Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 8 bài Tập đọc - Đôi giày

Tiếng việt 2 – Bài giảng
Tiếng việt 2 – Bài giảng
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ

Lần trước các em học bài tập đọc gì?

Nội dung bài Bàn tay dịu dàng nói về
điều gì?
Tập đọc
Tập đọc
Đôi giày
Đôi giày
1. Luyện đọc
1. Luyện đọc

Có cậu học trò nọ vội đến trường
nên xỏ nhầm giày, một chiếc cao,
một chiếc thấp.

Quái lạ, sao hôm nay chân mình một

bên dài, một bên ngắn?

Cậu lôi từ gầm giường ra hai chiếc
giày, ngắm đi ngắm lại, rồi lắc đầu
nói:

Đôi này vẫn chiếc thấp, chiếc cao.
2. Tìm hiểu bài
2. Tìm hiểu bài

Khi xỏ nhầm giày, bước đi của cậu
bé thế nào?
- Khi xỏ nhầm giày, bước đi của cậu bé
tập tễnh, bước cao, bước thấp.

Cậu bé nghĩ gì khi đi lại khó khăn?
- Cậu nghĩ không hiểu sao chân
mình bên dài, bên ngắn? Hay tại
đường khập khễnh.

Cậu bé nghĩ có đáng cười không?
- Cách nghĩ của cậu bé rất buồn cười.
Mình đi nhầm giày mà con không
biết, đổ lỗi tại đường đi khập khễnh.

Cậu bé thấy hai chiếc giày ở nhà
thế nào?
- Hai chiếc giày vẫn chiếc cao chiếc
thấp.

Em hãy nói một câu để cậu bé chọn
được hai chiếc giày cùng đôi.
-
Bạn hãy tháo một chiếc giày cao ra và
đi chiếc giày thấp vào.
- Bạn hãy tháo một chiếc giày thấp ra và
đi chiếc giày cao vào.

Những chi tiết nào làm em thấy buồn
cười?


-
Cậu bé đi nhầm giày mà không biết.
-
Cậu bé đổ lỗi tại chân, tại đường đi.
- Cậu bé không biết đổi thế nào cho khớp
lại còn phàn nàn về hai chiếc giày còn lại.
Tập đọc
Tập đọc
Đôi giày
Đôi giày
Nội dung:
-
Điểm gây cười của câu chuyện là gì?
-
Em hãy nói một câu để cậu bé chọn được
hai chiếc giày cùng đôi.
Tiết học kết thúc tại đây.
Tiết học kết thúc tại đây.
Hẹn gặp lại.
Hẹn gặp lại.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×