Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 3 bài Chính tả - Tập chép Bạn của Nai Nhỏ. Phân biệt NGNGH, TRCH, dấu hỏidấu ngã

Chính tả:
Kiểm tra bài cũ
Tìm 5 chữ bắt đầu bằng g. Tìm 5 chữ bắt đầu bằng gh
Bạn của nai Nhỏ
Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn,
cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình
cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi
chơi với bạn.
Bài chính tả có mấy câu?Chữ đầu câu viết thế nào?Cuối câu có dấu câu gì?Còn từ nào viết hoa nữa? Vì sao?Vì sao cha Nai Nhỏ đồng ý cho con đi chơi với bạn?
Bạn của nai Nhỏ
Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn,
cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình
cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi
chơi với bạn.
Tìm từ khó viết.
Chính tả:
Bạn của nai Nhỏ
Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.

Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh
nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám
liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng
cho con đi chơi với bạn.
1) Tập chép:
Bạn của Nai Nhỏ
Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh
và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con
dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng
cho con đi chơi với bạn.
Bạn của nai Nhỏ
Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh
nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám
liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng
cho con đi chơi với bạn.
Chính tả:
1) Tập chép:
Thống kê lỗi, sửa bài
Chính tả:
2) Điền vào chỗ trống ng hay ngh?
…….ày tháng
…….ỉ ngơi
…….ười bạn
…….ề nghiệp
ng
ngh
ng
ngh
Chính tả:
3a) Điền vào chỗ trống ch hay tr?
cây … e mái … e
… ung thành … ung sức
tr ch
tr
ch
CHÚC CÁC EM CHĂM
NGOAN, HỌC GIỎI!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×