Tải bản đầy đủ

phan tich cac loai the cua ngan hang a chau.doc

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu thực trạng phát triển các loại thẻ của ngân
hàng Á Châu (asia commercial bank)
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................... 4
Phần 1: Giới thiệu các loại thẻ của ngân hàng Á Châu và chính sách phát triển . 6
I – Giới thiệu các loại thẻ của ngân hàng Á Châu .............................................. 6
1- Thẻ tín dụng ................................................................................................. 6
1.1- ACB Visa Platinum .............................................................................. 6
1.2-Thẻ tín dụng quốc tế ACB visa và ACB mastercard ........................... 7
2- Thẻ trả trước ................................................................................................. 9
2.1-Thẻ ACB visa preaid và ACB mastercard dynamic ........................... 9
2.2- Thẻ ACB vía electron và ACB master card electronic ..................... 11
3- Thẻ ghi nợ .................................................................................................. 12
3.1- Thẻ ghi nợ quốc tế visa debit ............................................................. 12
3.2- Thẻ ghi nợ nội địa 365 styles ............................................................. 12
3.3 Thẻ ATM .............................................................................................. 14
II- Chính sách phát triển các loại thẻ ................................................................ 15
1. Dịch vụ thanh toán chấp nhận thẻ ............................................................. 15
2. Tăng tiện ích khi sử dụng thẻ ................................................................... 15
3 . Tặng bảo hiểm cho các chủ thẻ ................................................................ 16
3.1 - Bảo hiểm rút tiền ATM ..................................................................... 16

3.2- Bảo hiểm tư trang trong chuyến đi .................................................... 16
3.3- Bảo hiểm giao dịch thẻ ....................................................................... 16
3.4- Bảo hiểm thất lạc ví ............................................................................ 17
3.5- Bảo hiểm mua sắm ............................................................................. 17
3.6- Bảo hiểm trách nhiệm trong chuyến đi .............................................. 17
3.7- Bảo hiểm gia sản khi vắng nhà .......................................................... 17
Phần 2: Ý nghĩa và vai trò và hiệu quả của việc sử dụng thẻ thanh toán trong nền
kinh tế ..................................................................................................................... 18
I- Ý nghĩa của việc thanh toán bằng thẻ ............................................................ 18
1. Đối với khách hàng là cá nhân: ................................................................ 18
2. Đối với khách hàng là doanh nghiệp: ...................................................... 18
3. Đối với ngân hàng: .................................................................................... 18
II – Vai trò và hiệu quả của việc thanh toán bằng thẻ ...................................... 18
1. Vai trò của hình thức thanh toán thẻ: ........................................................ 18
2. Hiệu quả của việc áp dụng thẻ thanh toán: ............................................... 20
Phần 3: Thực trạng và hiệu quả sử dụng thẻ thanh toán tại ngân hàng Á Châu . 22
I- Sự ra đời và phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam ..................................... 22
II – Thực trạng sử dụng thẻ qua 3 năm ............................................................. 23
Phần 4: Một số giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ ............................................... 27
I- Thuận lợi và khó khăn trong quá trinh phát triển thẻ ................................... 28
1 - Môi trường vĩ mô: .................................................................................... 28
1.1 Nền kinh tế: .......................................................................................... 28
1.2. Môi trường pháp lý ............................................................................. 29
1.3. Công nghệ kỹ thuật: ........................................................................... 29
1.4 Tâm lý người dân ................................................................................. 30
1.5 Tính an toàn và bảo mật của sản phẩm thẻ chưa thực sự cao. ........... 30
2 Môi trường vi mô: ....................................................................................... 30
2.1 Chính sách quản lý chất lượng: ........................................................... 30
2.2 Ứng dụng công nghệ kỹ thuật: ............................................................ 31
2.3 Thẻ thanh toán của ACB có nhiều chủng loại và nhiều tiện ích: ...... 32
2.4 Hoạt động marketing cho sản phẩm thẻ còn yếu ................................ 32
II- Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng ACB ....................................... 32
1. Tăng khả năng sẵn sàng, tăng cường tiện ích cho thẻ: ............................. 32
2. Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro: .................................. 33
3 Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin: ..................... 33
4 Hoàn thiện chức năng marketing, hệ thống marketing của ngân hàng: .... 33
Phần 5: Kết luận và kiến nghị ............................................................................... 34
I – Kết luận ......................................................................................................... 34
II- Kiến nghị ....................................................................................................... 34
1 - Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật: .................................................. 34


2 - Phát huy vai trò của hiệp hội thẻ ngân hàng (HHTNH): ........................ 35
3 - Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức và ngân hàng: ............................. 35
LỜI NÓI ĐẦU
Dịch vụ thẻ xuất hiện trên thế giới từ những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 và
đang phát triển rất mạnh trên thế giới. Ở Việt Nam, thị trường thẻ mới ra đời trong
khoảng 15 năm nay, nhưng thật sự phải tới năm 1999, thẻ thanh toán mới thực sự phát
triển khi có sự tham gia của nhiều ngân hàng trong nước.
Với hệ thống thông tin có thể dễ dàng truy nhập bất cứ lúc nào, khách hàng càng
ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, đồng thời,
yêu cầu của khách hàng cũng cao hơn trước kia rất nhiều. Trong các hoạt động giao dịch
có sự tham gia của ngân hàng, khách hàng đang nâng dần mức độ thoả mãn dịch vụ của
mình lên, họ mong muốn các dịch vụ đó được đáp ứng một cách thuận lợi và nhanh
chóng. Dịch vụ thẻ ngân hàng cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, các giải pháp
nhằm phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ thẻ nói
riêng ngày nay đều nhằm hướng tới mục tiêu: cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất
cho khách hàng trên nền tảng công nghệ tích hợp hiện đại ngày nay.
ACB là một trong 2 ngân hàng đầu tiên đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh
thẻ ở Việt Nam. Và với 16 năm kinh nghiệm, ACB đã thu hút được một lượng khách
hàng không nhỏ sử dụng thẻ thanh toán, góp phần quan trọng trong sự phát triển thị
trường thẻ Việt Nam. Với phương châm: “Luôn hướng đến sự hoàn hảo để phục vụ
khách hàng” được đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập, ACB luôn nỗ lực không
ngừng để gia tăng lợi ích cho khách hàng sử dụng thẻ của mình, đồng thời khẳng định vị
thế vững chắc của ACB trên thị trường thẻ Việt Nam và trong lòng người tiêu dùng hiện
đại.
Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên, tôi lựa chọn vấn đề: “Nghiên cứu
thực trạng phát triển các loại thẻ của ngân hàng Á Châu”
Bài tiểu luận chúng tôi đi vào 5 phần chính:
Phần 1: Giới thiệu các loại thẻ của ngân hàng Á Châu và chính sách phát
triển
Trong phần 1 chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về các loại thẻ của ngân hàng Á
Châu và chính sách phát triển của ngân hàng ACB để phát triển từng loại thẻ
Phần 2: Ý nghĩa và vai trò và hiệu quả của việc sử dụng thẻ thanh toán
trong nền kinh tế
Ở phần 2, chúng tôi sẽ phân tích ý nghĩa, vai trò và hiệu quả của việc sử dụng
thẻ. Từ đó để trả lời cho cau hỏi tại sao trong nền kinh tế chúng ta phải phát triển việc
sử dụng thẻ thanh toán.
Phần 3: Thực trạng và hiệu quả sử dụng thẻ thanh toán của ngân hàng Á
Châu
Trong phần này chúng tôi sẽ phân tích thực trạng và hiệu quả sử dụng thẻ thanh
toán của ngân hàng ACB để thấy được thực trạng phát triển các loại thẻ của ngân hàng
Á Châu trong những năm qua.
Phần 4: Một số giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ
Vào phần 4 chúng tôi sẽ đưa ra những thuận lợi và khó khăn, kết hợp với những
phân tích từ các phần trên để đưa ra những biện pháp phát triển các loại thẻ của ngân
hàng Á Châu.
Phần 5: Kết luận và kiến nghị
Từ những nghiên cứu ở trên, chúng tôi sẽ đưa ra những kết luận sát thực nhất và
nêu lên những kiến nghị để phát triển hệ thống thẻ thanh toán.
Do thời gian, điều kiện và kiến thức còn nhiều hạn chế cũng như chưa có kinh
nghiệm thực tế nên trong đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được
sự đóng góp chân thành của giảng viên bộ môn thanh toán quốc tế.
Phần 1: Giới thiệu các loại thẻ của ngân hàng Á Châu và chính sách
phát triển
I – Giới thiệu các loại thẻ của ngân hàng Á Châu
1- Thẻ tín dụng
1.1- ACB Visa Platinum
Thẻ Chip ACB Visa Platinum là thẻ tín dụng quốc tế cao cấp mang thương hiệu
Visa do ACB phát hành. Bên cạnh tính năng “chi tiêu trước, trả tiền sau” và thời hạn ưu
đãi miễn lãi lên đến 45 ngày, thẻ Chip ACB Visa Platinum đem đến cho quý khách
những tiện ích đặc biệt chỉ có ở thẻ ACB Visa Platinum trong mọi giao dịch thanh toán
trên toàn cầu
Hạn mức tín dụng: từ 200 triệu VND trở lên, không hạn chế mức tối đa.
Công nghệ thẻ: thẻ chip theo chuẩn EMV
Thời hạn thẻ: 3 năm
* Tiện ích
Ngoài các tiện ích của thẻ tín dụng vàng, thẻ tín dụng ACB Visa Platinum còn
sở hữu các tiện ích đặc biệt như:
- Tặng miễn phí 9 loại bảo hiểm dành cho chủ thẻ:
• Bảo hiểm tai nạn du lịch toàn cầu: mức bồi thường lên đến 500.000 USD
• Bảo hiểm việc hoãn chuyến bay: mức bồi thường 100 USD/8 giờ trễ
chuyến, tối đa 1000 USD
• Bảo hiểm tư trang trong chuyến đi
• Bảo hiểm trách nhiệm trong chuyến đi
• Bảo hiểm gia sản khi vắng nhà
• Bảo hiểm mua sắm
• Bảo hiểm rút tiền ATM
• Bảo hiểm giao dịch thẻ
• Bảo hiểm thất lạc ví
- Dịch vụ hỗ trợ toàn cầu (Concierge service): là dịch vụ phục vụ riêng cho chủ
thẻ Visa Platinum 24/7 ở trong nước hoặc nước ngoài. Theo đó, chỉ cần gọi điện thoại
đến Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ toàn cầu của Visa (miễn phí cuộc gọi) chủ thẻ Visa
Platinum sẽ được cung cấp từ các dịch vụ liên quan đến những nhu cầu thiết yếu trong
cuộc sống đến các dịch vụ mang tính cấp bách như mất thẻ, rút tiền mặt, dịch vụ y tế…
Các loại dịch vụ hỗ trợ bao gồm:
• Dịch vụ hỗ trợ du lịch: cung cấp thông tin về các chuyến bay và khách
sạn,
• Dịch vụ thuê xe hơi và limousine: cung cấp thông tin, giới thiệu dịch vụ.
• Hỗ trợ về thể thao và giải trí: cung cấp thông tin và giới thiệu dịch vụ nhà
hàng, câu lạc bộ sức khỏe, các sự kiện thể thao, sân golf, các điểm mua sắm…
• Hỗ trợ trước chuyến đi: thông tin về visa/ hộ chiếu, hải quan/ thuế vụ và
các thông tin về điểm đến như thời tiết, tỉ giá hối đoái, ngôn ngữ, múi giờ, rút tiền ATM,

• Dịch vụ hỗ trợ dành cho doanh nghiệp: thông tin về phong tục tập quán
quốc gia, hỗ trợ các dịch vụ như thuê phòng họp, máy vi tính, máy fax, thông dịch
viên…
• Dịch vụ tặng hoa và quà: cung cấp thông tin và hỗ trợ về các loại quà và
hoa tặng khác nhau
1.2-Thẻ tín dụng quốc tế ACB visa và ACB mastercard
Thẻ ACB Visa/MasterCard là sản phẩm thẻ thanh toán thay thế tiền mặt của tổ
chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard. Ngoài tính năng “chi tiêu trước, trả tiền sau” và thời
hạn ưu đãi miễn lãi lên đến 45 ngày, thẻ ACB Visa/MasterCard đặc biệt an toàn và
thuận tiện cho quý khách trong mọi giao dịch thanh toán trên toàn cầu.
Với thẻ tín dụng ACB, chủ thẻ được Ngân hàng cấp trước một hạn mức tín dụng. Gồm
3 loại: thẻ chuẩn, thẻ vàng và thẻ Platinum.
• Thẻ chuẩn : hạn mức từ 10 triệu VND đến 50 triệu VND.
• Thẻ vàng : hạn mức từ 30 triệu VND đến 500 triệu VND.
• Thẻ Platinum : hạn mức từ 200 triệu VND trở lên.
• Thời hạn thẻ : 3 năm"

* Tiện ích
- An toàn
• Không sợ rủi ro khi phải mang quá nhiều tiền mặt trong người khi đi công
tác, du học, du lịch... trong và ngoài nước.
• Tính năng an toàn của thẻ cao. Mất thẻ không có nghĩa là mất tiền nếu chủ
thẻ thông báo kịp thời cho ACB.
• Lần đầu tiên tại Việt Nam, chủ thẻ được tặng tối đa 7 loại dịch vụ bảo
hiểm thiết thực.
- Tiện lợi
• Chi tiêu trước - trả tiền sau, miễn lãi lên đến 45 ngày.
• Chỉ thanh toán tối thiểu 10% số tiền sử dụng hàng tháng.
• Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ Visa,
MasterCard như: siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, đại lý vé máy bay, khu du
lịch, bệnh viện, câu lạc bộ... tại Việt Nam và hơn 220 quốc gia trên toàn thế giới.
• Rút tiền mặt tại hơn 30 triệu điểm chấp nhận thẻ và hơn 1 triệu máy rút
tiền ATM mang thương hiệu Visa, MasterCard hoạt động 24/24 tại Việt Nam và khắp
nơi trên thế giới.
• Dễ dàng đặt hàng qua thư hay điện thoại và thực hiện các dịch vụ thanh
toán trên mạng Internet.
• Thực hiện giao dịch bằng bất kỳ loại tiền tệ nào trên thế giới và thanh toán
lại cho ACB chỉ bằng VND.
• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/24.
• Thanh toán các hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, di động, phí bảo hiểm,
truyền hình cáp, internet... thông qua dịch vụ CallCenter 247 của ACB.
• Khách hàng có thể thanh toán định kỳ cho ACB hàng tháng bằng cách
đăng ký tự động trích tiền từ tài khoản cá nhân tại ACB hoặc thông qua Trung tâm dịch
vụ khách hàng CallCenter 247 mà không phải mang tiền mặt đến ACB.
- Tiết kiệm
• Chủ thẻ được hưởng các chương trình ưu đãi mua sắm từ ACB và tổ chức
thẻ Visa, MasterCard.
• Số tiền trong tài khoản ký quỹ sẽ được hưởng lãi kỳ hạn 12 tháng theo lãi
suất của ACB từng thời điểm.
- Lợi ích cho công ty
• Giảm được khoản tạm ứng trước công tác phí cho nhân viên (VND hay
ngoại tệ).
• Giúp Công ty quản lý và kiểm soát hiệu quả việc chi tiêu của nhân viên
thông qua Bảng thông báo giao dịch hàng thá
2- Thẻ trả trước
2.1-Thẻ ACB visa preaid và ACB mastercard dynamic
Thẻ trả trước quốc tế Visa Prepaid và MasterCard Dynamic do ACB phát hành
thuộc dòng sản phẩm thẻ trả trước là phương tiện thanh toán thay thế tiền mặt linh hoạt,
an toàn và được chấp nhận toàn cầu.
*Tiện ích
- An toàn
• Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng được tặng bảo hiểm khi rút tiền tại
các máy ATM trên toàn thế giới.
• Tính năng an toàn của thẻ cao. Mất thẻ không có nghĩa là mất tiền nếu chủ
thẻ thông báo kịp thời cho ACB.
- Tiện lợi
• Rút tiền đơn giản tại hơn 1 triệu máy ATM trên toàn thế giới và hơn 8.000
máy ATM tại Việt Nam có logo Visa/MasterCard.
• Thanh toán dễ dàng tại hơn 30 triệu điểm ở 220 quốc gia trên toàn thế giới
và tại 15.000 điểm ở Việt Nam có logo Visa/MasterCard.
• Thanh toán hàng hóa, dịch vụ thuận tiện qua Internet hoặc điện thoại.
• Thanh toán các hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, di động, phí bảo hiểm,
truyền hình cáp,... hoặc chuyển khoản từ thẻ sang thẻ, từ thẻ sang tài khoản... thông qua
dịch vụ CallCenter 247 của ACB.
• Khách hàng có thể nộp tiền bất cứ lúc nào, tại bất kỳ chi nhánh nào của
ACB, hoặc thông qua hệ thống ACB Online, Mobile Banking, tự động trích tiền từ tài
khoản cá nhân tại ACB hoặc thông qua CallCenter 247.
- Tiết kiệm
• Tận hưởng ưu đãi giảm giá đối với chủ thẻ Visa/MasterCard với các dịch
vụ du lịch, giải trí, mua sắm… tại Việt Nam và trên toàn thế giới.
• Tận hưởng lãi suất của ACB đối với số dư gửi trong thẻ.
• Không cần duy trì số dư tài khoản thẻ, khách hàng có thể sử dụng đến
đồng cuối cùng trong thẻ.
2.2- Thẻ ACB vía electron và ACB master card electronic
Thẻ trả trước quốc tế Visa Electron và MasterCard Electronic do Ngân hàng Á
Châu phát hành thuộc dòng sản phẩm thẻ trả trước là phương tiện thanh toán thay thế
tiền mặt linh hoạt, an toàn và được chấp nhận toàn cầu
*Tiện ích
- An toàn
• Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng được tặng bảo hiểm khi rút tiền tại
các máy ATM trên toàn thế giới.
• Tính năng an toàn của thẻ cao. Mất thẻ không có nghĩa là mất tiền nếu chủ
thẻ thông báo kịp thời cho Trung Tâm Thẻ ACB.
- Tiện lợi
• Rút tiền đơn giản tại hơn 1 triệu máy ATM trên toàn thế giới và hơn 8000
máy ATM tại Việt Nam có logo Visa Electron/MasterCard Electronic.
• Thanh toán dễ dàng tại hơn 30 triệu điểm ở 220 quốc gia trên toàn thế giới
và tại 15.000 điểm ở Việt Nam có logo Visa Electron/MasterCard Electronic.
• Thanh toán các hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, di động, phí bảo hiểm,
truyền hình cáp,... hoặc chuyển khoản từ thẻ sang thẻ, từ thẻ sang tài khoản... thông qua
dịch vụ CallCenter 247 của ACB.
• Khách hàng có thể nộp tiền bất cứ lúc nào, tại bất kỳ chi nhánh nào của
ACB, hoặc thông qua hệ thống ACB Online, Mobile Banking, tự động trích tiền từ tài
khoản cá nhân tại ACB hoặc thông qua CallCenter 247.
- Tiết kiệm
• Tận hưởng ưu đãi giảm giá đối với chủ thẻ Visa/MasterCard với các dịch
vụ du lịch, giải trí, mua sắm… tại Việt Nam và trên toàn thế giới.
• Tận hưởng lãi suất không kỳ hạn của ACB đối với số tiền gửi trong thẻ.
• Không cần duy trì số dư tài khoản thẻ, khách hàng có thể sử dụng đến
đồng cuối cùng trong thẻ.
3- Thẻ ghi nợ
3.1- Thẻ ghi nợ quốc tế visa debit
Thẻ Visa Debit là thẻ ghi nợ quốc tế kết nối với tài khoản tiền gửi thanh toán
(TK TGTT) VND mang thương hiệu Visa do Ngân hàng Á Châu (ACB) phát hành. Thẻ
được sử dụng để giao dịch tại máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ có logo Visa trên
toàn thế giới.
*Tiện ích:
- An toàn
• Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng được tặng bảo hiểm khi rút tiền tại
các máy ATM trên toàn thế giới.
- Tiện lợi
• Rút tiền đơn giản tại hơn 1 triệu máy ATM có logo Visa trên toàn thế
giới.
• Thanh toán dễ dàng tại hơn 30 triệu điểm có logo Visa tại 220 quốc gia
khác và 15.000 điểm bán hàng tại Việt Nam.
• Khách hàng sử dụng tiền trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán, chủ
động hơn trong chi tiêu.
- Tiết kiệm
• Tận hưởng ưu đãi giảm giá đối với chủ thẻ Visa với các dịch vụ du lịch,
giải trí, mua sắm… trên toàn thế giới.
• Tận hưởng lãi suất không kỳ hạncủa ACB đối với tài khoản tiền gửi thanh
toán VND.
3.2- Thẻ ghi nợ nội địa 365 styles
Thẻ 365 Styles là thẻ ghi nợ nội địa kết nối với tài khoản tiền gửi thanh toán
(TK TGTT) VND mang thương hiệu Banknetvn, do Ngân hàng Á Châu (ACB) phát
hành. Thẻ được sử dụng để giao dịch tại các máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ có
logo Banknetvn, Smartlink và VNBC trên toàn quốc.
*Tiện ích :
- An toàn
Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng được tặng bảo hiểm khi rút tiền tại các
máy ATM.
- Tiện lợi
• Rút tiền mặt tại hơn 8,000 máy ATM có logo Banknetvn, Smartlink và
VNBC trên toàn quốc.
• Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ có logo
Banknetvn.
• Thực hiện các giao dịch chuyển khoản/vấn tin số dư/sao kê giao dịch...
trực tiếp trên máy ATM của ACB.
• Sử dụng các dịch vụ tiện ích: ACB Online, Mobile Banking, CallCenter
247... để vấn tin tài khoản/sao kê giao dịch/chuyển khoản/xem thông tin chứng
khoán/thanh toán điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, phí bảo hiểm...
• Khách hàng sử dụng tiền trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán, chủ
động hơn trong chi tiêu.
• Dịch vụ khách hàng hoạt động liên tục 24/7.
- Tiết kiệm
• Thường xuyên được nhận các ưu đãi hấp dẫn tại các đơn vị chấp nhận thẻ.
• Tận hưởng lãi suất không kỳ hạn của ACB đối với tài khoản tiền gửi
thanh toán.
Đặc biệt:
• 365 Styles là thẻ đầu tiên của ACB với nhiều mẫu mã và màu sắc giúp
khách hàng có nhiều lựa chọn khi đăng ký.
• Thời gian cấp thẻ nhanh, chủ thẻ có thể nhận thẻ trong vòng 24 giờ.
3.3 Thẻ ATM
Thẻ ATM2+ là thẻ ghi nợ nội địa kết nối trực tiếp với tài khoản tiền gửi thanh
toán do ACB phát hành, mang thương hiệu Visa.
*Chức năng
- Thẻ được sử dụng để rút tiền tại máy ATM của ACB và các máy ATM mang
thương hiệu Visa trong phạm vi nước Việt Nam.
- Thẻ được sử dụng để rút tiền tại các Đại lý ứng tiền mặt của ACB và các Đại
lý ứng tiền mặt mang thương hiệu Visa trong phạm vi nước Việt Nam.
- Thẻ được dùng để thanh toán hàng hóa dịch vụ tại các Đại lý mang thương
hiệu Visa trong phạm vi nước Việt Nam.
- Hạn mức sử dụng thẻ là số dư trong tài khoản thanh toán.
*Tiện ích :
• Phương tiện thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, tránh được các rủi
ro khi mang theo tiền mặt, giải quyết vấn đề tiền lẻ khi giao dịch mua bán hàng hóa.
• Không chỉ dùng rút tiền mặt tại các máy ATM trong hệ thống ACB và các
Ngân hàng thanh toán của Visa, thẻ ATM
2+
của ACB còn được dùng để thanh toán hàng
hóa, dịch vụ tại các Đại lý chấp nhận thanh toán thẻ Visa trong nước.
• Khách hàng chỉ cần có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ACB và sử dụng
tiền của mình trong tài khoản, chủ động hơn trong chi tiêu.
• Tiền chưa sử dụng vẫn hưởng lãi không kỳ hạn.
• Xem thông tin giao dịch trên mạng.
• In liệt kê 10 giao dịch gần nhất tại máy ATM của ACB
• Tính năng an toàn của thẻ cao.
• Thời gian xử lý giao dịch nhanh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×