Tải bản đầy đủ

sáng kiến kinh nghiệm Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi


Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

MỤC LỤC
Nội dung Trang
A- PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ
4
I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN:
4
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
4
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
5
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5
V. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU VÀ HOÀN THÀNH
5
B. PHẦN NỘI DUNG
6
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

6
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ
7
1.Tình hình thực trạng:
7
2. Tiến hành điều tra qua thực tế lớp:
7
CHƯƠNG III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
9
1. Quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ
9
2. Một số kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học trong tổ
chức các hoạt động chung cho trẻ.
10
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ
23
Bài học kinh nghiệm
24
Khuyến nghị
24
C. PHẦN KẾT LUẬN
25
TÀI LIỆU THAM KHẢO
26
Lời nói đầu
Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho
một nền giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng,
giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích.
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -1- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

Vì vậy trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói
quen học tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết
người giáo viên phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng
thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành học giao.
Bởi vậy giáo dục mầm non là cánh tay đắc lực, là cái gốc cho việc quyết
định chất lượng của giáo dục - đào tạo đáp ứng nguồn lực cho đất nước.
Bên cạnh đó, theo quyết định số 81/2001/QĐ- TTg, thủ tướng chính phủ
đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực
CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo kể cả
bậc học mầm non. Xuất phát từ phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực" , từ đặc điểm của bậc học mầm non là dạy trẻ thông qua
hình thức "Học mà chơi, chơi mà học". Chính vì vậy, tôi mạnh dạn ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT) vào vào tổ chức các hoạt động chung cho trẻ mẫu
giáo 5 - 6 tuổi của mình, để làm cho các tiết dạy sinh động hơn, trẻ học thông
qua các trò chơi, trẻ học tập hứng thú hơn, khơi gợi được khả năng ham học hỏi,
tìm tòi khám phá của trẻ, phát huy được tính tích cực, sự sáng tạo của trẻ đặc
biệt là giảm khối lượng đồ dùng cô giáo phải chuẩn bị trong các tiết học.
Tôi đã viết sáng kiến “Một số kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học
trong tổ chức các hoạt động chung cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi”.Tôi rất mong
nhận được sự giúp đỡ của các đồng sự cùng toàn thể ý kiến của các bạn để sáng
kiến của tôi được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người viết sáng kiến

Trần Thị Thanh Thủy
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -2- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

A- PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN:
Trẻ mầm non trong giai đoạn phát triển mạnh về thể chất, tinh thần và trí
tuệ. Lúc này trẻ rất tò mò, thích tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Nhưng
cũng chính thời điểm này trẻ lại còn non nớt chưa thể tự mình tìm hiểu vấn đề
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -3- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

mà trẻ cần có sự hướng chỉ bảo của người lớn. Trên thực tế trẻ có thời gian ở
trường với cô giáo 8 – 9 tiếng mỗi ngày, nên trẻ chịu ảnh hưởng rất nhiều của cô
giáo.
Trẻ con lại rất thích xem phim hoạt hình, với những hình ảnh ngộ nghĩnh
màu sắc sặc sỡ, sự linh hoạt “động” của các nhân vật sẽ tạo cho trẻ sự thích thú,
trẻ sẽ tập trung chú ý, giờ hoạt động sẽ cho kết quả tôt nhất.
Ứng dụng công nghệ thông tin giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh,
giúp trẻ giao tiếp với mọi người. Bên cạnh đó thì việc làm thế nào để giúp trẻ
hứng thú trong học tập, vui chơi, và vận dụng sự hiểu biết và khả năng của trẻ
vào hoạt động hằng ngày. Điều này làm tôi suy nghĩ cố gắng tìm tòi mọi biện
pháp như soạn giáo án điện tử, sưu tầm trò chơi vận dụng vào các hoạt động
hằng ngày nhằm kích thích trẻ tự nguyện tham gia vào hoạt động một cách tích
cực, nhẹ nhàng thoải mái. Và để trẻ ngày càng hứng thú tìm hiểu, khám phá
cũng như tự tin hơn khi đứng trước đám đông tôi quyết định chọn đề tài “Một
số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung cho trẻ
mẫu giáo 5 – 6 tuổi”.
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ( Từ
0 – 6 tuổi). Mục tiêu của giáo dục mầm non là phát triển về thể chất, tình cảm, trí
tuệ thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân cách, chuẩn bị tốt tâm
thế cho trẻ để bước vào trường tiểu học. Ở sáng kiến lần này tôi đã chọn lớp
Mẫu giáo 5 – 6 tuổi ( Xóm khe cái – 13 Trẻ ) - Trường Mầm non Vũ Chấn do
cô: Trần Thị Thanh Thủy chủ nhiệm làm đối tượng nghiên cứu.
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
- Một số kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt
động chung cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -4- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

- Khảo sát thực trạng, thực hiện các chuyên đề.
- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường mẫu giáo.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
* Phương pháp nghiên cứu lý luận:
- Nghiên cứu nội dung chương trình, phương pháp, biện pháp hình thành
biểu tượng Toán cho trẻ Mẫu giáo, trong quá trình nghiên cứu lý luận, người
nghiên cứu cần phân tích , tổng hợp, so sánh.
* Phương pháp điều tra:
- Điều tra thực tiễn hoạt động ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức
các hoạt động chung cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường Mầm non Vũ Chấn
* Phương pháp quan sát:
- Quan sát là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa
học, quan sát có mục đích nội dung, có kế hoạch và hệ thống, người nghiên cứu
theo dõi đối tượng theo trình tự thời gian thấy được thực trạng của quá trình
nhận thức cho trẻ.
- Quan sát trực tiếp như dự tiết học, dự các hoạt động của trẻ, trò chuyện
với trẻ có thể quan sát gián tiếp như qua các sản phẩm hoạt động của trẻ.
* Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
- Chọn hai nhóm trẻ cùng độ tuổi, một nhóm thực nghiệm, một nhóm đối
chứng.
- Áp dụng các biện pháp của mình vào nhóm thực nghiệm, nhóm đối
chứng giữ nguyên phương pháp hiện hành.
V. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU VÀ HOÀN THÀNH:
Trong năm học 2011 -2012.
B. PHẦN NỘI DUNG
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -5- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Giai đoạn lứa tuổi mầm non trẻ phát triển mạnh mẽ về thể chất, trí tuệ tinh
thần, trẻ ham hiểu biết thích tìm tòi mọi thứ xung quanh. Dưới sự hướng dẫn của
cô giáo trẻ sẽ lĩnh hội kiến thức được chính xác, đầy đủ hơn. Chính vì vậy mà
mà hình thức tổ chức các hoạt động cho trẻ càng phong phú, hấp dẫn càng gây
hứng thú thu hút trẻ, trẻ càng dễ tiếp thu dễ nhớ lâu quên, nhẹ nhàng lĩnh hội
kiến thức.
Hơn thế nữa ngày nay ứng dụng tin học vào đời sống ngày càng rộng rãi
nên việc ứng dụng tin học vào giảng dạy là rất cần thiết và được khuyến khích
rất nhiều
Qua đó ta thấy được sự cần thiết của việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ
và ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy và lựa chọn hình thức
cho trẻ làm quen với công nghệ thông tin là yếu tố tạo tiền đề cho sự thành công
sau này.
Phương pháp dạy học tích cực được thể hiện rất rõ trong quá trình hoạt
động trẻ em được phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo. Thực chất phương
pháp dạy học tích cực hướng tới giúp cho trẻ chủ động trong việc chiếm lĩnh,
lĩnh hội những kiến thức hiểu biết kỹ năng với phương pháp dạy học này trẻ trở
nên linh hoạt, chủ động, trẻ hào hứng nhiệt tình và mong muốn tham gia hoạt
động. Trong hoạt động trẻ giữ được sự say sưa chú ý vào việc làm của mình và
thực hiện nhiệm vụ đến kết quả cuối cùng, trẻ sử dụng các giác quan để thể hiện
các hành động tìm tòi, khám phá sự vật, hiện tượng và hiểu được bản chất của sự
vật, trẻ thực hiện các thao tác tư duy, so sánh, phân tích tổng hợp.
Chính vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến thức của mình về tin học
vào việc soạn giáo án (trên máy vi tính) và sử dụng một số ứng dụng phần mềm
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -6- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

vào việc tổ chức các hoạt động cho trẻ ở lớp tôi (lớp mẫu giáo lớn xóm Khe cái
– Vũ Chấn).
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ
1.Tình hình thực trạng:
Như chúng ta đã biết, nội dung dạy trẻ ở tất cả các hoạt động được phân
bố đều trong chương trình dạy trẻ ở ba độ tuổi: Mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu
giáo lớn theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, đối với trực
quan để dạy trẻ yêu cầu trực quan của từng tiết khác nhau và phức tạp dần lên.
Tuy nhiên trong quá trình tổ chức, hướng dẫn trẻ một số giáo viên thường hay
mắc phải một số nhược điểm:
+ Đồ dùng trực quan còn ít, đôi lúc chưa đủ dẫn đến việc luyện tập ít, nên
tiết học buồn tẻ không đem lại kết quả như mong muốn.
+ Một số giáo viên còn nói nhiều, cách truyền đạt chưa lưu loát, hay làm
thay trẻ, không phát huy được tính tích cực của trẻ khi tham gia các hoạt động.
Do đặc điểm của trẻ rất dễ nhớ, lại chóng quên, trẻ không thể ngồi học
một chỗ trong thời gian quá lâu. Trẻ tiếp thu một cách bị động không phát huy
hết tính tích cực của trẻ, không khắc sâu vào trí nhớ của trẻ mà trẻ có thể học
xong rồi lại quên.
2. Tiến hành điều tra qua thực tế lớp:
* Thuận lợi và khó khăn:
- Thuận lợi:
-Trong năm học 2011 – 2012 được sự phân công của nhà trường, lớp mẫu
giáo 5 tuổi của tôi có 1 cô / lớp. Nhìn chung giáo viên nhiệt tình, có tinh thần
trách nhiệm, yêu nghề mến trẻ quan tâm chăm sóc và giáo dục trẻ. Nhà trường
và Phòng Giáo dục luôn quan tâm tới mọi hoạt động của giáo viên nhất là việc
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -7- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các bậc phụ huynh đã có sự quan tâm
đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Số trẻ trong lớp đều cùng một độ tuổi (5 tuổi)
vì vậy hầu hết trẻ trong lớp tương đối đồng đều về nhận thức.
-Tổng số trẻ trong lớp ít nên việc cho trẻ tiếp cận với máy tính là rất thuận
lợi.
- Đa số trẻ trong lớp đều ngoan và tích cực.
- Khó khăn:
- Là giáo viên chủ nhiệm lớp 13 cháu trong lớp nhưng không cùng một
khả năng tiếp thu bài cùng một lúc.
- Có cháu thông minh, nhanh nhẹn, bên cạnh đó còn có nhiều cháu chậm,
cá biệt nên tôi phải quan tâm uốn nắn các cháu đó nhiều hơn.
- Còn có cháu mới vào học, còn nhiều bỡ ngỡ, chưa quen trường lớp, quen
cô, quen bạn, tôi luôn băn khoăn, lo lắng tòm tòi các biện pháp để đưa các cháu
đạt kết qủa tốt hơn nữa.
- Số trẻ được tiếp xúc với công nghệ thông tin còn hạn chế.
- 100% trẻ trong lớp là trẻ dân tộc thiểu số, vẫn còn một vài trẻ chưa thành
thạo tiếng phổ thông.
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn rất nhiều khó khăn, đồ dùng, đồ chơi
cho trẻ còn thiếu thốn.
- Có những cháu nhà ở quá xa trường, đường xá đi lại khó khăn nên các
cháu không đến lớp được đều đặn (nhất là những ngày mưa, rét). Vì vậy việc
tiếp thu bài cũng như nề nếp của trẻ đó bị gián đoạn nên việc chăm sóc giáo dục
trẻ đạt kết quả chưa cao.
- Đa số trẻ trong lớp là con hộ nghèo nên sự quan tâm của các bậc phụ
huynh còn nhiều hạn chế.
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -8- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

- Kinh phí đầu tư các thiết bị công nghệ thông tin nhằm phục cho công tác
giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin là rất lớn nên trường tôi còn gặp rất
nhiều khó khăn.
- Đối với thực trạng ở lớp tôi thì không thể mang máy chiếu lên lớp nên
tôi chỉ có thể sử dụng máy tính xách tay.
Từ thực trạng trên ngay từ đầu năm học tôi tiến hành khảo sát và phân loại
chất lượng học sinh, trên cơ sở đó tôi tìm ra biện pháp, kinh nghiệm ứng dụng
công nghệ thông tin vào giảng dạy phù hợp để giúp trẻ học tốt.
CHƯƠNG III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ
Phải nói rằng cách tổ chức các hoạt động cho trẻ đã được đổi mới qua
chuyên đề. Muốn cho các cháu tiếp xúc với các hoạt động được tốt, thì điều đầu
tiên là tôi sẽ phân loại các cháu. Không phải trong lớp các cháu đều có nhận thức
như nhau, nếu đặt câu hỏi dễ các cháu nhận thức nhanh sẽ không phát triển
được trí thông minh, nếu đặt câu hỏi khó các cháu nhận thức chậm sẽ không tiếp
thu được bài. Chính vì thế ngay từ đầu năm, tôi đã tiến hành khảo sát kiểm tra về
tất cả các kỹ năng khi chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở trẻ
và phân các cháu thành ba đối tượng, tôi đã thu được kết quả như sau:
Bảng 1: Khảo sát đầu năm
Mức độ
đánh giá
Số cháu
nhận thức nhanh
(Tốt)
Số cháu
nhận thức được
bài (Khá)
Số cháu
nhận thức chậm
(TB)
Số lượng
trẻ: 13
2 5 6
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -9- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

Phần trăm
(%)
15,3 38,4 46,3
Từ kết quả trên trong từng bài dạy, tôi đã nghiên cứu phân loại các kỹ
năng và kết hợp vào các hoạt động khác giúp đỡ trẻ khi vào bài mới trẻ tiếp thu
bài một cách thoải mái. Từ đó tôi đã ứng dụng một số phần mềm tin học vào
việc giảng dạy cho trẻ như: Phần mềm painter, power point, kidsmart, violet,
flash.
2. Một số kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các
hoạt động chung cho trẻ.
a. Sử dụng phần mềm Power point trong tổ chức cho trẻ hoạt động
khám phá khoa học.
- Tôi nghiên cứu các phần mềm thiết kế bài giảng điện tử như: phần mềm
violet, phần mềm microsoft office Power point 2003, để thiết kế các tiết dạy cho
trẻ khám phá môi trường xung quanh:
Môi trường xung quanh đối với trẻ vô cùng rộng lớn và khó hiểu, trẻ lại
rất tò mò hiếu động, trẻ luôn đặt vô vàn câu hỏi: Nó là cái gì? Nó như thế nào?
Vì sao nó lại như vậy? Do vậy việc tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung
quanh cần được linh hoạt, hệ thống, khoa học với những màu sắc sặc sỡ, hình
ảnh rõ nét, âm thanh “thật” thì sẽ giúp trẻ lĩnh hội được kiến thức một cách nhẹ
nhàng, trẻ thỏa mãn được thắc mắc của mình. Trên thực tế có nhiều giờ hoạt
động khám phá khoa học (KPKH), giáo viên không thể có đủ điều kiện để cho
trẻ được cầm nắm hay quan sát trực tiếp.
Ví dụ: Quan sát con vật sống trong rừng. Nếu chỉ quan sát tranh thì tiết
học sẽ trở lên đơn điệu, trẻ sẽ nhàm chán, hiệu quả của giờ học sẽ có phần hạn
chế. Nhưng nếu cô ứng dụng phần mềm power point cho trẻ quan sát các con vật
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -10- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

đang chuyển động, với những hình ảnh “thật” thì trẻ sẽ rất thích thú, tập trung
chú ý,….giờ học sẽ đạt kết quả như mong muốn.
Mục đích: Giúp trẻ nắm được kiến thức về màu sắc, hình dạng, kích
thước,… của sự vật hiện tượng. Biết gọi tên, đặc trưng nơi sinh sống, điều kiện
sống,… của sự vật hiện tượng.
Với những màu sắc đẹp, hình ảnh rõ nét gây hứng thú cho trẻ, trẻ sẽ dễ
nhớ lâu quên.
Trẻ biết tự chăm sóc, bảo vệ bản thân trước những con vật hung giữ, trước
sự thay đổi của thời tiết, biết yêu thương chăm sóc cây cối, vật nuôi.
Ví dụ: Cho trẻ quan sát một số con vật sống trong rừng (con voi, con
gấu, con hổ).
Giúp trẻ biết tên gọi, đặc trưng, môi trường sống của các con vật sống
trong rừng. Trẻ biết nguồn thức ăn của chúng, tránh xa chúng, không đến gần
chúng.
Chuẩn bị: Lên mạng tìm những hình ảnh con voi, con gấu, con hổ copy về
máy.
Thiết kế các slide show và chèn các hình ảnh đó vào đồng thời chèn các
bài hát về các con vật đó.
Ta có thể thiết kế trò chơi “ô chữ(số) bí mật” trên phần mềm này để cho
trẻ chơi trong phần trò chơi.
Tiến hành: Khi dạy trẻ, cô trình chiếu cho trẻ xem cô có thể cho trẻ thời
gian thảo luận.
Trong phần trò chơi: Cô có thể cho trẻ tự bấm chọn ô số trẻ thích để trẻ có
kỹ năng sử dụng chuột của máy tính, giúp trẻ gần gũi hơn với máy tính. Điều đó
sẽ làm cho trẻ hứng thú hơn.
* Sử dụng phần mềm violet để thiết kế các trò chơi cho trẻ.
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -11- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

Đối với trẻ ở lứa tuổi mầm non chúng ta luôn phải quan tâm là trẻ không
học là học mà ở lứa tuổi này trẻ học thông qua chơi. Các trò chơi đối với trẻ
trong các tiết học là rất quan trọng.
Thông qua trò chơi trẻ được củng cố, khắc sâu hơn kiến thức đã được tiếp
thu trong bài học, trò chơi hấp dẫn trẻ sẽ hào hứng tham gia các hoạt động hơn
vì như vậy tiết học không bị nhàm chán, trẻ không có cảm giác nặng nề như một
tiết học thực sự mà đối với trẻ lúc này như đang được chơi.
Với phần mềm violet chúng ta có thể tự thiết kế cho trẻ được rất nhiều trò
chơi(ví dụ: trò chơi trắc nghiệm đúng sai, ô chữ kì diệu,…) bằng hình ảnh và âm
thanh sống động sẽ kích thích trẻ hứng thú và sáng tạo.
- Phần lớn các trò chơi tôi thiết kế ở dạng trắc nghiệm đúng sai và sử dụng
để ôn luyện các kiến thức cho trẻ, đó là các trò chơi:
+ Sắp xếp các cây theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.( Chủ đề thực vật)
+ Sắp xếp bút chì vào hộp theo thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất.( Chủ
đề“Trường mầm non”)
+ Sắp xếp các ngôi nhà theo thứ tự từ 1- 10.( Chủ đề gia đình)
+ Trò chơi củng cố kiến thức về thêm bớt( Số 7 tiết 2- chủ điểm giao
thông)
+ Chọn cách chia đều các đối tượng( 3-3, 4-4, 5-5, chủ điểm tết và mùa
xuân)
+ Rèn kỹ năng đếm từ 1-10( Chủ điểm trường tiểu học).
Ví dụ: Trong tiết dạy toán thay vì cô giáo xếp trên bảng các đối tượng tôi
sử dụng các hình đã được scan vào máy vi tính và cho các đối tượng lần lượt
xuất hiện sau mỗi lần ấn chuột. Đặc biệt trong tiết dạy về chia các nhóm đối
tượng thành 2 phần theo các cách, tôi cũng có thể dùng các hiệu ứng trong
Power point để ấn chuột chia các đối tượng thành 2 phần và có một dãy số cho
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -12- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

trẻ chọn số tương ứng với phần còn lại, nhờ vậy vừa tiết kiệm được đồ dùng phải
chuẩn bị trong tiết học vừa có thể cho trẻ làm quen với các cách ấn chuột, các
thao tác cơ bản của máy tính, phát huy tính tích cực của trẻ.
Nhờ ứng dụng được công nghệ thông tin mà trong phần trò chuyện tôi đã
tìm được những đoạn phim phù hợp với chủ đề và cho chạy hình ảnh động, như
vậy gây hứng thú cho trẻ rất lớn.
b. Sử dụng phần mềm painter hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình với trẻ mầm non rất cần thiết nó giúp trẻ củng cố được
kiến thức, phát huy trí tưởng tượng, kỹ năng quan sát, óc thẩm mỹ. dạy trẻ kỹ
năng vẽ, xé, dán,…
Một điều không thể thiếu trong các giờ tạo hình của trẻ là tranh(vật) mẫu
của cô. Với những bức tranh cô vẽ trên giấy, tô màu sáp(màu nước) đã thành
quen thuộc với trẻ, nó mờ nhạt không sặc sỡ như tranh vẽ trên vi tính. Những
bức tranh vẽ có hình ảnh rõ nét, màu sắc hài hòa sẽ thu hút sự chú ý của trẻ, trẻ
sẽ nhớ lâu, kích thích trí tưởng tượng, óc sáng tạo của trẻ.
Ví dụ: Hướng dẫn trẻ vẽ vườn cây ăn quả trên phần mềm painter
Mục đích: Trẻ vẽ được một số hình đơn giản, tô màu trên máy tính, cách
đổ mực bằng các biểu tượng trên thanh công cụ. Từ đó trẻ có thể tự vẽ được một
số cây ăn quả quen thuộc bằng các đường cong đơn giản.
Trẻ biết đặc điểm đặc trưng của cây ăn quả.
Biết chăm sóc bảo vệ để cây ra nhiều quả.
Chuẩn bị: Tìm hình ảnh về một số cây ăn quả trên mạng, mở phần mềm
painter và coppy những hình ảnh đó vào.
Dùng phần mềm này cắt rời từng bộ phận của các bức tranh đó, tô màu.
Hoặc ta có thể vẽ trực tiếp trên phần mềm painter.
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -13- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

Tiến hành: Cô mở phần mềm cho trẻ và hướng dẫn trẻ cách tô màu trên
những hình ảnh cô giáo đã vẽ sẵn.
Cô giới thiệu các biểu tượng trên thanh công cụ để trẻ biết cách sử dụng
hợp lý.
Sau khi trẻ tô màu thành thạo cô có thể hướng dẫn trẻ vẽ luôn trên phần
mềm painter với những hình đơn giản(như hình tròn, vuông, tam giác,…) và
hướng dẫn trẻ cách đổ màu.
a. Sử dụng các trò chơi Kidsmart trong việc tổ chức cho trẻ làm quen
với toán
Để có thể đạt được kết quả cao khi ứng dụng công nghệ thông tin vào các
tiết dạy toán, hàng ngày thông qua trò chơi kidsmart trong các giờ hoạt động
góc, giờ đón trả trẻ, tôi đã cho trẻ lớp tôi làm quen với các thao tác với chuột nên
khi vào bài dạy trẻ đã sử dụng chuột 1 cách thành thạo.
Các trò chơi toán học thật sự đem lại luồng không khí mới cho hoạt động
học giúp trẻ làm quen với các biểu tượng ban đầu về toán. Các kiến thức toán
học tưởng như khô cứng nhưng được trẻ tiếp thu qua trò chơi một cách đễ dàng
hơn, được ôn luyện thông qua các hoạt động trong ngày kích thích trẻ phát huy
tính tích cực, sáng tạo, tư duy tốt.
Đối với trẻ MG lớn bắt đầu vào học kỳ 2 tôi thường ra bài tập cho cháu
về nhà thực hiện như cộng, trừ, so sánh….
Như vậy trẻ rất hứng thú học tập cùng nhau đưa ra các ý kiến khác nhau,
từ đó giúp cho trẻ phát huy được tính tích cực, khả năng nhận thức của trẻ về bài
học được nâng cao.
Qua việc giảng dạy ở lớp tôi cùng với việc thực hiện chương trình mới
giáo dục trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ, bước đầu có chuyển biến khá tích
cực trong việc nâng cao chất lượng, chăm sóc giáo dục trẻ.
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -14- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

*Với bài dạy tôi đã ứng dụng trong thực tế:
Để có tư liệu sát thực, tôi đã tiến hành giảng dạy ở lớp mẫu giáo 5 tuổi
Khe cái tôi đã chia lớp thành 2 nhóm, trong đó:
Nhóm 1: Là nhóm dạy với chương trình đổi mới chưa ứng dụng công
nghệ thông tin.
Nhóm 2: Là nhóm dạy với chương trình mới có ứng dụng công nghệ
thông tin.
*Nhóm 1: Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8 (Dạy
theo chương trình cũ, chưa ứng dụng công nghệ thông tin)
*Nhóm 2: Thực hiện vẫn bài dạy đó.(Dạy theo chương trình mới, kết hợp
ứng dụng công nghệ thông tin).
Tôi tổ chức dạy theo chương trình mới thông qua các trò chơi kết hợp ứng
dụng công nghệ thông tin vào bài dạy.
BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TÍNH TÍCH CỰC CỦA TRẺ
Thể loại bài dạy Phương pháp Số trẻ tích
cực
Nhận biết mối quan hệ hơn kém Dạy chương trình đổi mới
Nhóm 1 8 / 13
Nhận biết mối quan hệ hơn kém Dạy chương trình mới
Nhóm 2 13 / 13
Qua 2 tiết dạy tôi nhận thấy bằng dạy theo chương trình đổi mới sẽ cho
tiết học chưa thật sự thoải mái, trẻ phát huy được tính tích cực chưa cao. Dạy
theo chương trình mới có ứng dụng công nghệ thông tin lấy trẻ làm trung tâm,
các hoạt động trong ngày được đan xen hòa quyện với nhau giúp trẻ không gò bó
khi phải ngồi học, hệ thống câu hỏi mở, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tính nhận
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -15- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

thức tích cực của mình. Trẻ phát triển trí tưởng tượng và ngôn ngữ qua việc
giảng dạy trên lớp tôi thấy được khả năng nhận thức tính tích cực của trẻ.
Trong môn Toán đã đạt kết quả cao với lòng say mê ham học của trẻ thêm
phong phú và tích cực tôi tin rằng các cháu đều có năng lực nhận thức về môn
Toán nói riêng và tất cả các môn khác nói chung.
Các trò chơi trong phần mềm rất nhiều và đa dạng vậy ta phải làm thế nào
để lựa chọn được trò chơi phù hợp với yêu cầu của mình để phát triển các kỹ
năng về toán cho trẻ. Thì trước hết giáo viên phải xác định rõ yêu cầu bài dạy
của mình sau đó tìm xem trò chơi nào trong máy có thể đáp ứng được yêu cầu
đó.
- Đối với ngôi nhà toán học của milie
+ Muốn trẻ phát triển nhận biết số, nghe số đếm có thể vào căn phòng.
- Xưởng làm bánh.
- Máy số.
-Tạo ra 1 con bọ.
- Con số của tôi là gì (Nhận biết số còn có căn phòng “Bing và Bong”).
+ Muốn trẻ xác định và so sánh kích thước thì vào căn phòng.
- Ngôi nhà chuột.
- Nhỏ vừa và lớn
+ Muốn trẻ hoàn thành mẫu, sắp xếp theo quy tắc thì vào căn phòng Binh
& Bong…
- Đối với các ngôi nhà khác
Có thể tìm được yêu cầu của mình trong các cơ hội học tập nhưng chủ yếu
sự lựa chọn ở đây sẽ phụ thuộc vào sự linh động và vận dụng sáng tạo của giáo
viên.
- Trong ngôi nhà không gian và thời gian của Trudy
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -16- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

- Truy tìm hạt mứt đậu(Định hướng).
- Hộp cát biểu tượng (Bạn có 1 con sông yêu cầu trẻ hoặc xây cho trẻ xem
ngôi làng hay đặt ngọn đồi theo yêu cầu của mình để bên phía phải hay trái).
- Định hướng hoặc ôn nhóm số lượng, so sánh
- Đồng hồ sinh đôi(Ta có thể cho trẻ nâng cao kỹ năng nhận biết các số và
thứ tự số học, nhận biết số tương ứng, khả năng định hướng…)
- Trong ngôi nhà Happykid
Trong căn phòng Làm thiệp. Lựa chọn các hình theo chủ đề giáo dục, như
ôn nhóm số lượng , chia tách nhóm, xác định hướng… Tùy theo yêu cầu của
từng hoạt động.
* Ứng dụng các trò chơi Kidmart cho trẻ chơi để củng cố các kỹ năng
về toán
- In bài ra giấy cho trẻ làm
VD: + Vẽ thêm hay tô màu( Xếp phương tiện giao thông từ các hình hình
học, in ra tô màu vẽ nơi hoạt động cho các loại phương tiện).
+ In các bộ phận từ căn phòng Xưởng đồ chơi, bồi lên bìa lịch cho trẻ lắp
ghép.
+ Cắt dán hình ảnh để làm thêm vào các sản phẩm khác.
+ Dựa trên cách chơi các trò chơi trên máy giáo viên tổ chức các hoạt
động ứng dụng
Trong phần mềm kidsmart, trò chơi tôi thấy ứng dụng được nhiều và hiệu
quả nhất trong việc cho trẻ hình thành các biểu tượng ban đầu về toán đó là ngôi
nhà toán học của nàng bò Millie.
(Ví dụ: Số 6 - tiết 1: Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng.
Nhận biết số 6…)
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -17- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

- Hay cho trẻ đi sưu tầm nguyên vật liệu , chú ý tận dụng nguyên vật liệu
phế thải rồi làm 1 sản phẩm mà trẻ thích đáp ứng yêu cầu về học và thữc hành kỹ
năng toán.
- Lắp ghép các đồ dùng từ nhiều bộ phận
+ Các trò chơi giống luật chơi, cách chơi trong máy để tạo trò chơi mới
có thể
tĩnh hoặc động
Trò chơi tĩnh:
- Chơi trò chơi với những con bọ… (đếm, so sánh số lượng của chúng)
- Làm bánh nhân đậu ( nặn, cắt bánh dán nhân theo số lượng ) .Chơi bán
hàng… đóng gói theo chủng loại…
Trò chơi động:
- Mang bánh nhân đậu cho ếch và bò : Bánh có đúng số lượng theo cô yêu
cầu thì mang cho bò. Bánh có số lượng ít hơn hay nhiều hơn thì mang cho ếch.
(Tổ chức các nhóm, đội thi đua…) tổ chức trong hoạt động chung, ngoài trời)
-Trò chơi từ nhân vật trong các căn phòng ( thường chơi ngoài trời)
-Trẻ sẽ đóng vai các nhân vật trong 1 căn phòng và ra yêu cầu cho các bạn
làm theo.
VD: Millie ra lệnh cho ếch phải nhảy về bên trái 6 bước hay kêu lên 4
tiếng.
- Khi tổ chức các hoạt động ứng dụng hay tổ chức trò chơi cho trẻ phải
bám theo yêu cầu mình đề ra. Nên chọn những trò chơi, đồ dùng phù hợp với
chủ đề. Ngoài những hoạt động tổ chức trong hoạt động ngoài trời. Nên sử dụng
những đồ chơi, sản phẩm trẻ làm được để phục vụ trong quá trình giảng dạy và
học tập tiếp theo.
GIÁO ÁN TOÁN
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -18- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

“Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8”
Chủ đề: Thế giới thực vật
I. Yêu cầu:
1. Kiến thức:
+ Trẻ biết số lượng 8. Biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8.
+ Trẻ biết thứ tự các số tự nhiên từ 1 – 8. Biết các số liền trước, liền sau.
2. Kỹ năng:
+ Trẻ có kỹ năng đếm trong phạm vi 8, tạo nhóm số lượng theo yêu cầu.
+ Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi theo nhóm, cá nhân, tập thể.
+ Kỹ năng tự kiểm tra, so sánh kết quả theo yêu cầu.
3. Thái độ:
+ Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
+ Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi.
II. Chuẩn bị:
+ Đĩa nhạc bài hát: Lá xanh, màu hoa.
+ Hình ảnh các con vật. Máy vi tính.
+ Thẻ số ; hoa, bình cắm; hình ảnh các loại cây, hoa có số lượng
khác nhau.
+ 4 bảng có các chữ số từ 1 – 8 nhưng xếp không theo thứ tự;
+ Nội dung tích hợp: Âm nhạc, Tạo hình, Khám phá KH.
III. Tiến hành:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HĐ CỦA TRẺ
*Tiếp cận trẻ: Cho cả lớp hát bài: Lá xanh. Bài hát
nói đến điều gì?
- Cô tặng cả lớp món quà.
- Trẻ hát.
- Trẻ trả lời.
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -19- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

- Cho trẻ nhắm mắt lại, mở mắt ra xem cô có món
quà gì tặng lớp. (Mở hình ảnh trên máy chiếu)
- Thấy có những hình ảnh gì? Cây(hoa) gì?
- Còn thấy có gì nữa?
- Vậy để các cây này lớn nhanh, tươi tốt, nhiều hoa
và quả thì hàng ngày chúng mình phải làm gì?
1. Hoạt động 1: Ôn đếm đến 8. Nhận biết chữ số
từ 1 - 8
* Trò chơi: “Bé nhanh trí”.
- Chia trẻ thành 4 đội, mỗi đội có 1 bảng dính và 1
rổ đồ chơi đựng hoa và bình cắm.
- Cách chơi:
+ Các nhóm xếp đúng các chữ số theo thứ tự từ nhỏ
nhất đến lớn nhất theo chiều từ trái sang phải.
- Luật chơi: Xếp đúng các số tự nhiên từ 1 -8, chỉ
chọn các loại hoa và bình có số lượng tương ứng với
chữ số lớn nhất mà nhóm mình vừa xếp được.
- Tổ chức cho trẻ chơi. ( Cô bật nhạc bài hát cho trẻ
chơi trên nền nhạc).
- Kiểm tra kết quả.
2. Hoạt động 2: Nhận biết mối quan hệ hơn kém
trong phạm vi 8(Sử dụng giáo án điện tử).
- So sánh hai nhóm số lượng:
+ Trong túi của con có gì?
+ Hãy xếp tất cả hoa theo hàng ngang từ trái sang
phải. Đếm nhẩm và đặt thẻ số tương ứng.
- Trẻ trả lời.
+ chăm sóc, bảo vệ.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời.
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -20- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

+ Xếp 7 chiếc bình. Đặt thẻ số tương ứng.
+ Số hoa và số binh như thế nào với nhau? 8 hoa
nhiều hơn 7 bình là mấy?
+ 7 bình ít hơn 8 hoa là mấy ?
- Vậy số 8 và số 7 số nào lớn hơn ? số nào nhỏ
hơn ?
- Sô 8 lớn hơn số 7, số 7 nhỏ hơn số 8. Vậy số nào
đứng trước ? số nào đứng sau trong dãy số từ 1 – 8.
(Màn hình hiện dãy số 1 – 8)
- 8 hoa nhiều hơn 7 bình nên số 8 > 7, số 8 đứng sau
số 7, 7 con cá ít hơn 8 con mèo nên số 7 < 8 và số 7
đứng trước số 8. (Minh họa bằng chữ số trên màn
hình).
- Làm thế nào để số bình bằng số hoa ?
- Có bao nhiêu số bình ? Trẻ đếm. Thay thẻ số
mấy ?
- Số hoa và số bình như thế nào ? Bằng nhau và
bằng mấy ?
- Bớt đi 2 bình còn mấy bình. Đặt thẻ số tương
ứng ?
- 8 bông hoa nhiều hơn 5 chiếc bình là mấy ?
- 5 chiếc bình ít hơn 7 bông hoa là mấy ?
- Nếu không thêm 2 chiếc bình làm thế nào để số
bình và số hoa bằng nhau ?
- Số hoa và bình như thế nào ?
- Cho trẻ cất lần lượt tập hợp bình và để lại 8 bông
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -21- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

hoa. Cho trẻ bớt dần số hoa, đặt thẻ số tương ứng.
(Sau mỗi lần trẻ thêm, bớt cô cho trẻ đếm lại để
kiểm tra kết quả).
3. Hoạt động 3:
* Trò chơi 1: Ai thông minh nhất (Sử dụng
CNTT)
- Cách chơi:
+ Yêu cầu 1: Trẻ viết được số liền trước, liền sau
của số 7.
+ Yêu cầu 2: Trẻ bù chữ số còn thiếu trong dãy số
từ 1 – 8.
(Thời gian là 1 bản nhạc)
- Tổ chức cho trẻ chơi.
* Kiểm tra kết quả : Yêu cầu trẻ tự so sánh kết quả
của trẻ với kết quả kiểm tra hiện trên màn hình.
+ Nếu đúng giơ bảng cao.
+ Nếu sai giơ bảng thấp.
* Trò chơi 2 : Thi xem đội nào giỏi
- Cô chia trẻ thành 4 đội.
- Cách chơi: Yêu cầu trẻ thêm, bớt cây (hoa) sao
cho số cây (hoa) tương ứng với thẻ số gắn bên cạnh.
Sau 1 bản nhạc đội nào có nhiều kết quả đúng sẽ là
đội chiến thắng. (Lưu ý: Nếu bạn sau nhìn thấy đội
mình gắn sai có thể sửa lại).
- Luật chơi: Chơi theo luật tiếp sức và mỗi bạn lên
chơi chỉ được thêm hoặc bớt 1 lần).
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chơi.
- Trẻ chơi.
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -22- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Kiểm tra kết quả của các đội.
* Kết thúc : Cho trẻ hát : Màu hoa
c. Phối kết hợp với phụ huynh để dạy trẻ học tốt
Tôi rất xem trọng mối quan hệ giữa cô giáo và phụ huynh bởi đây là cầu
nối vững chắc trong việc giáo dục trẻ.Ngoài thời gian ở trường trẻ về nhà với bố
mẹ, nơi đây cháu cháu bộc lộ hết tình cảm của mình cũng như những kiến thức
cô giáo cung cấp ở trường, đây là lúc cần phối hợp với phụ huynh để cũng cố
những gì cháu đã tiếp thu ở trường, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ MN là dễ nhớ
mau quên nên cần thường xuyên ôn luyện, tuy đó là những vấn đề hết sức đơn
giản.
Mỗi tuần ở góc phụ huynh tôi đều cập nhật thông tin mới về chương trình
dạy trẻ của lớp qua từng bộ môn, tên đề tài để những lúc đón trả trẻ phụ huynh
đọc và cùng giáo viên thực hiện. Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường mỗi năm
tôi tổ chức họp phụ huynh 3 lần để trao đổi những thông tin mỗi trẻ về tình hình
sức khoẻ, sinh hoạt ăn ngủ, chơi, học của cháu tại trường, ngoài ra giờ đón trả trẻ
tôi thường xuyên liên hệ với phụ huynh tình hình trong ngày để cùng có sự phối
hợp kịp thời trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, phối hợp với các bậc phụ huynh
dạy cho trẻ tiếp xúc với máy tính ở nhà.
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ
Trong quá trình dạy học, ban đầu tuy còn gặp khó khăn, khả năng tiếp thu
của các cháu không đồng đều, phần năng lực của bản thân còn hạn chế, nhưng
sau khi đã xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, tôi đã tìm tòi sáng tạo thêm
đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết học, dạy theo chương trình mới và qua một
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -23- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

năm thực hiện chương trình các môn học nói chung và bộ môn toán học nói
riêng, tôi thấy chất lượng lớp tôi dạy các cháu đã đạt được những thành tích
đáng kể.
Các trò chơi thật sự đem lại luồng không khí mới cho các tiết học giúp trẻ
tiếp thu kiến thức qua trò chơi một cách đễ dàng hơn, được ôn luyện thông qua
hoạt động không chỉ trong tiết học mà còn ở mọi lúc mọi nơi.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các hoạt động cho
trẻ giúp cho các bài giảng trở nên phong phú hơn, luôn sinh động, hấp dẫn, mang
tính giáo dục và thẩm mỹ cao. Các trò chơi tôi thiết kế sử dụng dễ dàng, tạo
thuận lợi cho giáo viên trong quá trình đổi mới hình thức giáo dục trẻ.
Bảng 2: Khảo sát cuối năm
Mức độ đánh giá Số cháu nhận
thức nhanh
(Tốt)
Số cháu nhận
thức được
bài(Khá)
Số cháu nhận
thức chậm(TB)
Số lương trẻ: 31 4 7 2
Phần trăm (%) 30,7 53,8 15,5
* Qua hai bảng đánh giá tôi thấy các cháu có sự tiến bộ rõ rệt tỷ lệ cháu có
nhận thức tốt tăng so với kết quả đầu năm, tỷ lệ cháu nhận thức trung bình vào
cuối năm đã giảm. Khảo sát chất lượng cuối năm đạt chất lượng cao.
Bài học kinh nghiệm
Thực hiện chương trình đổi mới các hình thức tổ chức giáo dục trẻ mầm
non nên các hoạt động cho trẻ tham gia cần mới lạ, hấp dẫn, lôi cuốn trẻ. Chính
vì vậy đòi hỏi cần tích cực tìm tòi học hỏi thêm nhiều hơn nữa để có thể ứng
dụng được nhiều phần mềm tin học khác vào giáo dục cho trẻ.
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -24- Trường MN vũ chấn

Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung
cho trẻ MG 5 – 6 tuổi

Khuyến nghị
Đổi mới phương pháp dạy học trong ngành giáo dục nói chung và giáo
dục mầm non nói riêng bằng ứng dụng CNTT là cả một quá trình lâu dài và đầy
khó khăn thách thức. Nó không chỉ đòi hỏi sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất
của nhà nước, ngành giáo dục đào tạo và các trường mầm non mà còn đỏi hỏi sự
say mê nhiệt huyết với nghề của đội ngũ giáo viên mầm non. Để làm được điều
này cần có sự chỉ đạo thống nhất và đoàn kết từ nhà nước đến các ban ngành và
các trường mầm non, góp phần làm đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức
giáo dục và quản lý giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, các cấp ngành, trường học
cần quan tâm đến cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên mầm non
để giúp họ có thể yên tâm phát huy năng lực, trau dồi lòng yêu nghề và thực hiện
tốt được yêu cầu của nhiệm vụ “ứng dụng một số phần mềm tin học trong tổ
chức các hoạt động chung cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi.”
Vì vậy, tôi rất mong được sự quan tâm của các cấp các ngành, cấp trên tạo
điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để nhà trường mua sắm thêm đồ dùng, đồ
chơi cho trẻ nhất là đồ dùng về công nghệ thông tin như máy tính, máy chiếu,…
để trẻ được học với môi trường tốt nhất.
Mong nhà trường tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho giáo viên có cơ hội học
hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp các trường.
C. PHẦN KẾT LUẬN
Từ thực tế đã vận dụng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong
giảng dạy.
Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi từng trẻ có những phương
pháp và biện pháp giáo dục cụ thể. Xác định được nhiệm vụ của mình là đem
tình yêu thương lòng yêu trẻ bằng trách nhiệm của mình. Tình yêu thương ấy thể
Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy -25- Trường MN vũ chấn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×