Tìm một vài bài hát giọng thứ đã học?
- Hs làm bài tập.
Trang
21
Giáo án: Âm nhạc 8
- Bài Ca-chiu-sa, Mái trờng mến yêu, TĐN
Quê Hơng
Gv đàn. - Gv đàn 1-2 giai điệu giọng thứ và 1-2 giai
điệu giọng trởng để Hs cảm nhận và phát
biểu, nhận xét tính chất khác nhau của
giọng trởng và thứ?
- Giọng thứ có màu sắc êm dịu hơn so với
giọng trởng.
- Hs nghe và cảm
nhận.
Gv đọc bài tập. ? Hãy viết một đoạn nhạc ở giọng La thứ?
Gồm 16 ô nhịp
3
4
?
- Hs làm bài.
Gv nhận xét-
xếp loại.
- Gv nhận xét sau mỗi lần Hs tra lời câu hỏi
mà Gv đã ra; nhận xét một số Hs viết nhạc.
Xếp loại một số Hs.
- Hs ghi nhớ.
Gv ghi bảng.
Nội dung 3: ( 18 phút ) Ôn tập đọc nhạc:
1- Ôn TĐN số 1: Chiếc đèn ông sao.
- Hs ghi bài.
Gv đàn. - Đàn giai điệu bài TĐN số 1 cho Hs nhớ
lại và sau đó bắt nhịp cho Hs đọc tập thể.
- Hs đọc bài.
Gv chia nhóm. - Chia lớp làm 3 nhóm: Nhóm 1 đọc nhạc
Nhóm 2 hát lời
Nhóm 3 đánh nhịp
Sau đổi lại ngợc lại. Gv nhận xét cả 3
nhóm.
- Hs thực hiện.
Gv kiểm tra. - Kiểm tra một số Hs đọc bài TĐN số 1 kết
hợp đánh nhịp
3
4
.
- Hs trình bày.
2- Ôn TĐN số 2: Trở về Su-ri-en-tô.
Gv đàn. - Đàn bất kỳ một câu nhạc trong bài TĐN
số 2 cho Hs nhận biết và đọc lên câu nhạc
đó.
- Tơng tự nh cách ôn tập bài TĐN số 1.
- Hs nhận biết và
đọc.
Gv kiểm tra. - Kiểm tra lần lợt với những Hs còn lại cha
kiểm tra. Đọc bài TĐN số 2.
- Hs trình bày.
Gv phân tích. - Bài TĐN số 1 là giọng Đô trởng, bài TĐN
số 2 là giọng La thứ.
- Hs nhận biết.
4) Củng cố:
Gv điều khiển. - Cho Hs ghi nhớ cách thể hiện hình tiết tấu
trong bài TĐN số 1, số 2.
- Hs thực hiện.
Gv đàn. - Tập đọc cao độ thang 5 âm (âm chủ là
Đô) tháng 7 âm (âm chủ là La).
Trang
22
Giáo án: Âm nhạc 8
Gv căn dặn.
5) H ớng dẫn về nhà: ( 1 phút )
- Ôn lại những nội dung và kiến thức đã
học.
- Chuẩn bị tiết học sau.
- Hs ghi nhớ.
Ngày 29 tháng 10 năm 2008
Tiết 9: Học hát: Bài: Tuổi hồng
Nhạc và lời: Trơng Quang Lục

I- Mục tiêu:
1. Kiến thức : Các em hiểu biết một bài hát hay viết về tuổi học trò, tuổi các em.
2. Kỹ năng: Bớc đầu Hs biết cách hát liền tiếng và hát nẩy.
3. Giáo dục : Thông qua bài hát giáo dục Hs biết gìn giữ sự trong sáng của tuổi
hồng, cố gắng học giỏi, làm việc tốt và biết ớc mơ vơn tới tơng Lai tơi đẹp.
II- Giáo viên chuẩn bị:
- Tìm hiểu Đôi nét về tác giả.
- Đàn phím điện tử, đài, đầu đĩa, đĩa nhạc.
- Bảng phụ bài hát.
III- Tiến trình dạy học:
Hoạt động
của GV
Nội dung
Hoạt động
của HS
1) ổ n định tổ chức: ( 1 p )
Gv kiểm tra
sĩ số.
Lớp trởng b/cáo.
2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen.
3) Nội dung bài: ( 28 p)
Gv ghi bảng.
Học hát: Bài Tuổi hồng
Nhạc và lời: Trơng Quang Lục
- Hs ghi bài.
Gv giới
thiệu.
- Nhạc sĩ Trơng Quang Lục sinh ngày
25/2/1933, quê ở Thị xã Tịnh Khê, Sơn Tĩnh,
Quảng Ngãi, hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam
đồng thời hội viên Hội nhà báo Việt Nam.
- Hs nghe.
Gv hỏi. ? Em hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ - Hs trả lời.
Trang
23
Giáo án: Âm nhạc 8
Trơng Quang Lục mà em biết?
Gv giới
thiệu.
- Treo bảng phụ bài hát lên bảng và giới
thiệu bài hát: Bài Tuổi hồng đợc tác giả sáng
tác cho lứa tuổi học sinh THCS.
Bài viết ở hình thức 2 đoạn đơn, giọng Rê tr-
ởng.
- Hs quan sát và nghe.
Gv hát mẫu. - Gv hát mẫu cho Hs nghe bài hát 1 lần. - Hs nghe.
Gv hỏi.
? Bài hát đợc viết ở nhịp mấy (nhịp
4
4
)
? TRên hoá biểu có mấy dấu thăng (2 dấu #)
? Gồm những dấu thăng nào? (Pha #, Đô #).
- Hs trả lời.
Gv hớng
dẫn.
- Bài hát chia làm hai đoạn: Đoạn 1 chia làm
4 câu. Ví dụ ở lời 1:
Câu 1: Từ đầu đến "ngày ngày"
Câu 2: Tiếp theo đến "Tơng Lai"
Câu 3: Tiếp theo đến "cành lá"
Câu 4: Còn lại.
- Đoạn hai chia làm hai câu.
Gv đàn. - Hs luyện thanh . 1- 2 phút - Hs luyện thanh.
Gv hớng
dẫn.
* Tập hát từng câu: - Hs tập hát.
Gv hát mẫu,
đàn và bắt
nhịp.
- Gv hát mẫu câu một, sau đó đàn giai điệu
câu này 2-3 lần, yêu cầu Hs nghe và hát
nhẩm theo.
- Hs nghe và hát
nhẩm theo.
Gv đàn bắt
nhịp.
- Gv tiếp tục đàn câu một và bắt nhịp đếm 2-
3 để Hs hát từ phách thứ 4.
- Hs hát câu 1
Gv hớng
dẫn.
- Tơng tự với các câu tiếp theo. Khi tập xong
hai câu Gv cho Hs hát nối liền hai câu với
nhau.
- Hs thực hiện.
Gv chỉ định. - Gv hát 2 câu, đàn giai điệu và yêu cầu Hs
hát cùng với đàn.
- Hs trình bày.
Gv điều
khiển.
- Gọi 1-2 Hs hát lại hai câu trên.
Khi dạy hát Gv hớng dẫn Hs thể hiện đúng
trờng độ và các ký hiệu trong bản nhạc, bài
hát.
- Tiến hành dạy các câu còn lại theo cách t-
ơng tự.
- Hs thực hiện.
Gv đàn. - Khi dạy xong lời 1, Gv đàn giai điệu từng
câu cho Hs ghép lời 2. Nếu sai Gv dừng lại
sửa ngay.
- Hs tập hát lời 2
Trang
24
Giáo án: Âm nhạc 8
Gv chia
nhóm.
- Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập. - Hs luyện tập.
Gv hớng
dẫn.
- Chia Hs thành 2 nửa: Nửa lớp hát đoạn 1,
nửa lớp còn lại hát đoạn 2. Gv hớng dẫn
cách phát âm, nhắc Hs lấy hơi và sửa chỗ
hát sai(nếu có). Sau đó đổi thứ tự để mỗi Hs
đều đợc hát cả hai đoạn.
Gv điều
khiển.
-Gv đệm đàn cho các em hát . - Hs hát cả bài 2 lần.
Gv hớng
dẫn.
- Chia lớp thành 2 tổ: Tổ 1 hát kết hợp vỗ tay
theo nhịp, tổ 2 hát kết hợp nhún chân theo
nhịp. Sau đổi ngợc lại.
- Hs thực hiện.
Gv hớng
dẫn.
- Đoạn 1: Hát liền tiếng.
- Đoạn 2: Hát nẩy.
- Hs tập hát liền tiếng
và hát nẩy.
Gv chỉ định. - Gọi một vài nhóm Hs lên trình bày bài hát,
cử 1 Hs bắt nhịp . Gv nhận xét.
- Hs trình bày.
4) Củng cố: ( 13 p)
Gv điều
khiển.
- Gv đệm đàn gọi lần lợt từng tổ lên trình
bày bài hát, tổ trởng cử 1 Hs bắt nhịp.
-Gv lu ý sửa sai cho các em .
Từng tổ trình bày
Gv chỉ định. - Gọi một vài Hs lên biểu diễn bài hát. Gv
nhận xét- xếp loại.
- Làm bài tập ở số 2 SGK.
5 Dăn dò nhận xét: (1 ') các em về nhà hát
thuộc lời bài hát .
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Tiết 10 : Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
Nhạc lý: Giọng Song Song, giọng La thứ hoà thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 3.
I- Mục tiêu:
1.Kiến thức : Hát thuộc bài Tuổi hồng. Tập thể hiện nội dung âm nhạc khác nhau
của từng đoàn trong bài, biết hát liền tiếng và hát nẩy.
2.Kỹ năng: Biết thế nào là hai giọng Song Song và giọng La thứ hoà thanh.
- Tập đọc nhạc: áp dụng đọc các dạng đảo phách và bài TĐN viết ở giọng
La thứ hoà thanh.
Trang
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×