Tải bản đầy đủ

Văn 6 - bài 7 Em bé thông minh

II. Bố cục: 3 phần
(Từ đầu -> thật lỗi lạc):
Vua sai quan đi tìm người tài.
Phần 1
(Tiếp ->Nước láng giềng):
Những lần giải đố của em bé.
(Còn lại):
Em bé được phong làm trạng nguyên.
Phần 2
Phần 3
Các sự việc:
+ Viên quan đi tìm người tài
+ Em bé giải đố của quan
+ Em bé giải đố của vua đối với dân làng.
+ Em bé giải đố của Vua.
+ Em bé giải đố của sứ thần.
+ Em bé được phong trọng nguyên
(Mở truyện)
( Diễn biễn)


(Kết truyện)
Thử thách
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4
Đối tượng Viên quan
Nội dung
Đường cày
Cách giải
Đố vặn lại
Hoạt động nhóm bàn (3 phút)
Nhóm 2: Lần giải đố thứ ba
Nhóm 1: Lần giải đố thứ hai
Nhóm 3: Lần giải đố thứ tư
Câu hỏi: Đối tượng - người đố, nội dung
và cách giải đố của em bé?
Thử thách
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4
Đối tượng
Viên quan
Nội dung
Đường cày
Cách giải
Đố vặn lại
Thú vị
Nhà vua
3 trâu đực
đẻ thành 9
con
Tự nói ra
điều vô lý
Nhà vua
1 con chim
sẻ thành 3
mâm cỗ
Đố vặn lại
Sứ thần
Xâu chỉ qua
đường ruột
ốc
Câu hát
dân gian
Đẩy thế bí về người ra đố, buộc họ
nhận ra sự vô lý, phi lý.
Kinh nghiệm
sống dân gian
Tang tình tang! Tính tình tang
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang ….
Bốn lần giải đố
Câu đố
của quan
Câu đố
của vua
Câu đố
của
xứ thần
nước
ngoài
Cổ tích
3 phần
- Chỉ ra
cái
phi lí
trong
câu
đố.
- Dựa
vào
kinh
nghiệm
T
h
ê
̉

l
o
a
̣
i

-

B
ô
́

c
u
̣c
Cách giải đố
Truyện đề cao trí khôn và kinh nghiệm
đời sống dân gian.
- Tạo tiếng cười vui vẻ.
Ý nghĩa
Em bé thông minh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×