Tải bản đầy đủ

SKKN: Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn

SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN LĂK.
LĐ TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN.
GV.TPT: ĐẶNG QUỐC VƯƠNG.
L
ời nói đầu
PHẦN A:
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
1
Để góp phần đổi mới công tác Đội và phong
trào thanh thiếu nhi đặc biệt là bồi dưỡng đội ngũ
cờ đỏ ở trường THCS Lê Quý Đôn. Nhằm nâng cao
chất lượng công tác, năng lực chuyên môn, nghiệp
vụ, cập nhật đổi mới về nội dung, phương pháp tổ
chức cho đội cờ đỏ song hành với việc đổi mới nội
dung, phương pháp chấm điểm và cách cho điểm thi
đua giữa các chi đội.
Một số biện pháp giúp tổ chức“Lựa chọn và
bồi dưỡng ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Quý Đôn”

sau đây sẽ góp phần giúp các bạn có thêm cẩm nang
trong sổ tay công tác Đội và phong trào thanh thiếu
nhi trong trường THCS của mình. Sáng kiến được
biên soạn dựa trên kinh nghiệm, thực tế triển khai
tại đơn vị.
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp
chân thành của bạn đọc.
Trân trọng cảm ơn!
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Như chúng ta đã biết “Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt
Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lập ra, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh phụ trách”. Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục
trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực
lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội hoạt động trong nhà trường
và trên địa bàn dân cư. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục
tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động
vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục
trẻ em.
Đội TNTP Hồ Chí Minh với mục đích tập hợp, giáo dục thiếu nhi trở thành
con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, trở thành người công dân có ích trong tương lai.
Việc giáo dục đội viên là nhiệm vụ chủ yếu, trực tiếp của tổ chức Đội. Muốn
làm tốt nhiệm vụ của mình, người phụ trách Đội phải biết một cách sâu sắc về
Đội TNTP Hồ Chí Minh, về các hoạt động mang tính giáo dục của Đội. Biết tổ
chức, quản lý và điều hành công tác Đội trong phạm vi nhà trường. Muốn quản
lý và điều hành được công tác Đội cho tốt, thì cần phải có ban cờ đỏ cho tốt.
Muốn ban cờ đỏ hoạt động cho tốt, tham gia tích cực các hoạt động Đội
trong nhà trường thì cần phải có một bộ máy cờ đỏ của Liên đội vững chắc về
mọi mặt. Thành công của Liên Đội trong đó có phần đóng góp không nhỏ của
Ban cờ đỏ. Bởi vậy, bản thân tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp để "lựa
chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Quý Đôn" mà tôi đã
thực hiện trong học kỳ I năm học 2013-2014.
II. TÌNH HÌNH CỦA LIÊN ĐỘI.
Số liệu:
Tổng số học sinh toàn trường: 384 em.
Nữ: 189 em
Dân tộc: 81 em
Trong đó: Đội viên: 384 em.
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
2
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
Tổng số Chi đội: 11 chi đội.
III. MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI.
- Tìm hiểu nguyên nhân cơ bản trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của Ban
cờ đỏ của Liên đội.
- Đưa ra những biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
công tác của ban cờ đỏ trong nhà trường.
IV. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
1. Phạm vi: Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2013-2014.
Trong quá trình giảng dạy và phụ trách hoạt động Đội tôi thấy nó rất cần
thiết để người giáo viên phải rèn, lựa chọn và bồi dưỡng các em đội viên trong
ban cờ đỏ cho tốt. Chính vì vậy tôi mạnh dạn xây dựng kinh nghiệm: “Lựa chọn
và bồi dưỡng ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Quý Đôn” phù hợp với khả năng
của từng em, với hi vọng hạn chế đến mức tối đa những vướng mắc, lo lắng và
chưa ý thức về nhiệm vụ được giao của các em.
2. Đối tượng: Các em trong Ban cờ đỏ của Liên đội trường THCS Lê Quý
Đôn.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
- Tìm hiểu thực trạng hiện tại của Liên đội trước khi thực hiện đề tài.
- Đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục thực trạng trên.
PHẦN B:
PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SƠ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG.
1. Cơ sở lí luận:
Hoạt động Đội là một trong những hoạt động chính trị xã hội đặc biệt dành
cho thiếu niên nhi đồng và là một công việc vô cùng quan trọng trong trường
học nói chung và trường THCS Lê Quý Đôn nói riêng. Ở lứa tuổi học sinh các
em có quyền được vui chơi, giải trí và được học tập theo đúng luật bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em.
Như chúng ta đã biết, trẻ em là tương lai của đất nước, chính các em sẽ là
những người xây dựng đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, vững bước đi
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
3
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
lên chủ nghĩa xã hội”. Chính vì thế tổ chức hoạt động của các em trong nhà
trường là những tổ chức của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thực sự cần
thiết.
Ở lứa tuổi THCS các em đến với hoạt động Đội là hoàn toàn mới mẻ, các em
còn rất nhiều bỡ ngỡ. Việc trực tiếp tham gia vào hoạt động Đội của các em
chính là bước đầu các em được tập dượt làm cán bộ Đội. Việc rèn luyện đội viên
là qúa trình hoàn thiện một cách toàn diện, đa dạng, phong phú trên lĩnh vực tư
tưởng, tình cảm và mọi hoạt động. Mặt khác đội viên các em có nhiều độ tuổi
với đặc điểm tâm sinh lí và sự trưởng thành về nhận thức khác nhau. Để các em
có thể rèn luyện hiệu quả và khoa học nhất về công tác Đội, chúng ta không thể
giáo dục các em theo lối mòn chung chung, mà đòi hỏi chúng ta phải chi tiết hóa
hoạt động giúp các em phát triển toàn diện trong quá trình giáo dục và tự giáo
dục. Chính vì thế mà " Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS
Lê Quý Đôn" thực sự cần thiết mà tổng phụ trách cần phải nắm vững. Lựa chọn
như thế nào, bồi dưỡng như thế nào để các em dễ hiểu, dễ nắm bắt từ đó đi đến
hiểu sâu để thực hiện cho tốt là điều không đơn giản chút nào.
2. Thực trạng:
2.1. Thuận lợi: Được sự quan tâm sâu sắc của BGH, Công đoàn, Đoàn
thanh niên, Đoàn xã Buôn Triết và các anh chị phụ trách là những giáo viên chủ
nhiệm với công tác Đội và phong trào Thiếu niên. Đặc biệt Liên Đội có truyền
thống về các hoạt động bề nổi như: Phong trào VHVN-TDTT, đối tượng Đội
viên phần lớn là người kinh chiếm trên 80%.
- Các đội viên tích cực nhiệt tình tham gia công tác cờ đỏ.
- Sự quan tâm chỉ đạo của HĐĐ huyện, cùng với sự lãnh chỉ đạo của
BGH nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ của Hội phụ huynh học sinh.
Vì thế mà hoạt động Đội có nhiều đổi mới cả về hình thức lẫn chất lượng hoạt
động. Chất lượng đội viên dần dần được nâng lên rõ rệt, đã có nhiều gương sáng
đội viên xuất hiện và ta không thể không nói đến một trong những lực lượng giữ
vai trò vô cùng quan trong trong hoạt động Đội của học sinh, một lực lượng hỗ
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
4
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
trợ vô cùng đắc lực cho tổng phụ trách trong tất cả các phong trào thi đua đó là
lực lượng ban cờ đỏ ở học sinh trong THCS Lê Quý Đôn.
2.2. Khó khăn :
Thường thường Giáo viên chủ nhiệm hay để cho các em tự bầu ra ban cờ
đỏ. Nếu cứ để các em tự bầu, tự chọn theo ý thích cộng thêm việc lơ là trong
quá trình tập huấn chắc chắn sẽ không thể có một ban thi đua học sinh vững
mạnh được với những lí do sau:
- Khả năng tính toán của một số em chưa nhanh, còn cẩu thả.
- Nhiều em thực sự không có năng khiếu họat động.
- Không hiểu cách cho và tính điểm thi đua như thế nào.
- Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cờ đỏ cho những em đó mất rất nhiều thời
gian làm ảnh hưởng đến công việc chung của toàn liên đội.
- Nhanh nhẹn nhưng chưa chủ động sáng tạo trong hoạt động dẫn đến hiệu quả
công việc không cao.
2.3. Thực trạng các hoạt động của đội cờ đỏ:
Trong nhiều năm qua Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn có một đội ngũ
cờ đỏ hoạt động tương đối tốt. Tuy nhiên, Liên đội phải thừa nhận rằng thực
chất các hoạt động cờ đỏ của nhà trường đều được tổ chức hoạt động có sự tham
gia giúp đỡ, hỗ trợ từ nhiều phía của các tổ chức, ban ngành đặc biệt là anh chị
phụ trách chi đội, nhìn chung các hoạt động ấy đều thành công tốt đẹp. Song
thực tế mà nói thì chất lượng, hiệu quả các hoạt động của cờ đỏ trong Liên đội
vẫn chưa cao, chưa được như mong muốn của người làm công tác Đội. Một ban
cờ đỏ năng động nhiệt tình mà lại không được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên
chắc chắn hoạt động thi đua của liên đội không đạt hiệu quả cao. Nếu người giáo
viên- tổng phụ trách chịu khó tìm tòi và quan tâm một chút chắc chắn sẽ giúp các
em đội viên của ban cờ đỏ trở thành những cán bộ mẫu mực, có kĩ năng trong việc
điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.4. Nguyên nhân của thực trạng:
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
5
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
- Có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng đội huyện Lăk, sự
lãnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của Ban giám hiệu nhà trường song còn chưa
thật sâu, thiếu tính thường xuyên.
- Công tác chuẩn bị chưa thật tốt, thiếu tính đồng bộ.
- Công tác vận động, phối hợp các lực lượng xã hội tham gia vào cuộc
giúp đỡ đội cờ đỏ không được thường xuyên, thiếu chặt chẽ, sức thuyết phục, lôi
cuốn còn hạn chế.
- Đội ngũ cờ đỏ đã triển khai thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của Liên
Đội song còn chưa chủ động, thiếu tính sáng tạo. Một số cá thể khi tham gia còn
hình thức, mang tính đối phó, thiếu động lực phấn đấu, thi đua, không có sự
công bằng trong quá trình làm việc.
Từ những nguyên nhân, thực trạng trên, tôi đã mạnh dạn đề xuất ý tưởng
với Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng phụ trách Đội trong nhà trường, là phải
nâng cao cho bằng được tính hiệu quả các hoạt động của đội cờ đỏ trong nhà
trường, nhằm đáp ứng yêu cầu của Liên đội đề ra trong năm học này và nhiều
năm học tới.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
II.1/ Những việc đã làm:
a. Những phát hiện:
Năm học 2012-2013 tôi được phân công làm tổng phụ trách và giảng dạy,
tôi thấy các mặt hoạt động của liên đội đi vào nề nếp không thể thiếu đội ngũ
ban cờ đỏ. Năm học 2012 - 2013 tôi thấy hoạt động của đội cờ đỏ của liên đội
chưa thực sự đạt hiệu quả cao. Mọi nề nếp thi đua chưa được theo dõi triệt để,
công việc cộng sổ sách đều đổ dồn cho em trưởng ban thi đua (Liên đội trưởng)
trong khi những em còn lại, lại chỉ có việc theo dõi và nộp về cho trưởng ban thi
đua. Các em chưa hiểu rõ cách cộng điểm và theo dõi như thế nào cho đúng chứ
chưa nói đến việc tạo được mối quan hệ mật thiết giữa cờ đỏ với ban chỉ huy chi
đội, đội ngũ cán bộ của các lớp. Qua thực tế và kinh nghiệm làm tổng phụ trách
nhiều năm tôi rút ra một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên như
sau:
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
6
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
*Ưu điểm:
- Các em còn nhỏ nhưng thích được vui chơi, thích được tham gia vào các hoạt
động tập thể, và có nhiều em rất mạnh dạn khi đứng trước đám đông.
- Nhiều em nói, đọc, và khả năng tính toán rất tốt.
* Hạn chế:
- Trong hoạt động của mình các em chưa có sự sáng tạo, các em thường dựa vào
liên đội trưởng, tổng phụ trách và các anh chị phụ trách, mang tính áp đặt, dập
khuôn của cô, thầy.
- Các em còn rụt rè khi đưa ra ý kiến của riêng mình, chưa chủ động trong các
công việc được giao.
- Các em còn sợ khi đối diện với các anh chị phụ trách, còn e thẹn khi phải trực
tiếp tiếp xúc với các anh chị phụ trách chi đội và tổng phụ trách.
- Kĩ năng nghiệp vụ công tác thi đua của các em còn hổng rất nhiều chưa biết
cách ứng xử nhanh những tình huống khác thường xảy ra.
Sau khi khảo sát và tìm ra nguyên nhân tôi đã xây dựng những biện pháp cụ
thể để thực hiện như sau:
b. Hệ thống các biện pháp:
b.1/ Biện pháp 1: Xây dựng biểu điểm thi đua cho toàn liên đội:
Qua một năm hoạt động với biểu điểm thi đua mà tôi đã xây dung, tôi
thấy có rất nhiều khả quan, mọi nề nếp thi đua được theo dõi chính xác hơn,
công bằng hơn. Đến năm học 2013-2014 tôi thấy việc xây dựng biểu điểm
thi đua cho học sinh quả là rất cần thiết và vô cùng quan trọng. Xác định
trước điều này nên từ trong hè tôi đã xây dựng một biểu điểm thi đua cụ thể.
Vào năm học trình ban giám hiệu thống nhất ý kiến chỉ đạo sau đó họp hội
đồng sư phạm triển khai biểu điểm thi đua đó tới toàn thể anh chị phụ trách.
Nếu có ý kiến hay, phù hợp có thể chỉnh sửa lấy chuẩn mẫu thi đua chung,
xin xác nhận của hiệu trưởng phô tô cho mỗi anh chị phụ trách, mỗi cờ đỏ
một bản. Yêu cầu các anh chị phụ trách cho lớp mình học kĩ biểu điểm thi
đua của liên đội để mỗi thành viên đều là một sao đỏ của lớp.
Biểu điểm thi đua liên đội
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
7
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
Năm học 2013- 2014.
1. Nền nếp thi đua
1.1/ Chuyên cần: 10 điểm
* Yêu cầu: Sĩ số đủ, ghi rõ ràng, chính xác lên góc bảng:
+ Vắng có giấy phép không bị trừ điểm.
+ Vắng không có lí do 1 bạn trừ: 4 điểm
+ Đi muộn 1 bạn trừ: 2 điểm
+ Không ghi sĩ số lên bảng trừ: 1 điểm
+ Ghi sĩ số sai với số HS thực tế trừ: 3 điểm
1.2/ Vệ sinh: 15 điểm
* Yêu cầu 1: Trực nhật lớp sạch sẽ: 5 điểm
+ Trực nhật muộn trừ: 3 điểm
+ Đổ rác không đúng quy định trừ: 2 điểm
+ Cánh cửa để bụi bẩn trừ: 2 điểm
+ Lớp còn mạng nhện trừ: 2 điểm
+ Nứơc đổ bẩn trừ: 2 điểm
* Yêu cầu 2: Thực hiện tốt phong trào “Trường em xang, sạch, đẹp” quét dọn
sân trường, chăm sóc bồn hoa của lớp: 5 điểm
+ Không thực hiện trừ: 5 điểm
+ Thực hiện không sạch trừ: 3 điểm
* Yêu cầu 3: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng: 5 điểm
+ Quần áo không gọn gàng 1 bạn trừ: 2 điểm
+ Đầu tóc để bự sự và bẩn 1 bạn trừ: 2 điểm
1.3/ Truy bài: 10 điểm
* Yêu cầu : Trật tự truy bài, không làm việc riêng, không đi lại trong lớp
+ Không truy bài 1 bạn trừ: 2 điểm
+ 4 bạn không truy bài không cho điểm:
1.4/ Xếp hàng thể dục đầu và giữa giờ: 30 điểm
a) Xếp hàng tập TD: 20 điểm
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
8
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
*Yêu cầu : Xếp hàng nhanh thẳng, đi theo hàng vào trong lớp. Không phá hàng,
xô đẩy nhau, chạy vào trong lớp.
+ Ra xếp hàng chậm 1 bạn trừ: 2 điểm
+ Xô đuổi nhau 1 bạn trừ : 2 điểm
+ Hàng không thẳng trừ : 3 điểm
b) Tập Thể dục: 10 điểm
* Yêu cầu : Xếp hàng nhanh, tập đúng động tác, đội hình đẹp, cự li đều
+Ra xếp hàng chậm (Sau khi trống đánh dàn hàng) 1 bạn trừ 2 điểm
+ Trốn 1 bạn trừ: 2 điểm
+ Không đi theo hàng vào lớp 1 bạn trừ : 2 điểm
+ Tập không đúng động tác, không đều 1 bạn trừ: 2 điểm
1.5/ Nghi thức: 10 điểm
* Yêu cầu : 100% HS ăn mặc đồng phục theo quy định của nhà trường (Những
ngày mưa - rét không chấm đồng phục). Các giờ thể dục phải mặc đồng phục thể
thao. 100% đội viên phải đeo khăn quàng từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
+ 1 HS không thực hiện đúng trừ: 2 điểm
1.6/ Nếp sống văn minh: 10 điểm
* Yêu cầu: Không nói tục, chửi bậy, đánh nhau. Có ý thức bảo vệ cây cối, bàn
ghế, bảo vệ của công. Bàn ghế kê ngay ngắn, nón mũ để đúng nơi quy định
+ 1 HS vi phạm 1 trong các điều trên trừ: 5 điểm
+ Có ý trêu cờ đỏ trừ: 10 diểm
1.7/ Học tập:10 điểm
* Yêu cầu: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và làm đầy đủ bài tập trước khi đến lớp.
+ 1 bạn thiếu đồ dùng hoặc chưa làm bài tập trừ : 2 điểm
1.8/ An toàn giao thông: 5 điểm
* Yêu cầu: Không tập trung đông người trên đường, không đi trái đường, không
đuổi nhau trên đường, không đi hàng 3 hàng 4 trên đường, không đi xe trong sân
trường
+ 1 bạn vi phạm trừ: 2 điểm
1.9/ Điểm thưởng
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
9
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
Chi đội nào:
+ Nộp các bài dự thi đúng hạn: cộng 10 diểm
+ Cú các hoạt động thi đua lớn được xếp từ thứ 1 đến thứ 5: cộng 10
điểm
+ Có HS dự các cuộc thi cấp huyện: cộng 10 điểm
+ Có HS dự các cuộc thi cấp tỉnh: cộng 20 điểm
2. Xếp loại thi đua
- Xuất sắc : 90 điểm trở lên
- Tiên tiến : 80 đến 89 điểm
- Khá : 70 đến 79 điểm
- Trung bình : 50 đến 69 điểm
- Yếu : Dưới 50 điểm
* Yêu cầu:- Giờ ra chơi sáng thứ bảy hàng tuần mỗi cờ đỏ tự cộng điểm, xin
chữ kí của lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm, và nộp sổ theo dõi thi đua cho ban
thi đua học sinh để ban thi đua tổng kết.
- Đến tiết sinh hoạt lớp trưởng các lớp gặp ban thi đua nhận lại sổ theo dõi thi
đua về làm tư liệu sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội.
b.2/ Biện pháp 2: Lựa chọn ban cờ đỏ.
Việc bồi dưỡng ban cờ đỏ là việc làm thường xuyên, rất cần thiết của tổng
phụ trách và nó lại thực sự quan trọng hơn ở cấp THCS vì lực lượng đội viên
nhiều, bắt đâù tiếp xúc, làm quen với mọi mô hình hoạt động. Cũng chính bởi
khối THCS được coi là gốc mà “Gốc có chắc thì cây mới vững”. Trong khi tiểu
ban sao đỏ là một trong những yếu tố quyết định tới chất lượng hoạt động Đội
của liên đội. Do vậy mà ở cấp THCS việc lựa chọn ban cờ đỏ là bước đầu hình
thành cho các em “Biết việc” trong hoạt động của Đội.
Đối với tôi xác định rõ ràng được nhiệm vụ của tổng phụ trách cũng như
yêu cầu và khó khăn riêng của cấp THCS. Ngay từ đầu năm học tôi đã chú trọng
tới việc lựa chọn ban cờ đỏ, không những cho năm học này mà còn cho năm học
tiếp theo.
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
10
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
- Việc đầu tiên tôi dựa vào lực lượng luôn sát cánh bên mình đó là đội ngũ anh
chị phụ trách (GVCN). Các GVCN là những người nắm bắt kịp thời nhất đối
tượng học sinh, là những người luôn gần gũi, tiếp xúc nhiều với các em trong
quá trình học tập. Họ biết được năng lực hoạt động cũng như tình hình học tập
của từng em như thế nào.
- Phát hiện nòng cốt để chọn những cờ đỏ bằng cách thông qua các hoạt động
Đội, qua các cuộc giao tiếp để tìm những em có năng lực cần thiết và qua việc
trao đổi với phụ trách chi đội và tổng phụ trách Đội năm trước để tìm hiểu thêm
đội ngũ nòng cốt hiện tại.
- Chọn các em theo tiêu chuẩn học lực khá, giỏi và có đạo đức tốt, tỉ mỉ chu đáo
và hơn nữa các em phải mạnh dạn, yêu mến hoạt động đội.
- Lựa chọn đội cờ đỏ là rất cần thiết nhưng tôi không bao giờ áp đặt các em mà
tôi luôn phải hướng dẫn các em lựa chọn sao cho đúng tiêu chuẩn, các em thích
làm nhưng phải làm được. Tôi thiết nghĩ làm tốt như thế là ta đã phát huy được
nguyên tắc dân chủ, tự quản của đội viên.
- Ban cờ đỏ do các em bầu dưới sự chỉ đạo chung thì các em sẽ tôn trọng, sẽ
tuân theo mọi sự theo dõi, chấm điểm dẫn đến mọi hoạt động thi đua sẽ đạt kết
quả cao. Đồng thời tiếng nói của ban cờ đỏ sẽ có chất lượng.
- Lựa chọn ban cờ đỏ không phải là sự tiếp nhận những cái đã có ở các em, vì có
những phẩm chất, năng lực chỉ có thể có được trong quá trình rèn luyện. Điều
quan trọng hơn là phải rút ngắn khoảng cách giữa cái hiện có và cái cần có. Do
vậy, sự lựa chọn bao giờ cũng phải đi đôi với bồi dưỡng.
b.3/ Biện pháp 3: Bồi dưỡng
Bồi dưỡng ban cờ đỏ là việc làm không phải thường xuyên, liên tục nhưng
cũng rất cần thiết của tổng phụ trách. Ban cờ đỏ là yếu tố quyết định chất lượng
theo dõi thi đua chung các mặt hoạt động của các lớp trong từng ngày, từng
tuần, từng tháng, từng chặng thi đua. Bồi dưỡng ban cờ đỏ là phát huy
những mặt mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy những tiềm năng còn
tiềm ẩn trong các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
11
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
của người chỉ huy, theo dõi, cho điểm sao cho chính xác tránh nhầm lẫn từ chỗ
“thi đua” thành “Ganh đua” dẫn đến tiêu cực trong quá trình chấm điểm.
Sau khi đã lựa chọn được các em trong ban cờ đỏ tôi tiến hành tổ chức lớp
bồi dưỡng cho các em ngay từ đầu tháng 8 khi các em bắt đầu cắp sách đến
trường chẩn bị cho năm học mới với biểu điểm thi đua cụ thể.
Ở cấp THCS, các em bắt đầu làm quen với công tác Đội nên tôi chú trọng về
bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công. giúp các em thạo việc, hiểu
người trong hoạt động chuyên môn và hoạt động chung, có bản lĩnh trong giao tiếp
và phối hợp với người khác. Bồi dưỡng tác phong chỉ huy, bồi dưỡng kĩ năng điều
hành, quản lí một cách toàn diện, khoa học. Bên cạnh đó việc bồi dưỡng kĩ năng
nghiệp vụ Đội cũng thực rất cần thiết: nghi thức, phương pháp hưỡng dẫn nghi
thức, các phương pháp tổ chức trò chơi, dạy hát, dạy múa…. Từ chỗ nắm chắc kĩ
năng, nghiệp vụ công tác đội dẫn đến các em theo dõi thi đua chính xác hơn, biết
phối kết hợp với ban cán sự các lớp duy trì mọi nền nếp thi đua của liên dội
Như chúng ta đã biết, đội viên ở THCS các em còn nhỏ, bước đầu chúng ta
tập cho các em “Biết việc” song đòi hỏi tổng phụ trách phải thật tỉ mỉ chi tiết,
làm sao cho các em dễ nhớ, dễ làm và vận dụng được vào trong quá trình chấm
điểm của mình.
Để có được đội ngũ cán bộ ban cờ đỏ nhiệt tình, nhanh nhẹn và năng động
như vậy công tác bồi dưỡng cho các em đầu năm học là rất quan trọng. Mặt khác
từng cử chỉ, lời nói của tổng phụ trách phải mẫu mực khi đứng trước các em.
Tổng phụ trách cần cởi mở, lắng nghe ý kiến của các em, không được phủ nhận
ý kiến đề bạt của các em ngay khi các em phát biểu. Có như vậy các em sẽ thoải
mái trong công việc, không sợ hoặc e dè khi phát biểu.
Ngoài ra giữa các em với các em phải tự bồi dưỡng cho nhau. Tôi luôn
khuyến khích những ý kiến hay, những việc làm tốt, lấy đó để giáo dục các em.
Từ đó các em sẽ học tập nhau để làm tốt “học thày không tày học bạn”. Tôi nghĩ
tiếng nói giữa các em sẽ càng thúc đẩy quá trình hoạt động Đội của các em, qua
đó các em cũng tự bồi dưỡng chính bản thân mình.
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
12
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
II.2/ Kết quả đạt được:
Trong năm học qua, việc lựa chọn và bồi dưỡng ban cờ đỏ ở liên đội tôi
được tiến hành thường xuyên ngay từ giữa tháng tám. Mặc dù các em còn nhỏ
song các em tham gia rất nhiệt tình vào các phong trào của Đội. Các em biết chủ
động trong mọi công việc được giao. Mọi nề nếp thi đua của liên đội là do các
em điều hành, tổng phụ trách chỉ là người định hướng và kiểm tra, đánh giá mọi
hoạt động của các em. Kĩ năng nghiệp vụ công tác Đội của các em dần dần được
nâng lên thông qua các phong trào lớn, qua các hội thi và qua chính các nề nếp
thi đua hàng ngày, hàng tuần và từng chặng thi đua. Chính nhờ có các em mà
hoạt động Đội đã có chiều sâu hơn, chất lượng đạo đức, văn hóa của nhà trường
tăng lên đáng kể.
Một điều tôi có thể tự hào rằng đội ngũ ban cờ đỏ của tôi vẫn phát huy được
năng lực cần có, tác phong đĩnh đạc, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, các em
tiếp tục là lực lượng nòng cốt không thể thiếu trong các hoạt động của liên đội
trong tương lai.
II.3/ Những bài học rút ra:
Bác Hồ luôn căn dặn:“Trong bất cứ hoàn cảnh nào cán bộ, đoàn viên đều
phải làm gương sáng cho thanh thiếu niên noi theo”. Đúng như vậy, trong nhiều
năm công tác cũng là nhiều năm tham gia hoạt động Đội tôi rút ra một số bài
học cho bản thân như sau:
- Muốn hoạt động Đội có chiều sâu người tổng phụ trách phải có sự tâm huyết
với nghề, luôn tìm tòi học hỏi, nắm bắt kịp thời những thông tin mới mẻ của xã
hội để hoàn thiện công việc của mình.
- Ân cần , tỉ mỉ, sát sao với công việc.
- Biết phối kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để hoạt động.
- Biết dựa vào các em để xây dựng phong trào mang đậm màu sắc của thiếu nhi,
do chính các em làm nòng cốt.
- Biết thông cảm, chia sẻ với các em trong công việc, không áp đặt, dập khuôn,
biết tôn trọng ý kiến của các em và là người định hướng cho các em tự hoạt
động
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
13
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
- Động viên kịp thời, khen chê đúng lúc tránh những gò bó khi sinh hoạt cùng
các em.
- Không ngừng tìm tòi, học hỏi các biện pháp và kinh nghiệm quý của các đồng
nghiệp tổng phụ trách trong và ngoài nhà trường đặc biệt là thế hệ tổng phụ
trách đi trước.
- Lắng nghe ý kiến đóng góp của hiệu trưởng, hiệu phó và các anh chị phụ trách
chi đội để tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.
- Bản thân phải là người giàu cảm xúc, giàu lòng nhân ái, vị tha. Hướng dẫn học sinh
không chỉ phải bằng câu chữ sẵn có mà bằng tất cả tâm hồn và năng lực nghề nghiệp
của người tổng phụ trách, không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc mình
phụ trách.
- Bản thân cần có kĩ năng hiểu biết nội tâm của Học sinh, hiểu những mong
muốn, hứng thú của các em, biết đánh giá một cách khách quan những ưu điểm,
nhược điểm của học sinh, luôn tìm ra những điểm tốt để khuyến khích, điển yếu
để khắc phục, luôn luôn động viên các em kịp thời trong quá trình hoạt động và
vui chơi.
PHẦN C:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I/ KẾT LUẬN:
Hoạt động Đội là họat động chính trị xã hội đặc biệt dành cho thiếu niên
nhi đồng. Việc lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ giúp các em biết việc là
yêu cầu rất cần thiết đối với những người phụ trách Đội. Ở trường THCS Đội
viên các em lớn chưa ra lớn mà bé thì chẳng phải bé. Chính vì lẽ đó tổ chức hoạt
động Đội trong trường THCS rất khó khăn đòi hỏi tổng phụ trách phải có sự đầu
tư, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể. Phong trào
công tác Đội của liên đội có thực sự mạnh hay không điều đầu tiên nhìn vào
là đội ngũ cờ đỏ hoạt động có hiệu quả, có duy trì tốt được nền nếp thi đua hay
không? Vì thế mà tôi thấy công việc này rất cần thiết đối với mỗi tổng phụ trách.
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
14
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
Các em là những mầm non của đất nước chính vì vậy người giáo viên –
tổng phụ trách cần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và uốn nắn đúng mức các
em sẽ phát huy tối đa được những khả năng tiềm ẩn sẵn có của mình.
II/ KIẾN NGHỊ:
Qua thực tế hoạt động của liên Đội. Tôi xin có một số đề xuất như sau:
a. Đối với Hội đồng Đội các cấp:
- Cần phải phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, mở lớp đào tạo và hướng dẫn
Tổng phụ trách có tính chất quy mô, tạo điều kiện giúp đỡ, nâng cao nghiệp vụ
cho Tổng phụ trách. Đồng thời nên tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm giữa các Tổng phụ trách để có điều kiện học hỏi và rút ra những kinh
nghiệm cho bản thân để còn truyền đạt lại cho các em, đặc biệt là ban cờ đỏ.
b. Đối với nhà trường:
- BGH nhà trường phải đặc biệt quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về phương tiện,
cơ sở vật chất, hỗ trợ nhân lực mở lớp tập huấn cho đội cờ đỏ hơn nữa, để đội cờ
đỏ ngày càng hoàn thiện, ngày càng phát triển và ngày càng là một trong những
kế hoạch của nhà trường cần phải thực hiện trong năm học.
Kinh nghiệm: “Lựa chọn và bồi dưỡng ban cờ đỏ ở trường THCS Lê
Quý Đôn” của tôi có thể còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự đóng
góp ý kiến của các đồng nghiệp để bản kinh nghiệm của tôi hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Buôn Triết, ngày 10 tháng 03 năm 2014.
Xác nhận của BGH Người viết
GV-TPT
Đặng Quốc Vương.
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
15
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
MỤC LỤC

Trang
Lời nói đầu 1
PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU. 2
I. Lí do chọn đề tài 2
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
16
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
II. Tình hình của Liên Đội 2
III. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài 2
IV. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2
V. Phương pháp nghiên cứu 3
PHẦN B: PHẦN NỘI DUNG.
I: Cơ sở lí luận và thực trạng 3
1. Cơ sở lí luận 3
2. Thực trạng 3
II: Giải quyết vấn đề 5
II.1. Những việc đã làm 5
II.2. Kết quả đạt được 9
II.3. Những bài học rút ra 9
PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 10
I. Kết luận 10
II. Kiến nghị 10
Mục lục 12
************************
CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT.
THCS: Trung học cơ sở.
GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
17
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM NĂM HỌC 2013-2014.
"Lựa chọn và bồi dưỡng cho ban cờ đỏ ở trường THCS Lê Qúy Đôn".
Người thực hiện: Đặng Quốc Vương – Trường THCS Lê Quý Đôn.
18

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×