Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh tân bình

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Có thể nói quản trị nguồn nhân lực – yếu tố con người là một trong bốn yếu tố
không thể thiếu của mọi quá trình sản xuất kinh doanh (vốn, tài nguyên, nhân lực và công
nghệ). Đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, với trình độ phát
triển cao của khoa học công nghệ, yếu tố nguồn nhân lực trở thành yếu tố quyết định đến
sự thành đạt của mỗi doanh nghiệp, đến sự thành công của mọi hoạt động kinh doanh.
Đối với hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng – ngân hàng cũng vậy, quản trị
nguồn nhân lực mang tính quyết định và thể hiện vai trò trung tâm trong hoạt động quản
trị, hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng. Vai trò quan trọng đó càng được biểu hiện
rõ hơn thông qua hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại – mỗi lĩnh vực đòi
hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thực tiễn cho ta thấy hoạt động ngân hàng đã hội tụ đủ các yếu tố con người, song
chất lượng nguồn nhân lực hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh
doanh của ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng và phát triển nhanh của
nền kinh tế Việt Nam vừa mới hội nhập không lâu đã thúc đẩy các ngân hàng luôn nâng
cao chất lượng nguồn lực và Vietcombank cũng không ngoại lệ.
Chính vì cảm nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản
trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong các ngân hàng, cho nên
em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân Hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Tân Bình”.
Trong thời gian thực tập tại Chi nhánh Tân Bình, qua nghiên cứu công tác quản trị
nguồn nhân lực của công ty em thấy công tác này được công ty thực hiện tương đối tốt.
Tuy nhiên do còn vài khó khăn cho nên Chi nhánh vẫn còn một số điểm hạn chế nhất
định. Vì thế cho nên em đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện quản
trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh.
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
2. Tóm tắt nội dung nghiên cứu :
Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Chương 2: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam.
Chương 3: các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
3. Phương pháp nghiên cứu :
Trên cơ sở nghiên cứu khái niêm quản trị nguồn nhân lực, phương pháp tổng hợp
số liệu, phân tích khảo sát, nghiên cứu các tài liệu và khảo sát tình hình thực tế tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
4. Phạm vi giới hạn đề tài :
Tình hình quản trị nhân sự tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm
2008 – 2009 – 2010.
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU KHAI QUÁT VỀ NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
1. Giới thiệu về NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Ngoại Thương Việt
Nam (VIETCOMBANK)
• Trụ sở chính : 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
• Tên giao dịch : VIETCOMBANK
• Website : www.vietcombank.com.vn
• Tel : 84-4-9343137
• Fax : 84-4-8269067
• Telex : 411504/411229 VCB – VT
• Swift : BFTV VNVX
• Vốn điều lệ : 17.588 tỷ đồng
• Mã số thuế : 0100112437
• Logo:
1.1.1 Lịch sử hình thành
Ngày 30 tháng 10 năm 1962, NHNT được thành lập theo quyết định số 115/cp do
hội đồng chính phủ ban hành trên cơ sở tách ra từ cuc quản lý ngoại hối trực thuộc ngân
hàng trung ương (nay là NHNN).
Ngày 01 tháng 04 năm 1963, chính thức khai trương hoạt động NHNT như là một
ngân hàng đối ngoại độc quyền.
Ngày 14 tháng 11 năm 1990, NHNT chính thức chuyển từ một ngân hàng chuyên
doanh, độc quyền trong hoạt đông kinh tế đối ngoại sang một NHTM NN hoạt động đa
năng theo quyết định số 403-CT ngày 14 tháng 11 năm 1990 của chủ tịch hội đồng bộ
trưởng.
Năm 1993, NHNT được nhà nước trao tặng huân trương lao động hạng hai.
Ngày 21 tháng 9 năm 1996, thống đốc NHNN ra quyết định số 68/QĐ-NH5 ngày 27
tháng 3 năm 1993 của thống đốc NHNN. Theo đó, NHNT được hoạt động theo mô hình
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 3
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
tổng công ty 90, 91 quy định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 1994 của thủ tứơng
chính phủ với tên giao dịch quốc tế : bank for Foreign Trade of Viet Nam, tên viết tắt là
Vietcombank.
Năm 2004: NHNT được tạp chí The banker bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt
Nam” năm thứ 5 liên tiếp.
Năm 2006: Tổng giám đốc NHNT được bầu giữ chức phó chủ tịch hiệp hội Ngân
hàng châu Á.
Ngày 21/9/2005, chính phủ chính thức ra quyết định số 203/2005/QĐ-Hg về việc thí
điểm cổ phần hóa Ngân Hàng Ngoại Thương VN thành NHTMCP Ngoại Thương VN.
Đến thánh 11/2005 NHTMCP Ngoại Thương VN chính thức công bố kế hoạch cổ phần
hóa với tổng trị giá phát hành là 1.200 tỷ đồng. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong
tiến trình cổ phần hóa ngân hàng. Trong hai ngày 14 và 15/11/2005, NHTMCP Ngoại
Thương VN đã phát hành thành công 1365 tỉ trái phiếu, nâng tổng số vốn tự có đến cuối
năm 2005 đạt mức 9.000 tỷ đồng.
NHTMCP Ngoại Thương VN nhanh chóng trở thành một trong những ngân hàng
hiện đại nhất VN với hệ thống công nghệ tiên tiến, tích hợp kết nối các sản phẩm dịch vụ,
cung cấp cho khách hàng các sản phẩm hiện đại chất lượng cao. Và đang có những bước
tiến vững chắc trên con đường phát triển trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất của quốc
gia và sánh ngang với khu vực.
Năm 2008 đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của ngân hàng với
việc chính thức trở thành ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và tổng tài sản lớn
nhất Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, đướng trước
thách thức quan trọng là phải chuyển đổi cơ cấu hoạt động, vừa đảm bảo hoạt động kinh
doanh, toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề
ra. Với thành tích nổi bật NHTMCP Ngoại Thương VN đã được tạp chí Asiamoney bầu
chọn là “ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam”
Ngày 31/8/2010 theo công văn của văn phòng chính phủ số 6164/VPCP-KTTH đồng
ý cho NHTMCP Ngoại Thương VN tăng vốn điều lệ lên hơn 17.000 tỷ đồng.
1.1.2 Bộ máy tổ chức và mạng lưới hoạt động.
• Bộ máy tổ chức.
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 4
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Hình 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức: Nguồn :
Vietcombank
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 5
CTTNHH cao
ốc VCB 198
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT
HĐQT
ỦY BAN QL NỢ/CÓ
ALCO
HỘI ĐỒNG TÍN
DỤNG TW
Văn
phòng
TCCB&Đ
ào tạo
PHÓ
TGĐ
PHÓ
TGĐ
PHÓ
TGĐ
PHÓ
TGĐ
PHÓ
TGĐ
PHÓ
TGĐ
Kế toán
taì chính
Kế toán
hội sở
Kiểm tra
nội bộ
Kế toán
quốc tế
KTKD
Vốn
ỦY BAN QUẢN
LÝ RỦI RO
Các
phòng
ban hỗ
trợ
khác
QL thẻ
Bao thanh
toán
TH thanh
toán
TT tuyên
truyền
Tài trợ
thương
mại
TH&PTK
T
VỐN
KD ngoại
tệ
QL vốn
liên
doanh cổ
phần
QHNH
đại lý
QL rủi ro
Công nợ
Thông tin
TD
QL nợ
Quản trị
Pháp chế
Ban thi
đua
Quản lý
XDCB
QH khách
hàng
ĐT dự án
Chính sách
TD
Trung tâm
tin học
QL đề án
công nghệ
Trung
tâm TT
DV tài
khoản KH
Thanh
toán liên
NH
QL ngân
quỹ
Sở GD & 73
chi nhánh
Các CT con
trong nước
Các đơn
vị nước
ngoài
Các CT
liên doanh
CTQL nợ và
khai thác tài sản
CT thuê tài
chính VCB
CTCK VCB
CT vinafico
hongkong
VP đại diện tại
Singapore
VP đại diện tại
Pairs
NH Shinhan
Vina
CTQL quỹ
VCB (VCBF)
CT LD VCB-
Booday-Bến
Thành
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
1.2 NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình
• Địa chỉ : Phòng 1G,1F tòa nhà Tanni office, 108 Tây thạnh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
• Lãnh đạo : Trần Văn Minh – Giám đốc
• Điện thoại : 08 38106454
• Fax : 08 38106838
1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Chi nhánh VCB - Tân Bình được thành lập vào thánh 10/2002 theo quyết định số
228/QĐ-NHNT-HĐQT với tư cách chi nhánh II, lúc này mọi hoạt động do VCB Tp.Hồ
Chí Minh quạn lý. Đến ngày 25/10/2006 theo quyết định số 799/QĐ-NHNN của HĐQT –
NHNN Việt Nam về việc nâng cấp chi nhánh Vietcombank Tân Bình Tành chi nhánh cấp
I để được mở rộng hơn về quản lý và chi nhánh đang chịu sự quản lý trực tiếp của NH
Ngoại Thương Việt Nam. Ngày 17/11/2006 Vietcombank Tân Bình chính thức trở thành
chi nhánh cấp I theo quyết định số 407/QĐ-NHNT.
Tháng 6/2008, chuyển đổi thành NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh
Tân Bình theo quyết định số 451/QĐ-NHNT. Lúc đầu VCB Tân Bình chỉ có 27 nhân viên
và cho đến nay số nhân viên đã tăng lên là 153 người.
Trách nhiệm của chi nhánh là thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng do giám đốc Ngân
Hàng Ngoại Thương giao:
• Nguồn vốn bao gồm: vốn tự có, vốn vay TW, vốn lưu động, vốn huy động,
… chi nhánh đã không ngừng mở rộng nghiệp vụ ngân hàng.
• Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, mở L/C…
• Thực hiện mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, nhận ủy thác,
phát hành trái phiếu.
• Thực hiện chuyển tiền, thanh toán mậu dịch.
• Mua bán ngoại tệ.
• Phát hành thẻ các loại và thanh toán thẻ quốc tế.
• Tuyển dụng nhân viên làm việc.
• Tổ chức cho vay tín dụng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 6
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
1.2.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
1.2.2.1 Sơ đồ tổ chức
Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức Vietcombank – Tân Bình
Nguồn: Phòng hành chánh nhân sự - VCB chi nhánh Tân Bình
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM
ĐỐC
PHÓ GIÁM
ĐỐC
Phòng
giao
dịch
Phòng
quản lý
nợ
Phòng
quan
hệ
khách
hàng
Phòng
kế toán
tài
chính
Kiểm
tra nội
bộ
Phòng
hành
chính
nhân
sự
Phòng
ngân
quỹ
Phòng
kinh
doanh
dịch vụ
Phòng
giao
dịch
Phòng
tín
dụng
Kế
toán tổ
chức
Kế
toán cá
nhân
Xuất
nhập
khẩu
và thẻ
Trang 7
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
1.2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 Giám Đốc
Nhân sự gồm có 1 Giám Đốc
Giám đốc là người đại diện pháp nhân của NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam –
Chi nhánh Tân Bình, chịu trách nhiêm về tình hình hoạt động kinh doanh kết quả của chi
nhánh và việc chi tiêu tài chính, trích lập quỹ theo quy định, của Hội Đồng quản Trị và
Tổng Giám Đốc, chịu trách nhiệp về toàn bộ tài sản của tổ chức, điều hành cán bộ trong
chi nhánh:
- Quyết định cho vay, lãnh đạo trong giới hạn ủy quyền của TGĐ.
- Kí kết các văn bản, thanh toán trong phạm vi hoạt động của chi nhánh.
- Tổ chức học tập, nghiên cứu, hướng dẫn thi hành các chế độ, thể lệ, nhiệm vụ
của chi nhánh.
 Phó giám đốc
Nhân sự gồm có 2 Phó Giám Đốc
- Cùng GĐ điều hành một số lĩnh vực trong công tác.
- Tham gia với BGĐ trong việc chuẩn bị, xây dựng và quyết định về công tác, kế
hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động, thay mặt GĐ giải quyết kí kết văn bản
thuộc lĩnh vực cho phép.
- Điều hành mọi công tác được sự ủy thác của GĐ.
 Phòng hành chính nhân sự
Nhân sự gồm có 15 nhân viên
o Công tác hành chính
- Thực hiện toàn bộ cộng tác hành chính văn thư, lưu trữ thông tin liên lạc, in ấn tài
liệu, lễ tân cơ quan. Tham gia quản lý lao động và theo dõi việc chấp hành nội quy kỉ luật
của cán bộ công nhân viên trong việc thực hiện nếp sống văn minh, trật tự vệ sinh và an
toàn, đúng giờ giấc lao động.
- Lập dự toán kinh phí, chi tiêu hành năm để thực hiện việc mua sắm tài sản, công
cụ lao động, thực hiện triển khai kế hoạch xây dựng sửa chữa nâng cấp, bảo trì máy móc,
thiết bị phục vụ cho cơ quan. Phục vụ các cuộc họp cho ban giám đốc, hội nghị, hội thảo,
tiếp khách cơ quan…
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 8
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
- Đăng ký bảo hiểm xã hội cho nhân viên và bảo hiểm tài sản cơ quan, tham mưu
cho BGĐ, đề xuất các chương trình bảo vệ an ninh, phòng cháy chữa cháy.
o Công tác nhân sự
- Tham mưu cho BGĐ về công tác tuyển cán bộ, công tác tổ chức, quản lý nhân sự,
tuyển dụng, đề bạt, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách
đối với cán bộ theo quy định của nhà nước và NHTMCP Ngoại Thương VN.
- Thực hiện và giải quyết quyền lợi của nhân viên về hợp đồng lao động, sổ bảo
hiểm, đóng bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, nghỉ mất sức lao động, thôi việc,…và các chế
độ đãi ngộ khác với người lao động.
- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBNV thật khoa học, an toàn, bí mật, cập nhật kịp thồi
những thông tin thay đổi liên quan đến CBNV.
- Lập báo cáo thống kê lao động, hệ số lương và công tác quản lý nhân sự theo
đúng quy định của NHTMCP Ngoại Thương VN.
- Thành lập các hội đồng chuyên môn theo chỉ đạo của ban giám đốc.
o Công tác vi tính
- Nghiên cứu đề xuất xây dựng mạng lưới vi tính toàn chi nhánh để tổng hợp, cung
cấp thông tin chính xác, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của BGĐ. Nâng cấp
công nghệ thông tin vào nghiệp vụ ngân hàng, đảm bảo công tác thanh toán nhanh, an
toàn chính xác.
- Quản lý bảo mật chương trình, nghiên cứu, sửa đổi cải tiến chương trình phù hợp
từng bộ phận của ngân hàng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn số liệu, kỹ thuật.
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, thực hiên lắp đặt camera toàn chi nhánh.
 Phòng ngân quỹ
Nhân sự gồm có 11 nhân viên
- Quản lý nhập kho an toàn tuyệt đối, thu chi ngoại tệ và các giấy tờ có giá khác,
đảm bảo chính xác tuyệt đối.
- Phát hiện, xử lý các loại tiền gỉa, séc giả hay mất cắp theo quy định của pháp luật.
- Niêm phong an toàn kho tiền, két sắt…
- Cung cấp chứng từ mọi ngày và kế hoạch nộp tiền, rút tiền mặt của chi nhánh cho
phòng kế toán tài chính và bộ phận quản lý để xây dựng kế hoạch tiền mặt.
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 9
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
- Xuất nhập tiền của khách hàng đến giao dịch.
 Phòng kế toán tài chính –Phòng kinh doanh dịch vụ
Nhân sự gồm có 27 nhân viên
- Theo dõi chi tiêu tài chính, mua sắm các tài sản của chi nhánh. Hoạch toán và
quản lý quỹ lương, thưởng, theo dõi tình hình dự trự bắt buộc, phí bảo hiểm tiền gửi, …
- Mở quản lý tài khoản khách hàng, thực hiện các nghiệp vụ theo yêu cầu của
khách hàng. Quản lý các hồ sơ ký quỹ, thế chấp, cầm cố, …
- Thực hiện thanh toán chuyển tiền điên tử, kiều hối chi trả tai quầy chuyển tiền
nhanh, thanh toán thẻ Visa, Master card, … Theo dõi và thực hiện kinh doanh mua bán
ngoại tệ, …
- Quản lí trực tiếp các tín dụng có liên quan đến giải ngân thu hồi, đảm bảo khớp
dữ liệu trên hệ thống và hồ sơ.
- Lưu giữ hồ sơ cho vay tuyệt đối an toàn. Lập báo cáo dữ liệu của các khoản vay.
- Thực hiện chế độ kiểm toán, chế độ báo cáo hoạch toán theo đúng pháp luật kế
toán, thống kê của nhà nước.
- Tham gia quá trình thu nợ, thu lãi.
- Nhận và lưu giữ hồ sơ tín dụng.
- Thực hiện tác nghiệp liên quan đến việc rút vốn.
 Phòng quản lý nợ
Nhân sự gồm có 10 nhân viên
- Xây dựng chính sách quản lí rủi ro tín dụng, quản lí danh mục đầu tư, trực tiếp
thẩm định rủi ro với từng khoản cấp tín dụng của khách hàng.
- Phê duyệt tín dụng, tham gia và giám sát quá trình thực hiện các quyết định đã
được phê duyệt, tham gia xử lý các khoản vay quá lớn.
 Phòng quan hệ khách hàng
Nhân viên gồm có 20 người
- Tìm kiếm liên hệ với các khách hàng tiềm năng và giao tiếp với các khách hàng
sẵn có.
- Đánh giá thị trường kinh doanh mục tiêu có khả năng mang lai lợi nhuận.
- Đề xuất khách hàng mục tiêu.
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 10
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
 Phòng kiểm tra nội bộ
Nhân sự gồm có 3 nhân viên
- Giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh của chi nhánh về các nghiệp vụ.
- Kiểm xoát cân đối kế toán, thu nhập, chi phí theo định kỳ.
- Kiểm tra mọi hoạt động của chi nhánh.
 Các phòng giao dịch
Gồm 6 phòng giao dịch
 Phòng giao dịch 1: Gồm có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 10 nhân viên.
 Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt: Gồm có 1 trưởng phòng, 1 kiểm soát viên và
5 nhân viên.
 Phòng giao dịch Tân Sơn Nhì: Gồm có 1 trưởng phòng, 1 kiểm soát viên và 7
nhân viên.
 Phòng giao dịch Lũy Bán Bích: Gồm có 1 trưởng phòng, 1 kiểm soát viên và 5
nhân viên.
 Phòng giao dịch Lê Văn Sĩ: Gồm có 1 trưởng phòng, 1 kiểm soát viên và 5
nhân viên.
 Phòng giao dịch ETOWN Cộng Hòa: Gồm có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1
kiểm soát viên và 19 nhân viên.
- Thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.
- Thực hiện phát hành các giấy tờ có giá của Ngân Hàng Vietcombank để huy động
vốn từ tổ trức và cá nhân.
- Mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ cho tổ chức cá nhân.
- Thực hiện giao dịch chuyển tiền trong nước bằng VNĐ và ngoại tệ theo quy định
hiện hành.
- Cho vay trong hạng mức quy định của Vietcombank và giám đốc chi nhánh giao.
1.3 Lĩnh vực kinh doanh của chi nhánh Tân Bình
• Dịch vụ chuyển tiền: VCB với mạnh lưới quan hệ đại lý rộng khắp trên toàn
thế giới và mạng lưới sở giao dịch và các chi nhánh, phòng giao dịch tai hầu hết các tỉnh,
thành phố lớn cũng như có chất lượng thanh toán Swift tốt nhất tại Việt Nam, VCB – chi
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 11
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
nhánh Tân Bình thực hiện mọi yêu cầu chuyển tiền đi hoặc đến của khách hàng trong và
ngoài nước một cách chính xác và an toàn, nhanh nhất.
• Huy động vốn từ tổ chức và cá nhân: Là hình thức huy động từ nguồn tiền
nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế và cá nhân với nhiều kỳ hạn và phương thức trả lãi phong
phú khác nhau.
• Phát hành giấy tờ có giá: Đây là hình thức huy động vốn của ngân hàng: kỳ
phiếu, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi là những công cụ nợ, ghi nhận nợ của ngân hàng
đối với khách hàng sở hữu công cụ đó. Tùy theo nhu cầu ngắn hạn hay dài hạn trong từng
kỳ hạn mà Vietcombank sẽ phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc trái phiếu. Đây là
hình thức đầu tư an toàn với lãi suất cao.
• Mở tài khoản: Thông qua việc mở tài khoản tại VCB – Chi nhánh Tân Bình,
khách hàng có thể sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như: Séc, ủy
nhiêm thu, thẻ,… để thực hiện giao dịch mua bán, chuyển tiền, thanh toán các dịch vụ
sinh hoạt (như: tiền điện, nước, tiền điện thoại,…) một cách thuận lợi an toàn nhất, không
tốn thời gian.
• Dịch vụ bảo lãnh: Hiện tại VCB – Tân Bình đang cung cấp các loại bảo lãnh
sau: Bảo lãnh vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện
hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu,…bằng các hình thức như: Phát hành bảo lãnh bằng thư/điện,
thông báo bảo lãnh, ký xác nhận bảo lãnh trên các hối phiếu và các hình thức khác theo
quy định của pháp luật.
• Dịch vụ thanh toán quốc tế: VCB là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam tham
gia hệ thống thanh toán Swift ( là hệ thống viễn thông tài chính lien ngân hàng toàn cầu )
nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong việc
thanh toán. Thông qua VCB, khách hàng có thể thanh toán các hợp đồng xuất nhập khẩu
một cách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và tiện kiệm thời gian, tính bảo mật cao.
• Dịch vụ tín dụng : VCB sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động một cách kịp
thời, phù hợp với dòng tiền trong kinh doanh của khách hàng, khách hàng dễ dàng tiếp
cận các phương thức vay vốn lưu động truyền thống cũng như sản phẩm phù hợp với từng
loại hình kinh doanh của khách hàng như: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín
dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 12
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
mua căn hộ,…. và các sản phẩm đặc thù theo hoạt động kinh doanh với hình thức trả lãi,
trả gốc phong phú, lãi suất hấp dẫn cạnh tranh.
• Dịch vụ thẻ: VCB là Ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam triển khai
dịch vụ thẻ, hiện tại VCB là đơn vị duy nhất cập nhật thanh toán 5 loại thẻ thông dụng
trên thế giới: Visa, Master Card, JCB, American Express, Diner Clup. Bên cạnh đó VCB
còn trực tiếp phát hành thẻ tín dụng quốc tế: Vietcombank Master Card, Vietcombank
Visa, Vietcombank American Express. Trong đó VCB là ngân hàng độc quyền phát hành
thẻ American Express. Ngoài thẻ tín dụng quốc tế VCB còn phát hành thẻ ghi nợ nội địa
Connect 24 cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tự động tại các máy ATM của
VCB trên toàn quốc đồng thời có thể thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ tại các điểm
chấp nhận thẻ của VCB.
• Dịch vụ mua bán ngoại tệ: VCB mua bán ngoại tệ của các doanh nghiệp cá
nhân, cung cấp dịch vụ ngoại hối phục vụ cho nhu cầu thanh toán quốc tế và phòng ngừa
rủi ro tỉ giá cho khách hàng bao gồm: Hợp đông giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đông
mua bán và hoán đổi.
1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB – Chi nhánh Tân Bình thời gian qua
Bảng 1: Tình hình chi phí lợi nhuận của VCB – Chi nhánh Tân Bình qua các
năm 2008 – 2009 – 2010.
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
(Nguồn: phòng kế toán ) ĐVT: Nghìn đồng
CHỈ TIÊU Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
I. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 2.453.751.940 2.966.669.620 3.570.638.600
II. TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH 62.939.730 80.184.840 106.269.480
III. TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (15.734.930) (21.649.910) (29.755.460)
IV. THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
THUẦN 47.204.800 58.534.730 76.514.020
V. CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG (11.114.540) (12.036.630) (16.925.670)
VI. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 36.090.260 46.498.100 59.588.350
XII. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (10.109.316) (13.024.677) (16.691.414)
XIII. LỢI NHUẬN SAU THUẾ 25.980.944 33.473.423 42.896.936
1.Trích lập các quỹ 4.157.608 5.356.608 6.864.589
IX. HỆ SỐ AN TOÀN VỐN (%) 12,8% 12,7% 12,0%
X. LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN (NGƯỜI) 95 113 153
XI. THU NHẬP BÌNH QUÂN/ NGƯỜI/ THÁNG
(ĐỒNG) 7,151,472 9,248,010 12,424,209
 Nhận xét :
Từ bảng số liệu ở trên cho ta thấy: Nguồn vốn huy động của Chi nhánh tăng lên
không ngừng qua các năm.
Năm 2009 tổng nguồn vốn huy động tăng 20,9% (tăng 512.917.680 nghìn đồng) so
với năm 2008. Năm 2010, tuy thị trường tiền tệ có nhiều biến động về lãi suất trong nước
và trên thị trường quốc tế, tình hình lạm phát cao, cuộc cạnh tranh về huy động vốn của
các NHTM khá gắt gao nhưng nguồn vốn huy động của chi nhánh vẫn tăng 20,36% (tăng
603.968.980 Nghìn đồng) so với năm 2009. Tuy tốc độ tăng trưởng có giảm nhẹ so với
năm trước đó, nhưng đã chứng tỏ những chính sách của Chi nhánh áp dụng là có hiệu
quả. Đó là việc áp dụng một chính sách lãi suất cạnh tranh nhằm giữ chân các khách hàng
với số tiền gửi lớn nhằm ổn định số dư huy động vốn, khuyến khích các doanh nghiệp dư
vốn do có những khó khăn về hoạt động sản xuất đầu ra chuyển sang gửi Ngân hàng.
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy. Lợi nhuận của Chi nhánh tăng cao ổn định qua các
năm, năm 2009 lợi nhuận tăng 28,8% so với năm 2008. Năm 2010, tuy tình hình kinh tế
hẵn còn gặp nhiều biến động nhưng lợi nhuận của Chi nhánh vẫn tăng vượt chỉ tiêu kế
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 14
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
hoạch trung ương đề ra, tăng 28,15% so với năm 2009. Tuy tỉ lệ có giảm nhẹ so với năm
tài khóa trước, nhưng đã chứng tỏ nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên Chi nhánh Tân
Bình trước sự suy thoái của nền kinh tế trong năm qua.
Về vấn đề nhân sự. Năm 2009 nhân sự tăng 18,9% (10 người) so với năm 2008.
Năm 2010 là năm Chi nhánh phát triển mạnh mẽ và mở nhiều phòng giao dịch mới cho
nên nhân sự tăng đột biến 35,4% (tăng 40 người).
 Thuận lợi:
VCB – Tân Bình đặt trụ sở tại tòa nhà Tanni office, khu vực này là trung tâm của
khu công nghiệp Tân Bình nên có nhiều trụ sở kinh doanh của nhiều công ty lớn và là
tuyến đường liên thong kinh tế của quận Tân Bình – Tân Phú – Quận 12 – Hóc Môn – Gò
Vấp – Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và các phòng giao dịch đều nằm ở các tuyến đường
huyết mạch và trung tâm thương mại bao quanh, giao thông thuận tiện rễ nhận biết nên
thu hút được rất nhiều khách hàng lớn và nhỏ. Vì vậy, dù thời gian đi vào hoạt đông chưa
lâu nhưng đã đạt được nhiều thành quả to lớn.
Vietcombank Tân Bình dù chỉ mới thành lập và đi vào hoạt động 8 năm, cùng với
nhu cầu mở rộng và phát triển mạng lưới tổ chức – hoạt động, cho nên những năm vừa
qua nguồn nhân lực của Vietcombank Tân Bình không ngừng tăng lên về cả số lượng và
chất lượng, 90% có trình độ đại học trở lên. Vì là chi nhánh mới thành lập nên đội ngũ
cán bộ của chi nhánh có tuổi đời bình quân trẻ, được đào tạo cơ bản có kiến thức thực tế,
có khả năng thích nghi và nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại và năng động.
Đây là lợi thế rất lớn trong công việc họat động phát triển của chi nhánh.
Ngân Hàng Vietcombank là ngân hàng có tiếng với thương hiệu lớn mạnh lâu đời
nên khách hàng tín nhiệm cao trong nhiều lĩnh vực. Nên khách hàng tin tưởng tuyệt đối
nên có nguồn vốn ổn định phát triển.
 Khó khăn:
Trước tình hình hội nhập và phát triển, Ngân Hàng đua nhau cạnh tranh tạo nên cuộc
chiến khốc liệt trên thương trường và các ngân hàng nội địa có sẵn.
Vietcombank Tân Bình nằm trên tuyến đường huyết mạch nên có nhiều ngân hàng
thương mại cổ phần bao quanh và có tỉ lệ lãi suất cao hơn nên khách hàng cũng bị giảm
sút trước tình hình huy động vốn căng thẳng hiện nay.
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 15
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Những NHTMCP khác có ý định bòn rút, lôi kéo nhân viên tài năng ở Vietcombank
sang làm việc cho họ nhằm câu kéo khách hàng về phía mình.
1.5 Định hướng phát triển trong tương lai:
Vietcombank Tân Bình là thành viên của NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam, với
mục tiêu xây dựng Vietcombank trở thành ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới,
VCB – Tân Bình đặt mục tiêu và định hướng phát triển sau:
o Cơ cấu lại tổ chức và hệ thống quản lý theo mô hình hướng tới khách hàng và
theo chuẩn mực của ngân hàng hiện đại. Lành mạnh hóa hệ thống tài chính và tiến tới đạt
các chỉ tiêu theo thong lệ quốc tế về ngân hàng.
o Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng bao gồm cả hoạt động ngân
hàng bán buôn và hoạt động ngân hàng bán lẻ. Mở rộng quan hệ khách hàng với mọi
thành phần kinh tế, chú trọng hơn tới các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
o Mở rộng mạng lưới và các kênh hoạt động của ngân hàng trên địa bàn. Phát
triển nhanh các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Ngoại Thương dựa trên nền tảng của
công nghệ hiện đại.
o Phát huy vai trò chủ đạo trên thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại tệ và hoạt
động xuất nhập khẩu.
o Tăng cường đào tạo, đào tạo lại và tuyển dụng mới cán bộ, tạo lập nguồn nhân
lực chất lượng cao của ngân hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng hoạt
động kinh doanh của ngân hàng.
o Tạo lập không gian giao dịch hiện đại, khang trang, không ngừng nâng cao và
hoàn thiện ứng dụng công nghệ trong quản lý và kinh doanh Ngân hàng nhằm đa dạng
hóa khách hàng.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH TÂN BÌNH
2.1 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh Tân Bình.
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 16
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Hiện nay tại Chi nhánh Tân Bình, công tác quản trị nguồn nhân lực là chức năng,
nhiệm vụ của phòng hành chính nhân sự. Phòng hành chính nhân sự có nhiệm vụ:
- Phổ biến, quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn quy trình nghiệp
vụ liên quan đến công tác tổ chức, quản lý nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của Chi
nhánh Tân Bình.
- Tham mưu, đề xuất với BGĐ về triển khai thực hiện công tác tổ chức
nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với
quy mô và tình hình thực hiện tại Chi nhánh Tân Bình.
- Hướng dẫn các phòng, tổ thuộc trụ sở và các đơn vị trực thuộc thực hiện
công tác quản lý cán bộ và quản lý lao động.
- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác thi đua khen thưởng
của Chi nhánh Tân Bình theo quy định.
- Đầu mối thực hiện công tác chính sách đối với cán bộ đương chức và
cán bộ nghỉ hưu của Chi nhánh Tân Bình.
- Tham gia ý kiến về kế hoạch phát triển mạng lưới, chuẩn bị nhân sự cho
sự mở rộng mạng lưới, phát triển các kênh phân phối sản phẩm.
- Quản lý hồ sơ cán bộ, hướng dẫn cán bộ kê khai lý lịch, kê khai tài sản
bổ sung lý lịch hàng năm theo quy định. Quản lý thông tin và lập các báo cáo liên quan
đến công tác tổ chức cán bộ theo quy định.
Phòng hành chính nhân sự có vai trò hết sức quan trọng trong công tác quản trị
nguồn nhân lực của Chi nhánh Tân Bình. Kết quả hoạt động của phòng có thể ảnh hưởng
rất lớn đến chất lượng của các phòng tổ khác, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của
toàn Chi nhánh.
2.1.1 Tình hình nguồn nhân lực tại Chi nhánh Tân Bình
Hiện nay, số lượng cán bộ nhân viên trong Chi nhánh Tân Bình là 153 cán bộ. Số
lượng cán bộ nhân viên trong vài năm gần đây như sau:
Bảng 2: Tình hình nguồn nhân lực của Chi nhánh
Đơn vị: người
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009
Năm 2010
Tổng số cán bộ nhân viên 95 113 153
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 17
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Số lượng tuyển dụng trong năm 17 18 40
Trình độ
- Trên đại học 4 10 13
- Đại học 69 72 108
- cao cấp ngân hàng hệ 4 năm 1 5 7
- cao đẳng 5 6 10
- trung cấp 11 14 11
- khác 5 6 4
Trình độ ngoại ngữ
- cử nhân tiếng anh 18 21 25
- trình độ tiếng anh loại C 55 73 107
- trình độ tiếng anh loại B 22 18 20
- Khác _ 1 1
Độ tuổi trung bình ( tuổi) 28 28.5 27.5
(Nguồn: phòng hành chính nhân sự)
Qua bảng số liệu cho thấy:
- Số lượng CBNV của Chi nhánh Tân Bình năm 2009 là 113 cán bộ, tăng
18 cán bộ so với năm 2008 (95 cán bộ), tức tăng 18,9%. Năm 2010 là 153 cán bộ tăng 40
cán bộ so với năm 2009 tức tăng 35,4%, nguyên nhân là do Chi nhánh Tân Bình tuyển
thêm nhiều cán bộ nhân viên để chuyển Chi nhánh về trụ sở mới và mở thêm phòng giao
dịch mới.
- Hầu hết cán bộ nhân viên trong Chi nhánh đều có trình độ từ đại học trở
lên. Năm 2009 số lượng CBNV có bằng từ đại học trở lên là 87 cán bộ, tăng thêm 13 cán
bộ so với năm 2008 (74 cán bộ) tương đương 17,56%. Năm 2010 số lượng CBNV có
bằng đại học trở lên là 128 cán bộ, tăng thêm 41 cán bộ so với năm 2009 tương đương
47,1%. Cán bộ nhân viên có bằng đại học trở lên chiếm tỷ trọng lớn trong đội ngũ cán bộ,
do đó chất lượng CBNV ở đây tương đối cao.
- Độ tuổi trung bình của CBNV trong Chi nhánh là tương đối trẻ. Độ tuổi
trung bình của CBNV năm 2008 là 28 tuổi, năm 2009 là 28,5 tuổi, năm 2010 là 27,5 tuổi
vì năm 2010 Chi nhánh tuyển dụng nhiều sinh viên mới tốt nghiệp về làm việc tại Chi
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 18
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
nhánh. Với lực lượng đội ngũ CBNV còn tương đối trẻ, đồng đều sẽ giúp cho ban lãnh
đạo Chi nhánh có được những kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.
- Trình độ ngoại ngữ của CBNV trong Chi nhánh Tân Bình là tương đối
tốt. Năm 2009 số lượng CBNV có trình độ C tiếng anh trở lên là 94 cán bộ tức đã tăng 21
cán bộ so với năm 2008 (73 cán bộ) tương đương 28,7%. Năm 2010 số lượng CBNV có
trình độ C tiếng anh tăng 38 cán bộ so với năm 2009 tương đương 40,4%. Việc CBNV có
trình độ ngoại ngữ cao giúp Chi nhánh có thể hoạt động được nhiều hơn với đối tác nước
ngoài, vì hoạt đông của Chi nhánh trên địa bàn có nhiều hoạt động có sự tham gia của
người nước ngoài.
Cán bộ nhân viên trong Chi nhánh Tân Bình là đội ngũ trẻ, có trình độ chuyên môn
cao. Điều đó sẽ trở thành lợi thế phát triển của Chi nhánh Tân Bình không chỉ hiện tại mà
còn là trong tương lai.
2.1.2 Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực
Đối với công tác hoạch định nguồn nhân lực, Chi nhánh chưa lập bộ phận có nhiệm
vụ này. Công tác xác định nhu cầu nguồn nhân lực tại Chi nhánh chỉ được thực hiện khi
cần thiết mà không được diễn ra thường xuyên. Mục đích của hoạch định nhân lực là xác
định nhu cầu về nhân lực và hoạch định các bước tiếp theo để đáp ứng nhu cầu đó. Đây là
vấn đề quan trọng, nó ảnh hưởng tới số lượng CBNV, chất lượng CBNV của Chi nhánh
trong tương lai.
2.1.3 Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
Số lượng lao động của Chi nhánh Tân Bình những năm gần đây luôn có xu hướng
tăng. Nguyên nhân là do việc mở rộng hoạt động, mở rộng phạm vi hoạt động của Chi
nhánh.
Cán bộ nhân viên mới dù có được chuyển công tác hay thi tuyển vào làm việc tại
đây đều qua một quá trình cụ thể đã được xây dựng từ trước. Quy trình tuyển dụng cán bộ
được xây dựng từ Hội sở chính, áp dụng cho tất cả các chi nhánh, sở giao dịch. Do đó,
Chi nhánh Tân Bình cũng sẽ áp dụng quy trình tuyển dụng đã được xây dựng này.
Tuyển dụng cán bộ trong chi nhánh có các hình thức: Tuyển dụng cán bộ qua thi
tuyển, tuyển dụng cán bộ chuyển công tác trong hệ thống Vietcombank, tuyển dụng cán
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 19
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
bộ chuyển công tác từ ngoài hệ thống Vietcombank. Các hình thức tuyển dụng khác nhau
cho nên quy trình cũng khác nhau.
Quy trình tuyển dụng qua thi tuyển phải trải qua 12 bước cụ thể, chặt chẽ:
Bước 1: Tổ chức thông báo và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng
Bước 2: Nhận hồ sơ dự tuyển và sơ tuyển
Bước 3: Lập danh sách sơ tuyển
Bước 4: Thành lập hội đồng thi
Bước 5: Thông báo lịch thi
Bước 6: Tổ chức thi
Bước 7: Tổng hợp kết quả thi
Bước 8: Duyệt danh sách tuyển dụng
Bước 9: Công bố kết quả thi tuyển và thông báo tuyển dụng
Bước 10: Ký hợp đồng lao động thử việc
Bước 11: Ký hợp đồng lao động chính thức
Bước 12: Lưu trữ hồ sơ
Với quá trình tuyển dụng qua thi tuyển, các bước trong nội dung thực hiện một cách
tuần tự và chặt chẽ. Lưu đồ quá trình tuyển dụng qua thi tuyển:
Bảng 3: Lưu đồ quá trình tuyển dụng qua thi tuyển (Nguồn: phòng hành chính
nhân sự)
Bước Đơn vị tuyển
dụng/ cá nhân
Ban, phòng tổ chức cán bộ Tổng giám đốc,
giám đốc
Hội đồng thi
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 20
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
1
2
3
4
5/6
7/8
9
10
12

Không đồng ý
Đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý
Quá trình tuyển dụng cán bộ qua thi tuyển vô cùng quan trọng, vì đây có thể tuyển
dụng bổ sung lực lượng cán bộ có chất lượng. Vì vậy, có thể thấy rằng VCB nói chung và
Chi nhánh Tân Bình nói riêng đều đặc biệt quan tâm tới quá trình tuyển dụng này. Tuy
nhiên, ngoài tuyển dụng bằng thi tuyển còn có tuyển dụng cán bộ chuyển công tác trong
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Thông báo tuyển dụng,
tiếp nhận hồ sơ
Nhận hồ sơ, sơ tuyển
Lập danh sách sơ tuyển
Thành lập hội đồng thi
Thông báo thi tuyển
Tổ chức thi
Tổng hợp
kết quả thi
Lập danh sách tuyển
dụng
Thông báo tuyển dụng
Ký hợp đồng
LĐ thử việc
Phân công,
nhiệm vụ,
đánh gia
Trình tự hợp đồng LĐ
chính thức
Phân công
nhiệm vụ
Lưu hồ sơ cán bộ
Duyệ
t
Duyệ
t
Duyệ
t
Trang 21
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
cùng hệ thống VCB. Cán bộ trong cùng hệ thống là nguồn tuyển dụng có rất nhiều ưu
điểm: cán bộ đã được đào tạo bài bản, đã hiểu rõ nội quy quy định của Ngân hàng, làm
quen nhanh với môi trường làm việc. Đối với nguồn tuyển dụng là cán bộ trong cùng hệ
thống Ngân hàng thì cũng có quy trình tuyển dụng riêng:
Bước 1: Xác định nhu cầu
Bước 2: Đơn vị chuyển công tác và đơn vị tiếp nhận phải có văn bản trình tổng giám
đốc.
Bước 3: Ban tổ chức cán bộ làm đầu mối báo cáo trình tổng giám đốc.
Bước 4: Quyết định chính thức của đơn vị chuyển công tác.
Bước 5: Tiếp nhận, ký hợp đồng lao động và phân công nhiệm vụ.
Bước 6: Lưu trữ hồ sơ.
Mặc dù chỉ có 6 bước nhưng quy trình tuyển dụng cán bộ trong cùng hệ thống vẫn
đảm bảo yêu cầu của quá trình tuyển dụng là: tìm ra được cán bộ phù hợp công việc, đảm
bảo giảm tối thiểu sai sót trong công tác tuyển dụng.
Ngoài ra, Chi nhánh Tân Bình còn tuyển dụng cán bộ từ ngoài hệ thống VCB. Đây
cũng là lực lượng cán bộ hết sức tiềm năng. Nguồn tuyển dụng này có ưu điểm: đã có
kiến thức về công việc, có kinh nghiệm làm việc và cũng có thể có những bí mật kinh
doanh của các đối thủ có thể khai thác. Tuy nhiên, nguồn cán bộ từ bên ngoài hệ thống lại
có nhược điểm là phải làm quen lại từ đầu với quy định, hệ thống làm việc của VCB nói
chung, Chi nhánh Tân Bình nói riêng. Quy trình tuyển dụng cán bộ từ ngoài hệ thống
cũng được Chi nhánh Tân Bình hết sức quan tâm.
Quá trình tuyển dụng thông qua 7 bước cụ thể:
Bước 1: Xác định nhu cầu.
Bước 2: Chấp nhận của đơn vị chuyển công tác.
Bước 3: Xác định của đơn vị tuyển dụng.
Bước 4: Giám đốc xem xét chấp nhận bằng văn bản.
Bước 5: Quyết định chính thức của đơn vị chuyển công tác.
Bước 6: Tiếp nhận, ký hợp đồng lao động và phân công nhiệm vụ.
Bước 7: Lưu trữ hồ sơ.
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 22
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Quá trình tuyển dụng cán bộ được Chi nhánh Tân Bình hết sức quan tâm bởi lẽ đây
chính là yếu tố có tính chất quyết định tới hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Những
năm gần đây, nhờ quá trình tuyển dụng kỹ lưỡng mà Chi nhánh Tân Bình luôn có lực
lượng cán bộ có chất lượng.
2.1.4 Thực trạng quá trình đào tạo nguồn nhân lực
Hiện nay, VCB đã có trung tâm đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ. Công tác đào
tạo cán bộ nhân viên không chỉ được thực hiện tại Trung tâm mà còn được thực hiện ngay
tại Chi nhánh Tân Bình. Năm 2010, Chi nhánh Tân Bình đã cử đi đào tạo và đào tạo trực
tiếp tại Chi nhánh tổng cộng 149 lượt người tăng 38 lượt người so với năm 2009 (101 lượt
người). Điều đó cho thấy, công tác đào tạo cán bộ nhân viên ở đây luôn được quan tâm.
Chi nhánh Tân Bình đã xây dựng được quy trình đào tạo cán bộ nhân viên. Quy trình
đào tạo cán bộ được thực hiện như sau:
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 23
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Bảng 4: Lưu đồ quy trình đào tạo tại Chi nhánh Tân Bình
Nguồn: Phòng hành chính nhân sự
Bước Phòng ban tại
hội sở chính và
các đơn vị
Phòng hành chính
nhân sự
Trung tâm đào tạo Lãnh đạo
1
2
3
4
5
6
7/8
9
10
11/12
Không đồng ý

Đồng ýKhông đồng ý
Đồng ý
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Dự thảo kế hoạch
đào tạo tổng thể
- Tiếp nhận kế
hoạch đào tạo.
- Thông báo kế
hoạch đào tạo
Lập kế hoạch chi
tiết đào tạo
Tiếp nhận kế
hoạch, thông báo
Tổ chức khoá đào
tạo
Xác định, đăng
ký nhu cầu đào
tạo tại các đơn
vị
Bố trí cán bộ
đi học
Kết thúc khoá đào
tạo
Đánh giá chất
lượng khoá đào tạo
Tiếp nhận kết quả
đào tạo
Tiếp nhận kết
quả học tập
Duyệt kế
hoạch
Duyệt kế
hoạch
Trang 24
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao là một nhân tố quý của quá trình sản
xuất xã hội nói chung, nó quyết định việc thực hiện mục tiêu của quá trình sản xuất kinh
doanh. Vì vậy phải thường xuyên tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhân sự. Quá trình đào
tạo không chỉ diễn ra tại Trung tâm đào tạo của Ngân hàng mà có thể thực hiện trực tiếp
tại Chi nhánh Tân Bình. Quá trình đào tạo trực tiếp tại chi nhánh cho phép cán bộ nhân
viên có học tập vừa có thể làm việc. Thường cán bộ nhân viên mới vào làm việc sẽ được
đào tạo trực tiếp tại đây để có thể làm quen công việc.
Mục đích của việc đào tạo nhân sự trong Chi nhánh Tân Bình là nhằm khắc phục các
tồn tại, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên, tạo ra đội ngũ nhân viên có
chất lượng chuyên môn cao, sử dụng lợi thế cạnh tranh thông qua việc sử dụng nguồn
nhân lực.
Trong quá trình đào tạo mỗi cá nhân sẽ được bù đắp những thiếu sót trong kiến thức
chuyên môn và được truyền đạt thêm các kiến thức, kinh nghiệm mới, được mở rộng tầm
hiểu biết để không những hoàn thành tốt công việc được giao mà còn có thể đương đầu
với những thay đổi của môi trường xung quanh ảnh hưởng tới công việc.
Do xác định được tầm quan trọng của công tác này nên Chi nhánh Tân Bình thường
xuyên tiến hành công tác đào tạo và đào tạo lại nhân sự, đặc biệt là công tác đào tạo nâng
cao trình độ chuyên môn cho từng cán bộ nhân viên. Do đó, các chương trình đào tạo
hàng năm vẫn được Chi nhánh Tân Bình xây dựng để cử nhân viên đi đào tạo một cách
thường xuyên.
2.1.5 Quá trình đánh giá chất lượng cán bộ
Trong ngành ngân hàng, đặc biệt tại ngân hàng lớn như Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam, chất lượng cán bộ nhân viên trở thành vấn đề cốt lõi, quyết định thành
công hay thất bại. Đặc biệt với Chi nhánh Tân Bình thì chất lượng cán bộ nhân viên lại
càng phải được coi trọng hàng đầu. Bởi lẽ, địa bàn hoạt động của Chi nhánh Tân Bình là
một địa bàn trung tâm, có nhiều đối thủ cạnh tranh có tiềm lực. Vì vậy, để có thể chiếm
lĩnh được thị trường, hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì chất lượng cán bộ cần phải
không ngừng được nâng cao. Để làm được điều đó ngoài việc không ngừng nâng cao, coi
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trang 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×