Tải bản đầy đủ

Giáo án bài kiểm tra cuối kỳ

Tiết 46
TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Giáo viên trả bài kiểm tra nêu nhận xét và sửa sai cho học sinh
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TIẾT 42
CÂU1
CÂU2
CÂU3
CÂU4
CÂU5
CÂU6
CÂU7
CÂU8
a
b
d
a
a
b
c
d
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
CÂU9
a) 1 đ5
2
1 2x x x− + = −
(1)

x
2
-x+1= x
2
-4x+4

3x = 3

x=1
Thử lại :thay vào (1) ta có x=1không thỏa mãn
Kết luận: phương trình (1) vô nghiệm
0,5
0,25
0, 5
0,25
b) 2 đ
2
3 3
x x m
x x
− +
=
+ −
(1)
Với điều kiện
x ≠
-3 và


x ≠
3
(1)

x
2
-5x+6= x
2
+(3+m)x+3m


(m+8)x=6-3m (2)
Với m=-8 ,(2) vô nghiệm

(1) vô nghiệm
Với m

-8; (2) có nghiệm duy nhất x=
6 3
8
m
m

+
(*)
(*)là nghiệm của (1)

6 3
8
m
m

+

-3 và
6 3
8
m
m

+

3


m

-3
Kết luận:m

-3 và m

-8 phương trình (1) có nghiệm duy
nhất:x =
6 3
8
m
m

+
m=-3 hoặc m=-8 phương trình (1) vô nghiệm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0, 5
0,25
Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng
CÂU10
a)1 đ5
2
1
mx y m
x my m
+ =


+ = +

Ta có D=m
2
-1=(m+1)(m-1)
D
x
=2m
2
-m-1=(m-1)(2m+1)
D
y
=m(m-1)
Hệ có nghiệm duy nhất

D

0

m

±
1
0,25
0,25
0,25
0, 5
b)1đ Khi đó nghiệm duy nhất của hệ là (x;y)
Với x=
2 1 1
2
1 1
m
m m
+
= −
+ +
y=
1
1
1 1
m
m m
= −
+ +
Để nghiệm duy nhất của hệ là nghiệm nguyên với m nguyên

(m+1 ) là ước của 1

m+1=
±
1

m=0 hoặc
m=-2
Kết luận: m=0;m=-2
0,25
0,25
0,25
0,25
Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×