Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 3 bài Tập đọc - Bạn của Nai Nhỏ

Tập đọc
Bài: Bạn của Nai Nhỏ
Bài giảng điện tử
Môn: Tiếng việt lớp 2
Tập đọc:
Kiểm tra bài cũ:
Đọc đoạn 1 bài: “Làm việc thật là vui”
Đọc đoạn 1 bài: “Làm việc thật là vui”
Bé làm những việc gì ?
Làm việc thật là vui
Các con vật và vật xung quanh ta làm
những việc gì như thế nào?
Bạn của Nai NhỏTập đọc:
Luyện đọc
Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Luyện đọc Tìm hiểu bài
lão Hổ hung dữ
nhanh nhẹn
ngăn cản
,

gã Sói
Theo Văn Lớp 3
ngã ngửa mừng rỡ
,
,
,
Ngắt giọng đúng các câu:
Sói sắp tóm được dê non thì bạn con đã kịp
lao tới, dùng đôi gạc chắc khỏe húc sói ngã
ngửa.(giọng tự hào)
-Con trai bé bỗng của cha, con có một
người bạn như thế thì cha không phải lo
lắng một chút nào nữa. (giọng vui vẻ hài
lòng)
Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Luyện đọc Tìm hiểu bài
lão Hổ gã Sói
ngã ngửa
ngăn cản
,
nhanh nhẹn
Theo Văn Lớp 3
mừng rỡ hung dữ
,
,
,
Ngắt giọng đúng các câu:
Sói sắp tóm được dê non thì bạn con đã kịp
lao tới, dùng đôi gạc chắc khỏe húc sói ngã
ngửa.(giọng tự hào)
-Con trai bé bỗng của cha, con có một
người bạn như thế thì cha không phải lo
lắng một chút nào nữa. (giọng vui vẻ hài
lòng)
ngăn cản hích vai
thông minh hung ác
,
Hung ác: dữ tợn độc ác
Hổ hung dữ
Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Luyện đọc Tìm hiểu bài
lão Hổ gã Sói
ngã ngửa
ngăn cản
,
nhanh nhẹn
Theo Văn Lớp 3
mừng rỡ hung dữ
,
,
,
Ngắt giọng đúng các câu:
Sói sắp tóm được dê non thì bạn con đã kịp
lao tới, dùng đôi gạc chắc khỏe húc sói ngã
ngửa.(giọng tự hào)
-Con trai bé bỗng của cha, con có một
người bạn như thế thì cha không phải lo
lắng một chút nào nữa. (giọng vui vẻ hài
lòng)
ngăn cản
,
thông minh
hung ác
,
gạc
hích vai
Gạc: sừng có nhiều nhỏnh (của hươu, nai)
Tìm hiểu bài
Câu hỏi: Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu ?
Trả lời: Nai Nhỏ xin phép cho đi chơi xa cùng bạn.
Câu hỏi: Cha Nai Nhỏ nói gì ?
Trả lời: Cha không ngăn cản con nhưng con hãy kể cho cha
nghe về bạn của con.
Câu hỏi: Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe những hành động nào
của bạn mình ?
Hành động 1: Lấy vai hích đổ hòn đá to chặn ngang lối đi.
,, ,, 2: Nhanh trí kéo Nai Nhỏ chạy khỏi lão hổ .
,, ,, 3: Lao vào lão sói, dùng gạc húc sói ngã ngửa để
cứu dê non .
Câu hỏi: Mỗi hành động của bạn Nai Nhỏ nói lên một điểm
tốt của bạn ấy. Em thích nhất điểm nào ?
Câu hỏi: Theo em người bạn tốt là người bạn như thế nào ?
Trả lời: Người bạn tốt là người bạn sẵn sàng giúp đỡ người,
cứu người là người bạn đáng tin cậy
Củng cố dặn dò:
Trò chơi: Hoàn thiện sơ đồ mạng
Luyện đọc lại:
Các nhóm thi đọc toàn truyện theo kiểu phân vai
Người dẫn chuyện
Nai Nhỏ
Cha Nai Nhỏ
Đề bài: Dựa vào nội dung bài tập đọc Bạn Của Nai Nhỏ, hãy
điền vào chỗ trống trong bản sơ đồ dưới đây để làm rõ phẩm
chất tốt đẹp người bạn của Nai nhỏ
Bạn của
Nai Nhỏ
Đáp án
Bạn của
Nai Nhỏ
Khoẻ mạnh
Thông minh
Nhanh nhẹn
Liều mình
cứu bạn
Câu hỏi: Đọc xong câu chuyện em biết được vì sao cha Nai
Nhỏ vui lòng cho con trai bé bỏng của mình đi chơi xa ?
Trả lời: Vì cha Nai Nhỏ biết con mình sẽ cùng đi với một
người bạn tốt đáng tin cậy dám liều mình giúp người)
Về nhà:
-Luyện đọc thêm
-Tập kể chuyện :Bạn của Nai Nhỏ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×