Tải bản đầy đủ

Công tác chỉ đạo và quản lí UNCNTT trong trường tiểu học

Đề tài:
Người thực hiện : ......
Chức vụ : Hiệu trưởng
03/2008
PHẦN A : MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
- Sự phát triển như vũ bảo của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành
tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc vận dụng CNTT
vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực : Thông tin được cập
nhật nhanh chóng và chính xác, việc quản lý nhân sự, chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học.
Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo
hướng hội nhập, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2007 – 2008, trường TH Hồ Văn
Cường đã áp dụng những ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng
dạy nhằm đổi mới quá trình quản lý và phương pháp dạy học.
PHẦN B : NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN :
1. Cơ sở lí luận :
- Quán triệt và thực hiện tinh thần văn bản 896/BGDĐT – GDTH ngày 13/02/2006 và
hướng dẫn số 8232/BGDĐT – GDTH của BGD&ĐT : tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý,
khuyến khích và động viên đội ngũ sử dụng CNTT trong quá trình giảng dạy, tập trung chỉ
đạo đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới cách soạn giáo án, góp phần đem lại cho học

sinh những giờ dạy thật sự bổ ích và sinh động. Có thể nói việc vận dụng những ứng dụng
của CNTT đa đem lại những hiệu quả đáng khích lệ trong quá trình quản lý và giảng dạy tại
trường TH Hồ Văn Cường trong năm 2007 – 2008.
2. Cơ sở thực tiễn:
- Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, việc vận dụng CNTT đã tạo ra một
phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách và báo cáo. Trong quá trình đổi
mới phương pháp dạy học, nếu chúng ta có sự cân nhắc và chọn lựa nội dung kiến thức cần
truyền thụ cho học sinh hợp lý thì giáo án điện tử là một trong những hình thức đổi mới hiệu
quả. Trước tình hình này, trong nhiều năm qua được sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP.HCM,
Phòng giáo dục quận Tân Phú đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cho
đội ngũ CBQL và giáo viên những kỹ năng cơ bản để vận dụng CNTT vào quản lý và giảng
dạy như : Tin học A, Microsoft, Intel, PIL... Qua các lớp tập huấn này, trình độ tin học,
phương pháp quản lý và giảng dạy của đội ngũ CBQL, giáo viên đã từng bước được nâng lên
rõ rệt. Tất cả đội ngũ đều nhận thấy việc áp dụng những thành tựu CNTT vào qúa trình thực
hiện nhiệm vụ giáo dục là một việc làm vô cùng cần thiết và hợp lý.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Vận dụng CNTT vào quá trình chỉ đạo và quản lý nhà trường:
- Ngay từ đầu năm học, BHG nhà trường đã quán triệt với đội ngũ tinh thần làm việc :
Mọi bộ phận cần ứng dụng những kỹ năng đã được tập huấn về CNTT để thực hiện hiệu quả
công tác của mình. Trong các buổi họp HĐGD để triển khai những nội dung trọng tâm trong
tháng, BGH đều thực hiện dưới hình thức trình chiếu để GV dễ theo dõi, nắm bắt đồng thời
rút ngắn thời gian hội họp. các bộ phận có thể gởi kế hoạch tổ chức hoạt động của bộ phận do
mình phụ trách cho BGH thông qua địa chỉ mail. Sau đó BGH sẽ góp ý và bổ sung những
thiết sót để bộ phận hoàn chỉnh kế hoạch.
- BGH công khai địa chỉ mail để khi cần, giáo viên có thể chủ động liên hệ, trao đổi
công việc. qua việc thực hiện trao đổi thông tin, BGH đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng
của một số giáo viên, qua đó đã động viên và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của giáo
viên trong quá trình giảng dạy, công tác. Từ đó phần nào giải tỏa những khó khăn, khúc mắt
từ phía giáo viên, đồng thời tạo cho đội ngũ có sự tin tưởng hơn đối với BGH nhà trường.
- Được sự chỉ đạo và tập huấn của PGD, nhà trường đã thành lập ban quản trị
WEBSITE với những thành viên tích cực, thường xuyên đưa tin về những hoạt động của nhà
trường. trong quá trình thực hiện công tác quản trị mạng, các thành viên đều từng bước cải
tiến những thông tin và hình ảnh trên website sao cho ngày càng kịp thời và hiệu quả. Chính
qua trang web này, đội ngũ giáo viên tại trường và BLĐ ngành GD đã có những thông tin cụ
thể về tất cả các mảng hoạt động của nhà trường : chính quyền, chuyên môn, công đoàn, chi
đoàn, đội, hội CMHS...
- Về quản lý nhân sự và thực hiện thông tin 2 chiều:
Hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu bộ phận văn thư thu thập những thông tin về
giáo viên để cập nhật kịp thời vào hồ sơ cá nhân trong chương trình quản lý cán bộ. Sử dụng
những hiệu quả của chương trình để nhanh chóng phục vụ công tác thống kê, báo cáo theo
yêu cầu của Sở, Phòng...
Ngoài ra, bộ phận văn thư cũng thường xuyên truy cập WEBSITE để kịp thời nắm bắt những
văn bản chỉ đạo, kế hoạch, các hoạt động theo lịch công tác của PGD... để BGH, các bộ phận
trong nhà trường chủ động thực hiện công việc của mình.
Hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo các bộ phận truy cập mạng internet để lấy những thông tin
cần thiết, phục vụ cho nhu cầu của nhà trường: ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm trong tháng,
tranh ảnh phục vụ cho việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, thực hiện tuyên truyền cho cuộc
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đối với các bộ phận trong nhà trường như : TV-TB, tài chính – kế toán, công đoàn, chi đoàn,
đội cũng đẩy mạnh việc vận dụng CNTT vào quá trình thực hiện công việc để tiết kiệm được
thời gian mà hiệu quả lại tích cực (Soạn thảo văn bản, kế hoạch hoạt động, thể hiện chứng từ,
sổ sách...) Nhận thức được những tiện ích mà CNTT đã mang lại trong công việc, các bộ phận
như : Công đoàn, Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP HCM là những bộ phận chủ động và
thường xuyên UDCNTT vào quá trình công tác và đã đạt được những hiệu quả nhất định.
Đối với công đoàn: Việc tổ chức tuyên truyền về TTCT và công tác tuyên huấn cho đội ngũ
thường xuyên được triển khai và phổ biến dưới dạng trình chiếu : quy chế dân chủ cơ sở, tổ
chức đố vui nhân các ngày lễ như : 20/10, 08/03...
Đối với chi đoàn: Thường xuyên truy cập mạng internet để lấy những hình ảnh và thông tin
về Bác Hồ để thực hiện tốt nhật ký “Hành trình theo chân Bac!”, tìm hiểu thông tin về gương
anh hùng qua các thời kỳ, tổ chức đố vui bằng hình thức câu hỏi trắc nghiệm qua các slide
nhân kỷ niệm ngày truyền thống sinh viên học sinh 09/01 tại công viên Hoàng Văn Thụ.
Đối với hoạt động Đội: Được sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, TPT Đội vừa là thành
viên tham gia quản trị website của trường, vừa thường xuyên tra cứu vào các trang WEB trên
mạng để lấy những thông tin thực hiện cho công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học
sinh: Tìm hiểu về ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm trong tháng để sinh hoạt với học sinh vào
mỗi thứ hai hàng tuần, thực hiện bảng tin đoàn – đội với những nội dung thiết thực như: đố
vui ATGT, góc thư giãn; thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ; những mẩu chuyện về bác; sưu
tập thơ, văn nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, 20/11...
Đối với BGH: Trong năm học này, việc tổ chức triển khai, báo cáo các hoạt động của nhà
trường cho đội ngũ đều có UDCNTT: thực hiện việc lồng ghép những hình ảnh, tư liệu, đoạn
phim với nội dung báo cáo để tránh mất thời gian mà hiệu quả lại thuyết phục đội ngũ (Sơ,
tổng kết hoạt động của nhà trường, cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”, triển khai kế hoạch năm học, hội nghị cán bộ - công chức, Đại hội đại biểu
CMHS, triển khai và giải đáp thắc mắc quyết định 14...
2. Công tác chỉ đạo và quản lý UDCNTT vào hoạt động giảng dạy:
- Ngay từ đầu tháng 08/2007, nhà trường đã tổ chức chuyên đề: nâng cao hiệu quả trong
việc UDCNTT vào quá trình giảng dạy cho toàn thể giáo viên trong nhà trường. Qua chuyên
đề, giáo viên nòng cốt cùng BGH nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hành một số kỹ
năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy: chèn hình ảnh, âm thanh, cắt đoạn phim, tạo những hiệu
ứng liên kết các slide, cách truy cập vào các trang web để lấy thông tin, hình ảnh, đoạn
phim... cần thiết để phục vụ soạn giảng GAĐT. Kết hợp với chuyên đề chính tả, giáo viên các
khối đã mạnh dạn chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm trong quá trình
giảng dạy phân môn chính tả qua các slide để giáo viên toàn trường cùng tham khảo và học
tập.
- BGH cũng có sự đầu tư về điều kiện trang thiết bị kỹ thuật cao để giáo viên có những
điều kiện thuận lợi khi giảng dạy GAĐT : tham mưu với ngành trang bị thêm một máy chiếu
đa phương tiện, một màn hình cố định tại phòng số 1 (CSI) để thực hiện phòng giảng dạy
GAĐT cho giáo viên, một màn hình di động và 01 projector để phục vụ cho việc giảng dạy tại
CS2&3. Trang bị nhiều đĩa nhạc, hình ảnh, phim tư liệu phục vụ cho việc soạn giảng GAĐT
(GV là cán bộ TV-TB liên hệ tại cửa hàng băng đĩa – Trung tâm Dịch vụ thuộc đài
THTP.HCM, sưu tầm những giáo án hay của các hội thi giáo viên giỏi cấp quận, thành phố để
giáo viên tham khảo, cung cấp thêm những nguồn tài nguyên thiết thực, cụ thể để động viên,
hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên tích cực giảng dạy GAĐT với những nội
dung bài phù hợp. ngoài ra, BGH còn xây dựng kế hoạch đầu tư cho các giáo viên nòng cốt
tại các tổ khối để phát triển phong trào giảng dạy tích cực và GAĐT tại trường : cử GV tham
gia các lớp tập huấn do ngành tổ chức như : Intel, Pil, phương pháp nhóm, phươngpháp tích
cực bộ môn. Cho GV vay vốn trả dần để học tập nâng cao trình độ về Tin học (TPT Đội),
khen thưởng các giáo viên đã hoàn tất các chứng chỉ A, B tin học. đến nay toàn thể giáo viên
dạy lớp đã có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học khởi đầu do Intel tổ chức (Kể cả những
giáo sinh, giáo viên mới chuyển trường đầu năm học 2007 – 2008). Toàn trường có khoảng
hơn 65% giáo viên trực tiếp giảng dạy có bằng A tin học, 02 giáo viên bằng B, các giáo viên
còn lại đều có tinh thần học hỏi đồng nghiệp để từng bước hoàn thiện kỹ năng sử dụng vi tính
và thực hiện GAĐT.
- Đối với công tác bồi dưỡng học sinh:
Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các em học sinh
có năng khiếu về bộ môn vi tính ngay từ đầu năm học để các em có thể phát huy tối đa khả
năng sáng tạo của mình, đồng thời thành lập đội tuyển để tham gia hội thi “Tin học không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×