Tải bản đầy đủ

chuyen chuc phan su den Tan Vien


Nguyễn Dữ

I. TIỂU DẪN
1.Tác giả
- Nguyễn Dữ (? - ?) sống ở thế kỷ XVI.
- Quê: xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân (Thanh Miện),
Hải Dương.
- Xuất thân trong một gia đình khoa bảng.
- Từng đi thi đỗ và làm quan. Sau đó lui về ở ẩn.
- Là học trò giỏi của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Tác phẩm “Truyền kì mạn lục”.
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

I. TIỂU DẪN
2. Tác phẩm:
a. Thể loại truyền kì
- Có nguồn gốc từ Trung Quốc, truyền
vào Việt Nam khoảng cuối thế kỷ XV,
đầu thế kỷ XVI.
- Trong truyện truyền kỳ, thế giới con

người và thế giới cõi âm với những
thánh thần, ma q có sự tương giao ->
là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn.
- Đằng sau những tình tiết hoang đường
là những vấn đề cốt lõi của hiện
thực cũng như quan niệm và thái độ
của tác giả.
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

I. TIỂU DẪN
2. Tác phẩm:
b) Truyền kì mạn lục:

Viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện.

Ra đời vào nửa đầu thế kỷ XVI.

Hầu hết ở thời Lý, Trần, Hồ, Lê sơ và đề có yếu tố hoang
đường.

Thể hiện số phận bất hạnh của người phụ nữ, đề cao tinh
thần dân tộc, phẩm chất của người trí thức.


I. TIỂU DẪN
2. Tác phẩm:
c)“Chuy n ch c Phán sự đền Tản Viên”:ệ ứ

Xuất xứ: trích “Truyền kì mạn lục”.

Tóm tắt truyện:
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

Mở truyện
Lai lịch và hành động đốt đền của Ngô
Tử Văn
Thân
truyện
-
Cuộc gặp gỡ với hồn ma tên tướng giặc.


-
Gặp gỡ với Thổ thần
-
Tử Văn bị bắt xuống Âm phủ và cuộc
đối chất dưới Minh ti
-
Thắng lợi trở về và nhậm chức Phán sự
Kết truyện
Người quen cũ gặp xe quan Phán sự và
lời bình của tác giả


Đoạn 1: Từ đầu đến “… không
cần gì cả”: Giới thiệu Tử Văn và
hành động đốt đền.

Đoạn 2: “Đốt đền xong… tan tành
như cám vậy”: Hành động kiên
quyết vạch mặt bọn gian tà của
Tử Văn.

Đoạn 3: Đoạn còn lại: Tử Văn
nhận chức phán sự và lời bình
của tác giả.

Bố cục:
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

I
I
II/ Đọc hiểu
1/ Hình tượng nhân vật Ngơ Tử Văn
Được giới thiệu theo phương pháp truyền thống của
văn học trung đại.
Tên: Soạn
Quê quán: Yên Dũng, Lạng
Giang
Tính tình: khảng khái, nóng nảy,
cương trực
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

Hành động đốt đền
Trước khi đốt đền:
Khi đốt đền:
Dứt khoát, mạnh me.õ
Cầu mong được sự ủng hộ của
trời đất.
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

Hành động đốt đền
Đền là nơi thờ cúng
rất thiêng liêng
Tử Văn là người có học,
có hiểu biết
ĐỀN
MIẾUCHÙA
ĐÌNH


Nguyên nhân đốt đền:
Trong làng có một ngôi đền
rất linh thiêng
Bò hồn tên tướng giặc
Bắc triều chiếm giữ và
quấy phá dân lành
Tử Văn tức giận


Thái độ của Tử Văn sau khi đốt đền:
Với hồn ma tên tướng giặc
Với thổ công
Bình thản,
không xem ra gì
Kinh ngạc, tôn trọng,
cảm thông
Tử Văn ý thức rất rõ việc mình làm,
can đảm đối đầu với kẻ ác.

nghóa sự xuất hiện của thổ công:

Giải thích rõ sự việc, đưa câu chuyện
phát triển cao hơn

Phản ánh thực tế các đền xung quanh đều ăn
của đút, bao che kẻ ác

Người làm việc tốt sẽ được đồng tình

Tử Văn trong buổi xử kiện

Quang cảnh Minh ty:
m u, rùng rợn

Thái độ đối xử với Tử
Văn của bọn q đòa
ngục và Diêm Vương
Đe dọa, vu cáo, sỉ nhục

Thái độ đối đáp
của Tử Văn
Kiên quyết, cứng cỏi, không chòu
nhún nhường
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

Chính (Thiện) Tà (ác)
Tử Văn -Tên giặc phương Bắc họ Thơi
Thổ cơng -Sè ®«ng quan lại đỊu ăn của đút.
Diêm Vương phán quyết (Mắng các phán quan, trị
tà, tha Tử Văn)
Chính cuối cùng tất thắng tà.
Tương quan chính - tà
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN


nghóa việc Ngô Tử Văn nhận chức phán
sự đền Tản Viên:

Sự thưởng công xứng đáng cho người chính
trực, dũng cảm.

Khích lệ mọi người dũng cảm chống lại cái xấu,
cái ác.

Sự bất tử hoá khát vọng chính nghóa, công lí của
con người.
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

Lời bình của truyện
Thể hiện quan niệm của tác giả về kẻ
só: cứng cỏi, cương trực, có dũng khí,
phải chống cái xấu, cái ác để bảo vệ
công lí và sẽ được phần thưởng xứng
đáng.
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

III.Tổng kết

Nội dung: Đề cao tinh thần khảng khái,
cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác,
trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn – một người
trí thức nước Việt. Đồng thời thể hiện niềm
tin công lí, chính nghóa nhất đònh sẽ chiến
thắng gian tà.

Nghệ thuật: kể chuyện lôi cuốn, giàu kòch
tính; xây dựng nhân vật sắc nét; sử dụng
nhiều yếu tố kì ảo.
CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

NUÙI TAÛN VIEÂN

ÑEÀN TAÛN VIEÂN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×