Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 5 bài Chính tả - Nghe - viết Cái trống trường em. Phân biệt IIÊ, ENENG, LN

BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 2
Chính tả
Bài: Nghe- viết: Cái trống trường
Phân biệt :i/iê, en/eng, l/n

I. Kiễm tra bài cũ:

Em hãy viết những chữ (tiếng) có âm giữa
vần ia hoặc ya.
Trả lời:
chia quà, đêm khuya, tia nắng, cây mía.
Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ .
Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve ?
Chính tả
Bài: Nghe- viết: Cái trống trường

Phân biệt :i/iê, en/eng, l/n
Câu hỏi 1: Hai khổ thơ đầu nói gi ?
Nói về cái trống trường lúc các bạn học sinh nghỉ hè .
Câu hỏi 2: Trong hai khổ thơ đầu có mấy dấu
câu, là những dấu gì ?
Có hai dấu câu:Một dấu chấm và một dấu chấm
hỏi.
Câu hỏi 3: Có bao nhiêu chữ phải viết hoa, vì
sao phải viết hoa hoa?
Có chín chữ phải viết hoa vì đó là những chữ đầu
tiên bài và của mỗi dòng dòng thơ .
Chính tả
Bài: Nghe- viết: Cái trống trường
Phân biệt :i/iê, en/eng, l/n

Những tiếng khó:

trống, nghỉ, ngẫm nghĩ, buồn,
tiếng .
Chính tả
Bài: Nghe- viết: Cái trống trường
Phân biệt :i/iê, en/eng, l/n
Bài tập 2: §Điền vào chỗ trống:
c, i hay iê ?
Cây bàng lá nõn xanh ngời
Ngày ngày ch m đến t m mối chíp ch u
Đường xa gánh nặng sớm ch u
Kê cái đòn gánh bao nh u người ngồi.
Trần Đăng Khoa
Chính tả
Bài: Nghe- viết: Cái trống trường
Phân biệt :i/iê, en/eng, l/n
Bài tập
Bài tập 3: Thi tìm nhanh:
a,- Những tiếng bắt đầu bằng n hay những tiếng bắt
đầu bằng l.
Cây bàng lá nõn xanh ngời
Ngày ngày chim đến tìm mồi chíp chiu
Đường xa gánh nặng sớm chiều
Kê cái đồn gánh bao nhiêu người ngồi


Chính tả
Bài: Nghe- viết: Cái trống trường
Phân biệt :i/iê, en/eng, l/n
a, Những tiếng bắt đầu bằng n: non, nước, na,
nén, nồi, nấu(cơm), no nê, nong, nóng,
Những tiếng bắt đầu bằng l: lá, lành, lao, lội,
long lanh, lung linh, lương, (số) lượng
Trả lời
Chính tả
Bài: Nghe- viết: Cái trống trường
Phân biệt :i/iê, en/eng, l/n

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×