Tải bản đầy đủ

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
HỌC HÁT : BÀI MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :- Hát đúng giai điệu của bài hát, thể hiện đúng đảo phách và biết ngân dài đủ phách
2.Kĩ năng : Hát luyến 2 âm, 3 âm
3. Thái độ : Qua bài hát giáo dục các em tình cảm gắn bó với nhà trường.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Mùa thu ngày khai trường”
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, xem trước nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học :
1. Ổn định lớp:
2. Ki ểm tra b ài c ũ :
GV giới thiệu vào nội dung bài học:
Những năm tháng đi học là thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta, khi thời gian đó trôi
qua, chúng ta mới nhận ra điều đó. Hình ảnh về mái trương, về thầy cô giáo, kỉ niệm về nhữnh
người bạn thân sẽ lắng đọng trong tâm trí mỗi người. bài hát đầu tiên chúng ta học sẽ làm ta nhớ
về mái trường thân thuộc trong một ngày khó quên- Ngày khai trườn
III. Dạy b ài m ới ::

HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV giới thiệu
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV thực hiện
GV thực hiện
GV đàn
GVđàn và h/dẫn
GV hướng dẫn
Học hát: Mùa thu ngày khai trường
Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường
* Giới thiệu tác giả, bài hát.
- Tác giả: Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường có một số tác phẩm
như: Lời ru của mẹ, Chị Hằng, Cây bàng mùa hạ…
- Bài hát:
- HS đọc sgk/6
- Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát
- Nghe hát mẫu:
- Chia đoạn, chia câu: 2 đoạn
- Đoạn 1: 2 câu
- Đoạn 2: 4 câu
- Luyện thanh:
Đọc gam C dur
* Tập hát từng câu:
- Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát
nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả
lớp hát theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2
- Hướng dẫn hs hát thuần thục đoạn 1
- Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1=> Nối cả 2 đoạn.
*Hát đầy đủ cả bài:
- Chia ½ lớp hát đoạn 1, ½ lớp hát đoạn 2 sau đó đổi
ngược lại.
HS ghi bài
HS nghe và ghi
nhớ
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS nghe- cảm
nhận
HS l. thanh
HS thực hiện
HS thực hiện
GV đệm đàn
Gv yêu cầu
GV h/ dẫn
- Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm
* Hát hoàn chỉnh cả bài:
- Chọn TP 100, đoạn 1 sử dụng tiết điệu cha cha, đoạn 2
sử dụng tiết điệu Rumba và đệm đàn cho hs hát.
- Yêu cầu các em hát đoạn 1 sôi nổi- nhiệt tình,đoạn 2 thể
hiện sự tha thiết- mênh mang
- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
HS trình bày
HS thực hiện
sHS thực hiện
4. Củng cố:
- Hs trình bày lại bài hát theo nhóm.
5.Dặn dò :
- Học thuộc lời bài hát, tập một số động tác phụ hoạ
- Về nhà học thuộc lời và đọc nốt bài TĐN số 1.
Rút kinh nghiệm sau dạy :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
ÔN HÁT : BÀI MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 1
I.Mục tiêu:
1.Kiến th ức :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 1, kết hợp đánh đúng nhịp 2/4.
2.Kĩ năng :
- Đọc nhạc kết hợp vỗ tay theo phách
- Biết trình bày bài hát theo một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, lĩnh xướng, hát đối
đáp…
II. Chuẩn bị :
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 1
2.Chuẩn bị của học sinh: SGK, đọc trước tên nốt bài TĐN số 1
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp: Đi ểm danh
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình ôn hát)
3. D ạy bài mới:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV thực hiện
GV hướng dẫn
và sửa sai
GV yêu cầu
GVđàn và h/dẫn
GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV hỏi
GV yêu cầu
GV thực hiện
GV đàn
GV đàn
GV đàn và h/dẫn
GV h/ dẫn
GV h/dẫn
GV đệm đàn
GV thực hiện
GV yêu cầu
I. Ôn hát: Mùa thu ngày khai trường
Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường
* Luyện thanh:
* Ôn tập:
- Cho hs nghe lại giai điệu của bài hát để các em so sánh
và sửa những chỗ chưa chính xác.
- Cả lớp ôn tập lại bài hát, GV nghe và sửa sai ( nếu có).
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát => Gv chỉ ra những
chỗ các em hát chưa chính xác và hướng dẫn các em sửa
sai.
* Tập các hình thức biểu diễn:
- Một hs nam và 1 hs nữ hát đối đáp đoạn 1- đoạn 2 cả lớp
hát hoà giọng.
- Đoạn 1- 1 hs hát lĩnh xướng, đoạn 2 cả lớp hoà giọng.
* Kiểm tra:
Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát=> Gv nhận
xét và cho điểm.
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Chiếc đèn ông sao (Trích)
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
1. Nhận xét:
? Bài TĐN viết ở nhịp nào, có sử dụng những kí hiệu gì?
( Nhịp 2/4, Dấu nhắc lại, dấu luyến, dấu chấm dôi)
? Bài được viết ở giọng gì? ( Đô trưởng).
? Trường độ : nốt đen, móc đơn, móc kép, đơn chấm dôi
? Cao độ : mi, sol, la, đô, rê, mí
HD hs vỗ âm hình tiết tấu số 1 trang 19
*Đọc tên nốt nhạc của bài.
* Chia câu: 4 câu được lặp lại 2 lần
* Luyện thanh : Đọc gam Đô trưởng
* Tập đọc từng câu: ( Dịch giọng -7)
- GV cho hs nghe giai điệu của bài TĐN 1 -2 lần
- GV đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 2-3 lần cho hs
nghe,yêu cầu các em đọc nhẩm theo sau đó gọi một vài cá
nhân đọc => Cả lớp cùng đọc kết hợp gõ phách nhẹ nhàng.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1 => Nối câu 1 với câu 2=>
Đọc thuần thục cả 2 câu.
- Tập tương tự với các câu còn lại cho đến hết bài.
- Trong khi hướng dẫn hs tự đọc nhạc hoà với tiếng đàn,
GV cần chú ý nghe để phát hiện và sửa sai kịp thời cho
các em.
- Tập đọc theo từng nhóm kết hợp gõ phách.
* Ghép lời ca:
-Chia lớp thành 2 nửa: 1 đọc nhạc và gõ phách- 1 hát lời
và gõ tiết tấu sau đó đổi ngược lại.
- Cả lớp hát lời kết hợp đánh nhịp 2/4.
- GV đệm đàn (Ttấu Pop – TP 108) – hs đọc nhạc, hát lời
ca và đánh nhịp 2/4 khoảng 2-3 lần.
* Trò chơi âm nhạc:
-GV đàn 2-3 nốt đầu tiên của mỗi câu (không theo thứ tự)
cho hs nhận biết và yêu cầu các em đọc cả câu.
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS nghe và ghi
nhớ
HS trình bày
HS thực hiện
HS thực hiện
HS thực hiện
HS ghi bài
HS trả lời
HS đọc tên nốt
HS ghi nhớ
HS đọc gam C
HS nghe và cảm
nhận
HS nghe và đọc
theo
HS thực hiện
HS thực hiện
HS trình bày
HS nghe và nhận
biết
HS thực hiện
4.Củng cố :
- GV nhắc nhở hs về nhà ôn lại bài hát, đọc nhạc- hát lời và đánh nhịp bài TĐN số 1
5.Dặn dò :
- Chép TĐN số 1 vào vở
- Xem trước tiết 3 : Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
Rút kinh nghiệm sau dạy :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
ÔN HÁT : BÀI MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
ÔN TẬP ĐỌC NH ẠC : TĐN SỐ 1
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ BÀI HÁT MỘT MÙA XUÂN
NHO NH Ỏ
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Trần Hoàn. Nghe và cảm
nhận về bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ”.
2.Kỹ năng :
- Rèn luyện kỹ năng hát theo tay chỉ huy của giáo viên
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 1, kết hợp đánh đúng nhịp 2/4.
- Nhận biết được một số tác phẩm của nhạc sĩ Trần Hoàn
3.Thái độ :Trân trọng các tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ
II. Chuẩn bị :
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 1
- Tư liệu về nhạc sĩ Trần Hoàn và một số tác phẩm khác của ông.
2. Chuẩn bị của hs: SGK, xem trước nội dung bài học
III. Tiến trình dạy học :
1. Ổn định lớp: Điểm danh
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình ôn tập)
3.Dạy bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng I. Ôn hát: Mùa thu ngày khai trường HS ghi bài
GV đàn
GV hướng dẫn
GV ghi bảng
GV đàn
GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thuyết trình
và ghi bảng
GV thực hiện
GV ghi bảng
GV giới thiệu
GV thực hiện
GV hỏi
GV chốt ý
Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường
*Luyện thanh:
* Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng.
- Chia nhóm hát đối đáp và hoà giọng.
- Hướng dẫn hs hát đuổi ở đoạn 2 (nhóm 1 hát trước
nhóm 2 một ô nhịp) => GV chỉ huy bằng tay để hs trình
bày.
II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 1
Chiếc đèn ông sao (Trích)
- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để
các em nhớ lại.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách
- Từng nhóm đọc nhạc và đánh nhịp 2/4.
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và đánh
nhịp).
III. Âm nhạc thường thức:
1.Nhạc sĩ Trần Hoàn:
- Gọi 2 em đọc sgk/9
? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc
sĩ Trần Hoàn?
- Tên ksinh là Nguyễn Tăng Hích (Còn có bút danh khác
là Hồ Thuận An).
- Nguyên là bộ trưởng Bộ văn hoá thông tin.
- Các tác phẩm tiêu biểu: Sơn nữ ca; Lời ru trên nương
(1971); Lời người ra đi (1948); Mùa xuân nho nhỏ; Giữa
Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm (1981); Lời Bác dặn
trước lúc đi xa…
- Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh
về văn học nghệ thuật.
- Cho hs nghe một số trích đoạn các bài hát khác như:
Lời người ra đi; Giữa Mạc Tư Khoa…; Lời Bác dặn
trước lúc đi xa.
2. Bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ”
- Bài hát được nhạc sĩ Tần Hoàn phổ nhạc vào năm 1980
và được viết ở nhịp 6/8.
- Cho hs nghe bài hát 2 lần qua đĩa CD
? Nêu cảm nhận của em về bài hát “Một mùa xuân nho
nhỏ”? (Giai điệu của bài hát mềm mại, duyên dáng và
lắng đọng như khắc hoạ một mùa xuân với nhiều cảm
xúc chan chứa tình người).
HS l. thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS nghe và nhớ
lại
HS trình bày
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS trả lời
HS nghe và ghi bài
HS nghe và cảm
nhận
HS ghi bài
HS nghe
HS nghe
HS nêu cảm nhận
4.Củng cố :
- Cả lớp cùng hát đuổi bài hát mùa thu ngày khai trường
5.Dặn dò :
- GV nhắc nhở hs về nhà ôn lại bài hát, đọc nhạc- hát lời và đánh nhịp bài TĐN số 1
- Chuẩn bị bài cho học hát : Lí đĩa bánh bò ( Sưu tầm một số bài hát dân ca Nam bộ)
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
HỌC HÁT : LÍ DĨA BÁNH BÒ
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :
Hát đúng giai điệu của bài hát, làm quen với cách thể hiện tính chất vui tươi, dí dỏm của bài
hát
2.Kỹ năng : - Hát đúng những móc giật, luyến 4 âm
3.Thái độ : Qua bài hát hs hiểu biết thêm về dân ca Nam bộ.
II. Chuẩn bị :
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Lí dĩa bánh bò”
- Sưu tầm một số bài hát dân ca Nam bộ khác.
2. Chuẩn bị của hs: SGK, sưu tầm một số bài dân ca Nam Bộ
III. Tiến trình dạy học :
1.Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 1. Đọc nhạcvà đánh nhịp bài TĐN số 1
2. Nêu một vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Hoàn
3. Dạy b ài m ới:
GV giới thiệu vào nội dung bài học:
Việt Nam là một đất nước có một nền dân ca rất phong phú và đa dạng. Các em đã được nghe,
học một số bài hát dân ca trong kho tàng dân ca của dân tộc. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các
em một bài dân ca Nam bộ- bài hát “Lí dĩa bánh bò”
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV giới thiệu
Học hát: Lí dĩa bánh bò
Dân ca Nam bộ
* Giới thiệu bài hát.
? Dân ca là những bài hát như thế nào, do ai sáng tác?
? Những bài dân ca thường có giai điệu như thế nào?
HS ghi bài
HS nghe và ghi
nhớ
Rút kinh nghiệm sau dạy :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
GV hỏi
GV thực hiện
GV hỏi
GV thực hiện
GV đàn
GVđàn và h/dẫn
GV đệm đàn
Gv yêu cầu
GV hỏi
GV đàn và h/dẫn
- Gọi 2 hs đọc phần giới thiệu trong sgk/13.
*Nghe hát mẫu:
*N ội dung bài hát :
Bài hát thể hiện tình cảm mộc mạc trong sáng của c ô gái
tốt bụng dành cho anh học trò nghèo
*Chia câu:
? Bài hát có thể chia làm bao nhiêu câu? (4 câu)
* Luyện thanh: Đ ọc gam
*Tập hát từng câu:
- GV đàn chậm giai điệu câu 1 (3 lần), hs nghe và hát lại
theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1=> Nối câu 1 và câu 2
-Tập tương tự như vậy với các câu còn lại cho đến hết bài
* Đối với những lớp có khả năng hát tốt thì GV có thể
đệm đàn và hát cho các em nghe từ 3-4 lần sau đó cho
các em hát theo phần đệm => GV nghe và chỉnh sửa cho
hoàn chỉnh.
* Hát hoàn chỉnh cả bài
- GV đệm đàn tiết tấu 16 Beat- TP 85, dịch giọng -5 cho
hs trình bày hoàn chỉnh cả bài hát => GV nghe và sửa sai
(nếu có)
- Gọi một vài nhóm trình bày bài hát, nhóm khác nhận
xét => GV bổ sung.
* Củng cố:
? Nội dung bài hát nói lên điều gì? (Bài hát gợi lên hình
ảnh cô gái tốt bụng, thương anh học trò nghèo ở trọ, nên
giấu cha giấu mẹ mang đĩa bánh đến cho anh học trò.
Mặc dù lần đầu tiên làm việc này nên còn lúng túng, rụt
rè nhưng với tình thương chân thật, cô giá đã vượt lên sự
rụt rè để thực hiện mong muốn của mình).
* Trò chơi âm nhạc: ( Hoạt động nhóm)
- GV đàn vài nốt giai điệu của bài “Lí cây bông, Lí con
sáo Gò Công” cho hs sinh nghe và phát hiiện đó là bài
hát nào (Nhóm nào phát
Hiện nhanh và đúng sẽ ghi điểm chung cho cả nhóm)
HS trả lời
HS đọc sgk
HS nghe-
HS tr ả l ời
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS trình bày
HS thực hiện
HS trả lời
HS thực hiện
4.Củng cố : HS trả lời câu hỏi 1 trong sgk/ 13.
5.D ặn d ò :
-H ọc thu ộc l ời b ài h át
- Xem tr ước tiết 5 : Nh ạc lí, T ĐN s ố 2
Rút kinh nghiệm sau dạy :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
ÔN HÁT : LÍ DĨA BÁNH BÒ
NHẠC LÍ : GAM THỨ, GIỌNG THỨ
TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 2
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Nhận biết được cấu tạo gam thứ, giọng thứ
2.Kỹ năng :
Phân biệt được tính chất của giọng trưởng và giọng thứ.
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 2, kết hợp đánh đúng nhịp 3/4.
II. Chuẩn bị :
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 2
2.Chuẩn bị của hs:
- SGK, đọc nốt bài TĐN số 2.
- Kiểm tra lại kiến thức nhạc lí về Gam trưởng, giọng trưởng ở lớp 7
II. Tiến trình dạy học :
1.Ổn định lớp: Điểm danh
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình ôn hát)
3. Giới thiệu bài mới:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV đàn
GV yêu cầu
GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV ghi gam Am
GV hỏi
GV ghi bảng và
yêu cầu
GV thực hiện
GV nhấn mạnh
GV ghi bảng
GV hỏi
GV yêu cầu
GV hỏi
GV đàn
GV đàn
GV đàn và h/dẫn
I. Ôn hát: Lí dĩa bánh bò
Dân ca Nam bộ
* Luyện thanh: Đ ọc gam Cdur
*Ôn tập:
- GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát
- Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV nghe
và sửa sai cho các em
- Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện
được tính chất vui tươi,dí dỏm của bài hát
- Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv nhận
xét và cho điểm
II. Nhạc lí:
1. Gam thứ:
a. Ví dụ:
? Viết công thức của gam trưởng?
I II III IV V VI VII (I)
- GV viết gam La thứ và yêu cầu hs xác định khoảng
cách 1c và 1/2c của các bậc âm trong gam La thứ và cho
hs biết đó là công thức của gam thứ.
La Si Đô Rê Mi Fa Son (La)
? Gam La thứ là gì?
b. Khái niệm:L à h ệ th ống 7 bậc âm đư ợc s ắp xếp li
ền b ậc h ình thành d ựa tr ên công th ức cung v à nữa
cung
2. Giọng thứ:
a. Khái niệm: (SGK/ 14)
b. Ví dụ: GV cho hs nghe một vài bài hát được viết ở
giọng thứ: “Xuân về trên bản, Quê hương, Ca- chiu- sa”
để hs có cảm nhận về giọng thứ.
* Dấu hiệu để nhận biết ra bản nhạc viết ở giọng La thứ
là không có hoá biểu và kết thúc ở nốt la.
III. Tập đọc nhạc: TĐN số 2 – Trở về Su-ri-en-tô
(Trích)
Bài hát Italia
* Nhận xét:
? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nốt cao nhất và thấp nhất
đó là quãng mấy? (Nhịp ¾; Là- đố => quãng 10)
? Bài được viết ở giọng gì, vì sao? (Giọng La thứ - vì nốt
kết thúc là nốt la và không có hoá biểu).
* Đọc tên nốt nhạc:
* Chia câu:
? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? ( 4 câu- mỗi câu 2 ô
nhịp)
* Luyện gam Am
La si đô rê mi pha son lá – Lá son pha mi rê đô si la
*Tập đọc từng câu:
- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm
nhận.
- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc
nhẩm theo sau đó đọc theo đàn.
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS nghe
HS thực hiện
HS trình bày
HS ghi bài
HS thực hiện
HS xác định 1c và
½ c
HS trả lời
HS ghi bài và đọc
khái niệm
HS nghe- cảm
nhận
HS ghi nhớ
HS ghi bài
HS trả lời
HS đọc nốt
HS trả lời
HS l. thanh
HS nghe và cảm
nhận
HS nghe và đọc
nhạc
4.C ủng c ố :
- Nêu công thức của gam thứ, có những căn cứ nào để biết bài nhạc viết ở giọng La thứ?
5.Dặn dò :
- Chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạch và đánh nhịp.
- Chuẩn bị bài cho tiết sau : Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò Kéo Pháo
Rút kinh nghiệm sau dạy :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
ÔN HÁT : LÍ DĨA BÁNH BÒ
ÔN TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 2
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC
NHẠC SĨ HOÀNG VÂN VÀ BÀI HÁT HÒ KÉO PHÁO
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Thể hiện đúng tính chất vui tươi, dí dỏm của bài hát
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nghe và cảm
nhận về bài hát “Hò kéo pháo”.
2.Kỹ năng :
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 2, kết hợp đánh đúng nhịp ¾ .
- Nhận biết được một số tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân
3.Thái độ:
- Trân trọng những đóng góp của các nhạc sĩ Hoàng Vân
II. Chuẩn bị :
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 2
- Tư liệu về nhạc sĩ Hoàng Vân và một số tác phẩm khác của ông.
2.Chuẩn bị của hs: SGK, sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân
II. Tiến trình dạy học :
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ: Nêu khái niệm và công thúc của gam thứ,giọng thứ là gì? Căn cứ để xác
định giọng của bài hát?
3.D ạy bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn
GV ghi bảng
GV đàn
GV yêu cầu
I. Ôn hát: Lí dĩa bánh bò
Dân ca Nam bộ
* Luyện thanh:
* Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng.
- Chia nhóm hát lĩnh xướng và hoà giọng.
- Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát
lĩnh xương và hoà giọng.
II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 2
Trở về Su- ri- en- tô
2. Ôn tập:
- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để
các em nhớ lại.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách
- Từng nhóm đọc nhạc và đánh nhịp ¾
HS ghi bài
HS l. thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS nghe và nhớ
lại
GV yêu cầu
GV đàn và h/dẫn
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thuyết trình
và ghi bảng
GV thực hiện
GV ghi bảng
GV giới thiệu
GV thực hiện
GV hỏi
GV chốt ý
* Kiểm tra:
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và đánh
nhịp).
* Trò chơi âm nhạc:
Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và
nhận biết đó là câu nào và đọc lại nguyên vẹn câu nhạc
đó.
III. Âm nhạc thường thức:
1.Nhạc sĩ Hoàng Vân:
- Gọi 2 em đọc sgk/11
? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc
sĩ Hoàng Vân?
- Tên ksinh là Lê Văn Ngọ (Còn có bút danh khác là Y-
Na).
- Các tác phẩm tiêu biểu: Quảng Bình quê ta ơi; Bài ca
xây dựng; Tình ca Tây Nguyên; Hò kéo pháo; Em yêu
trường em; Ca ngợi Tổ quốc; …
- Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh
về văn học nghệ thuật.
- Cho hs nghe một số trích đoạn các bài hát khác như:
Em yêu trường em; Ca ngợi Tổ quốc; Tình ca Tây
Nguyên.
2. Bài hát “Hò kéo pháo”.
- Bài hát được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác vào năm 1954
khi ông được chứng kiến mọi diễn biến của chiến dịch
Điện Biên Phủ
- Cho hs nghe bài hát 2 lần qua đĩa CD
? Nêu cảm nhận của em về bài hát “Hò kéo pháo”? (Giai
điệu của bài hát hùng tráng, khoẻ mạnh cho chúng ta thấy
được những khó khăn gian khổ của những người chiến sĩ
Điện Biên năm xưa và những chiến công hiển hách của
quân và dân ta)
HS thực hiện
HS trình bày
HS nghe và thực
hiện
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS trả lời
HS nghe và ghi bài
HS nghe và cảm
nhận
HS ghi bài
HS nghe
HS nghe
HS nêu cảm nhận
4. Củng cố :
- HS trình bày lại bài TĐN số 2
5.Dặn dò :
- Về nhà học bài và ôn tập 2 bài hát và TĐN để kiểm tra 1 tiết.

Rút kinh nghiệm sau dạy :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
ÔN T ẬP
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :
- Ôn tập lại 2 bài hát Mùa thu ngày khai trường và Lí dĩa bánh bò.
- Ôn lại các kiến thức nhạc lí đã học và vận dụng tốt các kiến thức đó vào bài học.
2.Kỹ năng :
- Hát chính xác giai điệu và đúng sắc thái 2 bài hát
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 1-2, kết hợp đánh đúng nhịp.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 1-2
2. Chuẩn bị của HS: SGK ôn tập các bài đã học.
III. Tiến trình dạy học :
1. Ổn định lớp: Điểm danh
2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra 15’
Thế nào là gam thứ, giọng thứ, em hãy nêu công thức của gam thứ ? cho ví dụ về các bài hát,
TĐN được viết ở giọng thứ mà em biết ?
3. Ôn tập:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn
GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV hỏi
GV ghi bảng
GV hỏi
GV hỏi
GV h/dẫn
GV kết luận
GV ghi bảng
GV thực hiện
I. Ôn hát:
* Luyện thanh:
* Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát tập thể mỗi bài từ 1-2 lần
- Hướng dẫn ôn tập theo nhóm
- Kỉêm tra 1 vài cá nhân
II. Ôn nhạc lí
1. Gam thứ
? Nêu khái niệm và công thức của gam thứ?
I II III IV V VI VII (I)
2. Giọng thứ, giọng Am.
? Nêu khái niệm của giọng thứ, viết công thức của giọng
Am
La si đô rê mi pha son (la)
? Từ công thức của giọng thứ, em hãy viết công thức của
giọng Em và cho biết giọng Em hoá biểu có dấu gì?
Mi Pha
#
son la si đô rê mi
=> Giọng Em hoá biểu có 1 dấu thăng.
III. Ôn tập TĐN
- GV cho hs nghe lại giai điệu từng bài TĐN để các em
nhớ lại
- Hướng dẫn hs ôn tập từng bài.
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS trả lời
HS ghi bài
HS trả lời
HS trả lời
HS thực hiện
HS ghi nhớ
HS ghi bài
HS nghe
GV h/dẫn
GV yêu cầu
- Ôn luyện theo từng nhóm- đọc nhạc và đánh nhịp- đọc
nhạc và gõ phách.
- Kiểm tra một vài cá nhân
HS thực hiện
Hs lên ktra
4. Củng cố:
- HS trình bày lại bài TĐN số 1-2
5.Dặn dò :
- Về nhà học bài và chuẩn bị nội dung cho tiết học sau.
Rút kinh nghiệm sau dạy :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
KIỂM TRA 1 TIẾT
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :
- Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh một cách cơng bằng và khách quan.
2.Kỹ năng :
- Rèn luyện kĩ năng hát đơn ca,song ca đọc nhạc và đánh nhịp
II. Chuẩn bị :
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Phổ biến trước cho hs biết vềnội dung và hình thức kiểm tra
- Sách giáo khoa.
2.Chuẩn bị của hs: - Sách giáo khoa, ơn bài.
II. Tiến trình kiểm tra :
1.Ổn định lớp:
2.Ki ểm tra bài cũ :
3.D ạy bài mới : Ki ểm tra
HĐ của GV NỘI DUNG HĐ của HS
GV ghi bảng
GV gọi tên và
ghi điểm
Kiểm tra 1 Tiết
* Kiểm tra thực hành : 10 điểm
+ Luyện thanh – khởi động giọng
+ Tiến hành kiểm tra như đã hướng dẫn cho học sinh
- Gọi nhóm 3 hoặc 4 em lên trình bày bài hát
Và tập đọc nhạc ( học sinh có thể tự chọn nhóm )
- Học sinh tự giới thiệu bài hát và hát, sau đó đọc nhạc
theo yêu cầu của giáo viên
+ Lần lượt kiểm tra hết cả lớp
* Thang điểm :
- Thuộc lời, hát đúng giai điệu, hát to, rõ ràng, diễn
cảm ( 6 điểm )
- Đọc nhạc đúng tên nốt, đúng cao độ, đúng tiết tấu ( 4
điểm)
- Hát đúng giai điệu nhưng chưa thuộc lời ( - 1 điểm )
HS thực hiện
HS thực hiện
4. Củng cố, dặn dò :
- Động viên, khích lệ học sinh cố gắng hơn để học kỳ 1 đạt được kết quả cao
- Xem trước bài “ Tuổi hồng ”
Rút kinh nghiệm sau dạy :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
HỌC H ÁT : TUỔI HỒNG
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Tuổi hồng”.
2.Kỹ năng :
- Biết hát liền tiếng, hát nẩy và thể hiện được tiết tấu đảo phách
3.Thái độ : - Qua bài hát giáo dục các em biết giữ gìn sự trong sáng của tuổi hồng; cố gắng học
giỏi,làm việc tốt và biết ước mơ vươn tới tương lai tươi đẹp.
II. Chuẩn bị :
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Tuổi hồng”.
- Sưu tầm một số bài hát khác của nhạc sĩ Trương Quang Lục.
2.Chuẩn bị của hs: SGK, Sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục viết cho thiếu
nhi.
II. Tiến trình dạy học :
1.Ổn định lớp: Điểm danh
2.Kiểm tra bài cũ : Không thực hiện
3.Dạy bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
Những ngày tháng cắp sách đến trường là khoảng thời gian thật hồn nhiên, trong sáng. Chúng ta
hay gọi khoảng thời gian đó bằng những từ thật đáng yêu như tuổi xanh, tuổi hồng, thời mực
tím,…Những bài hát viết về đề tài này thường để trong lòng các em những cảm xúc thật đẹp.
Nhạc sĩ Trương Quang Lục có 2 bài hát để chúng ta nhớ mãi về chuỗi kỉ niệm trong những ngày
ngồi trên ghế nhà trường, đó là bài Màu mực tím và
Tuổi hồng. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em bài hát Tuổi hồng. (Cho hs nghe trích đoạn bài
hát Màu mực tím)
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV giới thiệu
GV ghi bảng
GV yêu cầu
*Học hát: Tuổi hồng
Nhạc và lời: Trương Quang Lục
- Giới thiệu tác giả, bài hát.
Tác giả: - Nhạc sĩ Trương Quang Lục sinh ngày
25/02/1933, quê ở thị xã Tinh Khê, Sơn Tịnh, Quảng
Ngãi. Là họi viên hội nhạc sĩ VN đồng thời là hội viên hội
nhà báo VN.
- Là cán bộ Miền nam tập kết ra Bắc năm 1954, ông vào
học trường Đại học Bách khoa , sau đó làm kĩ sư hoá chất
tại nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao và có nhiều ca khúc
rất hay như: Vàm cỏ đông, Trái đát này là của chúng em,

Bài hát:
- HS đọc sgk/ 21
- Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát
Ca ngợi vẻ đẹp của tuổi thơ, diễn tả niềm vui hạnh phúc,
tương lai tươi sáng của thiếu nhi trong cuộc sống hôm nay
HS ghi bài
HS nghe và
ghi nhớ
HS ghi bài
HS đọc sgk
GV thực hiện
GV thực hiện
GV đàn
GVđàn và h/dẫn
GV hướng dẫn
GV đệm đàn
Gv yêu cầu
* Nghe hát mẫu: gv hát trọn vẹn bài hát
* Phân tích :
? Bài viết ở nhịp mấy ?4/4
?Sử dụng kí hiệu gì ? Dấu quay lại, khung thay đổi
- Chia đoạn, chia câu: 2 đoạn
- Đoạn 1: Từ đầu đến rực lên ( 4 câu)
- Đoạn 2: Còn lại (2 câu)
* Luyện thanh: Đọc gam D dur
* Tập hát từng câu:
- Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát nhẩm
theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả lớp hát
theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2
- Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2 cho hết đoạn
1.
- Hát thuần thục đoạn 1
- Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1=> Nối cả 2 đoạn.
- Hát thuần thục lời 1.
- Gọi 1-2 hs hát tốt hát lời 2
- Cả lớp hát lời 2
* Hát đầy đủ cả bài:
- Chia ½ lớp hát lời 1, ½ lớp hát lời 2 sau đó đổi ngược lại.
- Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm
* Hát hoàn chỉnh cả bài:
- Chọn tiết tấu Cha cha TP 120 đệm đàn cho hs hát.
- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
HS nghe- cảm
nhận
HS l. thanh
HS thực hiện
HS thực hiện
HS trình bày
HS thực hiện
4. Củng cố :
- Hs trình bày lại bài hát theo nhóm.
5.Dặn dò :
- Về nhà học thuộc lời và đọc nốt bài TĐN số 3.
Rút kinh nghiệm sau dạy :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
ÔN H ÁT : TUỔI HỒNG
NH ẠC L Í : GI ỌNG SONG SONG, GI ỌNG LA TH Ứ HO À THANH
TẬP ĐỌC NH ẠC : TĐN SỐ 3
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Biết trình bày bài hát theo một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, lĩnh xướng, hát đối
đáp…
- Biết được thế nào là giọng song song, giọng la thứ hoà thanh
2.Kỹ năng :
- Nhận biết hai giọng song song thường gặp
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 3 kết hợp đánh đúng nhịp ¾ .
II. Chuẩn bị :
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 3
2.Chuẩn bị của hs: SGK, xem trước nội dung bài học, đọc nốt bài TĐN số 3.
III. Tiến trình dạy học :
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình ôn hát)
3.D ạy bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV đàn
GV yêu cầu
GV yêu cầu
GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV thực hiện
I. Ôn hát: Tuổi hồng
Nhạc và lời: Trương Quang Lục
*Luyện thanh:
*Ôn tập:
- Cho hs nghe lại giai điệu của bài hát để các em so sánh
và sửa những chỗ chưa chính xác.
- Cả lớp ôn tập lại bài hát, GV nghe và sửa sai ( nếu có).
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát => Gv chỉ ra
những chỗ các em hát chưa chính xác và hướng dẫn các
em sửa sai.
- Một hs nam và 1 hs nữ hát lĩnh xướng đoạn 1- đoạn 2
cả lớp hát hoà giọng.
- Đoạn 1- 1 hs hát lĩnh xướng, đoạn 2 cả lớp hoà giọng.
* Kiểm tra:
Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát=> Gv nhận
xét và cho điểm.
II. Nhạc lí:
1. Giọng song song:
- Lấy ví dụ về cặp giọng C và Am.
? Hai giọng trên có chung điểm gì và khác nhau điểm
gì? (Chung hoá biểu, khác âm chủ)
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS nghe
HS trình bày
HS thực hiện
HS trình bày
HS ghi bài
HS theo dõi
GV hỏi
GV kết luận
GV ghi bảng
GV ghi bảng
GV thực hiện
GV hỏi
GV kết luận
GV ghi bảng
GV ghi bảng
GV hỏi
GV yêu cầu
GV thực hiện
Gv đàn
GV đàn
GV đàn
GV đệm đàn và
hướng dẫn
GV đệm đàn và
h/dẫn
=>Đó là cặp giọng song song
• Giọng song song là 1 giọng trưởng và 1 giọng
thứ có chung hoá biểu nhưng khác âm chủ.
2. Giọng La thứ hoà thanh:
- Gv ghi gam Am và Am hoà thanh
? Hai giọng trên có đỉêm gì khác nhau và giống nhau?
(Cùng có âm chủ là âm La, một giọng có nốt son thăng
bất thường)
? Âm son là âm bậc mấy của giọng Am?(Âm bậc 7).
=>Giọng có nốt son
#
bất thường là giọng Am
hoà thanh.
* Giọng Am hoà thanh có âm bậc 7 tăng lên ½ cung.
III. Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót (Trích)
Nhạc Balan
Lời Việt: Anh Hoàng
*Nhận xét:
? Bài TĐN viết ở nhịp nào, có sử dụng những kí hiệu
gì? ( Nhịp ¾ , Dấu hoá bất thường- son
#
)
? Bài được viết ở giọng gì? ( La thứ hoà thanh).
?Trường độ gồm những hình nốt nào? Đen, trắng, đơn,
kép
?Cao độ gồm những nốt nào? Sol, la, si, đ ô, r ê, mi
* Đọc tên nốt nhạc của bài.
* Chia câu: 2 câu mỗi câu 4 ô nhịp
* Đọc gam La thứ hoà thanh
La si đô rê mi pha son
#
(la)
*Tập đọc từng câu:
- Cho hs nghe giai điệu của bài TĐN
- GV đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 2-3 lần cho hs
nghe,yêu cầu các em đọc nhẩm theo sau đó gọi một vài
cá nhân đọc => Cả lớp cùng đọc kết hợp gõ phách nhẹ
nhàng.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1 => Nối câu 1 với câu
2=> Đọc thuần thục cả 2 câu.
- Trong khi hướng dẫn hs tự đọc nhạc hoà với tiếng đàn,
GV cần chú ý nghe để phát hiện và sửa sai kịp thời cho
các em.
- Tập đọc theo từng nhóm kết hợp gõ phách.
*Ghép lời ca:
-Chia lớp thành 2 nửa: 1 đọc nhạc và gõ phách- 1 hát lời
và gõ tiết tấu sau đó đổi ngược lại.
- Cả lớp hát lời kết hợp đánh nhịp ¾ .
*Trình bày hoàn chỉnh cả bài:
- GV đệm đàn (Ttấu Valse – TP 100) – hs đọc nhạc, hát
lời ca và đánh nhịp ¾ khoảng 2-3 lần.
HS trả lời
HS ghi bài và đọc
khái niệm
HS ghi bài
HS trả lời
Hs ghi bài
HS ghi bài
HS trả lời
HS đọc tên nốt
HS theo dõi
HS đọc gam Am
hoà thanh
HS nghe và cảm
nhận
HS nghe và đọc
nhạc
HS thực hiện
HS thựcc hiện
GV đệm đàn và
h/dẫn Hs luyện đọc và
đánh nhịp
4. C ủng c ố:
- Tìm 2 cặp giọng song song có 2 dấu # và 2 dấu b
5.D ặn d ò :
- GV nhắc nhở hs về nhà ôn lại bài hát, đọc nhạc- hát lời và đánh nhịp bài TĐN số 3
- Chép TĐN số 3 vào vở
- Chuẩn bị bài cho tiết sau.
Rút kinh nghiệm sau dạy :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tuần : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn :
Tiết :  Ngày dạy :
ÔN H ÁT : TUỔI HỒNG
ÔN TẬP ĐỌC NH ẠC : TĐN SỐ 3
ÂNTT : NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỄU VÀ BÀI HÁT BÓNG CÂY KƠ- NIA
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Thể hiện đúng tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nghe và
cảm nhận về bài hát “Bóng cây Kơ- nia”.
2.Kỹ năng :
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 3, kết hợp đánh đúng nhịp ¾ .
- Nhận biết được những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điễu
- II. Chuẩn bị :
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 3
- Tư liệu về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và một số tác phẩm khác của ông.
2. Chuẩn bị của hs:
- SGK, tìm 1 số bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết cho thiếu nhi.
III. Tiến trình dạy học :
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ : Đan xen trong giờ dạy
3. Dạy bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn
GV ghi bảng
GV thực hiện
GV h/dẫn
GV yêu cầu
I. Ôn hát: Tuổi hồng
Nhạc và lời: Trương Quang Lục
*Luyện thanh:
*Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng.
- Chia nhóm hát lĩnh xướng và hoà giọng.
- Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát
lĩnh xướng và hoà giọng.
II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 3
Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót
* Ôn tập:
- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để
các em nhớ lại.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách
- Từng nhóm đọc nhạc và đánh nhịp ¾
* Kiểm tra:
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và
đánh nhịp).
* Trò chơi âm nhạc:
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS nghe
HS thực hiện
HS lên ktra
GV h/dẫn
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thuyết trình
GV thực hiện
GV ghi bảng
GV giới thiệu
GV thực hiện
GV hỏi
Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và
nhận biết đó là câu nào và đọc lại nguyên vẹn câu nhạc
đó.
- GV gõ tiết tấu 1 tiết nhạc bất kì cho hs phát hiên đó là
tiết tấu của tiết nhạc nào và gõ lại.
III. Âm nhạc thường thức:
1.Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu:
- Gọi 2 em đọc sgk/24
? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc
sĩ Phan Huỳnh Điểu?
- Ông sinh năm 1924 ở Đà Nẵng- có bút danh khác là
Huy Quang
- Ông sáng tác âm nhạc từ trước năm 1945, ông tthành
ông trong cả ca khúc viết cho thiếu nhi và người lớn.
- Đặc điểm âm nhạc của ông là trau chuốt, trữ tình,
mang hơi thở của thời đại và đậm đà bản sắc dân tộc.
- Các tác phẩm tiêu biểu: Đoàn vệ quốc quân; Những
ánh sao đêm; Bóng cây Kơ- nia; Thuyền và biển; Hành
khúc ngày và đêm; Cuộc đời vẫn đẹp sao; Sơi, nhớ sợi
thương; Nhớ ơn Bác; Đội kèn tí hon; Những em bé
ngoan; …
- Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí
Minh về văn học nghệ thuật.
- Cho hs nghe một số trích đoạn các bài hát khác như:
Đoàn vệ quốc quân; Hành khúc ngày và đêm; Đội kèn tí
hon; Nhớ ơn Bác.
2. Bài hát “Bóng cây Kơ- nia”.
- Bài hát được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1971 - - Cho hs
nghe bài hát 2 lần qua đĩa CD
? Nêu cảm nhận của em về bài hát “Hò kéo pháo”?
(Giai điệu của bài hát nhẹ nhàng, tình cảm phản ánh
đúng tâm trạng của cả đồng bào miền Nam đang hướng
ra miền Bắc chờ đợi người thân của mình trở về giải
phóng quê hương)
HS t/gia trò chơi
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS trả lời
HS nghe và ghi bài
HS nghe và cảm
nhận
HS ghi bài
HS nghe
HS nêu cảm nhận
4. Củng cố : HS trình bày lại bài TĐN số 3
5.D ặn d ò : Về nhà đọc bài đọc thêm Hát ru, học bàivà chuẩn bị bài cho tíêt sau.
Rút kinh nghiệm sau dạy :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

HỌC HÁT : HÒ BA LÍ
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức :- Biết và thuộc một điệu hò quen thuộc của Quảng Nam
- Hiểu “Hò” là một loại dân ca độc đáo của dan tộc ta, biết đặc điểm của hò và cách thể hiện.
2.Kỹ năng : Hát đúng luyến 3âm, luyến 2âm
3.Thái độ : Yêu những làn diệu dân ca của quê hương
II. Chuẩn bị :
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Hò ba lí”
- Sưu tầm một số điệu hò khác trong kho tàng dân ca VN.
2. Chuẩn bị của hs: .SGK, Sưu tầm các điệu hò trong dân ca.
III. Tiến trình dạy học :
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ : Đan xen trong giờ dạy
3.Dạy bài mới :
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV hỏi
GV yêu cầu
GV hỏi
GV hỏi
GV đàn
GV thực hiện
GV đàn và h/dẫn
I.Học hát: Hò ba lí
Dân ca Quảng Nam
1. Giới thiệu bài hát.
? Dân ca là những bài hát như thế nào, do ai sáng tác?
- Gọi 2 hs đọc phần giới thiệu trong sgk/28
? Hò là gì ? chúng ta có những diệu hò nào ?
2.Nội dung bài hát ?
Đọc lời bài hát
Nội dung bài hát là gì ?
Lạc quan yêu đời, yêu lao động của người nông dân
Phân tích bài :
Bài viết ở nhịp mấy ?
Nhịp đầu tiên là nhịp gì ?
- Chia câu: Chia làm 4 câu
+Câu 1 : Ba lí……… tình tang
+ Câu 2 : Trèo lên…… khoai lang
+ Câu 3 : Ba lí ……….tình tang
+ Câu 4 : Còn lại
- Hát mẫu : GV hát trọn vẹn bài hát
- Luyện thanh: Đọc gam C dur
- Tập hát từng câu:
- GV đàn chậm giai điệu câu 1 (2- 3 lần), hs nghe và hát
lại theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1=> Nối câu 1 và câu 2
- Tiến hành dạy theo lối móc xích với đến hết bài
- Chú ý ;
+ Giup các em hát đúng luyến 3 âm, luyến 2 âm
+ Đúng cao đô những các từ “ tình tang, tang tình “
GV ghi bài
HS trả lời
HS đọc lời
HS trả lời
HS trả lời
HS l. thanh
HS nghe
HS nghe và hát
lại
Tuần :
Tiết :
Ngày soạn :
Ngày dạy :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×