Tải bản đầy đủ

báo cáo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Môn: HÀNH VI TỔ CHỨC
Đề tài:
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương
SVTH: Nhóm 10
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát
triển văn hoá của doanh nghiệp
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát
triển văn hoá của doanh nghiệp
Tp.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2012
NỘI DUNG CHÍNH
V. Kết luận
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát tiển của doanh nghiệp
III. Các yếu tố cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp
II. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới sự phát triển của doanh nghiệp
I. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
Là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp, chi phối (nh cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh
nghiệp. Tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của
mỗi doanh nghiệp.

I. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
II. Văn hóa doanh nghiệp
Ảnh hưởng ch cực Ảnh hưởng êu cực
Tạo nên nét đặc trưng riêng của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp có một đặc trưng riêng và chính văn hoá doanh nghiệp tạo nên nét khác biệt đó. Các giá trị cốt lõi, các tập tục,
lễ nghi, thói quen hay cách họp hành, đào tạo, thậm chí đến cả đồng phục, giao tiếp…đã tạo nên phong cách riêng biệt của doanh
nghiệp, phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.
Quy tụ được sức mạnh của toàn doanh nghiệp

Nền văn hoá tốt giúp doanh nghiệp thu hút và giữ được nhân tài, củng cố lòng trung thành của nhân viên với doanh nghiệp. Thật sai lầm
khi cho rằng trả luơng cao sẽ giữ được nhân tài. Nhân viên chỉ trung thành, gắn bó với doanh nghiệp khi doanh nghiệp có môi trường
làm tốt, khuyến khích họ phát triển.
1. Tích cực
1. Tích cực
Nền văn hoá yếu kém sẽ gây ra những thiệt hại cho doanh nghiệp. Với cơ chế quản lý cứng nhắc, độc đoán, sẽ làm nhân
viên sợ hãi, thụ động và thờ ơ hoặc chống đối lại lãnh đạo. Nhân viên sẽ bỏ doanh nghiệp đi bất cứ lúc nào.
1. Tích cực
1. Tích cực
2. Tiêu cực
2. Tiêu cực
Khích lệ sự đổi mới, sáng tạo:
Trong những doanh nghiệp có môi trường văn hoá làm việc tốt, mọi nhân viên luôn luôn được khuyến khích đưa ra sáng kiến,
ý tưởng…Nhân viên trở nên năng động, sáng tạo hơn và cũng gắn bó với doanh nghiệp hơn.
Các yếu tố cấu thành
văn hóa doanh nghiệp
Các yếu tố cấu thành
văn hóa doanh nghiệp
Các yếu tố hữu hình
Các yếu tố hữu hình
Chất lượng ban
lãnh đạo và nhân
viên
Chất lượng ban
lãnh đạo và nhân
viên
Các quy định về văn
hóa
Các quy định về văn
hóa


Các quy ước chưa
thành văn
Các quy ước chưa
thành văn
Sự tham gia của ban
lãnh đạo và nhân
viên
Sự tham gia của ban
lãnh đạo và nhân
viên
Là kiến trúc trụ sở, văn phòng, biển hiệu, tên gọi, khẩu hiệu, trang phục cán bộ nhân viên, ngôn
ngữ sử dụng… Đây chính là hình thức thể hiện bên ngoài của văn hóa.
1. Các yếu tố hữu hình
1. Các yếu tố hữu hình
Chất lượng ban lãnh đạo doanh nghiệp và các nhân viên chủ chốt đóng vai trò quan trọng nhất
trong việc định hướng và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và văn hóa
doanh nghiệp nói riêng.
2. Chất lượng ban lãnh đạo và nhân viên
2. Chất lượng ban lãnh đạo và nhân viên
Doanh nghiệp có điều lệ, các quy định, nội quy… riêng. Tuy nhiên, phải theo quy định của pháp luật, tôn trọng thuần phong mỹ tục
quốc gia về: Đạo đức kinh doanh, giá trị theo đuổi, niềm tin, thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp
3. Các quy định về văn hóa
3. Các quy định về văn hóa
Thăm hỏi cấp trên trong các dịp lễ tết, người trẻ tuổi hơn thì phải đi pha trà cho cả phòng vào buổi sáng, uống trà và nói chuyện với nhau
trong giờ giải lao…
4. Các quy ước chưa thành văn
4. Các quy ước chưa thành văn
Là sự tham gia của tất cả nhân viên trong doanh nghiệp
5. Sự tham gia của ban lãnh đạo và nhân viên
5. Sự tham gia của ban lãnh đạo và nhân viên

Văn hóa doanh nghiệp là sự phản chiếu của văn hóa dân tộc.

Văn hóa doanh nghiệp là một nền tiểu văn hóa nằm trong văn hóa dân tộc.

Mọi cá nhân trong nền văn hóa doanh nghiệp cũng thuộc vào một nền văn hóa dân tộc cụ thể, với một phần nhân cách tuân theo các giá trị
văn hóa dân tộc.
Văn hóa dân tộc
Văn hóa dân tộc

Người sáng lập ra doanh nghiệp là người ghi lại dấu ấn đậm nét và tạo ra nét đặc thù cho doanh nghiệp, tạo ra sự khác biệt so với
đối thủ.

Văn hóa doanh nghiệp phản ánh cá tính và triết lý riêng của nhà lãnh đạo.

Tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo và nhân viên để làm tăng giá trị, niềm tin và mối quan hệ gằn bó.
Nhà lãnh đạo người tạo ra nét đặt thù
Nhà lãnh đạo người tạo ra nét đặt thù
Mô hình 7S với 3 yếu tố cứng và 4 yếu tố mềm
Vd: Văn hóa Công ty Honda Việt Nam
Kết luận
Văn hóa doanh nghiệp và các yếu tố hình thành nên nó rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp không chỉ biết sản xuất và kinh doanh mà còn có cả những yếu tố phi lợi nhuận tạo nên sự bền vững lâu
dài của chính doanh nghiệp đó .
Ở Việt Nam văn hóa doanh nghiệp chưa được chú trọng một cách đầy đủ và tương xứng với tầm quan trọng của nó.
Tuy nhiên, ngày nay một số doanh nghiệp cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp và đang
xây dựng văn hóa doanh nghiệp riêng của mình.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×