Tải bản đầy đủ

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 5

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lí do chọn đề tài:
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì
lợi ích trăm năm trồng người”. Đó là nhiệm vụ lâu dài của toàn Đảng toàn dân tộc
và của toàn ngành giáo dục để đào tạo nguồn lực nhân tài, góp phần vào sự phát
triển của đất nước, đáp ứng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế. Vai trò của ngành Giáo dục và Đào tạo là rất quan trọng. Để thực
hiện nhiệm vụ “Trồng người” đó chính là những thầy, cô giáo- Những “Chiến sĩ
trên mặt trận văn hóa” ngày đêm miệt mài với nghề dạy học để ươm mầm tương
lai cho tổ quốc. Đặc biệt là những giáo viên chủ nhiệm lớp. Trong giai đoạn hiện
nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người giáo viên
bởi yêu cầu ngày càng cao của xã hội đang phát triển, bởi tình hình cuộc sống vẫn
đang tồn tại những tác động xấu đến học sinh, bởi sự mưu sinh của gia đình nên
không ít phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường. Là giáo viên
đã có nhiều năm làm công làm công tác chủ nhiệm, tôi quyết định chọn đề tài này
để nghiên cứu bởi trước đây bản thân tôi đã nhiều năm làm công tác chủ nhiệm đã
tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục toàn diện cho HS
nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ
nhiệm lớp 5”.
2. Mục đích nghiên cứu:
Đề tài này giúp tôi hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của người

giáo viên chủ nhiệm Tiểu học để trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm về
công tác tác quản lý lớp, giáo dục toàn diện cho HS ở cấp Tiểu học - nhất là HS
lớp 5. Từ đó, nâng cao hiệu quả giảng dạy và chủ nhiệm lớp cho bản thân.
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu :
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này tập trung nghiên cứu về nhiệm vụ, quyền
hạn của giáo viên chủ nghiệm lớp ở bậc tiểu học.
- Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 5, năm học 2013- 2014.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1. Cơ sở thực tiến:
1
Trong bậc học Tiểu học, hầu hết các giáo viên văn hóa đều làm công tác chủ
nhiệm lớp. Từ thực tế làm công tác chủ nhiệm, chúng ta hiểu cùng hiểu với nhau
là: Công tác chủ nhiệm lớp là hệ thống những kế hoạch, những biện pháp mà
người giáo viên đã đưa ra nhằm tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện tốt những
nhiệm vụ của mình do nhà trường, Đoàn, Đội, Sao, Hội đưa ra. Hiện nay, ngành
giáo dục đang tập trung đổi mới phương pháp giáo dục nên công tác chủ nhiệm lớp
càng được quan tâm hơn và có những đòi hỏi cao hơn. Qua nhận thức về công tác
chủ nhiệm, qua trao đổi thảo luận cùng đồng nghiệp, được sự chỉ đạo sát sao của
nhà trường, bản thân mỗi giáo viên càng ý thức sâu sắc hơn tầm quan trọng và
nhiệm vụ cao cả của giáo viên chủ nhiệm. Phong trào thi đua trở thành giáo viên
chủ nhiệm giỏi đã được hầu hết các giáo viên tham gia tích cực. Tuy nhiên trong
quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số giáo viên mới ra trường kinh nghiệm còn
non trẻ hoặc sử dụng phương pháp giáo dục chưa linh hoạt, hoặc quá trình thực
hiện thiếu liên tục và thiếu sự nhiệt huyết với nghề nên chất lượng giáo dục ở từng
lớp có sự chênh lệch rõ rệt thực tế vẫn còn một số lớp chất lượng văn hoá và đạo
đức chưa cao và không chú ý đến các phong trào thi đua của nhà trường đề ra.Tôi
thiết nghĩ đề tài này không mới bởi vì nó thường lặp đi lặp lại nhưng điều cần thiết
đối với những giáo viên chúng tôi là được tham gia thảo luận, bàn bạc kỹ về công
tác này để rút ra phương pháp tối ưu nhất nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong
tình hình hiện nay.
2. Cơ sở lí luận:
Để trở thành giáo viên chủ nhiệm giỏi đòi hỏi giáo viên phải có phẩm chất đạo
đức tốt, nhiệt huyết với nghề, yêu thương tận tụy với học sinh. Giáo viên chủ
nhiệm phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp
về mọi mặt, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với giáo viên bộ môn, tổ chức
Đội TNTP để giáo dục học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Công tác giáo dục học
sinh, nhất là học sinh cá biệt và giúp đỡ học sinh khó khăn đạt hiệu quả cao và đặt
biệt là đưa phong trào của lớp đạt kết quả. Giáo viên chủ nhiệm phải tích cực
nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục để hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ giáo viên chủ nhiệm lớp và các nhiệm vụ khác. Đặc biệt phải đặt mình vào vai


2
trò của người làm cha, làm mẹ, là người bạn lớn của học sinh, góp phần hình thành
và phát triển nhân cách của các em một cách có hiệu quả…
3. Thực trạng vấn đề:
Giáo viên Tiểu học là “ Nhà sư phạm tổng thể” không chỉ trực tiếp dạy đủ các
môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT mà còn phải đặt lên vai trọng trách làm
tốt công tác chủ nhiệm lớp. Vì vậy, người giáo viên Tiểu học Không chỉ có trình
độ chuyên môn nghiệp vụ tốt mà còn đòi hỏi năng lực tổ chức quản lý học sinh
trong các hoạt động giáo dục, đó là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn đối với
người thầy giáo.
Học sinh lớp 5 là lứa tuổi đang bước giai đoạn biến đổi về mặt thể chất và
tinh thần. Đặc biệt là sự thay đổi về tâm lí tình cảm, các em dễ bị dễ bị tác động
xấu bởi những tệ nạn của xã hội nếu các em không được giáo dục tốt.
Năm học 2013- 2014, tôi được phân công nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 5C.
a, Đặc điểm tình hình lớp:
- Tổng số: 36 học sinh, trong đó nữ 13 em, nam 23 em.
- Học sinh khuyết tật 3, trong đó khiếm thị 1, thiểu năng 2.
- Hoàn cảnh kinh tế: Hộ nghèo và cận nghèo 18, éo le 1.
b,Thuận lợi:
- Được nhà trường, Ban giám hiệu và địa phương luôn quan tâm đến chất
lượng dạy và học.
- Cơ sở vật chất của trường khá đảm bảo cho việc dạy và học.
- Khoảng cách đi học của học sinh không quá xa; sách giáo khoa, đồ dùng
học tập đầy đủ; phụ huynh học sinh quan tâm con em.
- Ngay từ đầu năm học trường đã tổ chức được cuộc họp với phụ huynh để
chấn chỉnh nế nếp học tập của các em.
- Đa số học sinh ngoan.
- Bản thân tâm huyết với nghề dạy học, nhiệt tình trong công tác. Là giáo
viên chủ nhiệm nhiều năm lớp 5.
- Các ban ngành, đoàn thể luôn tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình về mọi
mặt.
3
b. Khó khăn :
- Là một xã thuộc vùng bãi ngang đặc biệt khó khăn; tỉ lệ hộ nghèo và cận
nghèo cao; đa số gia đình học sinh đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; một số em
còn thiếu đồ dùng học tập; hầu hết bố mẹ các em đi làm ăn xa các em phải ở với
ông bà nên thiếu sự phối hợp giáo dục từ phụ huynh học sinh; phụ huynh chưa thật
sự quan tâm nhiều đến con em, còn phó mặc cho thầy cô giáo, ít gặp gỡ giáo viên
để trao đổi tình học tập, rèn luyện của con em ở lớp cũng như ở nhà; trình độ tiếp
thu bài chưa đồng đều; chất lượng đầu năm rất thấp.
- Là lớp có đến 3 học sinh khuyết tật( Em Dương, em Ánh là thiểu năng và
em Thành Tân khiếm thị). Một số em có hoàn cảnh khó khăn, éo le ( em Hoa, em
Hiền, ); những em chậm, yếu, nên có tâm lí chán học( Việt Hà, Tam, Tùng,
Trương)Từ thực tế trên, tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng thật nhiều để làm tốt
công tác chủ nhiệm và phải đặc biệt quan tâm, gần gũi hơn với những học sinh
này.
4. Biện pháp thực hiện:
Từ tình hình thực tế nêu trên, tôi tự lên kế hoạch cụ thể cho mình để từng bước
thực hiện một số biện pháp sau:
4.1. Biện pháp thứ nhất: Nắm chắc tình hình của lớp, đối tượng học sinh đê
đưa ra những biện pháp giáo dục thích hợp:
- Sau khi nhận lớp GVCN cần khảo sát đối tượng thông qua hồ sơ học bạ, qua
giáo viên chủ nhiệm cũ, qua học sinh trong lớp và qua phụ huynh.
- Tiến hành phân loại đối tượng để đưa vào sổ kế hoạch công tác chủ nhiệm, cụ
thể:
+ Học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, éo le.
+ Học sinh khuyết tật.
+ Học sinh các biệt về đạo đức.
+ Học sinh chậm, yếu.
+ Học sinh có những năng lực đặc biệt.
* Đối với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn:
4
- Với những học sinh nghèo không thể mua nổi sách, vở…để đi học, từ
đầu năm học, tôi đã báo với nhà trường, liên hệ với Ban đại diện cha mẹ học sinh
để giúp đỡ cho các em có được bộ sách vở khi đi học. Năm ngoái tôi cũng dạy lớp
5C, đến cuối năm tôi tổ chức quyên góp sách cũ (những em không có em, không
dùng đến bộ sách lớp vận động các em gom góp gửi vào thư viện để dành cho
những em học sinh khó khăn trong năm học sau). Vào đầu năm học tôi tổ chức cho
lớp xây dựng quỹ vì bạn nghèo: 3000 đồng/ 1 học sinh, để mua bổ sung vở bài tập,
dụng cụ học tập cho học sinh còn thiếu. Sau một tuần dặn mua sắm đầy đủ dụng cụ
học tập, vở, sách…nếu em nào còn thiếu, tôi lấy ý kiến chung cả lớp – bổ sung số
sách cũ của năm ngoái và dùng số tiền quỹ vì bạn nghèo của lớp để mua vở bài
tập,dụng dụng cụ học tập tặng các em…Về đóng góp các khoản, tôi hướng dẫn phụ
huynh học sinh viết đơn xin miễn giảm các khoản đóng đậu, tham mưu Ban giám
hiệu có kế hoạch miễm giảm cho các em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, éo le và
cả học sinh khuyết tật. Kết quả các em được miễm giảm một phần đáng kể, giúp
các em yên tâm học tập hơn. Bản thân tôi đến gia đình các em động viên chia sẻ
với gia đình, với các em, giúp các em tự tin khi đến trường.
* Đối với học sinh khuyết tật:
Như chúng ta đã biết, nhóm trẻ khuyết tật trí tuệ tham gia học tập hòa nhập
không có những khó khăn, thiệt thòi, bất lợi tường minh. Chúng có thể lực phát
triển bình thường; có thể tham gia các hoạt động (ngoại trừ hoạt động học tập) hòa
nhập với các trẻ bình thường. Bằng những quan sát thông thường, chúng ta đều
nhận thấy, những trẻ này dường như không hề có khuyết tật và không cần bất cứ
một sự trợ giúp đặc biệt nào cả. Tuy nhiên, mọi khó khăn chỉ xuất hiện khi thực
hiện các nhiệm vụ học tập. Vì vậy các em cần nhận được những liệu pháp tâm lý
để cải thiện tình trạng. Điều quan trọng là cần giúp trẻ tự tin hơn để trẻ có thể phát
triển lành mạnh. Cho nên giáo viên cần:
- Thiết kế điều chỉnh các hoạt động giáo dục vào từng nội dung, từng hoạt
động. Tạo cơ hội động viên khuyến khích trẻ tham gia hoạt động
5
- Thông qua sự tác động phù hợp giúp trẻ nâng cao nhận thức, phát triển khả
năng giao tiếp.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa Giáo viên với trẻ, trẻ với trẻ, trẻ với
cộng đồng. Tạo cho trẻ có được cảm giác an toàn, được tôn trọng giúp trẻ khuyết
tật bớt mặc cảm, tự ti; trẻ bình thường đồng cảm chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ bạn bằng
cách giáo dục ý thức, xây dựng vòng tay bạn bè ( nhóm bạn bè)
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với gia đình trẻ nhằm trao đổi thông tin,
phối kết hợp trực tiếp hoặc gián tiếp, hướng dẫn cho phụ huynh cách dạy, kỹ năng
giao tiếp cách phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại gia đình. Các thông tin trao đổi với
phụ huynh cần đảm bảo ngôn ngữ dể hiểu ngắn gọn rõ ràng và tích cực.
- Thường xuyên hướng tới việc thực hiện mục tiêu và đề xuất điều chỉnh mục
tiêu phù hợp với sự phát triển của trẻ.
Bằng các biện pháp này, 2 em Ánh và Dương đã có tiến bộ rõ rệt. Các em đã
biết đọc và tính toán, tự tin hơn trong học tập. Còn em Thành Tân khiếm thị nhưng
học lực khá. Em đã không có mặc cảm về mình.
* Đối với học sinh cá biệt về đạo đức:
- Tìm hiểu về gia đình: Gia đình có hòa thuận hay không, gia đình thiếu quan
tâm không hay có thể bị bạn bè, kẻ xấu rủ rê….Hoặc trẻ có những đức tính xấu mà
gia đình chưa giáo dục được…
- Dùng phương pháp tác động tình cảm, nghiêm khắc đối với học sinh nhưng
không cứng nhắc. Tuyệt đối không sử dụng hình thức trách phạt, Giáo viên cần
gần gũi các em, tâm sự, chia sẻ với trẻ trong vai trò là một người bạn lớn và
thường xuyên nhắc nhở động viên khen chê kịp thời. Gắn trách nhiệm cho các em
bằng cách giao cho các em một chức vụ trong lớp để từng bước điều chỉnh mình
(HS cá biệt về đạo đức lớp tôi không có).
* Đối với học sinh chậm, yếu:
6
- Tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ đó học yếu, học yếu những môn nào. Có thể
về nhà các em phải giúp việc gia đình nên không có thời gian học tập vì phải làm
nhiều việc hoặc không được sự quan tâm, nhắc nhở của bố mẹ, để cho các em thoải
mái vui chơi, xem ti vi, chơi game Giao hẳn việc học tập cho giáo viên và nhà
trường. Do vậy, những em đó mất gốc về kiến thức nên cảm thấy chán nản, không
muốn cố gắng học tập.
- Giáo viên cần lập kế hoạch giúp đỡ đối tượng này bằng những việc cụ thể
như sau:
+ Tranh thủ thời gian giảng lại bài mà các em chưa hiểu hay còn hiểu chưa rõ
vào những thời gian ngoài giờ lên lớp.
+ Khi hỏi bài các em này, cần đưa ra những câu hỏi từ dễ đến khó và những
câu gợi mở để học sinh có thể trả lời được nhằm tạo hứng thú học tập và củng cố
niềm tin ở các em.
+ Lên lớp phải thường xuyên kiểm tra bài để giúp các em chăm chỉ học tập
hơn.
+ Cần phát huy phương pháp học nhóm để tạo cơ hội cho các em thể hiện mình
và học hỏi bạn, để học sinh khá giỏi giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ; xếp chỗ
ngồi hợp lí: Em khá ngồi gần em yếu để giúp bạn cùng tiến.
+ Thăm gia đình học sinh, gặp gỡ cha mẹ các em để trao đổi về tình hình học
tập, cũng như sự tiến bộ của con em và chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn, quản lí con
em học ở nhà để phụ huynh giúp đỡ thêm việc học ở nhà cho các em.
+ Phải yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với các em.Tránh có thái độ
miệt thị, phân biệt đối xử làm cho các em nhụt chí, xấu hổ trước bạn bè.
Tóm lại dù với đối tượng nào bản thân giáo viên phải hiểu tâm lí lứa tuổi, lưu
ý dùng phương pháp tác động tình cảm, động viên khích lệ kịp thời, khen chê đúng
lúc và phối hợp với phụ huynh và các tổ chức khác để giáo dục các em và đặc biệt
xác định vấn đề giáo dục đạo đức là then chốt.
4.2. Biện pháp thứ hai: Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp; xếp chỗ ngồi,
học nội quy lớp.
7
* Như chúng ta đã biết, muốn công việc có hiệu quả trước hết ta phải lập kế
hoạch rõ ràng, khoa học cho công việc đó. Công tác chủ nhiệm lớp cũng vậy. Đó là
một nhiệm vụ khó khăn vất vả và đòi hỏi sự làm việc khoa học, tránh tình trạng tùy
hứng, thiếu khoa học. Vì vậy, người giáo viên phải nắm bắt được mục tiêu, nhiệm
vụ của nhà trường trong năm học, kế hoạch, chủ đề, chủ điểm của nhà trường, của
liên đội theo tháng xuyên suốt cả năm học, phải nắm bắt đặc điểm tình hình của
lớp mình từ đó vạch ra các yêu cầu trọng tâm từng tháng, từng học kì, cả năm học,
rồi phác thảo kế hoạch chủ nhiệm. Xây dựng kế hoạch giáo dục đạt kết quả cao cần
phải có kế hoạch sát đúng, phù hợp. Khi đã có kế hoạch chủ nhiệm cần đưa ra
thống nhất trước tập thể lớp.
Trong kế hoạch giáo dục phải thể hiện được mục đích, chỉ tiêu phấn đấu và
các biện pháp chính. Cần lưu ý sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục khác để
đạt mục đích đề ra. Kế hoạch phải phát huy được mặt mạnh, khắc phục được hạn
chế của lớp. Biện pháp thực hiện cần thể hiện tính phong phú, đa dạng. Tuy nhiên,
trong quá trình thực hiện cần vận dụng linh hoạt thay đổi phù hợp với thực tế công
việc để đạt hiệu quả cao. Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, phát
huy được hiệu quả giáo dục học học sinh:
+ Nắm được kế hoạch, chương trình giáo dục của nhà trường,
+ Nắm bắt tình hình cụ thể của lớp chủ nhiệm và các thông tin thu thập được
từ các thông tin nói trên giáo viên chủ nhiệm phác thảo kế hoạch chủ nhiệm lớp
thông qua các hoạt động trọng tâm chung rồi đến hoạt động cụ thể theo tuần,
tháng, học kì, năm.
+ Để kế hoạch chủ nhiệm hoàn hảo hơn thì khi phác thảo kế hoạch, giáo viên
chủ nhiệm cần tham khảo ý kiến các đồng nghiệp đế có được bản kế hoạch tốt
nhất.
+ Phổ biến rõ kế hoạch trước lớp, thống nhất quyết tâm thực hiện tốt kế
hoạch, biến kế hoạch thành chương trình hành động cụ thể để đạt hiệu quả như
mong muốn.
- Việc điều hành và quản lí lớp tốt cần sự phối Phối hợp với đội ngũ cán bộ tự
quản thực hiện và điều hành công việc quản lý lớp.
8
- Theo dõi kiểm tra và điều chỉnh các hoạt động để các hoạt động theo như kế
hoạch đề ra.
- Sau một giai đoạn cần có tổng kết, đánh giá, phát huy ưu điểm, rút kinh
nghiệm.
- Cần tuyên dương, khen ngợi tập thể hay cá nhân tốt, phê bình các cá nhân
thiếu tích cực, thiếu cố gắng.
- Triển khai kế hoạch hoạt động tiếp theo.
Kế hoạch chủ nhiệm cần đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm học để phấn đấu.
Ví dụ: Với lớp tôi chủ nhiệm, tôi đã đưa ra chỉ tiêu như sau:
+ Duy trì sĩ số 100%.
+ VSCĐ 85% đạt loại A.
+ Hạnh kiểm thực hiện đầy đủ đạt 100%
+ Học lực đạt trung bình trở lên 100% (trong đó: khá 56%, giỏi 22%).
+ Đạt lớp tiên tiến xuất sắc, Chi đội vững mạnh.
+ Hoàn thành và tham gia đầy đủ, đạt kết quả xuất sắc trong tất cả các hoạt
động được giao.
Với việc lập kế hoạch cho công tác chủ nhiệm như trong năm học qua, lớp
tôi chủ nhiệm đã hoàn thành tốt, đúng thời gian quy định và đạt được nhiều thành
tích cao và tôi mạnh dạn tiếp tục áp dụng với năm học này, năm học 2013- 2014
bước đầu rất có hiệu quả.
* Sau khi nhận lớp, GVCN đã có kế hoạch chủ nhiệm thì tiến hành xếp chỗ
ngồi cho học sinh. GVCN phải xem trước hồ sơ của từng học sinh và giáo viên chủ
nhiệm trong năm học trước để nắm được học lực, hạnh kiểm của từng học sinh.
Khi sắp chỗ ngồi nên chia đều những học sinh có học lực khá, giỏi ngồi xen lẫn
với những học sinh có học lực trung bình, yếu. Sau khi xếp chỗ ngồi xong GVCN
lập sơ đồ lớp và dán tại bàn giáo viên để giáo viên bộ môn tiện theo dõi. Cách sắp
xếp chỗ ngồi như vậy các em học khá giỏi sẽ giúp GVCN kèm cặp được những
học sinh yếu. GVCN cần phát động các phong trào như: “Đôi bạn cùng tiến”,
9
Vũng tay bố bn, Tuyờn dng v khen thng nhng em giỳp bn vt yu
trong hc tp. Lp tụi vi cỏch lm ny, cỏc em yu ó cú tin b ỏng k nh em
Vit H, Trng, Trng, m u nm cỏc em rt yu.
Lu ý: Nu trong lp ó cú hc sinh cỏ bit thỡ khụng nờn cho cỏc em ngi
gn nhau. Khụng nờn cho cỏc em tựy tin chn ch ngi, vỡ nhng hc sinh ham
chi, hay núi chuyn riờng, hay ựa nghch thng thớch ngi gn nhau.
Sau khi sp xp ch ngi, GVCN tin hnh cho HS hc ni quy lp hc
cỏc em thc hin ỳng cỏc quy nh ca lp v thc hin mt cỏch nghiờm tỳc.
GVCN phỏt cho mi em mt thi gian biu rừ rng, gi no vic y( Nhc cỏc em
dỏn vo gúc hc tp ca mỡnh). Giỳp cỏc em hỡnh thnh thúi quen lm vic khoa
hc, cng l cỏch giỳp cha m cỏc em qun lớ tt con em nh.
THI KHểA BIU LP 5C
Thi gian Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6
Sỏng:
Vo hc:
7h 15p
Tan trng:
10h 30p
Chào cờ Toán
Tp c
T.L.Văn T.L.Văn
Tập ọc
LTVC Toán Toán Toán
Toán Đạo đức
Th dục
LTVC
Khoa hc
Th dục
K. Chuyện
K thut
Khoa học Lịch sử
Chính tả
Chiu:
Vo hc:
1h 45p
M thut Tin hc
Hc bi
v lm
L. Vit L. T. Vit
Anh vn L. T. Vit Anh vn T chn
Nhc L. Toỏn
Địa lí
HTT
Lu ý:
1, Chun b bi, sỏch, v, dựng hc tp y trc khi n lp.
2, i hc y , ỳng gi, phi n sỏng mi i hc, ng phc th 2, th 4,
th 6.
THI GIAN BIU
Sỏng : t 5 gi n 6 gi 30 tp th dc , lm v sinh cỏ nhõn , n sỏng, quột
nh , xem li bi .
T 6 gi 30 phỳt n trng hc tp, hot ng n 10 gi 30 phỳt.
10
Từ 11 giờ đến dưới 13 giờ, về nhà giúp gia đình, ăn cơm, ngủ trưa (bắt buộc).
Từ 13 giờ đến trường học tập, hoạt động đến 16 giờ 15 phút về nhà.
Từ 16 giờ 45 phút giúp đỡ gia đình : quét nhà , học bài , tắm rửa , nấu ăn, rửa
chén …
Từ 18 giờ 30 phút đến 19 giờ: Nghỉ ngơi, giải trí, xem phim( Chọn 1 bộ phim
mình yêu thích, nhưng phải bù thời gian cho hợp lí)
Từ 19 giờ đến 21 giờ ,học bài và làm bài. Sau 21 giờ đánh răng, vệ sinh cá
nhân, đi nằm ngủ.
(Nhờ Quý phụ huynh nhắc nhở con em thực hiện nghiêm túc thời gian biểu
này; kiểm tra sách vở, vở bài tập, đồ dùng học tập trước khi đến lớp góp phần
giúp các em học tốt hơn).
NỘI QUY LỚP HỌC
1/ Đi học đúng giờ, nghỉ học phải có giấy xin phép phải có ý kiến, chữ
kí của phụ huynh.
2/ Phải trật tự nghe giảng, làm bài nghiêm túc, học thuộc bài trước
khi đến lớp, giờ nào việc ấy, không làm việc riêng trong lớp.
3/ Lễ phép, kính trọng vâng lời thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi, tôn
trọng và thương yêu giúp đỡ bạn bè và các em nhỏ.
4/ Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, biết giữ vệ sinh cá nhân và môi trường.
5/ Không nói tục, chửi thề ,đánh nhau, chia bè kết cánh gây mất đoàn
kết.
6/ Tham gia đầy đủ các hoạt động do Nhà trường , Đội, lớp tổ chức .
7/ Biết bảo vệ và giữ gìn của công, không bẻ cành hái lá, vẽ bậy, viết
bậy, làm bẩn các bức tường lớp học .
8/ Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường và xã hội; chấp
hành tốt Luật Giao thông đường bộ .
GVCN:
11
Nguyễn Văn A
Với việc sắp xếp chỗ ngồi hợp lí; tổ chức học tập, quán triệt nội quy lớp, lớp tôi
đã đi vào nề nếp, kỉ luật tốt. Đến bây giờ, chất lượng lớp tôi so đã tiến bộ nhiều so
với đầu năm, hứa hẹn năm học này sẽ đạt được nhiều thành tích cao.
4.3. Biện pháp thứ ba: Bầu ban cán sự lớp quản lí, điều hành lớp.
Như chúng ta đã biết, việc lựa chọn ban cán sự lớp là hết sức quan trọng, vì
đây là đôi ngũ đắc lực giúp GVCN quản lí mọi hoạt động của lớp khi không có
giáo viên quản lí trực tiếp. Một đội ngũ cán bộ lớp giỏi cùng giáo viên chủ nhiệm
đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nề nếp, kỉ cương lớp học là vô cùng cần thiết.
Để chọn những “ Thủ lĩnh” cần phải chú ý đến các chỉ tiêu: Học lực, thực
hiện kỉ luật tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ tham gia các hoạt động của lớp, của
trường, đối xử với bạn bè,
Sắp xếp “ Bộ máy” quản lí lớp: 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập, 1 lớp phó
phong trào. Các tổ trưởng, tùy vào số lượng HS để chia tổ cho phù hợp, lớp tôi có
3 tổ trưởng, 3 tổ phó, các tổ chia thành nhóm, mỗi tổ 4 nhóm, một nhóm trưởng
giúp việc quản lí tổ tốt hơn.
GV cần định hướng cho các em xác định được vai trò, nhiệm vụ của mình:
Lớp trưởng quản lí, chỉ đạo chung các hoạt động của lớp, lớp phó học tập phụ trách
mảng học tập như chữa bài tập, chỉ đạo, phối hợp cùng các tổ trưởng, tổ phó kiểm
tra bài tập các bạn, phụ đạo các bạn yếu, , lớp phó phong trào chỉ đạo mảng văn
nghệ và các phong trào bề nổi
Ví dụ: Ở lớp tôi, tôi hướng dẫn các em làm như sau:
- Hằng ngày, hàng tuần các “ Thủ lĩnh” tiến hành công việc như sau:
+ Đầu giờ (đầu buổi học): Tổ trưởng, tổ phó kiểm tra các thành viên về việc:
Vệ sinh cá nhân, đem sách vở theo thời khóa biểu hay chưa, đồ dùng học tập, ý
thức chuẩn bị bài, học bài cũ, đi học đúng giờ, đi giày dép đúng quy định hay
không, rồi tổ trưởng chấm điểm (chéo giữa các tổ) thi đua theo quy định (phạm
mỗi nội dung trừ 1 điểm).
+ Trong giờ học: Tổ trưởng, tổ phó vừa học tập vừa theo dõi ý thức học tập,
tinh thần phát biểu xây dựng bài, đạt điểm cao trong giờ học.(Mỗi thành viên đạt
12
điểm 10 cộng 5 điểm, điểm 9 cộng 3 điểm; nói chuyện, làm việc riêng trừ 2 điểm/
1 lần vi phạm; phát biểu xây dựng bài cộng 1 điểm/ 1 lần).
+ Cuối tuần, cuối tháng tổng kết phong trào thi đua, tuyên dương, khen
thưởng các tập thể, cá nhân; tặng phần thưởng: Bút, vở viết. Cách làm này giúp các
em có hứng thú học tập, phấn đấu hơn, có nhiều em tiến bộ rõ rệt.
Khi các em được giao việc và nhất là được thầy cô tin tưởng, phát huy tính
dân chủ và tự quản các em rất phấn khởi và tất nhiên phải rút kinh nghiệm, khen
chê kịp thời (trong một năm học, ban cán sự ít nhất được động viên, khen thưởng
hai lần vào dịp sơ kết học kỳ I và tổng kết năm học).
Vì vậy, việc lựa chọn ban cán sự lớp quan trọng là phải chọn được những
học sinh nhiệt tình và có năng lực công tác. Song, dù có năng lực tốt thế nào thì
các em vẫn đang ở lứa tuổi còn nhỏ, do đó GVCN phải giáo dục cho học sinh ý
thức được đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của người cán bộ lớp để các em thực sự có
trách nhiệm, và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác được giao.
4.4. Biện pháp thứ tư: Xây dựng các hình thức thi đua từng tổ, từng cá
nhân.
Đầu năm học, GVCN xây dựng các tiêu chí thi đua về nề nếp, học tập và
thông qua trước tập thể lớp. Giao trách nhiệm ban cán sự lớp, đặt biệt là các tổ
trưởng, tổ phó theo dõi sát từng tổ viên qua bản theo dõi, nếu có trường hợp nào vi
phạm nghiêm trọng phải báo ngay với GVCN để xử lý kịp thời.
GVCN phải hiểu rằng tâm lí học sinh tiểu học đặc biệt rất thích khen, thích
động viên và đặc biệt là được phát thưởng. Vì thế, tôi hướng dẫn các em că cứ các
tiêu chí thi đua mà tôi đã cung cấp chấm điểm từng thành viên cụ thể, lấy kết quả
đó để tuyên dương khen thưởng.
Cuối tuần các tổ trưởng nhận xét đánh giá tổ viên của mình vào tiết sinh hoạt
lớp và tổ chức cho các em bình bầu 1 hoặc 2 bạn xuất sắc của tổ. Đến cuối tháng
GVCN tổng hợp kết quả và mời ban cán sự lớp cùng bình bầu 4 đến 5 em xuất sắc
để khen thưởng (Phần thưởng có thể là vở, bút, giấy kiểm tra). Cách làm này động
viên được tập thể, cá nhân, là nguồn động lực cho các em cùng nhau phấn đấu đưa
tập thể lớp đi lên.
13
Ví dụ: Lớp tôi áp dụng hình thức khen thưởng như là:
- Cuối tháng tặng 1 bút/ thành viên xuất sắc nhất tổ; 1 bút cho bạn đạt điểm
10/ mỗi môn kiểm tra định kì. 1 bút cho bạn đạt thành tích cao trong các phong
trào của nhà trường, 3 quyển vở/ thành viên xuất sắc trong tháng (Nguồn trích từ
quỹ lớp).
4.5. Biện pháp thứ năm: Tích cực đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá học
sinh theo hướng đổi mới.
Như chúng ta đã biết thực chất của đổi mới PPDH là “lấy học sinh làm trung
tâm” và khi đó người dạy phải hiểu được yêu cầu của người học để cung cấp thông
tin, định hướng mục tiêu học tập, tổ chức, hướng dẫn người học chủ động tư duy,
nhận thức, thực hành, sáng tạo trong quá trình tiếp nhận tri thức. Do đó, để đổi mới
PPDH mỗi giáo viên phải tìm kiếm, lựa chọn các phương thức hoạt động chung
cho phù hợp với học sinh nhằm thực hiện 3 chức năng của PPDH, gồm nắm vững,
giáo dục, phát triển. Phương pháp giảng dạy phù hợp sẽ phát huy hiệu quả, trực
tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy. Một giờ dạy tốt của một người thầy giỏi có
khi in đậm trong trí nhớ của học sinh hàng mấy chục năm. Đây là vấn đề then chốt
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học và vấn đề này đòi hỏi sự nổ lực không chỉ
của GVCN mà cả hệ thống giáo dục. Bản thân tôi luôn cố gắng tìm tòi học hỏi
phương pháp truyền đạt kiến thức cho các em làm sao phù hợp với khả năng nhận
thức của các em, làm sao tất cả các em nắm bắt được kiến thức mới. Bên cạnh đó
cần chú trọng, đổi mới cải tiến cách ra đề kiểm tra, đánh giá học sinh làm sao sát
với chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định của ngành và đồng thời phát huy được
năng lực, sở trường của các em và góp phần đào tạo học sinh giỏi, những chủ nhân
tương lai, phát triển “ mũi nhọn” cho lớp, cho trường.
4.6. Biện pháp thứ sáu: Tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp:
Lứa tuổi học sinh tiểu học còn nhỏ nên khả năng tự tổ chức giờ sinh hoạt lớp
chưa tốt như học sinh các cấp trên. Vì vậy, GVCN lên kế hoạch sinh hoạt riêng cho
lớp mình, hướng dẫn các em trong ban cán sự lớp cách thức tổ chức, giúp các em
thành thạo cách tổ chức, phong cách trước đám đông … giúp các em chủ động kế
hoạch cho những giờ sinh hoạt lớp tiếp theo. Trước tiết sinh hoạt, Giáo viên chủ
14
nhiệm nhất thiết phải duyệt trước kế hoạch sinh hoạt lớp của lớp trưởng và các tổ,
rồi giáo viên chủ nhiệm lên một kế hoạch sinh hoạt riêng cho mình. Khi dự sinh
hoạt lớp dưới sự điều khiển của lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm cần đánh giá, so
sánh các số liệu với tuần trước, khen chê phải hợp lý, nhẹ nhàng, tạo cho các em tư
tưởng cầu tiến, chú ý không nên chỉ trích, quát mắng.
Tiến trình giờ sinh hoạt cố thể theo các bước như sau:
(Lớp trưởng điều khiển tiết sinh hoạt lớp, GVCN là người dự, góp ý kiến,
nhận xét cuối buổi).
1. Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả theo dõi nề nếp, học tập của tổ.
Thành viên trong tổ phát biểu ý kiến.
2. Cờ đỏ lớp nhận xét, đánh giá hoạt động tuần qua, đọc kế hoạch đội tuần
tới.
3. Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung về nề nếp, học tập của lớp tuần qua và
đề xuất kế hoạch tuần tới (các lớp phó tham mưu trước giờ sinh hoạt cho lớp
trưởng, GVCN duyệt, góp ý)
4. GVCN nhận xét chung, biểu dương và nhắc nhở kịp thời và đưa ra những
biện pháp khắc phục kịp thời. Nêu kế hoạch tuần tới.
5. Thư ký đọc biển bản và thông qua trước lớp.(Trong đó mẫu theo dõi và ghi
biên bản do GVCN xây dựng từ đầu năm học.)
Tuy nhiên, trong thực tế khi tổ chức tiết sinh hoạt lớp không nên rợp khuôn
một quy trình cứng nhắc mà cần hướng dẫn các em tổ chức một cách linh hoạt,
thay đổi hình thức tổ chức. Giờ sinh hoạt lớp không nên thường xuyên phê bình
như “ hát dặm” mà nhẹ nhàng nhắc nhở học sinh bằng một tấm gương, hay một
mẩu chuyện nhỏ. Đôi khi có thể lồng vào giờ sinh hoạt những hoạt cảnh về các chủ
đề như: sự lạc quan trong cuộc sống, những mơ ước tuổi trẻ, sống đẹp mỗi ngày,
Có thể thay những lời phê bình bằng một câu chuyện nào đó. Chẳng hạn:
Để nhắc nhở các em lười học, chưa cố gắng trong học tập, tôi tổ chức cho các
em kể câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Ký, nhắc những em chữ viết chưa đẹp tôi
kể lại câu chuyện “Văn hay chữ tốt”. Kế quả là các em lười học nay đã tiến bộ hẳn,
những em viết chữ chưa đẹp nay đã viết đẹp hơn…
15
Như vậy, giờ sinh hoạt không thấy kiểm điểm mà lại hoá ra kiểm điểm một
cách nhẹ nhàng, thấm thía, làm cho giờ sinh hoạt rõ ràng đỡ căng thẳng hơn và lại
có hiệu quả.
4.7. Biện pháp thứ bảy: Rèn kỹ năng sống cho học sinh.
Trong cuộc sống, khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào phục vụ cho cuộc
sống đều đòi hỏi chúng ta phải có những kỹ năng tương ứng. Rèn luyện KNS cho
HS là nhằm giúp các em rèn luyện KN ứng xử thân thiện trong mọi tình huống;
thói quen và KN làm việc theo nhóm, KN hoạt động xã hội; Giáo dục cho học sinh
thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa tai nạn giao
thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội. Đối với HS tiểu học việc hình thành các KN
cơ bản trong học tập và sinh hoạt là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình
hình thành và phát triển nhân cách sau này. Vì vậy, chúng ta cần chú ý rèn luyện
cho các em các KNS cơ bản qua các hoạt động học tập và trong cuộc sống:
+ Kỹ năng sống tự tin : Một trong những kỹ năng đầu tiên mà giáo viên cần
chú tâm là phát triển sự tự tin, lòng tự trọng của trẻ. Nghĩa là giúp trẻ cảm nhận
được mình là ai, cả về cá nhân cũng như trong mối quan hệ với những người khác.
Kỹ năng sống này giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở mọi nơi.
+ Kỹ năng sống hợp tác: Thông qua các tiết học, trò chơi, câu chuyện, bài
hát giáo viên giúp các em học cách cùng làm việc với bạn. Khả năng hợp tác sẽ
giúp các em biết cảm thông và cùng làm việc với các bạn và là điều kiện được học
hỏi, cơ hội được thể hiện mình.
+ Kỹ năng thích tò mò, ham học hỏi, khả năng thấu hiểu: Đây là một trong
những kỹ năng quan trọng nhất cần có ở các em vào giai đoạn này là sự khát khao
được học. Giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu và ý tưởng và phương pháp khác
nhau để khêu gợi tính tò mò tự nhiên của các em.
+ Kỹ năng giao tiếp: Giáo viên cần dạy trẻ biết thể hiện bản thân và diễn đạt
ý tưởng của mình cho người khác hiểu, các em cần cảm nhận được vị trí, kiến thức
của mình trong thế giới xung quanh nó. Đây là một kỹ năng cơ bản và khá quan
trọng đối với trẻ như những kỹ năng khác: đọc, viết, làm toán và nghiên cứu khoa
16
học. Kĩ năng này giúp các em thoải mái khi trao đổi về một ý tưởng hay những suy
nghĩ mới Đây chính là yếu tố cần thiết để giúp học sinh sẳn sàng học mọi thứ.
Ngoài môi trường giáo dục ở nhà trường, giáo viên cần dạy học sinh nghi
thức văn hóa trong ăn uống qua đó dạy các em kỹ năng lao động tự phục vụ, rèn
tính tự lập như: Biết tự rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chỉ ăn uống tại bàn ăn, biết
cách sử dụng những đồ dùng, vật dụng trong ăn uống một cách đúng đắn, ăn uống
gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng khi nhai
thức ăn, biết mời trước khi ăn, cảm ơn sau khi ăn, biết tự dọn, cất đúng chỗ bát,
chén, thìa … hoặc biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngay ngắn, ăn hết suất. không
làm ảnh hưởng đến người xung quanh
4.8. Biện pháp thứ tám: Phối hợp với các lược lượng giáo dục khác:
- Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện đúng các chủ điểm,
kế hoạch của: Nhà trường, chuyên môn, Công đoàn, Đội- Sao, tổ khối, … nhằm
làm tốt công tác chủ nhiệm và thực hiện tốt các hoạt động trong nhà trường… phù
hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh lớp mình. Giáo viên chủ nhiệm phải nắm bắt
được kế hoạch của nhà trường, các tổ chức đoàn thể để phối hợp và phổ biến kịp
thời đến học sinh. Thường xuyên động viên, đôn đốc nhắc nhở các em tham gia tốt
các hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua do đoàn thể phát động. Trên cơ sở đó,
lớp lại đề ra các hình thức thi đua giữa các tổ, nhóm và các cá nhân. Kết thúc mỗi
đợt thi đua lại chọn ra những tập thể (tổ, nhóm) và các cá nhân xuất sắc để biểu
dương khen thưởng.
Trong đầu năm học này, Đội phát động phong trào “ Ủng hộ bạn nghèo” lớp
tôi đã quyên góp hoàn thành và vượt mức kế hoạch; tham gia và đạt giải cao trong
các đợt thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đặc biệt đạt
nhiều giải cao trong Hội khỏe Phù đổng cấp trường: 3 giải nhất, 2 giải nhì cá nhân,
2 giải nhất đồng đội.
- Phối hợp với giáo viên bộ môn: Luôn trao gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe
những nhận xét, đánh giá của giáo viên bộ môn về học sinh của lớp mình, Từ đó
tìm kiếm giải pháp tối ưu để phát huy những mặt mạnh, hạn chế các khuyết điểm
để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của học sinh trong quá trình học tập để
17
nâng cao chất lượng giáo dục các môn đặc thù. Phối hợp với các giáo viên khác để
dạy học có hiệu quả ở lớp chủ nhiệm. Đề xuất các ý kiến của tập thể học sinh về
công tác dạy và học với giáo viên có liên quan.
Cụ thể do thường xuyên phối hợp được với giáo viên bộ môn nắm được toàn
diện về học sinh. Từ đó đưa ra biện pháp giáo dục thích hợp, trong năm nay- đến
giữa HK1 tôi đã giúp cho các học sinh như em: Tùng, Vũ, Quang Hùng, Thắng,
Việt Hà, Tam … phát huy được năng khiếu văn nghệ - TDTT và đạt các giải cao
trong các Hội thi như đã nói trên. Không những thế mà còn giúp các em chăm chỉ
học tập tốt hơn so với đầu năm và có ý thức đạo đức tốt. Đối với tập thể lớp thì các
em luôn chuẩn bị bài cũ ở nhà, làm bài tập về nhà đầy đủ, hăng hái phát biểu ý
kiến. Chất lượng giữa kì 1 đã có tiến bộ hơn.
- Phối hợp với cha mẹ học sinh.
Từ đầu năm học, giáo viên tiến hành họp phụ huynh lớp bàn bạc, thống nhất
được phương hướng phấn đấu của lớp đặt trong kế hoạch chung của nhà trường.
Đặc biệt là thống nhất được các biện pháp giáo dục để thực hiện. Mặt khác, phải
định hướng bầu chọn Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp với các tiêu chuẩn sau:
Kinh tế gia đình ổn định; có tâm huyết, nhiệt tình cống hiến vì con em, năng động;
hiểu biết về lĩnh vực giáo dục, có con em học khá, giỏi. Đây là điều kiện đầu tiên
để giáo viên chủ nhiệm phát huy được sự ủng hộ của phụ huynh trong công tác tổ
chức lớp học.
+ Tổ chức tốt các cuộc họp phụ huynh thường kì do nhà trường đề ra.
+ Thăm gia đình học sinh và trao đổi trực tiếp với gia đình học sinh khi cần
thiết.
+ Mời phụ huynh học sinh đến trường để trao đổi về việc giáo dục học sinh
khi có những hiện tượng bất thường và khẩn cấp.
+ Thường xuyên liên lạc với Ban đại diện cha mẹ học sinh để cụ thể hoá các
hoạt động của hội phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục.
+ Thường xuyên trao đổi với phụ huynh qua trò chuyện trực tiếp, qua điện
thoại và qua sổ liên lạc để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện nề nếp
học tập ở lớp cũng như ở nhà.
18
+ Tiết sinh hoạt cuối tháng, mời trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh đến dự
để nắm bắt tình hình, góp ý cho thời gian tới.
+ Cập nhật thông tin hai chiều thường xuyên giữa gia đình và nhà trường qua
sổ liên lạc.
Chú ý: Khi có học sinh vi phạm, tùy vào mức độ, GVCN có thể nhắc nhở,
phê bình nếu cần thì thông báo với phụ huynh bằng văn bản, điện thoại hoặc trực
tiếp gặp để thống nhất các biện pháp giáo dục. Biện pháp này tôi và nhiều đồng
nghiệp đã làm và có hiệu quả, học sinh tiến bộ và phụ huynh phấn khởi, thoải mái.
Nhờ vậy, những năm qua làm chủ nhiệm lớp tôi luôn nắm bắt được tình hình
cụ thể của từng học sinh và phụ huynh thường xuyên biết được kết quả việc học
tập, rèn luyện của con em mình. Học sinh ngoan, chăm chỉ học tập, không vi phạm
nội quy, chất lượng giáo dục tốt hơn.
Ví dụ: Như em Tam không bỏ học đi bắn chim nữa, em Việt Hà, em Trương,
em Thế Cường đã chăm học và gia đình cũng quan tâm đến việc học hành của con
em hơn…
Tóm lại, nếu biết kết hợp với các lực lượng giáo dục, chắc chắn công tác chủ
nhiệm sẽ thành công và đạt hiệu quả cao như mong muốn.
5. Kết quả đạt được:
Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi đúc rút được các biện pháp
nêu trên và đã áp dụng vào thực tế tôi thấy có hiệu quả cao. Trong năm học này, tôi
tiếp tục áp dụng các biện pháp trên cho công tác chủ nhiệm cùng với sự quan tâm
giúp đỡ của nhà trường, các lực lượng giáo dục, lớp 5C do tôi chủ nhiệm đã đạt
được những kết quả như sau: Kết quả đến giữa HKI năm học 2013 – 2014:
* Về tập thể:
- Duy trì sĩ số 100%.
- 5 tuần nhận cờ thi đua chi đội xuất sắc.
- Giải Nhất môn bóng đá; giải Nhất nội dung kéo co trong HKPĐ cấp trường.
- Tham gia và đạt thành tích tốt chào mừng Ngày 20/ 10; Ngày 20/11.
- 1 giải Nhất đồng đội Hội thi Giao lưu Toán tuổi thơ cấp trường.
- Về học lực:
19
+ Đầu năm học:
Môn G K TB Y
SL % SL % SL % SL %
T. Việt 3 8,33 15 41,67 14 38,89 4 11,11
Toán 0 0 4 11,11 23 63,89 9 25
+ Kết quả đến giữa HKI:
Môn G K TB Y
SL % SL % SL % SL %
T. Việt 6 16,67 19 52,78 10 27,78 1 1,78
Toán 6 16,76 14 38,89 14 38,89 2 5,56
* Về cá nhân:
- 1 em đạt giải Nhất môn cờ vua (em Nguyễn Quốc Vũ); 1 em đạt giải Nhất
môn bóng ném (em Nguyễn Quang Hùng); 1 em đạt giải Nhất môn bật xa (em
Nguyễn Quang Tùng); 1 giải Nhì môn chạy 60m (em Nguyễn Quang Tùng); 1 giải
Nhì môn bật xa (em Trần Thị Thùy Linh) trong HKPĐ cấp trường.
- 1 giải Nhì Hội thi Giao lưu Toán tuổi thơ (em Trần Thị Mai Linh).
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận:
Qua một thời gian dài nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo và thực hiện thành công
các biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, bản thân tôi rút ra được
một số kinh nghiệm như sau:
- Để làm tốt công tác chủ nhiệm, trước hết người giáo viên phải có lòng nhiệt
huyết, yêu nghề mến trẻ, phải có kế hoạch tích lũy lâu dài, thường xuyên tự học, tự
bồi dưỡng và nghiên cứu để nắm vững phương pháp, hình thức tổ chức, nắm được
yêu cầu cần đạt và trình độ nhận thức của trẻ, phải là tấm gương đạo đức, tác
phong mẫu mực của một nhà giáo, phải có tấm lòng của một người cha, người mẹ
vừa là một người bạn lớn luôn lo lắng, thương yêu học sinh như con.
20
- Phải nắm bắt được đặc điểm, tình hình lớp, tâm sinh lí lứa tuổi, hoàn cảnh,
trình độ nhận thức của từng học sinh. Để từ đó xây dựng cho mình biện pháp phù
hợp để giáo dục học sinh tốt nhất.
- Người giáo viên phải nắm bắt được mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường
trong năm học, kế hoạch, chủ đề, chủ điểm của nhà trường, công đoàn, tổ, khối và
của liên đội theo tháng xuyên suốt cả năm học để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm
cho lớp mình. Kế hoạch cần phải sát đúng, phù hợp thực tế.
- Xây dựng ban Ban cán sự lớp phải có năng lực trong công việc tập thể, học
lực khá giỏi, thực hiện kỉ luật tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ tham gia các hoạt
động của lớp, của trường, đối xử tốt với với bạn bè,
- Soạn thảo Nội quy lớp, Thời gian biểu rồi tổ chức cho các em học tập, thực
hiện để đưa lớp học vào một “quỹ đạo” nhịp nhàng, có tổ chức kỉ luật.
- Xây dựng các phong trào thi đua, các tiêu chí thi đua về nề nếp, học tập và
thông qua trước tập thể lớp.
- Phải tích cực đổi mới phương pháp và hình thức dạy học; đổi mới cải tiến
cách ra đề kiểm tra, đánh giá học sinh làm sao sát với chuẩn kiến thức, kỹ năng
theo quy định của ngành nhằm phát huy được tính tích cực, sáng tạo nâng năng
lực, sở trường của các em, giúp các em phát triển toàn diện.
- Tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp. Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sẽ tác động tích
cực đến các tiết học khác trong toàn tuần học của lớp và là cơ sở để theo dõi, đánh
giá quá trình rèn luyện và tiến bộ của mỗi học sinh xuyên suốt cả năm học.
- Chú trọng rèn luyện KNS cho HS là nhằm giúp các em rèn luyện KN ứng
xử thân thiện trong mọi tình huống; thói quen và KN làm việc theo nhóm, KN hoạt
động xã hội; Giáo dục cho học sinh thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ
bản thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội.
- Thường xuyên phối hợp với các lực lượng giáo dục như các đoàn thể trong
nhà trường; giáo viên bộ môn; Ban đại diện cha mẹ học sinh… Việc là này sẽ tận
dụng được sự hỗ trợ của các lực lượng này nhằm giúp chúng ta giáo dục con em
phát triển toàn diện hơn nhờ sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng nơi
21
ở, các tổ chức đoàn thể xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất, nâng cao hiệu quả giáo
dục toàn diện.
- Với những kinh nghiêm tích lũy được, qua đề tài này tôi hy vọng sẽ đóng
góp phần nào cho công tác chủ nhiệm của thầy, cô trong những năm học tới, chia
sẻ cùng đồng nghiệp những kinh nghiệm hay về công tác chủ nhiệm để chúng ta
cùng nhau làm tốt sự nghiệp “trồng người” như Bác Hồ đã dạy.
2. Kiến nghị:
*Với nhà trường:
- Tích cực xây dựng đội ngũ nhà giáo có tinh thần yêu nghề, tận tụy với công
việc, quan tâm, yêu thương học sinh hết mực.
- Tăng cường tập huấn nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm cho giáo viên; nhân
rộng, áp dụng, và tiếp tục nghiên cứu đề tài về công tác chủ nhiệm; tạo mọi điều
kiện tốt nhất để giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm.
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác chủ nhiệm để nhắc nhở, tư vấn
cho giáo viên chủ nhiệm làm tốt hơn công việc của mình, gắn công việc chủ nhiệm
với thi đua khen thưởng.
*Với phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT:
- Cần mở những lớp tập huấn công tác chủ nhiệm cho GVCN nói chung, đặc
biệt là giáo viên Tiểu học; tổ chức các chuyên đề về công tác chủ nhiệm, hội thi về
công tác chủ nhiệm tạo cơ hội cho giáo viên thể hiện mình, giao lưu chia sẻ kinh
nghiệm trong công tác chủ nhiệm.
Trên đây là những kinh nghiệm mà bản thân tôi đã đúc rút được trong thời
gian giảng dạy ở trường Tiểu học chắc chắn còn thiếu sót, rất mong nhận được sự
đóng góp ý kiến của bạn bè đồng nghiệp, quý thầy cô giáo để đề tài hoàn thiện
hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
22
23

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×