Tải bản đầy đủ

Tmb.Âm nhạc 7 - theo chuẩn mới nhất của Bộ GD - mẫu soạn của nhạc sĩ Hoàng Long

Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013Lê Quốc Thắng
I. Mục tiêu:
1. Ki ến thức:
- HS biết bài hát Mái trường mến u do nhạc sĩ Lê Quốc Thắng sáng tác.
Biết nội dung bài hát thể hiện tình cảm của HS với mái trường và các Thầy
cơ giáo.
- Làm quen với giọng Mi thứ.
2. Kĩ năng:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm,
biết hát kết hợp gõ đệm, tập hát theo hình thức đơn ca, tốp ca,…
3. Thái độ:
- Thơng qua bài hát giáo dục các em u q mái trường. Ở đó có các thầy cơ
ngày đêm chăm sóc, vun trồng những mầm xanh đất nước.
II. Chuẩn bò:
1. Chu ẩn bị của GV:
+ Đàn và hát bài Mái trường mến u.
+ Tranh ảnh minh họa.

+ Nhạc cụ quen dùng.
2. Chuẩn bị của HS:
+ SGK AN7, vở ghi , đồ dùng học tập …
III. Tiến trình lên lớp:
HĐ GV NỘI DUNG HĐ HS
GV u cầu
GV ghi ND bài

1. Ổn định lớp
2. Bài mới:
N ỘI DUNG 1
HOC BAI HAT
MAI TR¦¥NG M£N Y£U

HS BCSS
HS ghi bài
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
1
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV giới thiệu
GV u cầu
GV phân tích
GV thực hiện
GV u cầu
GV đàn
GV làm mẫu
GV bắt nhịp
GV hướng dẫn
GV u cầu
GV u cầu
GV hướng dẫn
GV u cầu
GV hướng dẫn
GV treo tranh minh họa bài Mái trường mến
u & giới thiệu
Trong cuộc đời mỗi người hình ảnh về mái
trường tuổi ấu thơ và các thầy, cô giáo đã
để lại trong lòng chúng ta những tình cảm
trong sáng và chân thành. Hôm nay chúng


ta học bài “mái trường mến yêu” của nhạc só
Lê Quốc Thắng.
- Tìm hiểu bài hát.
+ Đọc lời bài hát
+ Chia đoạn, chia câu:bài hát gồm 2 đoạn.
Đoạn a có 4 câu, đoạn b có 2 câu.
- Nghe hát mẫu.
+ GV đệm đàn, tự trình bày bài hát, hoặc
dùng băng đĩa nhạc.
+ HS nói cảm nhận về bài hát.
- Khởi động giọng:
+ GV đàn chuỗi âm ngắn, HS nghe và đọc
bằng ngun âm la.
- Tập hát từng câu.
+ GV hát mẫu, sau đó đàn giai điệu câu một
khoảng 2-3 lần.
+ Bắt nhịp ( đếm 3-4) và đàn giai điệu câu
thứ nhất một vài lần.
+ HS tập lấy hơi ở đầu và ở giữa các câu
hát.
+ HS khá hát mẫu.
+ Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện
chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu
những chỗ cần thiết.
+Tập các câu tiếp theo tương tự.
- Hát cả bài.
+ HS hát cả bài, lấy hơi ở đầu và giữa các
câu hát.
+ HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa
đạt, hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái nhịp
nhàng, tha thiết.
3 Củng cố:

HS theo dõi.
HS đọc nội dung
ở SGK trang 6
HS theo dõi
HS lắng nghe
HS nêu
HS L/thanh.
HS lắng nghe
HS hát cùng
đàn
HS lấy hơi
HS thực hiện
HS sửa sai
HS tập hát các
câu còn lại
HS hát cả bài
Thể hiện sắc
thái
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
2
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
GVđiều khiển
GVhướng dẫn
GV hỏi
GV giáo dục
HS
GV dặn dò
GV nhận xét
- Cả lớp tập hát và lần lượt kết hợp gõ đệm
theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. Tổ,
nhóm trình bày lại để các bạn nhận xét.
- HS trình bày bài hát kết hợp vận động theo
nhạc, đứng tại chỗ nhúng chân nhẹ nhàng.
? Nội dung bài hát diễn tả điều gì?
 Nội dung bài hát thể hiện tình cảm của
HS với mái trường và các Thầy cơ giáo.
- Giáo dục HS biết u q Thầy cơ giáo,
mái trường và những ngày đi học
4. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bài hát và tìm vài động
tác phụ họa.
- Chuẩn bò bài TĐN nhạc số 1.
- GV Nhận xét tiết học.
HS hát kết hợp
gõ đệm
Hát và vận động
HS trả lời
HS ghi nhớ
HS về nhà thực
hiện
HS theo dõi

Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
3
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013


I. Mục tiêu:
1. Ki ến thức
- HS hát thuộc bài Mái trường mến u và nắm được nội dung của bài hát.
2. Kĩ năng:
- hát đúng giai điệu, lời ca, thể hiện sắc thái tình cảm bài hát. Trình bày bài
hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- Học sinh đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1.
3. Thái độ:
- HS u thích và thuộc giai điệu bài TĐN.
II. Chuẩn bò:
1. Giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn & hát bài Mái trường mến u.
- Đàn & đọc bài TĐN số 1.
2. Học sinh:
- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
4
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
III. Tiến Trình Lên lớp:
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
GV u cầu
GV ghi nội
dung
GV đệm đàn
Gv hướng dẫn
Gvđiều khiển
GV chỉ định
Gv ghi bảng
GV hỏi
GV phân tích
Gv chỉ đònh
GV u cầu
Gv đàn
Gv hướng dẫn
1. Ổn đònh: só số lớp:
2. Ơn tập & kiểm tra:
¤N T¢P BAI HAT
MAI TR¦¥NG M£N Y£U
- HS ơn bài hát Mái trường mến u một vài
lần để hát thuộc lời ca. Từng nhóm, tổ trình
bày lại để củng cố lời ca bài hát.
- HS tập hát để thể hiện được sắc vui tươi,
tha
thiết của bài hát.
- Tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo
phách.
- Hát kết hợp vận động theo nhạc
+ Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo
nhạc.
+ Một vài nhóm trình bày lại kết hợp vận
động
theo nhạc.
- GV gọi 2 - 4 HS lên trình bày bài hát kết
hợp
vận động theo nhạc.
- GV nhận xét và cho điểm.
3. Bài mới:
T¢P §OC NHAC: TDN S¤ 1
CA NG¥I T¤ QU¤C
- Tìm hiểu bài TĐN:
? Bài TĐN số 1 ai là tác tác? Bài viết ở nhịp
gì ?
 Bài TĐN trích trong bài hát cùng tên của
nhạc sĩ Hồng Vân, bài viết ở nhịp 2/4.
- Bài T ĐN được chia làm 2 câu, mỗi câu dài
4 nhịp.
+ Tập nói tên nốt nhạc trong từng câu.
- Luyện tập cao độ.
+ Hãy nói tên nốt nhạc trong bài từ thấp lên
cao?
HS BCSS
HS ghi bài
HS ơn bài hát
Hs theo dõi
Hs hát và gõ
đệm
HS thực hiện
Hs ghi bài
HS trả lời
HS theo dõi
HS đọc
HS đọc
Hs tập đọc
HS nghe
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
5
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV đàn
GV u cầu
GV u cầu
GV u cầu
Gv chỉ đònh
GV thực hiện
Gv yêu cầu
GV hướng dẫn
GV u cầu
GV đàn
GV u cầu
GV dặn dò
 Đồ, rê, mi, pha, son, la, si.
+ GV quy định đọc các nốt Đồ rê mi pha
son la si, rồi đàn để HS đọc theo.
- Luyện tập tiết tấu:
+ HS xung phong gõ tiết tấu làm mẫu, cả
lớp gõ tiết tấu.
- Tập đọc nhạc từng câu:
+ GV đàn giai điệu cả bài
+ Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 2 lần, lần
thứ nhất các em lắng nghe, lần 2 các em đọc
nhẩm theo.
+ GV bắt nhịp đếm 1-2 và đàn để HS đọc
câu 1 kết hợp gõ tiết tấu.
+ HS xung phong đọc.
+ cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe khơng đàn
để sửa chỗ sai cho HS
+ Đọc câu hai tương tự.
- Tập đọc cả bài.
+ GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hòa
theo
+ HS đọc cả bài và gõ phách, GV lắng nghe
để sửa chữa chỗ sai.
- Ghép lời ca.
+ GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc, nửa
còn lại ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ
phách.
4. Củng cố:
- Nửa lớp đọc nhạc, nửa còn lại ghép lời kết
hợp gõ phách.
- HS xung phong trình bày lại.
5. Dặn dò:
- Về nhà ôn lại bài hát “Mái trường mến
yêu” (tập vận động) và ôn bài TĐN số 1.
- Xem bài kế tiếp: giới thiệu nhạc só Hoàng
Việt và bài hát nhạc rừng.
- Nhận xét tiết học.
Hs thực hiện
HS đọc
HS có thể đọc
nhẩm theo
HS đọc
1-2 HS đọc
HS sửa sai
HS đọc
HS thực hiện
HS đọc kết
hợp gõ theo
phách
HS thực hiện
HS thực hiện
HS về nhà
thực hiện

Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
6
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ND……………………./……………………/ 2012.


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS thuộc bài hát “Mái trường mến yêu” nhận biết được bài TĐN số 1
- HS biết vài nét sơ lược về thân thế và sự nghiệp của nhạc só Hoàng
Việt. Biết nội dung và nêu cảm nhận về bài hát nhạc rừng.
2. K ĩ năng:
- Hát đúng giai điệu, lời ca, thể hiện được sắc thái của bài hát. Trình bày
Bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- HS đọc đúng giai điệu, gép lời ca bài TĐN số 1.
- Tóm tắt được nội dung của phân mơn âm nhạc thưởng thức.
3. Thái độ:
- HS thêm u và cảm phục nhạc sĩ Hồng Việt.
II. Chuẩn bò:
1. Giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng.
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
7
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
- Đàn và hát bài Mái trường mến u.
- Đàn và đọc nhạc bài TĐN số 1
2. Học sinh:
- SGK, vở, đồ dùng học tập….
III. Ti ến trình lên lớp:
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
Gv u cầu
GV ghi bảng
GV đđàn
Gv thực hiện
GV u cầu
GVnhận xét
GV ghi bảng
GV trình bày
GV hướng dẫn
Gv êu cầu
GV hướng dẫn
GV u cầu
GV chỉ định
GV ghi nội dung
Gv chỉ đònh
GV u cầu
1. Ổn đònh:
2. Ơn tập & Kiểm tra bài cũ:
a. Ơn tập bài hát:
- Khởi động giọng.
- GV trình bày bài hát hoặc cho HS nghe bài
hát qua băng, đĩa.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm.
- Gọi 2 - 4 hs lên trình bày bài hát “M
trường mến yêu” kết hợp gõ thanh phách.
- Giáo viên nhận xét cho điểm.
b. Ơn tập TĐN số 1:
- HS nghe đầy đủ bài hát Ca ngợi Tổ Quốc.
- HS đọc nhạc, ghép lời bài T ĐN số 1 – Ca
ngợi tổ quốc một vài lần, GV hướng dẫn sửa
chỗ sai.
- HS tập đọc bằng hình thức đọc nối tiếp
hoặc đối đáp.
- HS tập đọc kết hợp gõ phách, nhịp.
- HS tập dịch lời ca sang tiếng mẹ đẻ, tập
hát lời mới theo đúng giai điệu.
- HS trình bày bài T ĐN theo hình thức: Cá
nhân, cặp đơi, tổ, nhóm…
- GV nhận xét và cho điểm.
3. Bài mới:
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC
NHAC SI HOANG VI£T & BAI HAT
NHAC R¦NG
a. Nh ạc sĩ Hồng Việt:
- HS đọc to rõ ràng, diễn cảm lời giới thiệu
về nhạc sĩ Hồng Việt.
- HS tự ghi tóm tắt vài nét về nhạc sĩ
Hồng Việt và trình bày phần đã ghi.
HS báo cáo SS
HS ghi vở
HS khởi động.
HS nghe.
Hs thực hiện
Hs lắng nghe
Hs ghi bài
HS theo dõi
Một vài hs đọc
HS thực hiện
HS thực hiện
HS thực hiện
HS ghi bài
1-2 HS đọc
Hs Thực hiện
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
8
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV thực hiện
Gv yêu cầu
GV trình bày

GV u cầu
GV dặn dò
- GV giới thiệu trích đoạn một số bài hát
nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Việt gồm các
bài hát: Lên ngàn, lá xanh, tình ca…
b. Bài hát Nhạc rừng.
- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm phần giới thiệu
về bài hát nhạc rừng.
- HS nghe bài hát qua GV trình bày hoặc
qua băng, đĩa
- HS nghe cảm nhận sau khi nghe bài hát.
GV đệm đàn, trình bày bài hát Nhạc rừng,
HS có thể hát hòa theo.
4. Củng cố:
- HS nhắc lại phần giới thiệu về nhạc sĩ
Hồng Việt & phần nội dung của bài nhạc
rừng.
5. Dặn dò:
- Về ơn lại bài ,ø xem trước bài Lý cây đa.
- Nhận xét tiết học.
HS theo dõi
HS đọc
HS lắng nghe
HS thực hiện
Hs thực hiện ở
nhà

ND………………………./…………………………/2012D
ân ca: Quan Họ Bắc Ninh
I. Mục tiêu:
1. Ki ến thức:
- HS biết bài Lí cây đa là dân ca Quan họ Bắc Ninh.
2. Kĩ năng:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát, thể hiện đúng những tiếng có
dấu
luyến. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm, biết hát kết hợp gõ đệm,
tập
hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
9
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
- Tập hát luyến âm với 3 nốt nhạc
3. Thái độ:
- HS nghe một số bài hát Quan họ tiêu biểu, qua đó thấy được cái hay, cái
đẹp
của dân ca Quan họ Bắc Ninh
II. Chuẩn bò:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Một số tranh ảnh về hát quan họ
- Đàn & hát bài Lí cây đa.
III. Ti ến trình lên lớp
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
G
V ghi bảng
Gv Chỉ định
GV u cầu
Gv Phân tích
GV thực hiện
GV u cầu
GV đàn
Gv điều khiển
GV bắt nhịp
GV hướng dẫn
1. Ổn đònh:
2. Bài mới: Học bài hát:
LÝ C¢Y §A
- Giới thiệu bài hát (SGK).
+ GV treo tranh minh họa bài lí cây đa và
chỉ định HS đọc lời giới thiệu trang 14.
- Tìm hiểu bài hát.
+ Đọc lời, tập phát âm chuẩn xác, rõ lời.
+ Bài hát chia thành 4 câu:
C1 Từ đầu … cây đa.
C2 Tiếp theo … cây đa.
C3 tiếp theo … mình gặp.
C4 Tiếp theo …cây đa
- Nghe hát mẫu.
+ GV tự đệm đàn & trình bày bài hát hoặc
dùng băng, đĩa…
+ HS nói cảm nhận về bài hát.
- Khởi động giọng.
+ Dịch giọng (-6) trên đàn phím điện tử.
+ GV đàn chuỗi âm ngắn, HS nghe & đọc
bằng ngun âm la.
- Tập hát từng câu. (Dịch giọng = - 5)
+GV hát mẫu, sau đó đàn giai điệu câu 1
khoảng 2 lần.
+ Bắt nhịp đếm ( 2-1) & đàn giai điệu để
HS hát câu thứ nhất một vài lần.
+ HS tập lấy hơi ở đầu & giữa các câu hát.
HS ghi bài
Hs thực hiện
Hs đọc bài
HS ghi nhớ
Hs lắng nghe
Hs trả lời
HS khởi động
giọng
HS theo dõi
HS hát cùng
đàn
HS lấy hơi
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
10
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV hướng dẫn
GV u cầu
GV hướng dẫn
GV u cầu
GV u cầu
GV hướng dẫn
GV thực hiện
GV u cầu
Giáo dụcHS
GV dặn dò
HS khá hát mẫu.
+ Cả lớp hát, GV lắng nghe khơng đàn để
phát hiện chỗ sai & hướng dẫn HS sửa lại.
GV hát mẫu những chỗ cần thiết.
+ Tập các câu tiếp theo tương tự.
- Hát cả bài.
+ Hs hát cả bài, lấy hơi ở đầu & giữa các
câu hát.
+ HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa
đạt, hát đúng nhịp độ,thể hiện sắc thái vui
tươi, mềm mại.
3. Củng cố:
- Cả lớp tập hát & lần lượt kết hợp gõ đệm
theo phách, theo nhịp & theo tiết tấu lời ca.
- Từng tổ, nhóm trình bày lại để các bạn
nhận xét.
- HS trình bày kết hợp vận động theo nhạc,
đứng tại chỗ nhúng chân nhẹ nhàng.
- Giáo dục các em biết u q và tự hào về
dân ca VN.
4. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bài hát
- Xem bài kế tiếp nhòp
4
4
và TĐN số 2.
- Nhận xét tiết học.
Hs sửa chỗ sai
HS thực hiện
HS hát cả bài
HS lấy hơi
Hs thể hiện sắc
thái
HS thực hiện
HS thực hiện
HS hát & vận
động
HS ghi nhớ
HS thực hiện ở
nhà


I. Mục tiêu:
1. Ki ến thức:
- HS học thuộc bài hát Lý Cây Đa, biết được nội dung của bài hát và TĐN
số 2.
2. Kĩ năng:
- hát đúng giai điệu,lời ca, thể hiện được sắc thái của bài hát. Trình bày bài
hát
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
11
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
theo hình thức: Đơn ca, song ca, tốp ca…
- HS biết khái niệm, tính chất của nhịp 4/4 và cách đánh nhịp 4/4
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 2.
3. Thái độ:
- HS u thích giai điệu của bài TĐN số 2.
II. Chu ẩn bị:
1. Giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn và hát bài lí cây đa
- Đàn và đọc nhạc bài TĐN số 2
2. H ọc sinh:
- Sách AN7, vở ghi.
- Thuộc bài hát Lí cây đa.
III. Ti ến trình lên lớp:
HĐ của GV Nội dung
HĐcủa HS
GV u cầu
GV ghi bảng
GV đàn
GV điều khiển
GV hướng dẫn
GV u cầu
GV hướng dẫn
Gv chỉ đònh
Gv nhận xét
GV ghi nội dung
1. Ổn đònh:
2. Ơn tập & Kiểm tra bài cũ:
Ơn tập bài hát:
- Khởi động giọng
- HS nghe bài hát qua băng, đĩa.
- HS trình bày bài hát, hát đúng những tiếng
hát luyến và thể hiện sắc thái vui tươi, dí dỏm
của bài hát.
- Trình bày bài hát bằng hình thức song ca, sử
dụng cách hát đối đáp kết hợp gõ đệm theo
nhịp.

+ HS1: Trèo lên… cây đa.
+ HS2: Ai đem……mình gặp.
+ Song ca: Xem hội….cây đa.
- HS dịch một phần( hoặc tồn bộ ) bài Lí cây
đa sang tiếng mẹ đẻ. Tập hát lời vừa dịch theo
đúng giai điệu của bài hát.
 Kiểm tra:
- Một vài cặp song ca trước lớp.
- Gv nhận xét và cho điểm.
3. Bài mới: NHAC LI NHIP
4
4
T¢P §OC NHAC: TDN S¤ 2
HS báo cao SS
HS ghi bài
HS khởi động
HS nghe
HS trình bày
HS luyện tập
HS thực hiện
HS trình bày
HS theo dõi
HS ghi bài
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
12
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
Gv hỏi và hướng
dẫn
GV kết luận
GV hỏi
GV đưa ra KN
SGK
GV u cầu
GV hỏi
GV phân tích
Gv hướng dẫn
đánh nhòp tay
phải
GV phân tích
GV ghi bảng
GV hỏi
a. Nhạc lí:


Nhòp
4
4
( còn gọi nhịp C )
? Số chỉ nhòp
4
2
cho biết đều gì ?
 Số chỉ nhịp cho biết mỗi nhịp có mấy
phách ( số bên trên) & giá trị của mỗi phách
có trường độ là bao nhiêu ( lấy nốt tròn chia
cho số bên dưới ).
? Số chỉ nhịp 2/4 cho biết điều gì?
? Số chỉ nhịp ¾ cho biết điều gì?
? Vậy số chỉ nhịp 4/4 cho biết điều gì ?
- GV nhận xét và đưa ra khái niệm nhịp 4/4.

- HS đọc tên nốt nhạc trong VD.
? Kí hiệu > là dấu gì?
 Đó là dấu nhấn mạnh.
- Trên nốt nhạc có hai dấu nhấn là phách
mạnh và 1dấu nhấn là phách mạnh vừa.
+ Chỉ có nhịp 4/4 mới có phách mạnh vừa,
còn nhịp 2/4 và ¾ khơng có.


Cách đánh nhịp 4/4:
- GV làm mẫu cách đánh nhịp
4
4
tay phảiỨng dụng nhịp 4/4:
- Được sử dụng trong các bài hành khúc, các
bài hát trang nghiêm,hay trữ tình….
b. Tập đọc nhạc số 2:
ANH TR¡NG
Nhạ
c Pháp
LV: lê minh Châu
- Tìm hiểu bài TĐN.
? Bài TĐN số 2 – Ánh trăng là nhạc
HS trả lời SGK
Hs nhắc lại
bài cũ
HS ghi vở
HS đọc
HS trả lời
HS nghe &
thực hiện
HS đánh nhịp
HS ghi nhớ
HS ghi bài
Hs thực hiện
HS trả lời
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
13
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV phân tích
GV hỏi
GV chỉ định
GV hỏi
GV đàn
GV làm mẫu
GV hướng dẫn
GV đàn
Gv hướng dẫn
GV đàn
GV chỉ định
Gv hướng dẫn sủa
chỗ sai
GV hướng dẫn
GV đàn
GV hướng dẫn
GV chỉ định
GV đàn
GV u cầu
GV chỉ định
của nước nào ? Bài có đặc điểm gì ?
 Bài TĐN số 2 – Ánh trăng là nhạc
của Pháp, bài viết ở nhịp 4/4, dài 16
nhịp, bài TĐN có dùng dấu nhắc lại.
- Bài được Chia thành 4 câu, mỗi câu dài 4
nhịp
? Những câu nào có giai điệu giống nhau ?
 (1, 2 & 4 ).
+ HS tập nói tên nốt nhạc trong từng câu.
- Luyện tập cao độ.
? Hãy nói tên nốt nhạc trong bài từ thấp lên
cao?
 Son, la, si, đơ, rê, mi.
+ GV quy định đọc các nốt Đồ rê mi, rồi đàn
để HS đọc hòa theo. Tiếp theo đọc các nốt
Son la si đơ.
- Luyện tập tiết tấu.
+ GV gõ tiết tấu làm mẫu.
+ Cả lớp gõ tiết tấu
- Tập đọc từng câu.
+ GV đàn giai điệu cả bài.
+ Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 2 lần, lần
thứ nhất các em lắng nghe, lần thứ 2 các em
đọc nhẩm theo.
+ GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1 kết
hợp gõ nhịp.
+ HS xung phong đọc.
+ Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe khơng
đàn để sửa chỗ sai cho HS.

+ Đọc câu tiếp theo tương tự.
- Tập đọc cả bài.
+ GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hòa
theo, vừa đọc vừa gõ phách.
+ HS đọc cả bài và gõ phách, GV lắng nghe
để sủa chỗ sai cho HS.
+ HS xung phong đọc cả bài, gõ phách
- Ghép lời ca.
+ GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc TĐN nửõa
HS ghi nhớ
HS trả lời
HS nói tên nốt
HS trả lời
HS đọc
HS theo dõi
HS gõ
HS nghe
HS đọc nhẩm
Đọc C1 Kết hợp
gõ nhịp
2-3 HS thực hiện
HS đọc, sửa sai
HS đọc
HS đọc & gõ
phách
Hs thực hiện
1 em đọc
HS đọc
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
14
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
Gv yêu cầu
GV u cầu
GV chỉ định
GV dặn dò
lớp còn lại hát lời, sau đó đổi lại, tất cả thực
hiện kết hợp gõ phách.
+ 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát lời.
+ Cả lớp hát lời & gõ phách.
4. Củng cố:
- Nửa lớp đọc nhạc, ghép lời câu 1-3. Nửa kia
trình bày câu 2-4. HS đọc nhạc, hát lời kết
hợp gõ phách.
- HS xung phong trình bày lại.
- GV nhận xét và cho điểm.
5. Dặn dò:
- Về nhà thuộc bài TĐN số 2 và sưu tầm bài
hát có
4
4
.
- Chuẩn bò bài nhòp lấy đà và TĐN số 3.
- Nhận xét tiết học
1-2 HS đọc
HS ghép lời
Hs thực hiện
Hs 1 em đọc
HS thực hiệnI. Mục
tiêu:
1. Ki ến thức:
- HS nhận biết được nhịp lấy đà. Nhận biết được hình dáng và một số đặc
điểm của các nhạc cụ phương Tây.
2. Kĩ năng:
- tìm được VD về nhịp lấy đà trong những bài hát đã học.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3.
3. Thái độ:
- HS u thích giai điệu bài TĐN số 3
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
15
Trng THCS DTNT M Xuyờn Ngy son: ./ /.2013
II. Chuaồn bũ:
1 Giỏo viờn:
- Nhc c quen dựng.
- n v c nhc bi TN s 3.
- Mt s tranh nh v nhc c phng Tõy
2. H c sinh:
- SGK, v, dựng hc tp.
III. Tin trỡnh lờn lp
Hẹ cuỷa GV Noọi dung Hẹ cuỷa HS
GV yờu cu
GV ghi ni dung
GV hi
GV hi
Gv minh ha
GV hi
GV minh ha
Gv ghi ni dung
GV hi
GV hi
GV yờu cu
Gv chổ ủũnh
1. On ủũnh:
2. Bi mi:
a. Nhc lớ : NHP LY
? Hóy quan sỏt vớ d trang 18 SGK
rỳt ra khỏi nim v nhp ly ?
Nhp ly l nhp u tiờn trong bn
nhc m khụng s phỏch theo quy
nh ca s ch nhp.
? Trong vớ d 1 SGK, ụ nhp u tiờn
thiu my phỏch ? ( Ba phỏch).
- GV n hoc c nhc cho HS nghe vớ
d 1.
? Trong vớ d 2 SGK, ụ nhp u tiờn
thiu my phỏch ? ( Thiu na
phỏch).
- GV n hoc c nhc cho HS nghe
VD2.

b .TP C NHC : TN S 3
ĐÂT NƯƠC TƯƠI ĐEP SAO

!.
- Tỡm hiu bi TN:
? Bi TN s 3 t nc ti p sao l nhc
ca nc no ? Bi cú c im gỡ ?
Bi TN s 3 t nc ti p sao l nhc
ca Ma- lai- xi- a, bi vit nhp 4/4, trong bi cú
s dng du nhc li. Bi TN c chia lm 4
cõu, mi cõu di 4 nhp.
? Nhng cõu no cú giai iu ging nhau?
Lp BCSS
HS ghi bi
Hs tr li
Hs tr li
Hs theo dừi
HS tr li
HS theo dừi
Hs ghi baứi
Hs tr li
HS tr li
Hs c tờn nt
Hs c cao
Ngi son: Thanh Tõm. Giỏo ỏn õm nhc k
7.
16
Trường THCS DTNT Mỹ Xuyên Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV đàn
Gv làm mẫu
GV yêu cầu
GV đàn
Gv höôùng daãn
GV đàn
Gv chæ ñònh
GV sửa chỗ sai
GV hướng dẫn
Gv ñaøn
GV hướng dẫn
GV chỉ định
GV đàn
Gv chỉ định
GV yêu cầu
GV chỉ định
GV nhận xét
GV ghi nội dung
GV giới thiệu
GV treo ảnh
 Câu 1 & câu 3.
+ HS nói tên nốt nhạc trong tường câu.
- Luyện tập cao độ.
+Hãy nói tên các nốt nhạc trong bài TĐN từ thấp
lên cao?  Son, la, si, đô, rê, mi. pha, son, la.
+ GV quy định đọc các nốt Đô, rê, mi, pha, son,
la, rồi đàn để HS đọc hòa theo. Tiếp theo đọc các
nốt Son, la, si ,đô.
- Luyện tập tiết tấu.
+ GV gõ tiết tấu làm mẫu.
+ Cả lớp gõ tiết tấu.
- Tập đọc từng câu.
+ GV đàn giai điệu cả bài.
+ Tập đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 2 lần, lần
thứ nhất các em lắng nghe, lần hai các em đọc
nhẩm theo.
+ GV bắt nhịp đếm (2-3) và đàn để HS đọc câu
một kết hợp gõ phách.
+ HS xung phong đọc.
+ Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe (không đàn) để
sửa chỗ sai cho HS.
+ Đọc câu tiếp theo tương tự.
- Tập đọc cả bài
+ GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hòa theo,
vừa đọc nhạc vừa gõ theo phách.
+ HS đọc cả bài & gõ phách, GV lắng nghe để
sủa chỗ sai cho HS.
+ HS xung phong đọc cả bài và gõ phách.
- Ghép lời ca:
+ GV đàn giai điệu cả bài, nửa lớp đọc nhạc, nửa
còn lại ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách.
+ 1 HS đọc nhạc đồng thời HS khác hát lời
+ Cả lớp hát lời và gõ phách
4. Củng cố:
- Nửa lớp đọc nhạc, ghép lời câu 1, câu 3. Nửa kia
trình bày câu 2 & câu4. HS đọc nhạc, hát lời kết
hợp gõ phách.
- HS xung phong trình bày lại.
- GV nhận xét có thể cho điể
c. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC
HS đọc
HS theo dõi
HS thực hiện
Hs đọc nhẩm
HS Đọc C1
1-2 HS đọc
HS sửa chỗ sai
HS đọc các câu
tiếp theo
HS đọc và gõ
phách
Đọc & sửa sai
1-2 HS đọc

HS ghép lời ca
2 HS thực hiện
HS thực hiện
HS thực hiện
Tổ, nhóm đọc
HS đọc
HS lắng nghe
Hs ghi baøi
Hs theo doõi
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
17
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV u cầu

Gv thực hiện
Gv yêu cầu
S¥ L¦¥C V£ M¤T VAI NHAC CU
PH¦¥NG T¢Y
- GV giới thiệu về tranh ảnh các loại nhạc cụ : Pi-
a-nơ, Vi-ơ-lơng, Ghi-ta, Ác-cooc-đê-ơng.
- HS đọc lời giới thiệu về Pi-a-nơ trong SGK, GV
bổ sung them những thơng tin mà mình biết, rồi
chọn âm sắc pi-a-nơ trên đàn phím điện tử, đàn
cho HS nghe ( VD đàn giai điệu bài T ĐN số 3-
Đất nước tươi đẹp sao) để HS biết về âm sắc loại
nhạc cụ này.
- Thực hiện tương tự khi giới thiệu về Vi-ơ-lơng,
Ghi-ta, Ác-cooc- đê-ơng.
5. Dặn dò:
- Về nhà ơn lại các bài đã học, chuẩn bò kiểm tra
1 tiết.
- Nhận xét tiết học.
HS thực hiện
Hs theo dõi
HS về nhà thực
hiện.


I. M ụ c Tiêu:
1. Kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca 2 bài hát Mái trường mến u, Lí cây đa. Biết
thể
hiện sắc thái của mỗi bài hát, biết hát kết hợp gõ đệm và vận động theo
nhạc.
Trình bày bài hát theo hình thức Đơn ca, song ca, tốp ca…
- Nắm được nội dung của bài hát.
2. Kĩ năng:
- HS phân biệt được nhịp lấy đà, phân biệt được nhịp 2/4, 3/ 4 & 4/4. Biết
đánh
nhịp 4/4.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời bài TĐN số 1, 2, 3.
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
18
Trường THCS DTNT Mỹ Xuyên Ngày soạn: ……./…… /.2013
- Trình bày bài hát hoàn chỉnh, kết hợp vận động theo giai điệu của bài hát.
3. Thái độ.
- Giúp HS có sự nhạy bén trong cảm thụ âm nhạc, biết diễn đạt qua từng bài
hát….
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn hai bài hát Mái trường mến yêu & lí cây đa.
- Đàn và đọc nhạc bài T ĐN số 1, 2, 3.
2. Học sinh:
- Sách âm nhạc 7, vở ghi.
- Thuộc lời 2 bài hát: Mái trường mến yêu, Lí cây đa.
III. Tiến Trình Lên Lớp.
HĐ của GV Nội Dung. HĐ của HS
GV ghi nội
dung lên bảng
GV điều khiển
GV yêu cầu
GV hỏi.
GV hỏi
GV hỏi
GV điều khiển
1. Ổn định lớp.
2. Ôn tập.
a. Ôn tập bài hát:
Đệm đàn để cho HS hát lại cả bài. GV nghe và
chỉnh sửa chỗ sai.
Hát đúng sắc thái của bài và trình bày theo nhóm,
tổ, cá nhân, tự chọn cách gõ đệm.
? Bài hát Mái trường mến yêu
Được viết ở nhịp mấy?
? Do ai sang tác?
b. Ôn tập nhạc lí.
? Nhịp C cho biết điều gì?
→Mỗi ô nhịp có 4 phách, mỗi phách = một nốt
đen, phách thứ nhất là phách mạnh. Phách thứ
hai là phách nhẹ, phách thứ ba là phách mạnh
vừa, phách thứ 4 là pháh nhẹ.
? Tìm những bài hát có nhịp lấy đà trong những
bài hát mà em đã được học?
→Bài lí cây đa, Bài TĐN số 3.
? Nhịp lấy đà là nhịp như thế nào?
c. Ôn tập, TĐN số 1,2,3.
- GV đàn giai điệu bất kì 1 đoạn của bài TĐN
nào trong số 3 bài TĐN đã học và yêu cầu 1 HS
trả lời và cả lớp đọc lại bài TĐN đó 2 lần. GV
lắng nghe có thể chỉnh sửa nếu sai.
GV tiếp tục đàn giai điệu của cả hai bài TĐN
HS ghi bài
HS trình
bày.
HS hát
đúng sắc
thái, trình
bày theo
nhóm
HS suy
nghĩ trả lời.
HS trả lời
HS trả lời
HS nghe,
thực hiện.
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
19
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV chỉ định
GV u cầu
GV nêu câu
hỏi
GV u cầu
GV dặn dò
còn lại và u cầu HS đọc theo giai điệu của đàn.
GV nghe và chỉnh sửa.
GV mời 1HS khác đứng tại chỗ đọc lại bài TĐN
vừa đọc xong và hướng cả lớp điều chỉnh lại
những chỗ sai cần thiết.
- Cả lớp cùng đọc nhạc và hát lời ca cả ba bài
TĐN kết hợp gõ điệm theo phách.
d. Ơn tập: ANTT
? Tóm tắt tiểu sử các nhạc sĩ mà em đã học như:
Hồng Việt?
Nêu tác phẩm nổi bật của ơng
Trong thời kì kháng chiến chống thực dân pháp?
? Nêu 1 số nhạc cụ phương Tây mà em biết?
3. Kiểm tra:
- GV tiến hành kiểm tra sau tiết HS đã được ơn
các kiến thức đã học.
- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra thực hành
- HS được phép chọn nhóm , chọn bài hát trước.
( Mỗi nhóm khoảng 6 em tự luyện tập với nhau).
Thực hiện tương tự với nội dung Nhạc lí &
TĐN.
-GV nhận xét & cho điểm sau khi mỗi nhóm hồn
thành phần kiểm tra của mình.
- GV cơng bố điểm kiểm tra từng cá nhân trong
nhóm.
4. Dặn dò:
Về nhà xem trước bài ở tiết 9.
GV nhận xét tiết ơn tập & kiểm tra.
HS 1-2 em
thực hiện
HS trình
bày
HS suy
nghĩ trả lời.
HS kiểm
tra
HS thực
hiện.
Nhạc và lời:H.Long - H.Lân
I. Mục tiêu:
1. Ki ến thức:
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
20
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
-HS biết bài Chúng em cần hòa bình do hai nhạc sĩ Hồng Long & Hồng
Lân
sáng tác. Biết nội dung bài hát nói lên ước vọng của tuổi thơ được sống
trong
cuộc sống n vui đầy tình than ái.
2. Kĩ năng:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn
cảm, biết hát kết hợp gõ đệm. Biết cách hát những câu hát có đảo phách, tập
hát
theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- Nâng cao chất lượng giọng hát, các em có thể tham gia biểu diễn bài hát .
- Nêu cảm nhận về bài hát.
3. Thái độ:
- Nhiệt tình, tự tin tham gia các hoạt động âm nhạc trong nhà trường
II. Chuẩn bò
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn & hát bài chúng em cần hòa bình.
- Đàn hoặc hát giai điệu đoạn trích các bài Những bơng hoa, những bài ca,
Bác Hồ người cho em tất cả ( Của hai nhạc sĩ Hồng Long & Hồng Lân)
để
giới thiệu dẫn dắt vào bài Chúng em cần hòa bình.
III. Ti ến trình l ên lớp:
1. Ốn định: "##
3. Bài mới:
a. Mở bài:
- TP: Hơm nay chúng ta học 1 bài hát với nội dung là mong ước cuộc
sống
hồ bình và thơng qua bài hát này cơ mong các em có thái độ thân ái với
mọi
người xung quanh
- TG: Nhạc sĩ Hồng Long và Hồng Lân là 2 anh em sinh Đơi. Sinh
18/6/1942.
Tại Thị xã Sơn Tây( Hà Tây). Ơng là nhạc sĩ gắn bó mật thiết với nền
âm nhạc
của tuổi thơ. Âm nhạc của ơng thường giản dị, trong sáng.
b. Bài giảng:
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
GV ghi nội
dung
HOC BAI HAT:
CHÚNG EM CAN HOA BINH
- Giới thiệu bài hát:
HS ghi bài
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
21
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
.
GV điều khiển
GV chỉ định
GV u cầu
GV phân tích
GVđiều khiển
GV u cầu
Gv đàn
Trong lòch sử phát triển nhân loại, chiến
tranh, bệnh dòch thiên tai là những mối đe dọa
khủng kiếp đến cuộc sống con người… hôm
nay chúng ta học bài hát với nội dung mong
ước cuộc sống hòa bình, biết yêu quý và bảo
vệ nền hòa bình trên trái đất.
+ GV đàn giai điệu ( hoặc) hát đoạn trích các
bài Những bơng hoa, những bài ca & Bác Hồ
người cho em tất cả rồi hỏi tên bài hát & tác
giả?
 Đó là những sáng tác của hai nhạc sĩ Hồng
Long & Hồng Lân ( GV trả lời nếu HS chưa
nhận ra).
+ GV treo tranh minh họa bài Chúng em cần
hòa bình và chỉ HS đọc lời giới thiệu về bài hát
trong SGK.
- Tìm hiểu bài hát:
? Số chỉ nhịp? (2/4)
-> Có 2 phách…
? Có sử dụng kí hiệu âm nhạc nào?
-> Dấu nhắc lại….
+ Đọc lời 1 của bài hát, tiếp theo đọc lời 2. GV
hỏi ý nghĩa của những từ khó trong bài ( nếu
có), để HS giải thích ( GV giải thích nếu HS
chưa biết).
+ Bài hát gồm 2 lời, lời 1 được chia thành các
câu sau:
C1: Để lồi…………. Học hành.
C2: Để ngàn cây……u thương.
Đoạn b: ( điệp khúc):
C3: Chúng em cần…… khơng còn chiến tranh.
C4: Đấu tranh………… hành tinh.
- Nghe hát mẫu.
+ Gv đệm đàn tự trình bày bài hát hoặc dùng
băng, đĩa.
+ HS nói cảm nhận về bài hát.
- Khởi động giọng.
+ Dịch giọng (-4) trên đàn.
+ GV đàn chuỗi âm ngắn, HS nghe và đọc
bằng ngun âm la.
HS nghe, trả
lời
HS đọc
HS theo dõi,
trả lời
HS theo dõi
HS lắng nghe
HS nói cảm
nhận bài hát
HS luyện
thanh
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
22
Trường THCS DTNT Mỹ Xuyên Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV thực hiện
GV bắt nhịp
GV hướng dẫn
GV chỉ định
GV yêu cầu
GV hướng dẫn
GV hướng dẫn
GV yêu cầu
GV hướng dẫn
GV hướng dẫn
GV hỏi
GV tích hợp
GV thực hiện
GV hỏi
GV giáo dục
GV yêu cầu
- Tập hát từng câu.
+ GV hát mẫu, sau đó đàn giai điệu câu 1
khoảng 2-3 lần.
+ Bắt nhịp ( đếm 2-1) và đàn giai điệu để HS
hát câu thứ nhất một vài lần.
+ HS tập lấy hơi ở đầu & giữa các câu hát.
+ HS khá hát mẫu.
+ Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ
sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu
những chỗ cần thiết.
+ Tập các câu tiếp theo tương tự. Tập hết đoạn
a, HS trình bày cả đoạn.
+ Tập đoạn b tương tự.
+ HS nghe GV đàn giai điệu tự tập hát lời 2
của bài, Gv hướng dẫn các em chỉnh sửa chỗ
sai.
- Hát cả bài.
+ HS hát cả hai lời, lấy hơi ở đầu và giữa các
câu hát.
+ HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa đạt,
hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái vui tươi sôi
nổi.
? Nội dung bài nói lên điều gì?
->( Nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn
cuộc sống hoà bình, đoàn kết đầy tinh thân
ái.)
- HS trả lời , GV tóm ý ghi bảng.
- Cho hs nghe bài hát: Bác Hồ - Người cho em
tất cả; Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác.
? Nêu cảm nhận khi nghe bài hát?
( $%&'()*+,-.
/)012134$52
5'(.$617)*)
  /)  6    4  6  8  .  $  3%
- 79%)/*:1;$<-=
- GV nhận xét tóm ý giáo dục hs:
( Giáo dục tinh thần yêu nước, đấu tranh cho
hòa bình, vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Sự quan tâm chăm sóc và tình cảm của Bác
Hồ với các em thiếu niên nhi đồng.)
4. Cuûng coá:
Hs lắng nghe
HS hát cùng
đàn
HS tập lấy hơi
HS hát mẫu
HS sửa chỗ
sai
HS hát đoạn a
HS hát đoạn b
HS hát cả 2
lời
HS tiếp tục
sửa sai, thể
hiện đúng sắc
thái
HS trả lời
HS theo dõi
HS nghe hát
HS trả lời
HS lắng nghe
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
23
Trường THCS DTNT Mỹ Xun Ngày soạn: ……./…… /.2013
GV dặn dò
- HS 1-2 nhóm lên trước lớp trình bày bài hát
kết hợp vận động.
- HS trình bày cá nhân, theo cặp.GV nhận xét
- Cả lớp ơn luyện một vài lần.
- Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động
theo nhạc, đứng tại chỗ nhúng chân nhẹ nhàng.
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bài hát & tập vận động.
- Xem bài kế tiếp tiết 10 tập đọc nhạc số 4
“mùa xuân về”.
- Nhận xét tiết học.

HS thực hiện
HS thực hiện

ND…………………………/………………………/2012

I. Mục tiêu:
1. Ki ến thức:
- HS hát thuộc bài Chúng em cần hòa bình, hát đúng giai điệu, lời ca, thể
hiện được
sắc thái của bài hát. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca
2. Kĩ năng:
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số .
- Giúp HS phát triển tai nghe, cảm thụ về âm thanh. Tư duy sáng tạo.
3. Thái độ:
- Có sự nhạy bén và biết áp dụng sự hiểu biết đó trong các bài tập đọc nhạc.
II. Chuẩn bò:
1. Giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn và hát bài Chúng em cần hòa bình.
- Đàn và đọc nhạc bài TĐN số 4.
2. Học sinh:
Người soạn: Thanh Tâm. Giáo án âm nhạc k
7.
24
Trng THCS DTNT M Xuyờn Ngy son: ./ /.2013
- Sỏch GK õm nhc 7, v ghi.
- Thuc li bi hỏt Chỳng em cn hũa bỡnh.
III. Ti n trỡnh leõn lụựp:
1. n nh lp:
Hẹ cuỷa GV Noọi dung Hẹ cuỷa HS
GV ghi bng
Gv ủaứn
GV hng
dn
GV iu
khin
GV hng
dn
GV iu
khin
GV ch nh
GV ghi ni
dung
GV hi
GV ch nh
GV hi
GV n
GV lm mu
GV hng
2. ễn tp bi hỏt: Chỳng em cn hũa bỡnh.
- HS ụn bi Chỳng em cn hũa bỡnh mt vi
ln thuc li ca. Tng nhúm, t trỡnh by li
cng c li ca ca bi hỏt.
- HS tp hỏt th hin sc thỏi vui ti, trong
sỏng ca bi hỏt.
+ HS tp hỏt kt hp gừ m theo phỏch.
- Trỡnh by bi hỏt bng cỏch hỏt cú lnh
xng, ng ca kt hp gừ m.
- Hỏt kt hp vn ng theo nhc
- Mt vi nhúm trỡnh by li bi hỏt theo cỏch
va luyn tp.
- GV nhn xột cho im.
3. Bi mi: TP C NHC: T N s 4
XUÂN VÊ TRÊN BAN
- Tỡm hiu bi tp c nhc s 4.
? Bi T N s 4 Xuõn v trờn bn do ai sỏng
tỏc? Bi cú c im gỡ?
Bi T N s 4 do nhc s Phan Trn Bng
sỏng tỏc, bi c vit nhp 4/4, cú dựng nhp
ly .
- Bi TN c chia lm 3 cõu, cõu 1 v cõu2
di 8 ụ nhp, cõu 3 di 3 ụ nhp.
+ HS tp núi tờn nt nhc trong tng cõu.
- Luyn tp cao .
+ Hóy núi tờn nt nhc trong bi t thp lờn
cao
, rờ, mi, pha, son, la, si, ụ.
+ GV quy nh c cỏc nt , rờ, mi, pha, son
ri n HS c hũa theo. Tip theo c cỏc
nt son, la, si, ụ.
- Luyn tp tit tu.
+ GV gừ tit tu lm mu.
+ C lp gừ tit tu
- Tp c nhc tng cõu:
+ GV n giai iu c bi.
HS ghi bi
HS ụn bi
Hs th hin
sc thỏi
Hỏt v gừ
m
HS luyn tp
Hỏt v vn
ng
HS thc hin
HS ghi bi
HS tr li
2-3 HS thc
hin
HS tr li
HS c cao

HS lng
nghe
C lp gừ
Ngi son: Thanh Tõm. Giỏo ỏn õm nhc k
7.
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×