Tải bản đầy đủ

giúp em vài bài trong đề thi thử chuyên thái bình lần 3

Hai con lắc l ò xo giống nhau đều gồm hai vật có khối lượng 4kg gắn vào hai lò xo có độ
cứng 100N/m.
Hai con lắc được đặt sát bên nhau sao cho 2 trục dao động (cũng là trục các lò xo) được
coi là trùng nhau và nằm
ngang. Từ VTCB kéo hai vật theo phương của trục lò xo v ềcùng một phía thêm đoạn
4cm và buông nhẹ không
cùng lúc. Chọn t = 0 là thời điểm buông vật (1). Thời điểm phải buông vật (2) để dao
động của (2) đối với (1) có
biên độ dao động cực đại có thể là:
A. π/10 s. B. 3π/10 s. C. 2π/5 s. D. t = 3π/5 s .
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc
1
llamda(tím ) = 0,42 m,
2
lamda (l ục ) = 0,56  m,
3
lamda (đỏ ) = 0,70  m. Số vân tím và vân màul ục giữa hai vân sáng liên tiếp có màu
giống
như màu của vân trung tâm khi giữa chúng có 11 vân đỏ là :
A. 14 vân lục, 20 vân tím. B. 14 vân lục,19 vân tím
C. 13 vân lục, 17 vân tím D. 15 vân lục, 20 vân tím

Chiếu bức xạ có bước sóng lamda1
= 0,25m vào catôt của một tế bào quang đi ện cần một hiệu điện thế hãm
U1
= 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời lamda1và lamda2
= 0,15m thì hiệu điện thế hãm khi đó là bao
nhiêu?
A. 5V B. 6,31V C. 3,31V D. 3V
( bài này e tính ra 6,31 ; đáp án là 3,31 tham khảo trên diễn đàn thì có ý kiến "ΔU mới
bằng 3,31V nên phải cộng thêm U1=3V để ra 6,61V" e không hiểu lắm, thầy /cô giải
thích giúp em.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×