Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 4 bài Chính tả - Tập chép Bím tóc đuôi sam. Phân biệt IÊYÊ, RDGI, ÂNÂNG

TIẾNG VIỆT 2
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU BÀI
Đoạn văn nói về cuộc trò
Đoạn văn nói về cuộc trò
chuyện giữa ai với ai ?
chuyện giữa ai với ai ?


Cuộc trò chuyện giữa thầy
Cuộc trò chuyện giữa thầy
giáo với Hà.
giáo với Hà.
Mẹ làm gì khi đến mùa
Mẹ làm gì khi đến mùa
xoài chín?
xoài chín?
Mẹ chọn những quả thơm
Mẹ chọn những quả thơm
ngon nhất bày lên bàn
ngon nhất bày lên bàn
thờ ông.

thờ ông.
Vì sao Hà không khóc nữa?
Vì sao Hà không khóc nữa?
Vì Hà được thầy khen có bím
Vì Hà được thầy khen có bím
tóc đẹp nên rất vui, tự tin,
tóc đẹp nên rất vui, tự tin,
không vì sự trêu chọc của
không vì sự trêu chọc của
Tuấn nữa.
Tuấn nữa.
Khuôn mặt

Thầy giáo
Nín hẳn
Vui vẻ
Bím tóc đuôi sam
Thầy giáo nhìn hai bím tóc xinh của Hà ,vui
Thầy giáo nhìn hai bím tóc xinh của Hà ,vui
vẻ nói:
vẻ nói:
- Đừng khóc , tóc em đẹp lắm !
- Đừng khóc , tóc em đẹp lắm !
Hà ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên,
Hà ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên,
hỏi :
hỏi :
- Thật chứ !
- Thật chứ !
Nghe thầy nói thế , Hà nín hẳn :
Nghe thầy nói thế , Hà nín hẳn :
- Thưa thầy, em sẽ không khóc nữa.
- Thưa thầy, em sẽ không khóc nữa.
Bài 1:
Bài 1:
……
……
ổn , cô t… , chim …., thiếu


ổn , cô t… , chim …., thiếu
n…
n…
yên
iên
yếniên
Bài 2:
Bài 2:


a)r, d
a)r, d
hay
hay
gi
gi


.a dẻ, cụ….à, ….a vào, cặp….a
.a dẻ, cụ….à, ….a vào, cặp….a


b) ân
b) ân
hay
hay
âng
âng


v.… lời, bạn th.…, nhà t… , bàn
v.… lời, bạn th.…, nhà t… , bàn
ch.…
ch.…
dgi rd
âng ân ầng
ân
Dặn dò:
Dặn dò:
Chuẩn bị:
Chuẩn bị:


Trên chiếc bè
Trên chiếc bè

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×