Tải bản đầy đủ

Học tiếng anh how about a little luxury

Học tiếng Anh How About a Little Luxury?
Lời Anh Lời Việt
How About a Little Luxury?
The 1961 Cadillac!
Lawrence Ulrich
(REPORTER): From tailfin
Cadillacs, to three ton SUVs,
luxury vehicles have always
pushed the limits of size and
mass. But now carmakers are
unveiling luxury in smaller
packages. I’m Lawrence Ulrich
for
the New York Times.
In this year’s New York auto
show, opening Friday, the Audi
A3 part of a wave of small yet
deluxe cars coming to
showrooms in America.
Now the Audi, like a lot of
these half pint luxury models,

starts from around $30,000 but
it still offers that designer badge
and status, along with many of
the features you might expect in
a larger, more expensive luxury
car: leather, navigation, a Wi8Fi
connection, a rocking Bang and
Olufsen audio system, even
Bạn Nghĩ Sao Về Một Chiếc
Xe Sang Trọng Nhỏ Gọn?
Chiếc Cadillac năm 1961!
Lawrence Ulrich (PHÓNG
VIÊN) : Từ chiếc
Cadillacs Tailfin, tới những
chiếc SUV 3 tấn, những
phương tiện sang trọng đã luôn
gia tăng về kích cỡ và khối
lượng. Nhưng hiện nay những
nhà sản xuất xe hơi đang hé lộ
những mẫu xe sang trọng có
kích cỡ nhỏ hơn. Tôi là
Lawrence Ulrich từ Thời Báo
New York.
Tại cuộc triển lãm ô tô ở New
York năm nay, khai mạc vào
Thứ sáu, chiếc Audi A3 một
phần của làn sóng xe hơi sang
trọng nhưng nhỏ gọn đã đến
với các phòng triển lãm ở Mỹ.
Hiện tại chiếc Audi, như rất
nhiều các mẫu xe sang trọng
nửa panh này (1 panh = 0,473
lít), có giá khởi điểm khoảng
30 000 đô nhưng nó vẫn tạo
nên thương hiệu và tên tuổi/địa
vị của nhà thiết kế, cùng với
nhiều tính năng bạn có thể
mong đợi từ một chiếc xe sang
frugal plug in, hybrid, and
diesel options.


Scott Keogh (PRESIDENT OF
AUDI
AMERICA): If you look at
Audi, you know, nearly 50% of
our sales come from Gen X and
Gen Y, and what we see is they
are looking for appropriately
sized cars with high design and
high technology so that’s why
we see a good fit here.
Lawrence Ulrich
(REPORTER): In past
decades, consumers rejected
compact luxury cars that
seemed more like designer
knockoffs. The Mercedes 190, a
low budget luxury sedan, was
dismissed as the poor man’s
Mercedes. But the
BMW8designed mini cooper
helped change perceptions of
what a small car could be and
how much people would pay
for one. And in this
post8recession era, American
consumers seem to appreciate
that small doesn’t mean cheap,
slow, or frumpy.
trọng đắt tiền hơn và to hơn:
chất liệu da, bộ lái, kết nối
Wi8Fi, một hệ thống âm thanh
rock Bang Olufsen, thậm chí có
ổ cắm tiết kiệm, động cơ lai, và
các lựa chọn động cơ diesel.
Scott Keogh (CHỦ TỊCH
AUDI MỸ): Nếu bạn chú ý tới
Audi, bạn sẽ thấy, gần 50%
doanh thu của chúng tôi đến từ
Thế hệ X và Thế hệ Y, và
những gì chúng ta thấy là họ
đang tìm kiếm những chiếc xe
có kích cỡ phù hợp với thiết kế
cao cấp và công nghệ cao vì
vậy đó là lý do tại sao chúng
tôi thấy những chiếc xe phù
hợp ở đây.
Lawrence Ulrich (PHÓNG
VIÊN): Trong
những thập kỷ qua, người tiêu
dùng không chấp nhận những
chiếc xe sang trọng nhỏ gọn mà
trông vẻ giống như những thiết
kế nhái. Chiếc Mercedes 190,
một chiếc xe mui kín sang
trọng giá rẻ, đã bị chê bai là xe
Mercedes của người nghèo.
Nhưng chiếc cooper nhỏ gọn
được thiết kế bởi BMW đã
giúp thay đổi nhận thức về một
chiếc xe hơi kiểu dáng nhỏ gọn
và khoản tiền mà người ta sẽ
phải chi để mua nó.
Và trong thời kỳ hậu suy thoái
kinh tế này, người tiêu dùng
Mỹ dường như nhận thức rõ
This new and fast growing class
of downsized luxury cars
includes crossovers like the
Lincoln MKC, Buick’s Encore,
the BWM X1, as well as
Mercedes’ new CLA sedan and
it’s electric B8Class. While
American consumers are
looking to save money on gas,
new environmental regulations
are also driving the shift to
smaller luxury cars.
Steve Cannon (PRESIDENT
AND CHIEF8 EXECUTIVE
OF MECIDEZ8BEN
AMERICA): The consequences
of the C02 regulations—the
EPA regulations—that will take
us to 54.5 miles per gallon by
2025 are going to be dramatic.
It’s going to have a dramatic
impact on our overall portfolio
and that’s going to mean
smaller engine displacements,
more efficiency, start stop
solutions to alternative drive
trains like full electrics. It’s just
difficult right now when gas
hangs around $3.50 a gallon,
there’s not this
natural demand pull, so it’s
more of a
government regulation push
that we’re trying to navigate.
It’s tricky.
rằng nhỏ không có nghĩa là rẻ,
chậm, hay xấu xí.
Thế hệ xe sang trọng cỡ nhỏ
mới và đang phát triển nhanh
này bao gồm những chiếc xe
phong cách mới như Lincoln
MKC, Encore của Buick, X1
BWM, cũng như chiếc mui kín
mới CLA của Mercedes và đó
là chiếc xe điện B8Class.
Trong khi người tiêu dùng Mỹ
đang quan tâm tới việc tiết
kiệm tiền xăng, các quy định
mới về môi trường cũng đang
chuyển hướng sang nhữn chiếc
xe sang trọng nhỏ gọn hơn.
Steve Cannon (CHỦ TỊCH
KIÊM GIÁM ĐỐC ĐIỀU
HÀNH MECIDEZ8BEN MỸ):
Những hệ quả của các quy định
về C02 8 các quy định EPA 8
sẽ đưa chúng ta tới khả năng đi
được 54,5 dặm (1 dặm = 1,609
km) với một gallon (1 gallon =
3,785 lít) vào năm 2025 sẽ rất
ấn tượng. Nó sẽ có một tác
động đáng kể trên danh mục
tổng thể của chúng tôi và điều
đó
sẽ có nghĩa là việc thay thế
những động cơ nhỏ hơn, hiệu
quả hơn, bắt đầu dừng những
giải pháp cho tàu ổ đĩa thay thế
như linh kiện chạy hoàn toàn
bằng điện. Sự việc chỉ khó
khăn ở thời điểm hiện tại khi
giá xăng là khoảng 3,50 đô một
Lawrence Ulrich
(REPORTER): While some
Americans will always prefer
tradition, whether it’s vintage of
modern, these smaller more
affordable luxury cars are
poised to be the fastest growing
part of the luxury market.
gallon, không có hiện tượng
cầu kéo tự nhiên này, vì vậy
đúng hơn
là có sự thúc đẩy về quy định
của chính phủ mà chúng ta
đang cố gắng điều chỉnh. Đó là
điều khó khăn.
Lawrence Ulrich (PHÓNG
VIÊN): Trong khi một số
người Mỹ luôn thích những
chiếc xe truyền thống, cho dù
đó là loại cổ điển thời hiện đại,
những chiếc xe sang trọng giá
cả phải chăng hơn, nhỏ hơn
này đang sẵn sàng trở thành
một bộ phận phát triển nhanh
nhất của thị trường xe cao cấp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×