Tải bản đầy đủ

sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm tổ chức thi đua dành cho học sinh lớp 4

TPHCM, ngày 4 tháng 2 năm 2015
GV: Đoàn Thị Huỳnh Hạnh – Ba 7
TPHCM, ngày 4 tháng 2 năm 2015
GV: Đồn Thị Huỳnh Hạnh – Ba 7
TPHCM, ngày 4 tháng 2 năm 2015
Lí do chọn đề tài:
Muốn góp phần mình vào việc đào tạo
cho đất nước trong tương lai một lớp nhân lực
nhiệt tình trong lao động, sống có trách nhiệm,
giàu lòng yêu thương con người, có chí cầu
tiến vươn lên trong cuộc sống thì ngay hôm
nay, bản thân tôi phải có giải pháp giúp các
em có ý thức tự giác học tập tích cực, có chí
cầu tiến vươn lên trong học tập, có đủ kiến
thức kỹ năng cơ bản của cấp học mà làm
nền tảng tự tin bước tiếp ở các bậc học sau –
đảm bảo các em tự tin, ham thích học tập,
không ngại học.
Sáng kiến kinh nghiệm:
MỘT VÀI KINH NGHIỆM TỔ CHỨC
THI ĐUA DÀNH CHO HỌC SINH

LỚP 4
I. Đặt vấn đề:
II. Đối tượng nghiên cứu:
Học sinh lớp 4/4 trường
tiểu học Kim Đồng năm
học 2013 – 2014.
1. Cơ sở lý luận

Hoạt động của HS tiểu học: vui chơi, lao động,
xã hội.

Những thay đổi kèm theo: trong gia đình, trong
nhà trường, ngoài xã hội

Sự phát triển của quá trình nhận thức: cảm tính,
lý tính (tư duy, tưởng tượng)

Ngôn ngữ và sự phát triển nhận thức của HS

Chú ý và sự phát triển nhận thức của HS

Trí nhớ và sự phát triển nhận thức của HS

Ý chí và sự phát triển nhận thức của HS

Sự phát triển tình cảm của HS

Sự phát triển nhân cách của HS
2. Cơ sở thực tiễn

Thuận lợi

Khó khăn

Các bước thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị: Tìm hiểu HS
Bước 2: Tiến hành:

Phân công và hướng dẫn đội ngũ HS


Về hoạt động học tập, phong trào
Bước 3: Kiểm tra
Bước 4: Đánh giá, khen thưởng
Bước 1: Chuẩn bị: Tìm hiểu HS
LÍ LỊCH HỌC SINH
Họ và tên học sinh: Nam/ nữ:
Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Quận (huyện)
Dân tộc: Tôn giáo: Chiều cao: Cân nặng:
Địa chỉ thường trú: số đường tổ khu phố/ ấp Phường/ xã
Quận/ huyện Điện thoại nhà:
Địa chỉ tạm trú: số đường tổ khu phố/ ấp Phường/ xã
Quận/ huyện Điện thoại nhà:
Người nuôi dưỡng em là Em là con thứ trong số anh chị em
Họ và tên cha: Nghề nghiệp:
Số điện thoại di động: Đang ở cùng với
Họ và tên mẹ: Nghề nghiệp:
Số điện thoại di động: Đang ở cùng với
Người hướng dẫn em học ở nhà là vào lúc
Em có phòng riêng hay ở chung phòng với ai?
Em có bàn học riêng hay dùng chung với ai?
Ngoài giờ đến trường, em có học thêm môn gì không?
Em đã từng nhận giấy khen gì trong học tập?
Em đã từng đạt giải gì trong hoạt động văn nghệ, thể thao?
Em có tham gia câu lạc bộ hoặc nhà thiếu nhi nào không?
Em thường làm gì vào những ngày cuối tuần? Em đi học bằng:
 ba hoặc mẹ chở (em có đội mũ bảo hiểm không )  tự đi bằng xe đạp  đi bộ.
Gia đình em thuộc diện:  công viên chức nhà nước  công nhân  lao động tự do  thương binh
CHỮ KÝ CỦA CHA CHỮ KÝ CỦA MẸ
Bước 1: Chuẩn bị: Tìm hiểu HS
Bước 2: Tiến hành:

Phân công và hướng dẫn đội ngũ HS:
BAN CÁN SỰ LỚP
Bước 2: Tiến hành:

Phân công và hướng dẫn đội ngũ HS:
BAN CÁN SỰ LỚP
Bước 2: Tiến hành:

Phân công và hướng dẫn đội ngũ HS:
o
Vai trò BCSL
o
Vai trò của tổ trưởng
o
Nhiệm kì
o
Sắp xếp chỗ ngồi: xây dựng “Đôi bạn cùng tiến”
Bước 2: Tiến hành:

Về hoạt động học tập, phong trào:
o
Chấm điểm thi đua tổ
o
Chấm điểm thi đua của GV:
o
Chấm điểm thi đua của BCSL:
TÊN HS
A B C D E G H I K L M N
Ngày MÔN
BCSL: - BẢNG THI ĐUA HỌC TẬP TỔ TUẦN / THÁNG
Bước 3: Kiểm tra

Về học tập
Bước 3: Kiểm tra

Về phong trào
Bước 4: Đánh giá, khen thưởng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×