Tải bản đầy đủ

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI – CHẢO CHỐNG DÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NIHA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
§Ò TµI:
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI – CHẢO CHỐNG DÍNH
TẠI CÔNG TY TNHH NIHA
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S HOÀNG THỊ HUỆ
SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ KIM TUYẾN
NỘI DUNG KHÓA LUẬN
Phần mở đầu.

Chương I: Những vấn đề cơ bản về kế
hoạch phát triển sản phẩm mới.

Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất
kinh doanh và chiến lược phát triển sản
phẩm mới.

Chương III: Một số giải pháp nhằm phát
triển sản phẩm mới.
Kết luận.

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
3. Phương pháp nghiên cứu:
CHƯƠNG I:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

1.1 Cơ sở lý luận chung về sản phẩm trong
Marketing, chu kỳ sống của sản phẩm.

1.1.1 Khái niệm về sản phẩm mới.

1.1.2 Chu kỳ sống của sản phẩm.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
Quá trình hình thành và phát triển của
Công ty TNHH NIHA.

Tên gọi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NIHA.

Tên giao dịch quốc tế: NIHA COMPANY CO., LTD.

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Tân Thịnh, T.P Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 759683 – 0280 859335

Fax: 0280 755119

Giám đốc Công ty TNHH NIHA: Ông Chu Ngọc Hùng.
Quy mô của Công ty TNHH NIHA:
* Công ty TNHH NIHA đi vào hoạt động với
số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng.

Trong đó:
+ Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đ

+ Vốn cố định: 2.300.000.000 đ

+ Vốn lưu động: 700.000.000 đ
Cơ cấu lao động của Công ty
Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH NIHA:

Sản xuất và cung ứng sản phẩm nồi Inox

Chăn nuôi và cung ứng giống Đà Điểu

Khai thác khoáng sản

Giám đốc

Phó Giám đốc
Kinh Doanh

Phó Giám đốc
Kỹ Thuật

Bộ phận
Tổ chức công
đoàn.


Bộ phận
Kế hoạch sn
xuất.
Bộ phận
Tiếp thị kinh
doanh.
Bộ phận
Kế toán
Mụ hỡnh t chc c cu b mỏy qun lý.
( Ngun: Phũng k toỏn )
Thực trạng về tình hình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp.
( Nguồn: Bộ phận kinh doanh )
Nọi dung Đơn vị
Năm 2006

Năm 2007


Giá bán bình quân

Đồng
Nồi 1 đáy Nồi 3 đáy Nồi 1 đáy Nồi 3 đáy
198000 395000 218000 409000
( Nguồn: Bộ phận kinh doanh )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×