Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu mô hình tổ chức và công nghệ bán hàng B2B (qua Internet) của một doanh nghiệp.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
BÀI THẢO LUẬN
Lớp : 1101ECOM0311
Nhóm : 1
Môn : Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B
BÀI THỨ HAI
ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
Tìm hiểu mô hình tổ chức và công nghệ bán hàng B2B (qua Internet) của một
doanh nghiệp.
Giáo viên hướng dẫn :
Thầy . Trần Hoài Nam
Thầy . Nguyễn Minh Đức
Hà nội, năm 2011
Nhóm 1
Các thành viên :
STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Vân Anh Thư ký
2 Trần Hoàng Anh Nhóm trưởng
3 Nguyễn Sơn Cương Thành viên
4 Tống Đức Cường Thành viên

5 Bùi Công Điển Thành viên
6 Nguyễn Văn Dinh Thành viên
7 Nguyễn Đoàn Đông Thành viên
8 Đàm Anh Dũng Thành viên
9 Hoàng Đình Duy Thành viên
Đề 2:
Tìm hiểu mô hình tổ chức và công nghệ bán hàng B2B (qua Internet) của một doanh
nghiệp
Đề cương
Lời mở đầu
I. Cơ sở lý luận
I.1 Các loại hình giao dịch cơ bản qua website B2B
I.1.1 Loại hình giao dịch bên mua chủ đạo
I.1.2 Loại hình giao dịch bên bán chủ đạo
I.1.3 Loại hình giao dịch qua trung gian (sàn giao dịch)
I.1.4 Loại hình thương mại hợp tác
II. Mô hình tổ chức và công nghệ bán hàng B2B của acevn.com
II.1Giới thiệu về công ty
II.1.1 Giới thiệu chung
II.1.2 Ngành nghề kinh doanh
II.1.3 Tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, các đối tác của acevn.com
II.1.4 Hàng hóa, dịch vụ mà acevn.com cung cấp
II.2Mô tả mô hình tổ chức B2B của acevn.com
II.2.1 mô hình ứng dụng và mô tả acevn.com
II.2.2 Công cụ và dịch vụ của acevn.com ứng dụng
II.2.3 Lợi ích và hạn chế khi ứng dụng mô hình
II.2.4 Phân tích thành tựu đạt được
II.2.5 Kinh nghiệm triển khai mô hình
Kết luận
Lời mở đầu
Thương mại điện tử đã phát triển từ rất lâu tại các nước phát triển trên thế giới. Trong
quá trình phát triển lâu dài đó, rất nhiều mô hình kinh doanh, giao dịch điện tử được
ứng dụng và phát huy hiệu quả. Trong mảng thương mại điện tử B2B bao gồm các loại
hình kinh doanh như sau:
- Bên mua chủ đạo
- Bên bán chủ đạo
- Sàn giao dịch điện tử
- Hợp tác thương mại
Mỗi một doanh nghiệp đi theo một hình thức kinh doanh khác nhau. Sau đây chúng ta
sẽ nghiên cứu mô hình kinh doanh của Acevn.com để xem họ đã áp dụng mô hình
kinh doanh như thế nào và hiệu quả ra sao?
Nội dung
I. Cơ sở lý luận:
I.1 Các loại hình giao dịch cơ bản qua website B2B:
1.1.1 Loại hình giao dịch bên mua chủ đạo:
Đối với các công ty lớn thường mua nhiều hàng hóa dịch vụ nguyên vật liệu, giải pháp
tốt nhất là mở riêng cho mình một chợ điện tử và mời những người bán hàng tìm xem
và thực hiện đơn đặt hàng.
Một số phương pháp mua sắm hàng hóa và dịch vụ cụ thể:
• tiến hành đấu thầu trong một hệ thống, nơi mà các nhà cung ứng cạnh tranh với
nhau.
• Mua trực tiếp từ nhà sản xuất, nhà phân phối bán buôn hoặc bán lẻ từ catalog
điện tử của họ hoặc có thể thông qua thỏa thuận.
• Mua từ catalog của nhà trung gian (nhà trung gian đã tích hợp những catalog của
nhiều người bán)
• Mua từ catalog nội bộ của người mua, trong đó tích hợp các catalog của người
bán đã được công ty xem xét đồng ý, bao gồm giá cả đã thỏa thuận.
• Mua ở các site đấu giá tư nhân, nơi mà công ty tham gia với tư cách như một
trong các công ty khác.
• kết hợp vào hệ thống mua theo nhóm. hệ thống này tích hợp nhu cầu của nhiều
người tham gia, sau đó tiến hành mặc cả giá hoặc tổ chức đấu thầu.
• mua trên một sàn giao dịch(exchange), hoặc phố mua bán(indutral) của ngành
• hợp tác với các nhà cung ứng để chia sẻ thông tin bán hàng và tồn kho, nhằm
giảm chi phó tồn kho và tiến hành phân phối just-in-time
Các phương pháp mua sắm hàng hóa dịch vụ cơ bản trong thị trường bên mua:
• Đấu giá ngược
• Mua sắm điện tử
• Một số phương pháp khác : chợ điện tử nội bộ, mua hàng theo nhóm, mua từ
nhà phân phối điện tử, mua hàng hóa trực tiếp, trao đổi điện tử hàng đổi hàng.
1.1.2 Loại hình giao dịch bên bán chủ đạo:
Là một thị trường điện tử dựa trên cơ sở web, trong đó một doanh nghiệp bán hàng hóa
dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp theo hình thức catalog điện tử hoặc đấu giá, thường
thông qua mạng ngoại bộ. Cấu trúc của mô hình thị trường bên bán chủ đạo này cũng
tương tự như TMĐT B2C, nó chỉ khác nhau về quá trình thực hiện. Người bán trong
thị trường bên bán B2B có thể là các nhà sản xuất click and mortar hay các nhà trung
gian.
Các phương pháp bán chính:
• Bán hàng trực tiếp từ catalog VD: staples.com
• Bán thông qua đấu giá kỳ hạn (giá tăng dần) VD: GM
• Bán một tới một, thường thông qua các hợp đồng dài hạn. VD: moai
technologies
1.1.3 Loại hình giao dịch qua trung gian : (sàn giao dịch điện tử)
Là cổng giao dịch thương mại mở cửa cho tất cả các phía quan tâm (nhiều người bán
và nhiều người mua), sử dụng một nền công nghệ chung và được bên thứ ba hoặc các
consortia công nghiệp quản lý. Ngoài việc tổ chức các hoạt động thương mại, các sàn
giao dịch điện tử còn duy trì các hỏa động cộng đồng như phân phối tin tức công
nghiệp, tài trợ các nhóm thảo luận trực tuyến, tiến hàng các hoạt động nghiên cứu. các
sàn giao dịch cũng cung cấp các dịch vụ như thanh toán và hậu cần.
1.1.4 Loại hình thương mại hợp tác :
Sử dụng công nghệ số cho phép các công ty cộng tác trong việc lập kế hoạch thiết kế,
phát triển , quản lý, nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ và các ứng dụng mới của TMĐT.
Các công cụ tiến hành là các phần mềm phục vụ làm việc theo nhóm và các công cụ
hợp tác được thiết kế đặc biệt khác. Các công cụ truyền thông hỗ trợ thương mại cộng
tác : email, bảng thông báo và phòng chat, truy cập dữ liệu chung trực tuyến.
Có một số hình thức thương mại cộng tác :
- trung tâm cộng tác
- các mạng hợp tác
- thương mại cộng tác và quản trị tri thức.
II. Mô hình tổ chức và công nghệ bán hàng B2B của acevn.com:
II.1 Giới thiệu về công ty:
2.1.1 Giới thiệu chung:
ACEvn.com là một sàn giao dịch B2B nhằm mục đích cung cấp một nền tảng kinh
doanh thương mại trực tuyến cho người Việt Nam cũng như thương nhân
toàn cầu. Và nó thuộc về công ty ACES – Công ty thương mại điện tử Á Châu
Việt Nam.
ACEvn.com được xếp hạng một trong những nền tảng kinh doanh trực
tuyến tốt nhất tại Việt Nam..
- Địa chỉ: Phòng 2. Công viên Phần mềm Quang Trung. Quận 12, TP Hồ Chí
Minh - Việt Nam
- Đường dây nóng: (84) 903.751.150
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh
Hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch điện tử, là trung gian , là cổng thông tin cho
người mua và người bán xây dựng theo mô hình B2B (nhiều đến nhiều).
2.1.3 Tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, các đối tác của acevn.com
“Những mục tiêu và nguyên tắc quản lý chính của công ty luôn thúc đẩy chúng tôi vượt
qua tầm nhìn của chính mình.”
Sứ mệnh: Hoàn thiện xã hội bằng công nghệ dịch vụ - Phát triển những sản phẩm
dịch vụ phục vụ con người thông qua Internet, biến nó trở thành một điều tất yếu trong
cuộc sống và phát triển cùng con người.
Tầm nhìn: Trở thành công ty Internet số 1 Việt Nam. Đưa toàn bộ sản phẩm dịch vụ ở
bên ngoài lên internet cung cấp cho người tiêu dùng để tiết kiệm thời gian, chi phí, tiết
kiệm nguồn tài nguyên của xã hội.
“Chúng tôi mang lại lợi ich tốt nhất khi khách hàng đến với chúng tôi”
Các đối tác: là sàn giao dịch giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước quảng bá
hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm trên toàn Việt Nam và thế giới.
- Là 1 website của doanh nghiệp Việt Nam, có nhiều sự tham gia của doanh
nghiệp trong nước.
- Đối tac thương mại nước ngoài chủ yếu là Trung Quốc.
2.1.4 Hàng hóa, dịch vụ mà acevn.com cung cấp
Cung cấp thông tin các sản phẩm có mặt trên thị trường
Acevn.com là nơi để cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình lên. Trưng bày
những sản phẩm đó.
Hiện tại, trên sàn đã giao dịch hơn 4500 mặt hàng được sắp xếp theo số trang riêng. Lề
phải trang chủ là danh mục ngành hàng công nghiệp bao gồm 19 danh mục khác
nhau.Agriculture; Arts, Crafts & Gifts;Cargo, Import & Export Services; Chemicals &
Cosmetics; Computer Hardware & Software; Construction & Raw Materials;
Electronics & Electrical; Fashion, Clothing & Textiles; Food & Beverage; Industrial
Supplies; Internet & Web Solutions; Metals & Minerals; Pharmaceuticals & Medicals;
Sports & Entertainment; Telecommunications ;Trade & Business Services; Travelling
& Hotel; Vehicles & Spare Parts; Wood, Rubber, Leather & Plastic
Khi click vào mỗi hình ảnh sản phẩm trong list trên ta có thêm các thông tin chi tiết về
tên sản phẩm, xuất sứ, mô tả, giá cả các thông tin về nhà cung cấp : địa chỉ, website,
liên hệ…

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×